Odavde do večnosti

Čovek osvaja svoj ‘ŽIVOT’ kada savlada um
Čovek osvaja svoj ‘ŽIVOT’ kada savlada um

Ima odstupanja od uobičajenog izlaganja. Pokušavam da odgovorim ovde na neka pitanja. Krajnji cilj svega ovoga je, jasnoća i kontinuitet. Kada je odredište jasno, putovanje je bez napora. Čulni predmeti nas zaista mame. To je darma (dužnost) čulnih predmeta. Darma čula je da trče za čulnim predmetima. Darma uma je da doživljava čulne predmete, tako što pomaže čulima. Darma duše za vreme boravka na Zemlji, je da pomogne umu, telu i čulima i olakša ulogu koju trenutno igramo. I tako, različite darme se nalaze u osnovi našeg postojanja.

Avatar se dogodi da bi izlečio propadanje darme
Avatar se dogodi da bi oporavio  darmu koja propada

Avatar se ne pojavljuje samo da bi ponovo uspostavio ili ponovo izumeo darmu. Darma je uvek dobro uspostavljena. Darma uvek postoji i aktivna je u nama i van nas. Darma nikada ne izlazi iz toka. Darma mora da postoji da bi postojao svet. Darma bi mogla propasti tokom vremena i ponavljanjem i zloupotrebom. Kada nešto mnogo puta koristimo, ono se pohaba i pocepa. Avatari se pojavljuju da bi popravili ovo pohabano i pocepano i vratili generaciju nazad na njen prirodni put. Avatari su odlični mehaničari. Oni naprave veliko vozilo, zvano darma, kako dolikuje i možda isto tako dobro kao da je novo novcato!!!

Pitanja i odgovori

Dragi Mohanđi,

Dan za danom Tvoje lice sija i oči se pune sa sve više božanske moći. Zahvalna sam Ti na pravovremenom razumevanju i pomoći.

P1:

Razumevanje je – kada čovek meditira, ili je u kontaktu sa majstorom, neke karme sagore. Čovek uzima fizičko telo s nekim spiskom stvari koje će obaviti u tom životu i naša individualna duša (đivatma) i sutratma (duša koja zauzima telo za telom, traje iz života u život, sazrevajući pritom do prosvetljenja, duša je kao konac na koji se nižu perle života) su prethodno utvrđeni. Pitanje je: Da li se algoritam đivatma i sutratma preuređuje kada karme sagore u meditaciji, ili je i to ranije određeno kada čovek počne putovanje duhovnosti uz meditaciju? Da li se putovanje ka Parabrahma unapređuje/ ubrzava meditacijom ili uz majstora, uprkos predodređenom algoritmu?

O:

Meditacija, ako se redovno praktikuje, očekuje se da usmerava naš po prirodi lutajući um ka nama samima. Inače, um luta širom univerzuma zajedno sa čulima. Čula takođe postaju korisna tek kada je um prisutan. Meditacija ima efekat katarze. Kada je um miran, i unutrašnje sklonosti (vasane) su mirne. Misli su mirne. To oslobađa od nagona da se rezultati nečijih postupaka iz prošlosti dese (prarabda), makar privremeno. Kao opšte nepisano pravilo, karme moraju da se potroše kroz odgovarajuće delovanje, na isti način na koji smo ih i nakupili. Viši Majstori mogu da sagore neko seme karme iz kauzalnog sloja, jer mogu da vide prošlost, sadašnjost i budućnost svog subjekta. Za ovo, subjekt treba da ima čvrstu veru i totalno se preda Majstoru. Ispevavanje i nesebično služenje smanjuju efekte karme. Majstori uvek vode svoje učenike tako da vežbaju prisustvo uma, da prihvate život tako kako dolazi, jer smo mi izabrali ta iskustva, znajući ili ne znajući, baš kao što to radimo sada.

Karma se formira kada se emocija prilepi za misao, reč ili delo. Emocija je zajednički faktor – lepak koji lepi misao, reč ili delo za naše nesvesno. Onda dolazi kolektivna svest koja bi mogla da postane individualna karma. Kada sve odreda uništavamo mnoge živote, čak i ako savest uništitelja nije pogođena, kolektivna agonija žrtava će postati njegova karma. To će uticati na njegove dalje živote. Kao što sam ranije rekao, karma se može efikasno iskoreniti samo ispunjavanjem urođenih želja koje se formiraju od nečije karme i kroz njeno sistematsko trošenje. Onda se ona poništi zauvek. Potiskivanje nikada neće pomoći. Ono što se potiskuje će ojačati i pre ili kasnije se vratiti.

Totalna vera i prepuštanje sebe poziva sjajnu božansku milost
Totalna vera i prepuštanje sebe poziva sjajnu božansku milost

Kada je došlo do našeg rođenja, isprovociranog našim prarabda karmama (skup karmi iz prošlih života spremnih da se ispune u ovom), doneli smo dovoljno životnog goriva da završimo celo putovanje. Na tom putovanju, mi smo takođe jednako rasporedili sve što treba da obavimo do smrti ovog našeg života. To nema veze s novim dodacima koje smo nakupili tokom ovog života. Dodaci mogu da se potroše ili ne u ovom životu, što zavisi od toga da li predodređeno putovanje može opravdano da nađe mesta za taj dodatak. Dakle, pošto je putovanje predodređeno, novi dodaci bi se mogli prebaciti u novi život. Promene su samo kao podmazivanje bicikla dok se penjemo uzbrdo. To marginalno pomaže putovanju. Svi događaji su predodređeni. Naš izbor je ograničen. To je sudbina.

Aspekt slobodne volje je u vezi sa sadašnjošću. Imate izbor da vam um uvek bude prisutan. Imate izbor da odlučite šta biste mogli da uradite s datim vremenom, prostorom, situacijom. Situacija je predodređena. Intelekt i um su vaši. Oprema koju koristite je vaša i možete da se ponašate u situaciji u skladu s vašim karakterom. Neki paniče, neki su opušteni.To je na vama.

Dakle, ukratko, naš odgovor na sadašnjost odlučuje naše buduće živote, dok je naša budućnost ovog života manje-više predodređena.

Kada stalno funkcionišemo u sadašnjosti, onemogućavajući nagomilavanje žalosti zbog prošlosti i brige za budućnost,  nagomilavanje novih karmi je pod kontrolom. To je zbog toga što se ne stvaraju emocije. Mi smo u objektivnoj ravni. Održavamo ravnotežu nad dobrim i lošim aspektima svog života. Dobro i loše određuje naš svesni um. Ta funkcija ne radi kada smo u dubokom snu. Dakle, način kako da pobedimo nagomilavanje nove karme je da naučimo da budemo potpuno svesni svake svoje misli, reči, dela. Isto tako, meditacija je trening da se bude u stanju ničega. Sve to će prorediti gustu karmu. Kontrolisaće intenzitet.

Karmičkog intenziteta se možemo osloboditi mnogim duhovnim praksama. Ali, shvatite da je karma platforma sa koje se vasane (urođene osobine) javljaju. Vasana izazove misao, misao izazove reč, ili izraz. Reči dovode do delovanja. Delovanje dovodi do uživanja – bez obzira na to da li je dobro ili loše uživanje. Uživanje ima emociju prilepljenu za sebe, bez obzira da li je dobro ili loše uživanje. Ipak, glavna karma zbog koje ste došli treba da se istroši tako što ćete je iživeti. Niko to ne može da promeni, a kamoli vi.

