O predaji Univerzumu

February 9, 2014 at 11:26 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mohanđi je dao primenljive molitve da bismo bili u skladu sa samim sobom i drugima, i istakao dubinu dobrobiti predaje. On takođe objašnjava moguće pogrešno razumevanje reči “predaja”.

S ljubavlju,

BTW Tim

Predaja nas potpuno pročišćava

Predaja nas potpuno pročišćava

Voljeni Moji,

Predaja je jedna od reči u ljudskim jezicima čija se upotreba najčešće pogrešno shvata. Predati se nekome je veliki udar na čovekov ego. Ona umanjuje ljudski ego. “Predati se”– smatra se kao slabost ili nedostatak, u zemaljiskim okvirima gde ego odlučuje o postupcima. Međutim, u duhovnim okvirima to je dobra stvar. Čovek minus ego = Bog. Dakle, predaja poništava naš ego i onda Božanstvo unutar nas počinje da sija. To je razlog zašto se klanjamo u hramovima i manastirima. Kad naša glava i srce dođu u jednu liniju, horizontalno, ego je pod kontrolom. Kad se pobožno klanjamo, barem privremeno poništavamo svoj ego. Bhakti ili Pobožnost ima mnogo vrednosti jer dovodi ego pod kontrolu. Neznanje širi naš ego, dok ga predaja drži pod kontrolom.

Mohanji namaskar

Bhakti ili Pobožnost ima mnogo vrednosti jer drži ego pod kontrolom.

Prema tradiciji naši preci su imali običaj da primenjuju neke jednostavne metode da bi održali zdravlje i držali ego pod kontrolom. Evo nekoliko mantri i njihovih objašnjenja.

Kad se ujutru probudimo, posle horinzontalnog ležanja cele noći, naš energetski obrazac u telu se promeni. Njegova frekvencija se promeni. Dok spavamo, energije našeg tela postižu mirno, pasivno stanje. Tako je energija pritajenija. Kad se probudimo, moramo da damo vremena energijama da počnu da se pomeraju, pripremajući telo za kretanje. Da bismo obezbedili ovo vreme, naši preci bi savetovali ležanje i gledanje u dlanove umesto iskakanja iz kreveta i iznenadnog vertikalnog položaja, koje može nepovoljno uticati na ritam srca kao i na meridijane našeg sistema. Postoji mantra koja olakšava naše ustajanje. Pogledajte u dlanove svojih ruku i mantrajte: “Karagre vasate Lakshmi, Kara moole Sarastwati. Kara Madhya Sthitha Gowri, Prabhate Kara darsanam”. Ovo znači, na vrhovima naših ruku ili prstiju boravi Lakšmi, Boginja obilja. Lakšmi nikad ne ostaje stalno na jednom mestu. Novac menja ruke. I sreća se takođe menja. Tako da uvek ostaje na vrhovima naših prstiju. Sarasvati, Boginja znanja boravi na suprotnoj strani, tačnije, na korenu našeg dlana, blizu zgloba. Stečeno znanje ostaje sa nama do smrti. Ono je postojanije u zemaljskim okvirima. U sredini boravi Boginja Parvati, najnežnije otelovljenje, majka. Ona balansira znanje i delovanje. Ona povećava mudrost. Znajući ovo, kada vidiš ruke i setiš se obrasca našeg postojanja, to će ti dati dovoljno vremena da se skrivena energija pokrene na ujednačen način iznutra, kao i da nam da uravnotežen stav. Ovo, takođe, povećava našu posvećenost prema nesebičnom radu. Tako se aktivira dobrota i strahopoštovanje unutar nas. To je takođe i podsetnik da je božanska energija u nama ta koja čini da se stvari dogode u našem životu. Namera toga je i da se poništi naš ego i preda do najvišeg.

Zatim, uspravimo se u svom krevetu. Naše telo je bilo horizontalno i sada postaje vertikalno. Energija počinje da se kreće drugačije. Zatim, moramo da je povežemo sa zemljom jer smo prethodno ležali horizontalno. Da bismo to postigli mantramo: “Samudra Vasane – Paadasparsam Kshamaswame” i savijamo se nadole, a onda dotaknemo pod desnim dlanom, što je suprotna strana od mesta gde nam je srce. Ovo uzemljava suvišnu energiju koju smo nakupili ili nagomilali za vreme spavanja i takođe čuva naše srce. To je razlog zašto uzemljavamo energiju desnom rukom. Tada smo spremni za dan.

