Odavde do večnosti

Čovek osvaja svoj ‘ŽIVOT’ kada savlada um
Čovek osvaja svoj ‘ŽIVOT’ kada savlada um

Ima odstupanja od uobičajenog izlaganja. Pokušavam da odgovorim ovde na neka pitanja. Krajnji cilj svega ovoga je, jasnoća i kontinuitet. Kada je odredište jasno, putovanje je bez napora. Čulni predmeti nas zaista mame. To je darma (dužnost) čulnih predmeta. Darma čula je da trče za čulnim predmetima. Darma uma je da doživljava čulne predmete, tako što pomaže čulima. Darma duše za vreme boravka na Zemlji, je da pomogne umu, telu i čulima i olakša ulogu koju trenutno igramo. I tako, različite darme se nalaze u osnovi našeg postojanja.

Avatar se dogodi da bi izlečio propadanje darme
Avatar se dogodi da bi oporavio  darmu koja propada

Avatar se ne pojavljuje samo da bi ponovo uspostavio ili ponovo izumeo darmu. Darma je uvek dobro uspostavljena. Darma uvek postoji i aktivna je u nama i van nas. Darma nikada ne izlazi iz toka. Darma mora da postoji da bi postojao svet. Darma bi mogla propasti tokom vremena i ponavljanjem i zloupotrebom. Kada nešto mnogo puta koristimo, ono se pohaba i pocepa. Avatari se pojavljuju da bi popravili ovo pohabano i pocepano i vratili generaciju nazad na njen prirodni put. Avatari su odlični mehaničari. Oni naprave veliko vozilo, zvano darma, kako dolikuje i možda isto tako dobro kao da je novo novcato!!!

Pitanja i odgovori

Dragi Mohanđi,

Dan za danom Tvoje lice sija i oči se pune sa sve više božanske moći. Zahvalna sam Ti na pravovremenom razumevanju i pomoći.

P1:

Razumevanje je – kada čovek meditira, ili je u kontaktu sa majstorom, neke karme sagore. Čovek uzima fizičko telo s nekim spiskom stvari koje će obaviti u tom životu i naša individualna duša (đivatma) i sutratma (duša koja zauzima telo za telom, traje iz života u život, sazrevajući pritom do prosvetljenja, duša je kao konac na koji se nižu perle života) su prethodno utvrđeni. Pitanje je: Da li se algoritam đivatma i sutratma preuređuje kada karme sagore u meditaciji, ili je i to ranije određeno kada čovek počne putovanje duhovnosti uz meditaciju? Da li se putovanje ka Parabrahma unapređuje/ ubrzava meditacijom ili uz majstora, uprkos predodređenom algoritmu?

O:

Meditacija, ako se redovno praktikuje, očekuje se da usmerava naš po prirodi lutajući um ka nama samima. Inače, um luta širom univerzuma zajedno sa čulima. Čula takođe postaju korisna tek kada je um prisutan. Meditacija ima efekat katarze. Kada je um miran, i unutrašnje sklonosti (vasane) su mirne. Misli su mirne. To oslobađa od nagona da se rezultati nečijih postupaka iz prošlosti dese (prarabda), makar privremeno. Kao opšte nepisano pravilo, karme moraju da se potroše kroz odgovarajuće delovanje, na isti način na koji smo ih i nakupili. Viši Majstori mogu da sagore neko seme karme iz kauzalnog sloja, jer mogu da vide prošlost, sadašnjost i budućnost svog subjekta. Za ovo, subjekt treba da ima čvrstu veru i totalno se preda Majstoru. Ispevavanje i nesebično služenje smanjuju efekte karme. Majstori uvek vode svoje učenike tako da vežbaju prisustvo uma, da prihvate život tako kako dolazi, jer smo mi izabrali ta iskustva, znajući ili ne znajući, baš kao što to radimo sada.