P2:

Juče smo porazgovarali o tome, čovek se oseća težak, lenj ili ošamućen posle meditacije. Ne pomera mu se…itd. Ako sam dobro razumela, to je zbog jakog čišćenja i opuštanja. Međutim, većina pacijenata koje vidim u ordinaciji takođe dolaze žaleći se na slične simptome. Tretiramo ih kao fizičke simptome! Kako ja, lekar, da razlikujem uzrok između sličnih simptoma? Osećam da simptomi posle meditacije ostaju još kratko vreme a posle je čovek vrlo energičan. Međutim, oni koji imaju fizičke simptome će se stalno žaliti na njih.

O:

Kako evoluiramo u meditaciji, u zavisnosti od individualne konstitucije, doživljaj će varirati. Početna faza je ogroman impuls da otvori oči i pomeri vaš položaj. Telo se nevoljno buni. Um luta. Misli napadaju sa svih strana. Kako napredujemo, um prihvata. Telo ostaje mirno. Misli na nas neće imati mnogo uticaja. Onda, kada se tišina produbi, doživljavaju se stanja bez uma. Postajemo svesni kretanja energije.  Tako, od nesuptilnog polako prelazimo na suptilno. Što suptilniji postajemo, to više uživamo u našoj meditaciji. U isto vreme, naša zavisnost od spoljašnjih stvari se takođe smanjuje. Postajemo  srećni u svojoj introvertnosti. Dakle, još jednom, promene se dešavaju prema našoj individualnoj konstituciji. Neki su vizuelno orijentisani, oni vide stvari. Neki su auditivno orijentisani, oni čuju tajanstvene zvuke. Neki su orijentisani na osećaje, oni doživljavaju prisustvo svojih sopstvenih anđela čuvara ili viših duhovnih majstora.

Svako ima više ja. Svako ima anđela čuvara. Obično brkamo svoje više ja sa anđelom čuvarom. Mogli bismo da ih slušamo i komuniciramo s njima. Oni takođe igraju ulogu pri usmeravanju čoveka na majstore. Oni nikada nisu ljuti ili nesrećni, koliko god puta da idete obilaznicama i odstupate od svog puta duhovnog napretka. Dobro, to sad nije tema.

Večni točak života
Večni točak života

U svakom slučaju, vaše shvatanje je tačno. U prisustvu viših majstora, ljudski je biti kao sunđer i upijati energiju. Kada podsvesno pokušavamo da upijemo više energije nego što možemo zadržati, naročito kada je viši majstor prisutan, iako padamo u iskušenje da to uradimo, možemo osećati težinu ili vrtoglavicu. To prođe i izbalansira se u toku nekoliko sati. Nije štetno, ako je vodič pravi duhovni majstor i ako učenik ide prirodnom evolucijom. Štetno je kada pokušavamo da trčimo pre nego što prohodamo; ili pokušamo da pojedemo više nego što možemo da svarimo. U prisustvu dobrog majstora, o tome se vodi računa. Neće vam se ništa loše desiti ako ste Njegova odgovornost. Intenzivno čišćenje dovodi do relaksacije na ćelijskom nivou. Želite da se opustite i pustite sve. To je simptom savršenog stanja oslobođenog od napetosti i stresa.

Bolest je stečena. Bolesti su spoljašnji izrazi pogrešnih shvatanja negovani iznutra tokom mnogih života. One se formiraju godinama pod pritiskom, u nečijem podsvesnom umu. Unutrašnja promena bi možda mogla, ili bi teoretski mogla, da otpusti bolest s lakoćom. To se ne dešava jer je ovo pogrešno shvatanje takođe deo čovekove ukupne konstitucije. S tom bolešću, čovek je kompletan. Ili, drugim rečima, on je izabrao svoj karakter uključujući i bolest. Na primer, jedan čovek je stalno ponavljao: “O, Bože, kakva je ovo glavobolja.” Pod glavoboljom je mislio na probleme. Na kraju, razvio je hroničnu glavobolju jer je njegova podsvest bukvalno shvatila njegove reči i negovala za njega tu stvarnost.

Dakle, svaka misao, reč ili delo koje stvorimo nikada ne prođu tek tako. Njihovi rezultati se pojavljuju u jednom ili drugom obliku, u odgovarajuće vreme ili pravom okruženju. Takve stvari je teško očistiti, osim ako se vratimo njihovom korenu i odatle ih očistimo. Moramo da spržimo seme na kauzalnom nivou. Treba da ga onesposobimo da ne proklija. Dakle, najbolje za pacijente bi bilo da im se dozvoli da teku uz vođenu meditaciju, tako da mogu da zamene svoj misaoni proces pacijenta za onaj kod tragaoca. Iako situacija ostaje ista, njihova agonija će biti manja. To će ih učiniti optimističnim. To će pomoći da se izleče. Lekove treba prepisati, ali svako tretiranje simptoma je u stvari kratkoročno. Koren je negde drugde. Simptomi su na površini. Dakle, ako koren ostane, može da proklija svaki čas u budućnosti. Zato, uklanjanje iz podsvesnog nivoa i uklanjanje semenja iz kauzalnog sloja, su najbolji način da se osigura totalno izlečenje.

P3:

Videla sam sjajno zlatno i belo svetlo za vreme meditacije. Ono dolazi iznenada kao bljesak, isunjava me, preplavi me radost, trgnem se i ono nestane. Šta je to? Kako se to razume? Znam, moram da idem izvan tih doživljaja, ali sam radoznala da znam.

O:

To su razna energetska tela koja se stapaju s vašim sistemom. Boje takođe znače izvestan stepen uzdizanja. Istina je da moramo da se otarasimo potrebe za analizom. U isto vreme, pomaže biti svestan. Naročito u prisustvu majstora, svako dobija ono što mu je potrebno. Nedostaci se ponište. To se naročito doživljava u vidu obojenih formi energije. Samo ih prihvatite sa zahvalnošću i dozvolite da odrade svoje.

Zevanje upozorava na promenu u vašoj energiji
Zevanje upozorava na promenu u vašoj energiji

P4:

Šta je zevanje? U medicini još uvek ne znamo razlog za zevanje. Zevanje se dešava za vreme meditacije. U čemu je njegov značaj? Zevamo i u drugim prilikama!

O:

Kada je um opterećen, zevate. Meditacija takođe opušta. Zevanje vodi u spavanje. Zevanje je kao upozorenje da ste umorni i treba da spavate. Um mrzi meditaciju jer ona ima za cilj da zarobi lutajući um. Ko želi da se odrekne svoje slobode? Um ponajmanje. Dakle, um igra mnoge igre da bi vam skrenuo pažnju. Donosi mnoge lepe uspomene, ukusnu hranu, bolove u telu, i čak i zevanje. To remeti vašu koncentraciju. Tako um pobeđuje.

Drugi razlog za zevanje je prirodni mehanizam da doda više kiseonika u vaše telo. Ponekad za vreme intenzivnog vežbanja i znojenja, odjednom se može javiti potreba za zevanjem. To znači da telu (naročito mozgu) treba više kiseonika, ali pošto nam je disanje previše plitko, zevanje je brzo reagovanje kao prirodni lek.

Bog Vas Blagoslovio

M

Svakog momenta se ponovo rađamo
Svakog momenta se ponovo rađamo

Prevod i obrada: Biljana Vozarević

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Wordle: Odavde do vecnosti

Zahvalnost je sve što vam je potrebno

Mohandjijeva  poruka 28. Aprila 2011.

M6

Suze izražavaju bol, agoniju i usamljenost. Suze mogu da izraze i radost. Sve u svemu, suze su izraz raznih emocija. Suze, dobro potrošene, uklanjaju oblake našeg uma, kao vedro nebo posle dobe kiše. Ono omogućava suncu, koje je vaš intelekt, da ponovo zaviri u život. Čim se suze dobro potroše, vreme je da se bude realan. Nakon kiše, sunce mora ponovo da zasija. To je zakon prirode. Sunce je uvek tu. Ali, dok ga oblaci emocija zaklanjaju, ono ostaje nevidljivo.Samo budite toga svesni.

Kada nas je avatar napustio? Da li je Gospod Krišna postojao gledano s naše ravni postojanja? On je u velikoj meri ovde. Jesu li nas Isus, Buda ili Rama napustili? Fizička forma je samo predstavljala izraze ili doživljaje. To je privremeno i situacijski. Istina koju su oni saopštili je večna. Neuništiva i neprolazna. To je istina o našem postojanju i istina koju moramo da znamo. Njihova religija je bila Ljubav. Učenja su bila ista. Ispoljavanja su bila različita, jer je društvo kome su se obraćali bilo drugačije. Uglavnom, njihov sopstveni život je bio njihovo učenje, više od verbalnih ili literarnih učenja. Zato su ponekad oni i njihova učenja pogrešno shvaćani ili pogrešno predstavljani. Dakle, ni jedna inkarnacija i ni jedno od njihovih učenja nije napustilo našu ravan postojanja. To je osnovna istina.

Svi gurui su jedno. Svi majstori su jedno. Svi se pojave radi jasnog darmičkog cilja da povedu ljude ka oslobođenju. Svi su uneli svetlost u mrak neznanja. Svi su živeli radi drugih. Za njih, život i smrt nemaju značaja. Kritika ili aplauz su beznačajni. Od mnogo cvetova koji procvetaju na drvetu postojanja, neki postanu voće. Neće svaki cvet postati voće. Samo nekolicina ide putem do samog kraja. Mnogi otpadnu, za vreme svog životnog puta. Gurui su milostivi. Oni dozvoljavaju učeniku da se uzdigne i da padne. Nikada ništa nikome ne nameću. Dozvoljavaju njihovoj prirodi da se u potpunosti izrazi. Gurui nastavljaju da pokazuju svetlost, bilo da su u svom telu ili ne. Večni Guru  princip[1] večno teče.

Um zaglavljen u prošlosti znači agonija u sadašnjosti. Um mora da putuje s vremenom, sadašnjim vremenom. Um mora da ostane u sadašnjosti i intelekt treba da ostane slobodan i pristupačan. Kada se intelekt zaključa, tragedije se dešavaju u životu. Kada emocije preovladaju, tragedije se dešavaju. Važno je da je um s telom, u sadašnjosti. Svi oni koji su postojali sa nama u prošlosti dodali su vrednost našem postojanju. Moramo im biti zahvalni. Naročito ako je to Avatar. Avatar je večan. Nema rođenja ili smrti. Njegovo postojanje je svrsishodno. Najbolji način da se povežete s Avatarom je da se povežete s Njegovim/Njenim učenjima, usvajate ih lagano, proučite kako treba i ŽIVITE IH istinski. Sadguruu nije potrebno ništa ni od koga. Ako su njegova učenja korisna generacijama, njima je drago. Ako nisu korisna ili shvaćena, oni nisu tužni. Sve je dobro za sadgurua. Oni nikada nisu ograničeni svojim imidžom.

Pogledajte svoju prošlost i sve ljude iz prošlosti, uključujući i one koje ste smatrali svojim Guruima, sa zahvalnošću i poštovanjem. Ostanite u sadašnjosti. Delujte u sadašnjosti. Volite one koji su oko vas danas i uživajte u njihovom prisustvu u svom životu. Druženja su često privremena, kao i veze. Ne gubite svoju sadašnjost. Negujte svoju sadašnjost. Uživajte u svakom njenom deliću. Budite zahvalni za svaki momenat. Budite zahvalni za sve. Ne gubite fokus u sadašnjosti, uključujući i ljude, tako što ćete visiti u prošlosti. Sve što imate za sebe je SADA.

Sunce mora nastaviti da sija. Kada se sunce ugasi, zemlja i svi njeni stanovnici nestaju. Kada se priroda buni, dešava se destrukcija. Kada se naša individualna priroda pobuni, emocije prave haos i destrukcija se dešava u našem individualnom životu. Mi smo dobro povezani s prirodom. Mi smo odraz prirode.

Mislite na prošlost sa zahvalnošću i bez žaljenja ili krivice. Prihvatite sadašnjost sa zahvalnošću. Delujte u sadašnjosti koristeći intelekt. Poštujte sadgurue prošlosti i sadašnjosti i ŽIVITE njihova učenja. Onda, njihovo vreme na zemlji vredi. Ni jedan nas sadguru nije napustio. Oni žive kroz svoja učenja. Oni žive kroz one koji žive njihova učenja. Zahvalnost… to je sve što vam je potrebno. Ako se povežete sa njihovom svešću, kroz njihova učenja, stižete u ruke BOGA.


[1] Na sanskritu: Guru Tattwa

Prevod i obrada: Biljana Vozarević

Pitanja i odgovori u Beogradu, 12. aprila 2011.

Pitanja i odgovori u Beogradu, 12. aprila 2011.

Image

 

P: Zašto ima ljudi punih nerazumevanja koji varaju, nanose patnju drugima? Kako vi na to gledate iz više perspektive?

O:  1)    Prvenstveno, svaki čovek funkcioniše na svom vibracionom nivou. Nema dva ista čoveka. Može biti sličnosti, ali oni nisu nikada isti. Svi su jedinstveni. Dakle, ako kažem da vas potpuno poznajem, lažem, čak i ako ste mi sin ili ćerka. To je s jedne strane.

2)    S druge strane, ako gledate iz šire perspektive, nema razlika među ljudima.  Nema vremena, prostora, pola, ni državne granice kao barijere, kao sunce. Pogledajte sunce. Ono isto blista u svakoj državi. Zamislite sunce, i možete da shvatite šta je pogled iz više perspektive. Isto je i s duhovnim majstorima koji funkcionišu u višoj svesti. Svi su ljudi u njihovoj auri.

     I nema za njih razlike da li ste unutra ili napolju. Biti unutra ili napolju je naš sopstveni izbor. I to čini razliku u životu. Ako zatvorim sva vrata i prozor i žalim se, ko je odgovoran? Mi, jer donosimo sopstvene odluke. Niko drugi. Ako neko dođe i prevari vas, ili vas iskoristi, kako se to dešava? Verovatno ste videli film “Titanik”? U “Titaniku” je veliko potpalublje s motorom gde radi glavni inženjer i trupa drugih inženjera. Svi su unutra u brodu. Ne vide kuda brod plovi. Ko zna kuda plovi brod? Kapetan i njegovi saradnici. Kapetan daje instrukcije inženjerima, “Uspori, Punom parom napred, ili stani…”

     Dakle život je upravo takav. Vaš podsvesni um je kao hard drajv u računaru, sadrži sve činjenice iz prošlih života. Ali vaš svesni um je vaše trenutno sredstvo za funkcionisanje. On je samo iz ovog života. Koje podatke ste uskladištili u svoj podsvesni um to još ne znate. Na primer, dugovali ste mi novac i niste mi ga vratili u prošlom životu. Šta će se dogoditi kada se sretnemo u ovom životu? Verovatno nećemo baš dobro funkcionisati u ovom životu. Možda ću silom morati da uzmem pare od vas. Ni vi ni ja nećemo znati zašto se tako ponašamo. Dakle, sve što doživljavamo i što ćemo doživeti ima vrednost. Možda ne razumemo sve što nam se dešava u životu, ali ono ima svoje korene u prošlosti. Dakle to je individualno.

3)  I na trećem nivou, u apsolutnom smislu, ne postoje tragedije u životu, samo iskustva. Ponekad kažemo da su dobra, ponekad da su loša, ali na kraju krajeva to su samo iskustva. I kao što putujete vozom, dok gledate kroz prozor, vidite napolju prizore koji se stalno menjaju, i stanice se menjaju, ljudi dolaze i putuju s vama i idu svojim putem, isto se tako i život menja. Ni jedna tragedija ne traje zauvek, ni jedna sreća ne traje zauvek. Moramo da prihvatimo život onako kako dolazi, sa svim svojim plusevima i minusima. I kao što sam jednom rekao, niko nije nesavršen u ovom životu. Svako od nas ima ulogu, i šta god da se desi mi ćemo ispuniti tu ulogu.

P: Šta ako neko ne želi da igra svoju ulogu i izvrši samoubistvo?

A: Moraće da se vrati, ponovi svoju ulogu i još ispuni i novu.Video sam duše, koje izlaze iz tela u žurbi i potpuno zbunjene, to je traćenje. Ne možete pobeći od života, jer znali to ili ne, vi ste ovaj život izabrali.

     Ko napusti telo redovnim putem, ne napušta telo u žurbi, bolje je pripremljen je i odlazi u astralnu ravan, čekajući da uđe u sledeće telo, ma koliko to potrajalo, jer tamo nema osećaja za vreme. Vreme je samo na zemaljskoj ravni. Zbunjenost nepripremljene duše nastaje zbog toga što u trenutku napuštanja tela, koje je teško, odjednom nastaje osećanje lakoće. Telo je kao automobil, nosi vas, ali, kada se kola popravljaju i popravljaju, i postanu neupotrebljiva, morate da ga promenite. Isto tako naše telo se dobro koristi i kada postane neupotrebljivo, ili delovi tela prestanu da budu funkcionalni, duša ga mirno napušta. Kad napusti telo duše dalje prolaze kroz izvesni period hlađenja. Vreme je da za njihovu kontemplaciju, da se zagledaju u prošlost i pažljivo razmotre budućnost. Duša misli: “Uradio sam toliko mnogo toga u ovom poslednjem životu. Ipak sada imam još više želja da ostvarim.” Duše takođe razgovaraju s duhovnim majstorima, baš kao i mi ovde. Jedina razlika je u tome što na astralnoj vibracionoj ravni nema ega. Raspravljaju, “Ok, znaš šta hoćeš da uradiš, hoćeš da uzmeš drugo telo?”

1)Prvo, tu je odluka da se uđe u drugo telo.

2)Drugo, pitanje je gde.

Zemlja nije jedina ravan gde se neko može roditi. U zavisnosti od vaše želje, možete izabrati pravu matericu. Na primer, ako je vaša najveća želja da budete američki predsednik, izabraćete odgovarajuću porodicu da biste tu dospeli. Onda će vaša duša da čeka sve dok ne dođe pravo vreme. Duša se vraća na osnovu prioriteta svojih želja i rodi se na tom mestu koje je odgovarajuće za ispunjavanje tih želja.

To je uopšteno način kako duša funkcioniše. Nema tragedija, samo iskustava. Nema razloga za strah. U svakom trenutku ste vođeni. Iako to u stvari ne shvatamo.

P: Zašto to ne shvatamo?

O: Uglavnom zbog ega, kao i zbog uslovljavanja kojim smo formirani.

Dobijam imejlove “Ko govori kroz Vas, da li Vi govorite, ili Isus govori kroz Vas?” I moj odgovor je “Kakve veze ima ko govori? Bitan je sadržaj. Ako je ono što govorim za vas beskorisno, onda da li je Isus, Buda ili neko drugi nema nikakvog značaja. Zavisi da li ono što govorim vama koristi. Ako možete to koristiti, nije važno ko govori.

 Image

P: Kako da izađemo na kraj s nedostatkom volje?

O: Zavisi odakle funkcionišete, gde stojite. Na primer, sedite ovde, i možete da krenete nekuda samo sa tog mesta.

  • Uvek smatram tamas, inerciju, tj. lenjost za realnog đavola našeg postojanja. U sebi imate moć da se izborite s tim đavolom i pobedite svoj život ili sudbinu. Stalni osećaj umora. Ako ste u tom stanju, onda je lek za to hiperaktivnost. Morate da se pokrenete u akciju. Idite igrajte fudbal, tenis, trčite… radite nešto što će umoriti vaše telo. Jer inercija vas polako dovodi u stanje gde vam niko ne može pomoći, i onda padate i u depresiju. Jedan čovek je pitao velikog sveca: “Treba li da meditiram?” Svetac je odgovorio: “Ne, igraj fudbal.” Jer svetac vidi kroz vas. On zna šta vam je potrebno.
  • Zamislite sada da ste ušli u hiperaktivnost. Nemate inerciju. Hiperaktivnost vam uvek daje očekivanja: “Moj komšija je bolji od mene”, ili “Moj prijatelj je bolji od mene” Treba da radim više. Nastavljate da postavljate vrlo visoke i nedostižne ciljeve ili stalno pomerate svoje ciljeve i golove. Ako nastavite da pomerate golove, nikada nećete ubaciti u njega loptu. U takvoj situaciji opet se dešava depresija. “Dajem sve od sebe, ali mi ne ide”. Šta je tu lek? Daj sve od sebe i zaboravi na rezultat. Prihvati da si takav kakav si. Kaži sebi: “Ovo je najbolje što mogu i to je u redu. Neko drugi to može bolje, ali to je njihov kapacitet.” Čim potpuno prihvatite sebe sa svim svojim negativnostima i pozitivnostima, onda se pomerate na nivo sveca. To se zove nivo satva (satwa).
  • Na nivou satve, potpuno ste uravnoteženi, niti ste na jednoj strani niti na drugoj. Niti ste komunista niti kapitalista. (Šala) HA HA. Zavisnost od drugih ljudi će biti vrlo mala. Na tom nivou funkcionišete samo na nesebičnosti. Sebičnost tu ne može ostati. A ako provedete previše na tom nivou, možete opet da zapadnete u inerciju.  Šta je tu lek? Posmatranje! Posmatrajte sebe, osluškujte sebe: “Da li sklizavam dole ili sam miran? Da li se u mene ušunjavaju strahovi i brige? Ili, da li sam prerastao sve strahove i brige? Kada vas strahovi i brige, ili krivica zbog prošlih događaja progone, možete ponovo da spadnete na Radžas  i Tamas. Dakle lek je svesnost. Povećana svest da ste vi u stvari duša i da je sve drugo privremeno. I, sve će pre ili kasnije otići, uključujući i ljude i situacije.

Tako čovek funkcioniše ili bi bar trebalo da funkcioniše u životu. Što se više koncentrišete na samu aktivnost i manje na rezultat, biće manje tuge zbog očekivanja. Što je više očekivanja, to je više i žalosti. Ako ste skoncentrisani na aktivnost, ne morate da meditirate. Ako ste u uobičajenoj lenjoj ravni, i kažete “Hoću da meditiram”, šta to znači? Samo bekstvo, nešto što će da opravda vašu lenjost. Ne želite da pričate s bilo kime i sedite u tišini, tako da vam ljudi ne dosađuju. Meditacija nije pilula za svakoga. Prema spisima, prvo, razmišljajte o tome “Šta je Mohandji?”, npr. “Zašto se drugi konektuju, a ja ne” ili se prosto zapitajte ”KO SAM JA?” itd. Onda krenite u akciju. Nakon toga dospevate u stanje gde niste ni u svom telu ni van njega, u ravni uravnoteženosti, mira. Znate da vam se pomerila svest. Ako vas kontemplacija automatski vodi u meditaciju, imaće efekat na vas. Inače, ako samo razmišljate o meditaciji i sedite u tišini, um će vam svuda lutati. Ako se to dešava, šta da uradite? Sedite i posmatrajte svaku misao. Nemojte pokušavati da ih kontrolišete. Kontrola neće delovati. Ne možete kontrolisati svoj um. Jeste li videli nevaljalu decu, svašta će da urade. Ali čim počnete da ih posmatrate, postajaće svesni svoje sopstvene akcije, dok posmatramo. “O, samo me gledaju i ne grde me dok sve ovo radim”. Isto je i sa mislima. Ako samo posmatrate, one će se smanjiti. Dakle, između jedne i druge misli nalazi se prostor. Sada nema prostora, ali misli nadolaze  i neke prolaze kroz vas. Baš kao poslednji voz do svoje kuće. Svako hoće da uđe u njega. I jurnjava je. Isto je i sa mislima. One jure. Ne znate šta ćete misliti sledećeg trenutka, zar ne? Kada se jaz između misli dogodi, nastaje tišina. Kada posmatrate sve više i više, jaz se povećava, i vi sve više provodite vremena bez misli. Kada periodi tišine postanu sve duži, koji zvuk čujete? Zvuk BOGA!!! Ako želite da slušate Boga, morate da utihnete. Kada nema misli, nema oscilovanja tamo vamo, sreće ili tuge, prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti; samo duboki mir. Nije taj mir kratkotrajni period. Duboki mir je trajni koncept. Radite svoj posao 24h u miru, a ne samo kratki segment vremena tokom dana.

P: Interesuje me integrisanje nauke i duhovnosti. Šta mislite o tome?

O: Vrlo dobra ideja. U stvari, upravo sada, imate tri sredstva da shvatite svet.

·        Telo, možete da doživljavate svet preko očiju, ušiju usta, nosa, kože, pet čula. Potom imate organe za kretanje, ruke, noge.

·        Iza toga imate um. Mesto gde borave emocije. Na primer, kada vidite tragičnu scenu osećate da bi zaplakali, pisali. To je vaš um.

·        Intelekt, inteligencija, koja je naš analitičar. Kada vidite jabuku, želite da znate kako se pravi, tako intelekt pokušava da je shvati.

Dakle, um je odgovor i reakcije na spoljni svet. Intelekt je analiza spoljnjeg sveta.

Telo, um i intelekt su zajedno. To se dogodilo kada ste se rodili. Ostaće sve do vaše smrti. Da bismo razumeli svet, postoje ova tri alata. Ali ko ih koristi? Duša!!

     Evo još jednog primera. Došli ste u Beograd i želite negde da živite. Kada iznajmite kuću, trebaju vam struja i voda. Inače to je samo ljuštura. Struja i voda su um i intelekt. Telo je vaša iznajmljena kuća. Postoji nešto što upravlja svim ovim. Zove se duša ili energija. Ta duša to ste vi, koji ste privremeno iznajmili kuću. Kada duša radi kroz vaše telo, imate osećaje. Kada radi kroz vaš um, osećate. Sada vam ukazujem na vaše ograničenje. Ima milion stvari u Beogradu koje se mogu videti i doživeti. Da biste razumeli ovih milion stvari, imate pet čula, oči, nos, uši, jezik, kožu. U jednom trenutku, možete uživati samo u jednoj stvari svesno. Ako gledate TV i jedete, verovatno niste skoncentrisani ni na hranu niti na TV program, dakle ne uživate ni u hrani ni u TV programu. Uživate samo u jednoj stvari u jednom trenutku. Razumete li svoje ograničenje?

     Sada, govorimo o stvaraocu i stvorenom. Beograd je ogroman s milion stvari, ali šta je sa svetom? Jedan trilion? Šta je sa univerzumom? Sto triliona? Ako želite to da shvatite, morate da postanete stvaralac. Morate da idete izvan ograničenja čula. Morate da prevaziđete ograničenja čula, odete u svoj um, izađete iz svog uma, odete u svoj intelekt, odete izvan intelekta, u svoju dušu. Kada postanete duša, počinjete da postajete neograničeni. Kada postanete duša koja nema ograničenja, počećete da shvatate neograničnost stvaranja. Na primer, ako tako sedite, u kom prečniku funkcionišete tokom dana? U 120 stepeni. Samo posmatrajte. Nije čak ni 180. Dakle mi od celokupne svesti u proseku koristimo samo 120 stepeni ispred sebe. A šta je sa ostalim delom? Ne znamo čak ni šta je iza nas. Čim počnete da saznajete i vidite šta je iza vas, vi funkcionišete u 360 stepeni. To je moguće. Kako? Skoncentrišite se na svoju kičmu. Znate šta kažu? Vaša kičma predstavlja stepenice do raja.  Dakle kada počnete da usmeravate pažnju na kičmu, tada ograničenje na 120 stepeni nestaje. Sa ovih očiju se automatski premeštate na treće oko. Kada danas stignete kući, vežbajte da se koncentrišete na svoju kičmu. Kada pomerite svest na treće oko, postajete neograničeni. Vaše se moći menjaju. Počećete da vidite ono što drugi ne vide. Počećete da doživljavate iskustva o kojima vam sad govorim. Inače bi to bila samo teorija. Čim se koncentrišete na prostor na potiljku, na istoj visini na kojoj je treće oko, ovo je mesto gde se poruke primaju, a treće oko je mesto preko kog se poruke prenose. Kada se oslonite na treće oko, vaša zavisnost od čula nestaje jer znate mnogo više. I da li znate šta je najlepše u tome? Zaboravite na nauku!!! Jer intelekt postavlja pitanje. Kako se to može dokazati? Nauka je dokazala da duša slona, kao i duša mrava imaju pola unce (15 grama). Nauka vas može dovesti do nekog nivoa. Posle morate da ostavite nauku i idete dalje. Jer vaše shvatanje će biti drugačije. Mnogi me vide kako funkcionišem  na drugoj ravni.

P: A ako možda iskoristim nova otkrića i proširim ih te pokrijem i duhovnost?

A: U tom slučaju koristite nauku i stignite do maksimuma dokle možete da stignete. Idite do kraja. Kada stignete do kraja, jedno će biti jasno. Na kraju um ne treba da bude uključen. Otvorite svoj um za ove nove mogućnosti. Nikada ne dozvolite da vam se um zatvori kad stignete do granice preko koje nauka ne ide. Otvorite um za ove nove mogućnosti i počećete da dobijate dalja saznanja.

     Postoje različite ravni postojanja koje naše ograničeno shvatanje ne može da objasni. Na Zemlji, morate da imate seks da biste produžili vrstu. To je stoga što su zemljani sastavljeni iz elemenata. Polni odnos ili seks je potreban da bi se produžila vrsta. Da biste napravili fizičko telo, potreban je polni odnos. Na drugim ravnima, da sam odlučio da iz nekih razloga treba da stvorim još entiteta, mogu da se multipliciram samom voljom. I to je sve iz određenog razloga.

     Dalje, stvaramo prostor iz razloga. Okupimo se, raspravimo o nečemu na primer o nekom događaju,  rastvorimo prostor i nestanemo. Dok to radimo, taj prostor je stvaran. Ali, kada izađemo, nema ničega. To je kao projekcija na ekranu. Kako možete definisati takvo postojanje? To je veoma teško objasniti. Zato ne govorim mnogo o tome kako funkcionišem jer bih morao da objasnim ono što se ne može objasniti. Ali sada, neki od vas me uhvate na raznim ravnima da tako kažem. Povežu se s mojim očima i putuju sa mnom.

     U ovom postojanju, ako ste povezani sa mnom, znam da uvek ima neko očekivanje ili ego, koji je u to uključen. Na drugim ravnima, kada drugi putuju, konekcija je uvek zasnovana na ljubavi, čista je. Nije kao ovde, uslovljena. „Ako uradiš ovo, volim te, ako ne uradiš ovo, neću te voleti.“ Nije tako. Bez obzira da li ste crni, beli, gore, dole, volim vas. Takva ljubav se ovde ne može naći. Zato kažem da je za duhovnog majstora da bi radio u ovoj neprozračnoj zemaljskoj ravni, to bolno. Jer je u 80 od sto puta pogrešno shvaćen. I zato  što ne sledi pravila neprozračne ravni. Ponekad sledi pravila neke druge ravni.

     Venčajte se svešću sveca, ili duhovnog majstora. Nemojte da se venčate sa duhovnim majstorom. Jer njegova svest se zasniva na ljubavi. Ali ako se udate za njega, on će se stalno menjati, dakle, razočarate se jer je to postojanje kao projekcija na ekranu.

     Dakle, postoje dva nivoa delovanja:

·        Jedan je zasnovan na karmi, znači šta su vaše želje, šta želite da uradite

·        Drugi se zasniva na dharmi, na dužnosti, bez ličnog životnog rokovnika, bez ličnog, postojim za vas. Vi me ovde zadržavate. Ako ne mogu da prenesem poruku ovde, rastvoriću se. Telo je uzeto da bih preneo poruku. Čim ne bude potrebe da prenosim poruku, napustiću telo. Moje postojanje zavisi od vas. Ono je relativno postojanje.

P: Da li ste lično izabrali duhovnost? Kada nemate ego, ili želje, šta sledeće? I ako na primer još niste dovoljno evoluirali da biste išli bezuslovnom ljubavlju?

A: Ne postojim radi sebe. U svojoj trideset i nekoj godini, oslobodio sam se karme. Sada funkcionišem po dužnosti. Duhovnost nije poziv. To je trajno zajedništvo.

     Svaka osoba ima svrhu. Prenosim poruku da profesija i duhovnost idu jedno s drugim. Taj oblik sam ja izabrao i podržala me je i još uvek me podržava galaksija duhovnih majstora. Zato na našoj meditaciji ljudi razaznaju mnoge duhovne majstore kako idu i blagoslove, uključujući i Isusa, mnogo puta. Jer ja sam jedno s mnogim duhovnim majstorima. A postoji samo jedan kriterijum. Čistota. Nesebično delovanje. Moram da vam dam nešto 100% čisto, bez očekivanja ičega za uzvrat, i to samo radi vaše koristi. To me čini moćnim. To menja vaš život. Mnogi od vas su već saopštili promene koje ste imali u svom životu, nakon dolaska na naše meditacije. Čistota i Vera su dva stuba našeg doma.

 Image

A kako održavam čistotu? Nesebičnošću u misli, reči i dela.

I takođe i radim 24h dnevno i ne umorim se. Zašto? Zahvaljujući čistoti. Bez očekivanja, ljubav. Ljubav je čista. Zamislite samo Isusa, njegov maksimalan rad je trajao 6 godina, za 6 godina je radio 24h dnevno. I kadgod bi dolazio kući majci Mariji, radio bi sitne poslove, kao stolariju. Radio bi vredno, ne bi samo spavao i jeo. Radio bi to, i štagod bi zaradio, koristio je to svrsishodno. Nikada nije radio samo radi profita. Zatim bi ponovo izlazio, dao bi nešto novca svojoj majci i išao na druga mesta. Petar je bio zabrinut jer je mislio da se Isus iscrpljuje. I rekao je Isusu mnogo puta:“Radiš previše“, „Zaboravi“, rekao bi Isus „uzeo sam ovo telo radi svrhe, ne gubim vreme. I svi ljudi koji idu sa mnom, nikada ne gube vreme.“ Ni momenat odmora jer nema potrebe. Šta će mi odmor?

     Funkcionisanje u sadašnjosti. Nema brige za budućnost, niti krivice zbog prošlosti, u sadašnjosti. Videli ste malu decu uzrasta 4-5 godina, nikada se ne umore, zašto? Ne brinu zbog budućnosti, nemaju krivicu zbog prošlosti, i deluju samo u sadašnjosti. Isus je bio takav. Ne možete se umoriti jer funkcionišete s ravni ljubavi. I ako izvršavate svoju misiju u životu, naročito ako je 100% nesebična, kako se ikada možete umoriti ili ulenjiti? Šta je najveća poruka koju je Isus učio svakoga? Bezuslovna ljubav. Ništa drugo. Ništa vam drugo nije potrebno. Ako funkcionišete s ravni bezuslovne ljubavi, nema diskriminacije. Onda se svi vaši problemi rastvaraju i nestaju. Čak i ako vas neko udari, ok, izrazio je svoj karakter, ja ću izraziti svoj. Bez ega. Neko me je pitao u Dubaiju: „Ljudi me nerviraju u kancelariji, hoću da se osvetim“ a ja sam ga pitao: „Vidiš li onog čoveka kako ide go licom?“ „Vidim“. „Što i ti tako ne uradiš?“ „Ne, ne, ne“ „Zašto? I ti možeš isto da uradiš“. „Moj standard mi to ne dozvoljava.“ „Onda se drži svog standarda i u kancelariji“. Drugi ljudi će se promeniti. Kada se borite, oni uzvraćaju udarac. Ako postojite u ljubavi i izražavate ljubav, oni će pre ili kasnije morati da vam uzvrate ljubavlju. Strpljenje i Ljubav. Nema moćnijeg oružja od ljubavi. Isus se mogao spasiti s krsta. Znate li šta je krst? To je precrtavanje vašeg ega. Kada precrtate svoj ego, šta još imate? LJUBAV. Kada uklonite ego, šta još imate? LJUBAV. Ništa više. Isus nije želeo da spase svoje telo, rekao je: „Ok, želite da uništite moje telo, ali ja ću još delovati.“ Zašto toliko ljudi oseća vezu s Isusom čak i danas? Jer ne možete da poreknete njegovu poruku. Poruka je istinita. Šta je poruka? Ljubav. Nikada se ne može promeniti na svetu. Nikada ne može izaći iz mode. Razlog zašto vam dajem ovaj primer je taj što je vreme da shvatimo da je duhovnost jednostavnost. Najveća religija na svetu je LJUBAV. Vreme je da se ode izvan naših uslovljavanja i da počnemo da volimo svako biće na Zemlji i van nje. Možete da analizirate štagod želite. Na kraju dana, vraćate se ljubavi. Ništa drugo neće preživeti. Šta povezuje sve vas sa mnom sada? Šta vas je navelo da ovde dođete i vidite me? Ne to što volite da me samo gledate. Nego zato što postoji duboka ljubav koja sve nas ujedinjuje. I to se nikada neće promeniti. Ne može se nikada promeniti, bez obzira na to da li imate 90 ili 10 godina, da li ste ovde ili na nekom drugom mestu. Ona je trajna. Ona je stvarna. Ne verujte mi, možda lažem, nego pitajte svoje sopstveno srce i uverite se da je ono što govorim istina.

 Image

P: Šta se dešava ako ne možemo nekome da oprostimo?

O: Opraštanje je najbolji lek, najbolji iscelitelj. Ako ne možete da oprostite, onda blagoslovite. Blagoslov leči. Ako ne možete da blagoslovite, privući ćete opet sličnu osobu opet i opet u svoj život u budućnosti i imati isto bolno iskustvo opet i opet uvek s novom osobom. Nije vredno toga. Najveći dar koji možete sebi dati je da iskoristite ovaj život da se oslobodite. Možete biti vezani za Zemlju zauvek. Ovo je veoma težak životni test. Znate šta je Isus propovedao? Istu stvar. Ako ne možete neprijatelja da volite kao sebe, onda me ne možete dostići, jer što više mrzite, to ste više vezani za Zemlju. A što ste više vezani za Zemlju, to više ima žalosti. Dakle, najbolji metod je da idete u suptilnost. To je upravo ono čemu vas uči naša meditacija. Pročišćavanje. Ako mi postavite jedno pitanje, „Koje je vaša glavna funkcija?“ Odgovor u jednoj reči je – OSLOBOĐENJE. To je ono što nastojim da uradim širom sveta. Kroz više razumevanje i širom svešću. Meditacijama i prenošenjem znanja. Nastojim da oslobodim ljude iz džungle neprozračnog postojanja, iz zamršenosti u teškoćama kroz prenos mudrosti, svesnosti i razumevanja.

     Zašto ste ovde danas? Zašto ste ovde došli danas? Zato što vaša duša žudi za oslobođenjem. Inače nikada nećete doći do mene. Ima mnogo slučajeva gde ljudi dolaze sa velikih udaljenosti avionom da bi se sreli sa mnom, i u to vreme, nisam tu. Ne mogu da me sretnu. Znači, jedna stvar je 100% sigurna. Vaša prikladnost vas je ovde dovela. Zato sedite ovde. Ako oslobođenje nije bilo u vašem planu, ne biste sedeli ovde.

P: Kako se možemo pročistiti od bolnih iskustava, kada dajete ljubav, kako da pospešimo ovaj proces, osim meditacijom?

O: Širenjem svesti. Kako kada ste u 5. razredu i ne razumete mnogo knjiga. U 10. razredu to je vrlo jednostavno. Dakle na taj način  podižete nivo svoje svesti. Takođe želim da idete na kičmu. Onda pomerate svoj nivo funkcionisanja s uma koji vas zamara, na kičmu koja je stabilnija. Kada nivo vašeg razumevanja i svest postanu drugačiji i ljudi će u vama primetiti razliku. Ako se pomerimo ka kičmi, cela perspektiva se menja. Nećemo biti obuzeti brigom. Strahovi će nestati i tok energije će se optimalizovati. Vaše šesto čulo će biti mnogo oštrije.

    Bio jednom jedan imejl, to je anegdota. Rekla je jedna devojka : „Ne mogu da nađem dečka zato što ne izgledam dobro.“ Mohandji je odgovorio, „Imaš sreće! Jer ako si ekstremno lepa i uvek u kontaktu sa svojim ogledalom, ako ti se lik promeni jednog dana, šta se dešava? Bićeš depresivna. Ako si srećna s onim što imaš i ne brineš previše zbog svog lika u ogledalu, onda si ok. Ako te neko voli takvu kakva si, tek onda je to prava stvar, tek onda je vredan tvoje ljubavi. Inače je to samo iluzorno i ekstremno uslovljeno. Čak i naša zavisnost od ogledala, naš lik, nas vezuje za Zemlju. Naš um ne dozvoljava promene. Život je sav u promenama. Na žalost, ne možemo da prihvatimo ili cenimo promene.

     Ima jedna izreka, ovako ide: „Kad sam bio mali, potpuno sam bio okupiran igrom. Kad sam bio u srednjim godinama, potpuno sam bio okupiran dostignućima. Kad sam star, potpuino sam okupiran brigama. Ni u jednom momentu nisam živeo. Je li to dobro ili loše?“ O tome vam sad govorim. Previše zavisimo od povratne informacije spolja, takođe mnogi ljudi zavise od aplauza. Video sam takve i duhovne ljude. I ako ljudi ne tapšu, ti ljudi se zabrinu. Ali ako ste iskreni prema sebi, da li ljudi tapšu ili ne odobravaju, za vas je isto. Ići ćete napred sa svojim dužnostima, a da to na vas neće uticati. Štagod da vas vezuje, bez čega god ne možete da živite, pogledajte ponovo, potanko, pažljivo. Važno je zagledati se u sebe s vremena na vreme.

P: Zašto se toliko mnogo ljudi smešta u staračke domove? Deca pošalju svoje roditelje tamo, daju im novac. Zašto mladi ne mogu da prihvate stare?

O: Uglavnom zbog toga što su pokušavali da ih kontrolišu kad su bili mali. Dakle, kada pokušavam da kontrolišem svoju decu dok su mala, zanemarujući njihov identitet, šta će oni uraditi kad porastu? Isto tako će tretirati svoje roditelje. To se dešava u svetu. Nema ljubavi. Prvo, morate da prihvatite drugu osobu, bilo da je to vaš sin ili ćerka, suprug ili supruga, onakve kakvi su, i onda život teče, bez nesloge. Ostaje ljubav. Ali naše veze su uslovljene. Ko voli bilo koga bez razloga? Svako voli neku drugu osobu zato što mu je od nje nešto potrebno: „Naročito ako imate novca, volim vas“ Tako svet funkcioniše. Vrlo loše. Nažalost, sve je razmena. Život nije takav. Nikada nikoga ne teram. To je stvarno. Da nije, onda biste ovde samo gubili vreme. Vi ste u mojoj svesti i pomerate se k unutrašnjem prostoru, upravo sada. Zato ste danas ovde. Inače biste bili negde drugde. Na našem putu, imamo samo dve noge, čistotu i veru. I uspinjaćete se, oslobođeni, sasvim sigurno. Imajte duboke vere u sebe, i onda definitivno u svoje JA.

 Image

P: Je li moguće uspostaviti kontakt s dušom molitvom, kad duša nije duhovni majstor?

O: Jeste. Ali zašto? Kad osoba napusti telo, na primer, uobičajen način je da duša ide gore u astralnu ravan. To je kao bela svetlost. To je neka vrsta isceljenja, kao kupka. U toj ravni, čim počnemo da razmišljamo ili počnemo da privlačimo tu dušu, ona se zbuni. S druge strane, ona ima plan za budućnost, ali u isto vreme vaše misli pokušavaju da ih povuku nazad ovde i ona postoji u stanju konfuzije neko vreme. Ako volite neku dušu, kažite: „Prepuštam ovu dušu tebi“. Na ovaj način će duša i vas voleti, jer joj pomažete na njenom daljem putovanju. Moja preporuka je da je ostavite na miru umesto da s njom razgovarate. Ona će definitivno odgovoriti, za šta postoje razne metode, ali to za dušu predstavlja vezivanje, najbolje je da je blagosiljate. I predajte tu dušu onome koga obožavate, Isusu, Budi…i predajte dušu, izgovarajući pritom „Prepuštam ovu dušu tebi“ Na ovaj način duša će takođe voleti vas, jer joj pomažete na njenom daljem putovanju. Moja preporuka je da je blagoslovite umesto da s njom razgovarate. Ona će definitivno odgovoriti, za to postoje razne metode, ali je to za dušu vezivanje, to je za nju opterećenje. Nikada to ne preporučujem, ali je na vama da odlučite.

P: Šta ako je duša došla do mene, ali nisam mogla da shvatim poruku?

O: Shvatićeš sad posle meditacije.

1)      Ako vas duša duboko voli, duša može da odluči da ostane s vama, da vas štiti, kao anđeo čuvar. To je zato što duša o vama brine neko vreme, naročito ako duša zna da imate težak period u životu. Onda će duša ići s vama kao anđeo čuvar sve dok ne pređete taj most, dok ne prođe taj težak period. To je usluga koju duša daje vama. Ona odlaže svoj plan radi vas. To se dešava mnogo puta. Njoj od vas nije potrebno ništa, bilo da plačete ili se smejete, ona će biti uz vas. Najbolje što možete da uradite je da blagosiljate tu dušu. Kad blagosiljate dušu, ona postaje moćnija. Jer ne plačete. Kad plačete, ona tone. To je vuče natrag na Zemlju. Ali kad je blagosiljate, ona je još uvek u uzvišenom stanju, i može da ide naviše.

2)      Postoje anđeli čuvari koje ste zaslužili, vi ih zaslužujete. Oni nisu neminovno i vaši rođaci. Došli su ovde da vas zaštite, i ostaće zajedno i ostaće sve do kraja vašeg života. I u vreme smrti oni će vas takođe voditi u druge ravni. To je nešto drugo. Nemojte pobrkati.

3)      Postoji nešto što se zove viši duh. To je proširenje vaš sopstvene duše. Ono je skoro kao kompjuterski hard drajv. Ima sve utiske svih vaših života. I zna zašto ste uzeli ovo telo. Zna koja je vaša misija. Ali vam nije na raspolaganju sve vreme. Ponekad vam daje iskre razumevanja. Jasnu poruku. Razbistri vam sliku o nečemu važnom i postane vam jasno šta da radite ili kako da nastavite dalje „Ovo treba da radim“. Pomislićete „Odakle mi ta poruka?“ Ona potiče od tog višeg duha. Ona je kao vaš turistički vodič, samo mnogo veća. To je sve vaša konstitucija, dakle zašto se brinete? Ukratko, ne treba vam nikakav vodič. Šta onda ja radim? Vodim vas do vas. Čim počnete da vodite sebe, više vam niko ne treba. Ali ponekad svesni um kaže: „Slab sam“ „Molim te pridrži me“ i ja vas definitivno držim. Sprečavam vaš pad. Ali to je privremeno. Kad dete uči da hoda, vi ga držite za ruku, kad dete prohoda, pružena ruka nije potebna. Roditelji očekuju da će dete ići samostalno, jednog dana. Slično tome, svi istinski učitelji očekuju od svojih učenika da steknu samopouzdanje da idu svojim putem pre ili kasnije.

P: Kako da proširimo svest, podignemo svest na viši nivo?

O: Prvo, promenite perspektivu tako što ćete usmeriti svest na kičmu. Drugo, ako želite da se konektujete s mojom svešću, počećete da dobijate poruke. Već ima onih koji dobijaju poruke. Oni takođe putuju sa mnom, idu sa mnom u mnoge ravni.

P: Kako da znamo da li traćimo vreme ili ga koristimo efikasno da ispunjavamo svoju ulogu.

O: Vreme se najviše gubi kad um luta. Možete delovati jedino sada, niti u budućnosti niti u prošlosti. Dajte sve od sebe sada. Ima mnogo vijuganja. Imali smo jednog duhovnog majstora iz Indije. Kada mu je bilo osam godina, otišao je do jednog duhovnog učitelja. Kad ga je učitelj upitao „Ko si ti?“ Odgovorio je: „Nisam um, nisam telo, nisam intelekt, nisam organi čula, niti organi za kretanje. Ja sam deo Boga.“ Išao je u detalje „Nisam emocija, nisam bes…“ Porekao je sve što je karakteristika ljudskih bića. A ako oduzmete sve to od naše prirode, našeg karaktera, šta je onda ravnoteža? Postajete jedno s Bogom, ista vibracija. Nema ega, nema uma, nema intelekta, potpuno poništeni, čisti, postajete jedno s Bogom. I čemu ga onda učitelj može naučiti? Kada mu je bilo 16 godina, završio je svu svoju književnost. U tridesetdrugoj, napustio je telo baš kao Isus. Pre nego toga se dva puta uspinjao i silazio s Himalaja. Setite se, tada nije bilo vozova, ni aviona. Osnovao je četiri manastira. Sve je to uradio pre nego što je napunio 32 godine. Dakle, šta je bolje, živeti 90 godina s obilaznicama ili samo 32 godine, potpuno fokusiran?

     Ono što preporučujem je, posmatrajte sebe. Koliko vremena gubite, koliko je stvarno? Kada vidite tragediju, osećate, ali nema svrhe plakati. Možete li da uradite nešto da pomognete? Uradite šta možete i idite odatle. Ne očekujte da vam zahvale ili traže još. Uradite samo ono što možete. I nikada se nemojte porediti s nekom drugom osobom. Najbolji način da duhovno rastete jeste da delite s drugima ono što imate. I to ne mora da bude novac. U čemu ste jaki? Video sam čoveka koji ide po ratištima, i vidi mnogu decu bez roditelja, i niko o njima ne brine. Vlada gradi za njih neku kuću i da im hranu i oni tu borave. Ali ne pruža im ljubav. On ode tamo, nauči ih nešto, po jedan sat svakog dana, dajući im tako nešto vredno.

     Ima jedna priča, u blogu „Velocity of emotions“. Molim vas pročitajte je. Bolje je u životu dati osobi znanje kojoj je ono potrebno, nego podučavati milione kojima to nije potrebno. Ako date znanje jednoj osobi i ona se uzvisi. Učiti jednu osobu koja to zaslužuje je daleko superiornije nego učiti milione koji ne znaju šta im dajete.

     Mi jurimo lažne ideale, pokušavajući da nečim popunimo vakuum. Ne znamo šta radimo ili kuda idemo. Npr. jedan čovek kaže: „Lako sam spavao s 1000 žena“ Pa? Šta si postigao? Šta dokazuješ? Čemu to? Svi mi jurimo za dugama, lažnim slavama, na ovaj ili onaj način. Vreme je da budemo realni. Veze su važne jer vas čine onim ko ste. Ako su silom formirane, uslovljene, definitivno će se raspasti.

           Ako imate nesebičnu aktivnost s jedne strane, onda je život obično u ravnoteži. Jer postoji velika ravnoteža između onoga što želite da uradite i onoga što morate da uradite. Već imate aktivnost koja je izbalansirana. Pa ako i imate malo sebičnosti, ona će biti u ravnoteži sa nesebičnošću. Ona se ne mora iskazivati kroz neku organizaciju, može biti u pojedinačnim postupcima, da vi sami uradite šta možete. Ne brinite o organizacijama jer se to ponekad ne dogodi. Važno je uraditi nešto od srca.

     Ponekad u životu, možda morate da budete negativac, zašto? Inače ne možete preneti poruku. Npr. dete je bolesno i majka kaže, ako ne popiješ lek, tući ću te. Mislite li da je majka zaista ljuta? Zašto se tako ponaša? Iz ljubavi. Dakle osnovna stvar je, šta vas motiviše. Ako vas motiviše ljubav, nemate razloga za brigu. Nikada nećete omanuti. Ako vas motiviše sebičnost, imate razloga za brigu.

     Dakle, ne brinite zbog budućnosti. Primite poruku iz prošlosti i napustite prošlost. Budite zahvalni za sve i nastavite život sa zahvalnošću. Oslobođenje će postati vaša priroda. Oslobođenje je proces. Ali ne brinite. Ako idete putem oslobođenja s verom i čistotom, sigurno ćete stići na ciljano odredište. Svaki korak koji preduzmete treba da bude iz goruće želje za oslobođenjem. Ja sam uvek uz vas. Vi ste moja porodica. Bez sumnje.

 Image