Postoji takođe jedna verzija iste slavopojke koja kaže da Bog Krišna boravi u sredini dlana (Kara Madhyetu Govinda). Dakle, on je Guru Univerzuma. Ako On boravi u središtu dlana, mi možemo delovati sa potpunim mirom i nepristrasnošću. On nas je blagoslovio Velikom Bhagavad Gitom, i ako sledimo Njegova učenja i delujemo nepristrasno, dostižemo oslobođenje.

 

Jutarnja molitva. Buđenje

Jutarnja mantra, da balansiramo naše energije i frekvencije. Ležeći dole pogledajte u dlan i mantrajte, “Na vrhovima naših ruku ili prstiju boravi Lakšmi, Boginja obilja. Sarasvati, Boginja znanja boravi kod korena našeg dlana blizu zgloba. U sredini boravi Boginja Parvati, najnežnije otelovljenje, majka.”

Potom sedimo uspravno nekoliko sekundi u krevetu  pre nego što stanemo na noge. Ovo je dobro pošto pomaže ritmu tela i protoku prane kroz naše meridijane. Kada stopala dotaknu pod, mi se molimo: “Samudra Vasane Devi, Parvata Sthana mandale, Vishnu Patni Namastubhyam, Padasparsam Kshamaswame.” Ova molitva je Boginji koju zovemo Zemlja, iako se obraćamo ženi Boga Vishne, Boginji Lakshmi. “Onoj koja prelazi vodu i planine, ili onoj čije su telo okeani i planine ja se klanjam i molim za oproštaj, kad zakoračim na Nju ili hodam po Njoj.” Ovo je duboko poštovanje prema majci Zemlji. Ako imamo tako duboko poštovanje prema majci Zemlji, nikada nećemo biti bezosećajni prema njoj i uništavati je. Dakle, mi zato tražimo njenu dozvolu da hodamo po njoj za svoje potrebe. Ostajemo u zahvalnosti. Ovo vreme takođe daje našem telu lagan tempo između horizontalnog, poluvertikalnog i potpuno vertikalnog položaja. Ovo pomaže da održimo naše energije ravnomernim i da dobro cirkulišu. Ovo potpomaže našim meridijanima. Pominjemo zemlju i vodu, dva osnovna elementa u našem telu. Samudra (okean) predstavlja element vode u nama koji kontroliše naša hara čakra. A Parvata (planina) predstavlja element zemlje kao i potencijal za najveće uzvišenje u nama – za kundalini energiju. Stoga je ovo takođe prizivanje za oba elementa, majku kundalini kao i ostale elemente u nama, sa molitvom da nam pomogne dok se krećemo kroz dan. Ako nas kundalini energija inspiriše, mudrost će proticati. Takođe, treba da budemo svesni odmah kad se probudimo pa dok ne zaspimo. I uvek da živimo kroz molitve i predaju.

Ustajanje iz kreveta

Sedi uspravno i mantraj, “Ona koja prelazi vodu i planine, ili ona čije su telo okeani i planine, ja se klanjam Boginji i molim te oprosti mi kad zakoračim na tebe ili hodam po tebi.” Ovo je duboko poštovanje prema majci Zemlji.

Zatim ustanemo, gledajući ka izlazsku sunca na istoku, prisećajući se Boga Višne ili njegovog Avatra, Boga Krišne, čuvara Univerzuma, i mantramo: “Kaayena Vaacha, Manasendriyaiva, Buddhyatmanaavat, Prakrite Swabhavaat, Karomi Yadyat, Sakalam Parasmai, Sri Naarayanaayeti Samarpayaami.” Ovo znači: “Šta god da učinim danas, sa svojim telom, razumom, intelektom, osećajima, govorom, svojom prirodom i karakterom, sve predajem pred lotosova stopala Boga Narajane.” Narajana znači cilj čovekovog puta ili Vrhovni Otac. Sve je nastalo iz Njega i sve će se nazad stopiti u Njemu. Tako da je ova molitva Vrhovnom Bogu. Kada započnemo svoj dan ovom mantrom, i sa ovim poimanjem kao i sa predajom, prihvatićemo sve što se dogodi tog dana mirno i uravnoteženo, i naše žudnje i očekivanja će biti pod potpunom kontrolom. Čak i ako se stvari ne dogode onako kako smo očekivali, mi nećemo biti uznemireni i počećemo to prihvatati kao Volju Boga Narajane.