Karma se formira kada se emocija prilepi za misao, reč ili delo. Emocija je zajednički faktor – lepak koji lepi misao, reč ili delo za naše nesvesno. Onda dolazi kolektivna svest koja bi mogla da postane individualna karma. Kada sve odreda uništavamo mnoge živote, čak i ako savest uništitelja nije pogođena, kolektivna agonija žrtava će postati njegova karma. To će uticati na njegove dalje živote. Kao što sam ranije rekao, karma se može efikasno iskoreniti samo ispunjavanjem urođenih želja koje se formiraju od nečije karme i kroz njeno sistematsko trošenje. Onda se ona poništi zauvek. Potiskivanje nikada neće pomoći. Ono što se potiskuje će ojačati i pre ili kasnije se vratiti.

Totalna vera i prepuštanje sebe poziva sjajnu božansku milost
Totalna vera i prepuštanje sebe poziva sjajnu božansku milost

Kada je došlo do našeg rođenja, isprovociranog našim prarabda karmama (skup karmi iz prošlih života spremnih da se ispune u ovom), doneli smo dovoljno životnog goriva da završimo celo putovanje. Na tom putovanju, mi smo takođe jednako rasporedili sve što treba da obavimo do smrti ovog našeg života. To nema veze s novim dodacima koje smo nakupili tokom ovog života. Dodaci mogu da se potroše ili ne u ovom životu, što zavisi od toga da li predodređeno putovanje može opravdano da nađe mesta za taj dodatak. Dakle, pošto je putovanje predodređeno, novi dodaci bi se mogli prebaciti u novi život. Promene su samo kao podmazivanje bicikla dok se penjemo uzbrdo. To marginalno pomaže putovanju. Svi događaji su predodređeni. Naš izbor je ograničen. To je sudbina.

Aspekt slobodne volje je u vezi sa sadašnjošću. Imate izbor da vam um uvek bude prisutan. Imate izbor da odlučite šta biste mogli da uradite s datim vremenom, prostorom, situacijom. Situacija je predodređena. Intelekt i um su vaši. Oprema koju koristite je vaša i možete da se ponašate u situaciji u skladu s vašim karakterom. Neki paniče, neki su opušteni.To je na vama.

Dakle, ukratko, naš odgovor na sadašnjost odlučuje naše buduće živote, dok je naša budućnost ovog života manje-više predodređena.

Kada stalno funkcionišemo u sadašnjosti, onemogućavajući nagomilavanje žalosti zbog prošlosti i brige za budućnost,  nagomilavanje novih karmi je pod kontrolom. To je zbog toga što se ne stvaraju emocije. Mi smo u objektivnoj ravni. Održavamo ravnotežu nad dobrim i lošim aspektima svog života. Dobro i loše određuje naš svesni um. Ta funkcija ne radi kada smo u dubokom snu. Dakle, način kako da pobedimo nagomilavanje nove karme je da naučimo da budemo potpuno svesni svake svoje misli, reči, dela. Isto tako, meditacija je trening da se bude u stanju ničega. Sve to će prorediti gustu karmu. Kontrolisaće intenzitet.

Karmičkog intenziteta se možemo osloboditi mnogim duhovnim praksama. Ali, shvatite da je karma platforma sa koje se vasane (urođene osobine) javljaju. Vasana izazove misao, misao izazove reč, ili izraz. Reči dovode do delovanja. Delovanje dovodi do uživanja – bez obzira na to da li je dobro ili loše uživanje. Uživanje ima emociju prilepljenu za sebe, bez obzira da li je dobro ili loše uživanje. Ipak, glavna karma zbog koje ste došli treba da se istroši tako što ćete je iživeti. Niko to ne može da promeni, a kamoli vi.

P2:

Juče smo porazgovarali o tome, čovek se oseća težak, lenj ili ošamućen posle meditacije. Ne pomera mu se…itd. Ako sam dobro razumela, to je zbog jakog čišćenja i opuštanja. Međutim, većina pacijenata koje vidim u ordinaciji takođe dolaze žaleći se na slične simptome. Tretiramo ih kao fizičke simptome! Kako ja, lekar, da razlikujem uzrok između sličnih simptoma? Osećam da simptomi posle meditacije ostaju još kratko vreme a posle je čovek vrlo energičan. Međutim, oni koji imaju fizičke simptome će se stalno žaliti na njih.

O:

Kako evoluiramo u meditaciji, u zavisnosti od individualne konstitucije, doživljaj će varirati. Početna faza je ogroman impuls da otvori oči i pomeri vaš položaj. Telo se nevoljno buni. Um luta. Misli napadaju sa svih strana. Kako napredujemo, um prihvata. Telo ostaje mirno. Misli na nas neće imati mnogo uticaja. Onda, kada se tišina produbi, doživljavaju se stanja bez uma. Postajemo svesni kretanja energije.  Tako, od nesuptilnog polako prelazimo na suptilno. Što suptilniji postajemo, to više uživamo u našoj meditaciji. U isto vreme, naša zavisnost od spoljašnjih stvari se takođe smanjuje. Postajemo  srećni u svojoj introvertnosti. Dakle, još jednom, promene se dešavaju prema našoj individualnoj konstituciji. Neki su vizuelno orijentisani, oni vide stvari. Neki su auditivno orijentisani, oni čuju tajanstvene zvuke. Neki su orijentisani na osećaje, oni doživljavaju prisustvo svojih sopstvenih anđela čuvara ili viših duhovnih majstora.

Svako ima više ja. Svako ima anđela čuvara. Obično brkamo svoje više ja sa anđelom čuvarom. Mogli bismo da ih slušamo i komuniciramo s njima. Oni takođe igraju ulogu pri usmeravanju čoveka na majstore. Oni nikada nisu ljuti ili nesrećni, koliko god puta da idete obilaznicama i odstupate od svog puta duhovnog napretka. Dobro, to sad nije tema.

Večni točak života
Večni točak života

U svakom slučaju, vaše shvatanje je tačno. U prisustvu viših majstora, ljudski je biti kao sunđer i upijati energiju. Kada podsvesno pokušavamo da upijemo više energije nego što možemo zadržati, naročito kada je viši majstor prisutan, iako padamo u iskušenje da to uradimo, možemo osećati težinu ili vrtoglavicu. To prođe i izbalansira se u toku nekoliko sati. Nije štetno, ako je vodič pravi duhovni majstor i ako učenik ide prirodnom evolucijom. Štetno je kada pokušavamo da trčimo pre nego što prohodamo; ili pokušamo da pojedemo više nego što možemo da svarimo. U prisustvu dobrog majstora, o tome se vodi računa. Neće vam se ništa loše desiti ako ste Njegova odgovornost. Intenzivno čišćenje dovodi do relaksacije na ćelijskom nivou. Želite da se opustite i pustite sve. To je simptom savršenog stanja oslobođenog od napetosti i stresa.

Bolest je stečena. Bolesti su spoljašnji izrazi pogrešnih shvatanja negovani iznutra tokom mnogih života. One se formiraju godinama pod pritiskom, u nečijem podsvesnom umu. Unutrašnja promena bi možda mogla, ili bi teoretski mogla, da otpusti bolest s lakoćom. To se ne dešava jer je ovo pogrešno shvatanje takođe deo čovekove ukupne konstitucije. S tom bolešću, čovek je kompletan. Ili, drugim rečima, on je izabrao svoj karakter uključujući i bolest. Na primer, jedan čovek je stalno ponavljao: “O, Bože, kakva je ovo glavobolja.” Pod glavoboljom je mislio na probleme. Na kraju, razvio je hroničnu glavobolju jer je njegova podsvest bukvalno shvatila njegove reči i negovala za njega tu stvarnost.

Dakle, svaka misao, reč ili delo koje stvorimo nikada ne prođu tek tako. Njihovi rezultati se pojavljuju u jednom ili drugom obliku, u odgovarajuće vreme ili pravom okruženju. Takve stvari je teško očistiti, osim ako se vratimo njihovom korenu i odatle ih očistimo. Moramo da spržimo seme na kauzalnom nivou. Treba da ga onesposobimo da ne proklija. Dakle, najbolje za pacijente bi bilo da im se dozvoli da teku uz vođenu meditaciju, tako da mogu da zamene svoj misaoni proces pacijenta za onaj kod tragaoca. Iako situacija ostaje ista, njihova agonija će biti manja. To će ih učiniti optimističnim. To će pomoći da se izleče. Lekove treba prepisati, ali svako tretiranje simptoma je u stvari kratkoročno. Koren je negde drugde. Simptomi su na površini. Dakle, ako koren ostane, može da proklija svaki čas u budućnosti. Zato, uklanjanje iz podsvesnog nivoa i uklanjanje semenja iz kauzalnog sloja, su najbolji način da se osigura totalno izlečenje.

P3:

Videla sam sjajno zlatno i belo svetlo za vreme meditacije. Ono dolazi iznenada kao bljesak, isunjava me, preplavi me radost, trgnem se i ono nestane. Šta je to? Kako se to razume? Znam, moram da idem izvan tih doživljaja, ali sam radoznala da znam.

O:

To su razna energetska tela koja se stapaju s vašim sistemom. Boje takođe znače izvestan stepen uzdizanja. Istina je da moramo da se otarasimo potrebe za analizom. U isto vreme, pomaže biti svestan. Naročito u prisustvu majstora, svako dobija ono što mu je potrebno. Nedostaci se ponište. To se naročito doživljava u vidu obojenih formi energije. Samo ih prihvatite sa zahvalnošću i dozvolite da odrade svoje.

Zevanje upozorava na promenu u vašoj energiji
Zevanje upozorava na promenu u vašoj energiji

P4:

Šta je zevanje? U medicini još uvek ne znamo razlog za zevanje. Zevanje se dešava za vreme meditacije. U čemu je njegov značaj? Zevamo i u drugim prilikama!

O:

Kada je um opterećen, zevate. Meditacija takođe opušta. Zevanje vodi u spavanje. Zevanje je kao upozorenje da ste umorni i treba da spavate. Um mrzi meditaciju jer ona ima za cilj da zarobi lutajući um. Ko želi da se odrekne svoje slobode? Um ponajmanje. Dakle, um igra mnoge igre da bi vam skrenuo pažnju. Donosi mnoge lepe uspomene, ukusnu hranu, bolove u telu, i čak i zevanje. To remeti vašu koncentraciju. Tako um pobeđuje.

Drugi razlog za zevanje je prirodni mehanizam da doda više kiseonika u vaše telo. Ponekad za vreme intenzivnog vežbanja i znojenja, odjednom se može javiti potreba za zevanjem. To znači da telu (naročito mozgu) treba više kiseonika, ali pošto nam je disanje previše plitko, zevanje je brzo reagovanje kao prirodni lek.

Bog Vas Blagoslovio

M

Svakog momenta se ponovo rađamo
Svakog momenta se ponovo rađamo

Prevod i obrada: Biljana Vozarević

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Wordle: Odavde do vecnosti

Zahvalnost je sve što vam je potrebno

Mohandjijeva  poruka 28. Aprila 2011.

M6

Suze izražavaju bol, agoniju i usamljenost. Suze mogu da izraze i radost. Sve u svemu, suze su izraz raznih emocija. Suze, dobro potrošene, uklanjaju oblake našeg uma, kao vedro nebo posle dobe kiše. Ono omogućava suncu, koje je vaš intelekt, da ponovo zaviri u život. Čim se suze dobro potroše, vreme je da se bude realan. Nakon kiše, sunce mora ponovo da zasija. To je zakon prirode. Sunce je uvek tu. Ali, dok ga oblaci emocija zaklanjaju, ono ostaje nevidljivo.Samo budite toga svesni.

Kada nas je avatar napustio? Da li je Gospod Krišna postojao gledano s naše ravni postojanja? On je u velikoj meri ovde. Jesu li nas Isus, Buda ili Rama napustili? Fizička forma je samo predstavljala izraze ili doživljaje. To je privremeno i situacijski. Istina koju su oni saopštili je večna. Neuništiva i neprolazna. To je istina o našem postojanju i istina koju moramo da znamo. Njihova religija je bila Ljubav. Učenja su bila ista. Ispoljavanja su bila različita, jer je društvo kome su se obraćali bilo drugačije. Uglavnom, njihov sopstveni život je bio njihovo učenje, više od verbalnih ili literarnih učenja. Zato su ponekad oni i njihova učenja pogrešno shvaćani ili pogrešno predstavljani. Dakle, ni jedna inkarnacija i ni jedno od njihovih učenja nije napustilo našu ravan postojanja. To je osnovna istina.

Svi gurui su jedno. Svi majstori su jedno. Svi se pojave radi jasnog darmičkog cilja da povedu ljude ka oslobođenju. Svi su uneli svetlost u mrak neznanja. Svi su živeli radi drugih. Za njih, život i smrt nemaju značaja. Kritika ili aplauz su beznačajni. Od mnogo cvetova koji procvetaju na drvetu postojanja, neki postanu voće. Neće svaki cvet postati voće. Samo nekolicina ide putem do samog kraja. Mnogi otpadnu, za vreme svog životnog puta. Gurui su milostivi. Oni dozvoljavaju učeniku da se uzdigne i da padne. Nikada ništa nikome ne nameću. Dozvoljavaju njihovoj prirodi da se u potpunosti izrazi. Gurui nastavljaju da pokazuju svetlost, bilo da su u svom telu ili ne. Večni Guru  princip[1] večno teče.

Um zaglavljen u prošlosti znači agonija u sadašnjosti. Um mora da putuje s vremenom, sadašnjim vremenom. Um mora da ostane u sadašnjosti i intelekt treba da ostane slobodan i pristupačan. Kada se intelekt zaključa, tragedije se dešavaju u životu. Kada emocije preovladaju, tragedije se dešavaju. Važno je da je um s telom, u sadašnjosti. Svi oni koji su postojali sa nama u prošlosti dodali su vrednost našem postojanju. Moramo im biti zahvalni. Naročito ako je to Avatar. Avatar je večan. Nema rođenja ili smrti. Njegovo postojanje je svrsishodno. Najbolji način da se povežete s Avatarom je da se povežete s Njegovim/Njenim učenjima, usvajate ih lagano, proučite kako treba i ŽIVITE IH istinski. Sadguruu nije potrebno ništa ni od koga. Ako su njegova učenja korisna generacijama, njima je drago. Ako nisu korisna ili shvaćena, oni nisu tužni. Sve je dobro za sadgurua. Oni nikada nisu ograničeni svojim imidžom.

Pogledajte svoju prošlost i sve ljude iz prošlosti, uključujući i one koje ste smatrali svojim Guruima, sa zahvalnošću i poštovanjem. Ostanite u sadašnjosti. Delujte u sadašnjosti. Volite one koji su oko vas danas i uživajte u njihovom prisustvu u svom životu. Druženja su često privremena, kao i veze. Ne gubite svoju sadašnjost. Negujte svoju sadašnjost. Uživajte u svakom njenom deliću. Budite zahvalni za svaki momenat. Budite zahvalni za sve. Ne gubite fokus u sadašnjosti, uključujući i ljude, tako što ćete visiti u prošlosti. Sve što imate za sebe je SADA.

Sunce mora nastaviti da sija. Kada se sunce ugasi, zemlja i svi njeni stanovnici nestaju. Kada se priroda buni, dešava se destrukcija. Kada se naša individualna priroda pobuni, emocije prave haos i destrukcija se dešava u našem individualnom životu. Mi smo dobro povezani s prirodom. Mi smo odraz prirode.

Mislite na prošlost sa zahvalnošću i bez žaljenja ili krivice. Prihvatite sadašnjost sa zahvalnošću. Delujte u sadašnjosti koristeći intelekt. Poštujte sadgurue prošlosti i sadašnjosti i ŽIVITE njihova učenja. Onda, njihovo vreme na zemlji vredi. Ni jedan nas sadguru nije napustio. Oni žive kroz svoja učenja. Oni žive kroz one koji žive njihova učenja. Zahvalnost… to je sve što vam je potrebno. Ako se povežete sa njihovom svešću, kroz njihova učenja, stižete u ruke BOGA.


[1] Na sanskritu: Guru Tattwa

Prevod i obrada: Biljana Vozarević

Istinite misli

 

Vreme teče…Život takođe teče kroz mnoge živote.
Vreme teče…Život takođe teče kroz mnoge živote.

2010. je počela. To nije slučajno. Dok putujemo paralelno s vremenom, godine se neminovno dešavaju. Podelili smo vreme u sekunde, minute, sate, dane, nedelje, mesece i godine, za naše merenje i shvatanje prolaska našeg sopstvenog života. Vreme je takođe dalo mnogim ljudima ogromnu nesigurnost i brigu. Neki brinu o prolaznosti vremena i približavanju smrti.  Neki brinu zbog neispunjenih želja koje su se nagomilale dok su živeli ovaj život. Neki strahuju zbog dugova. Neki strahuju za živote svoje dece, zanemarujući činjenicu da su i ona takođe karmička bića i ne možete učiniti ništa povodom njihove prarabda karme (skup prošlih karmi koje postaju iskustvo u ovom životu). Neki strahuju zbog ljudi. Neki strahuju od nepoznatog. Tako, svi ljudi strahuju od nečeg. Strah takođe privlači takve incidente u naš život. Baš kao što ljubav privlači, strah takođe privlači. Primetite molim vas kako životinje i ptice nisu ograničene vremenom!!!

Image
Vreme proizvodi brigu i strah u ljudima

Dug život nije važan. “Život” u našem životu je veoma važan. Količina energije i “život” dok živimo je jako važan. “Beživotni” dani su teret. Život bez energije i “život” je puko postojanje. U tome nema moći. Većina ljudi prolazi kroz ovaj život bez “života”. To je kao smrt – žive, puni letargije i negativnosti. S druge strane, neki jure za zadovoljstvima ne znajući šta traže i gde to da nađu. Uporno jure ni za čim. Dakle, “život” u našem životu je to što je važnije nego dug život koji se vuče ni za šta. Smrt je samo prelaz, uzimanje zaliha karmi pre nego što uzmemo drugi život. Dakle, beskorisno je čvrsto se držati za ovo telo, osim ako ima karmi koje treba ispuniti i stvari koje treba postići. Ni listu želja iz prošlih života koje postaju stvarnost u ovom životu naš um ne može da  razume.

Image
Život je neprocenjiv. Nikada ne ubij.

Život koji ispunjava čoveka je život proživljen čineći dobra dela. Ako je osoba mogla da izrazi ljubav i samilost drugim bićima tokom čitavog života, to je život koji je dobro proživljen. Ako je neko proveo život bez brige za siromašne i uboge, naročito ako je taj život bio ispunjen brigom i strahom za sebe, to je definitivno loše potrošen život. Dakle, probudite se, vežite pojaseve. Popnite se na najbližu planinu i zaurlajte svoje oslobođenje. Izrazite svoje oslobođenje kroz nesebična dela. Uzmite stvari u svoje ruke. Molim vas ne budite zavesa ili otirač. Budite prvo svoj sopstveni vođa, a onda vođa spoljnjem svetu.  Onaj ko ne može dobro da vlada sobom, ne može ni drugima. Onaj ko ima poseban interes, danas-sutra će posrnuti. Nemanje osećanja – nije vrlina. Ukoliko ne činimo dobra dela, ostajemo sirovi, neprefinjeni. Pazite. 

Image
Život je uzvišen… da bismo ga posmatrali, sve što nam treba su oči dobrote i LJUBAVI

Želim vam odlično zdravlje, najvišu unutrašnju radost, milost duhovnih majstora i sveprisutne božanske sile, sposobnost da izrazite ljubav, dobrotu i samilost, sposobnost da budete zadovoljni onim što vam je dato i budete zahvalni na tome, sposobnost da usrećite druge i budete srećni i zahvalni – želim vam sve što opravdano možete posedovati kao privremeni čuvar. Želim vam Mir, Radost i Sreću zauvek.

Bog vas blagoslovio uvek, da budete uspešni u svim svojim nesebičnim nastojanjima.

Volim vas

Mohan

Image
Neka milost velikih majstora uvek bude s vama

Prevod i obrada: Biljana Vozarević

Originalni tekst možete pročitati ovde.

VREME S MOHANĐIJEM

VREME S MOHANĐIJEM

transkript intervjua s Jolitom Kelias u Omanu, oktobar 2011

 

Image 

 J: Mohanđi, toliko je ljubavi oko tebe. Provela sam više od nedelju dana u Omanu i kad god pomislim na tebe, kad god te vidim, smešim se iznutra. Kako si ti svestan te ljubavi? Kako ti to osećaš?

M: Ona je spontana. Nije artikulisana, ali postoji. I oseća se svuda. Šta god pokušaš da artikulišeš, to uvek ima ograničenja. Šta god spontano izraziš, ostaje zauvek. Baš kao sunce. Sunce sija ne obazirući se na reflektore. Ono sija svuda. I sunčev sjaj je nepogrešiv. Dakle, baš tako, i ljubav je kontinuirana aktivnost, tok, i nema potrebe da radiš ništa posebno, da bi stvorila ljubav. Budi ljubav.

J: Dakle ti si ljubav, i zato ja primam ljubav.

M: Šta god izražavaš u svetu, primaš umnogostručeno. Dakle, ako izabereš da izraziš ljubav, dobijaš ljubav zauzvrat. Šta god poseješ, to žanješ. Dakle, važno je sejati ljubav.

J: Broj ljudi koji ti dolaze, iz Italije, iz celog sveta, je porastao. Čak i ja sam došla čak iz Evrope da te vidim. Da li si ikada zamišljao da ćeš ispunjavati bilo kakvu misiju?

M: Ništa ne planiram, niti zamišljam nešto u vezi s tim šta radim ili kako živim. Spontan sam. Dajem ljubav spontano. I postupam spontano. Ne mislim odnosno ne planiram štošta unapred. U stvari, nije moguće, jer kada mislimo ili planiramo, u kojoj svesti delujete, to je ono što je mnogo važnije. Ako delujete iz ravni uma, to će biti vrlo površno, bez dubljeg uticaja. Kad delujete iz svesti na mnogo višem nivou, vaša spontanost će u isto vreme ostati. Niste pod pritiskom da se ponašate na određeni način. Ne zamišljam ništa određeno u vezi sa sobom ili svojom misijom. Štošta se desilo i štošta će se dalje dešavati. Ljudi će primati ili osećati ljubav i osećaće je i dalje.

J: Ti si običan čovek koji živi izvanredan život. Kombinuješ materijalni svet sa duhovnim svetom. Živiš u materijalnom svetu, plaćaš porez, ideš na posao, jer si odlučio da ne zavisiš ni od koga, bar ne finansijski, i takođe u svoje slobodno vreme, baviš se duhovnim radom, ovim predivnim radom, svakog dana, svake noći, svake večeri. I ljudi ti dolaze da bi se izlečili, bili u tvom prisustvu, dobili od tebe savet. Kako izlaziš na kraj s ovim pritiskom, Mohanđi?

M: Pre svega, nema pritiska. Kao što sam rekao – spontanost. Kada osećamo da radimo nešto, imamo pritisak. Kada se stvari dese kroz nas, nismo pod pritiskom. Baš kao, na primer, puls što pumpa krv. Jesi li pod pritisom zbog toga? Neće biti. Zašto? Zato što to ne radiš svesno. To radi podsvest, zar ne? Varenje ti se obavlja kako treba, krv cirkuliše kako treba, disanje se dešava spontano, nismo ni pod kakvim pritiskom zbog ovih radnji. Baš tako, kada je izraz ljubav, i misija ti je u krvi, sve je spontano, nema pritiska. Kad ljudi dođu, mogu da dobiju ono po šta su došli. Ali ako je to sebičnost, sebični interes, može to da se ne desi. Isto tako, postoji veliki podsloj delovanja koji jedva da vidimo, mi vidimo samo iz svoje perspektive. Ali, uzmite ceo univerzum, toliko toga se dešava, toliko misli je sastavljeno, toliko emocija, toliko osećaja, toliko želja u univerzumu. Neće sve to uroditi plodom, neće se sve desiti samo od sebe. Dakle, šta god treba da se desi u pravoj perspektivi, ima toliko permutacija kombinacija koje se dogode pre nego što se događaj desi. Dakle, pre nego što se događaj desi, sve ove konfiguracije moraju da budu u savršenom redu da bi se događaj desio. Isto tako, aktivnosti se dešavaju kroz mene, i nastaviće da se dešavaju kroz mene. I pritom nisam baš pod pritiskom, jer nemam šta da dokazujem. Radim to spontano i to ide kroz mene. Ljudi dobijaju iskustva i to utiče pozitivno na živote. To je zahvaljujući Svevišnjem.

J: Rekao si, sasvim si se dao u davanje iskustava.

 Image

M: Da. To je jedino što ostaje. Tvoje iskustvo je istinsko za tebe. Možda nije istinsko za drugu osobu. Isto tako, kada nešto čitaš, to je informacija ili iskustvo ili ideja nekog drugog. Sve dok to ne postane tvoje lično, dok se to ne stavi u tvoj sopstveni sistem, da ga lično doživiš, dotle to ne postaje tvoje. To su još uvek nečije tuđe reči. Dakle, ne možemo da imamo stvari na osnovu toga šta znamo iz knjiga ili nekoga spolja. Dok to ne postane tvoje lično iskustvo, to nikada nije tvoje, zar ne? Dakle, iskustvo je mesto odakle možeš da počneš svoje putovanje. Baš kao što ja mogu da krenem odavde gde sedim, ne mogu da krenem s nekog drugog mesta. Neko drugi sedi tamo. On može da krene odande, ne ja. Toliko smo ograničeni. Kada kažeš, znam to. Da li to kupuješ? Osećaš? Ili doživljaaš? Treba tako da razmišljamo. Čim znamo “ovo je moje iskustvo i moram da krenem odavde”, nikada ne odbacuj svoje iskustvo ni po koju cenu. Mi ponekad odbacujemo svoje lično iskustvo radi nečijih tuđih reči. To je velika greška. Jer vaše iskustvo je jedinstveno vama. Nikada nije jedinstveno nekom drugom, nikada nije isto nekom drugom.

J: Ponekad ljudi nešto urade, ali mi mislimo da smo pogrešili ili da smo počeli da umišljamo neko iskustvo, naročito kada delimo iskustva s drugim ljudima i društvo ili ko god nije baš upoznat sa svim ovim rekao bi: “Ma to si umislila.”

M: Zato uvek kažem, vodi sopstvenim primerom. Ako pokušaš da kažeš: ‘Čuj, imao sam susret s Isusom, Isus mi je govorio’, kako će te ljudi nazvati?

J: Ludačom?

M: Da. “Haluciniraš. Nisi realna.” Dakle, umesto toga, ako je to iskustvo bilo za tebe realno, ako si zaista govorila s Isusom, to bi se onda odrazilo kao transformacija iznutra. Transformisala bi se. U stvari bi se promenila. Ako komuniciraš s višim entitetom, definitivno 100%, mora da se dogodi promena iznutra. Tvoj vibracijski nivo bi se promenio. Tvoja suptilnost bi se povećala. Dakle, to mora da se desi! To je zakon prirode! Ako moraš da se povežeš sa nekim višim entitetom, moraš da pomeriš svoj vibracijski nivo da bi to primila, ili da bi dalje komunicirala. Baš kao što postoje razni radio talasi koji prolaze kroz vazduh, ali naš radio može da uhvati samo neke od njih. Zato što je kapacitet taj koji je ovde bitan. Isto tako, ima jako mnogo kanala, ali koliko tvoj TV može da hvata? Tvoja antena može da hvata samo određene. Isto tako, naša frekvencija mora da se poklapa s Isusovom, ili Šivinom, ili Budinom, ili Alahovom, ili kojom god već, da bi dobili tu frekvenciju. Dakle, morate da se uzdignete do tog nivoa da biste primili. Pa kad kažete “Imao sam telepatsku komunikaciju”, ako vas je ta komunikacija transformisala, onda je bila realna. Ako je bila samo umišljanje, ostali biste isti. Još uvek biste imali iste brige, još uvek biste imali iste strahove. I ne biste se promenili ni mrvicu.

 Image