Prema suncu

Zatim, ustanemo okrenuti prema suncu i mantramo, “Šta god da učinim danas, sa svojim telom, razumom, intelektom, osećajima, govorom, svojom prirodom i karakterom, sve predajem pred lotosova stopala Svevišnjega.”

Posle toga, okončamo naš dan sa predajom univerzumu, moleći za potpuni oproštaj za sve naše postupke, misli i reči: ”Kara charana Kritam Va, Kayacham Karmacham Va, Shravana Nayanacham Va, Manasam Vaaparadham, Vihitam Avihitam va, Sarvametat Kshamaswa, Jaya Jaya Karunabdhe, Sri Mahadeva Shambho, Sri Sai Natha Sambho.” Ovo je završna molitva pre nego što odemo na spavanje. Ona glasi: “Šta god da sam učinio danas, svojim sredstvima delovanja kao što su ruke i noge, sredstvima opažanja kao što su čula, razum i intelekt, sve to sam učinio u skladu sa tvojim željama ili protiv njih, zbog mog neznanja i nerazumevanja, O Bože, molim te oprosti sve, molim te oprosti mi, moj Svevišnji Bože Šivo, Moj Gospode Bože, Sai Baba (Oni su jedno).”

Mohanji

Završi svoj dan predajom univerzumu, “Šta god da sam učinio danas, svojim sredstvima delovanja kao što su ruke i noge, sredstvima opažanja kao što su čula, razum i intelekt. Sve to sam učinio u skladu sa tvojim željama ili protiv njih, zbog mog neznanja i nerazumevanja, O gospode Bože, molim te oprosti sve, molim te oprosti mi, moj Svevišnji Gospode Bože.”

Dok predajemo sve što se dogodilo tog dana kod stopala Svevišnjeg Boga, odakle sve nastaje i večno nestaje, mi postajemo slobodni od svih stega. Postajemo odvojeni od svih svojih misli, reči i dela. Zato nas Predaja potpuno pročišćava. Isto tako, mi predajemo sva svoja dela od tog dana pred stopala Boga Višnu koji održava i podržava egzistenciju. On je taj koji održava stvaranje. Održavanje je Njegov posao. 🙂 A noću, mi se prostremo pred stopala Boga Šive, poništavača. On poništava egzistenciju. On nas sjedinjava sa našim kreatorom. Svake noći, mi smo ponovo rođeni, pošto poništavamo svoje identitete za vreme dubokog sna i ponovo ih stičemo kad se probudimo. Stoga, mi tražimo od Boga Poništenja da oprosti sve i da nam pomogne da nestanemo mirno u prazninu  i da nam obezbedi blažen san. Dakle, čitalac može lako primetiti da ujutru tražimo neprekidnost u mislima, rečima i delima, tako da sve što izvršimo tog dana nosi pozitivan rezultat, a noću tražimo oproštaj koji pomaže lakom rastvaranju u krilo Svemoćnog bez zemaljskih teškoća. Oni koji nose mržnju i neraspoloženje u srcu, treba da budu svesni ovoga. Jedna molitva ide Bogu Višnu a druga Bogu Šivi. Oba su suštinska. Oba su izraz jednog Parabrahme.

Predaja je u duhovnom smislu velika stvar. Ona pomaže oslobađanju od ciklusa rađanja i umiranja. Isti metod mogu slediti ljudi koji slede svaku veru po svom izboru. Glavna stvar je odnos onoga koji se predaje, svome izabranom Bogu ili Gospodaru ili Proroku i ostavlja svu svojinu  do Njegovih stopala. On čini sve. Celo postojanje pripada Njemu. (On ne znači muško. Pol nema vrednost ovde. To može biti Krajnja Energija koja je bez oblika, bez pola.)

Mohanji . Kailash Yatra 2012

Predaja u spiritualnom smislu je velika stvar. Ona pomaže oslobađanju od ciklusa rađanja i umiranja. Isti metod mogu slediti ljudi koji slede svaku veru po svom izboru.

Volim Vas Beskrajno

M

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Staša Mišić

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: