Dobar učenik i priče o avaduti

December 14, 2018 at 11:36 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karakteristike dobrog učenika

Mohanji and Avaduta

P: Kao Guruđi, da li biste želeli da vaši poklonici budu nezavisni ili zavinsi?

M: Voleo bih da moji ljudi budu samodovoljni, tako da imamo trajnu vezu. Kad su suviše zavisni o meni, ponekad postanu zaslepljeni. Voleo bih da se povežu sa mnom kroz svest. Ako se neko poveže sa mnom samo gledajući u moju formu, ništa neće dobiti. Međutim, ako se poveže sa mojom svešću, dobiće sve. Velika je razlika između ta dva. Voleo bih da moji ljudi budu potpuno povezani sa svešću. Kad prestanete da budete vi, postajete ja. Ja nisam ovo telo, već svest koju ovo telo predstavlja. Sve dok um vodi šou, postoje mnoga ograničenja. Mi smo ionako stalno u okvirima. Kad se okviri uklone, mi prigrlimo taj momenat, postajemo jedno, a to je večno, ne postoji nikakva mogućnost za razdvajanjem. A to nije nešto što se razume umom, to je nešto što se svakodnevno doživljava. Vi znate da ste potpuno i 100% ja i moja svest. Zbog toga ljudi pričaju o čudima. To nisu samo snovi, ili tako nešto. To je zato što je jedinstvo svesti projektovalo celu stvar u drugu dimenziju. To je čudo.

Shirdi Sai Baba Guru Parampara
Ako je Baba napustio svoje telo pre skoro 100 godina, kako je toliko aktivan čak i sada? Granica tela je prevaziđena. Ali i dok je bio u svom telu, prisustvovao je raznim dešavanjima širom sveta. Jer, ni na koji način nije mogao biti vezan telom. Njegovo izražavanje je postalo uočljivo kad je, u stvari, zbacio svoje telo. To je trenutak kad smo u stvari počeli da ga primećujemo. Čovek ne postoji u telu, ali čovek postoji. To daje mnogo značaja celoj stvari. Ipak, dok je osoba u telu, vi težite da se povežete sa telom i tada propuštate šou. Zato, ako se povežete sa svešću dok je osoba u telu, nema ništa više od toga. Povezani ste sa telom i povezani ste sa svešću, što znači da niste u sukobu sa telom (telom u smislu ličnosti, takođe), a u isto vreme potpuno ste okupirani svešću. To je prelepo stanje za koje je potrebno da imate čistu svesnost. Pre svega, vera treba da bude čvrsta. Vera je kao most koji kreirate između dva entiteta. A onda kroz veru dodajete suptilni aspekt, dimenzionalni aspekt. Kažete: “Sve ovo su izražaji, a ovo sam ja. Ja i moj guru smo jedno.” Kao što je Isus rekao: “Ja i moj Otac smo jedno. Kroz mene ćete dostići mog Oca.” Guru je povezan sa vrhovnom svešću, i na taj način guru je vrhovna svest. Ja sam povezan sa guruom, znači da sam i ja povezan sa vrhovnom svešću. To znači da ste potpuno okupirani svešću. Tada nema raydvojenosti između gurua i učenika – kako guru pomisli, tako učenik uradi. Takva vrsta učenika je veliki blagoslov za svakog gurua. 🙂

masters

Majstori

Prva priča

Daću vam jedan primer. Bio jednom jedan majstor. Mislim da je napustio svoje telo u sedamdesetim ili osamdesetim. Bio je odličan lekar i avaduta. Sve vreme je pušio. Sedeo je i pušio. Ponekad bi mu spao doti (*dhoti = materijal koji prekriva telo kod Hindusa), a on to ne bi primetio. Bio je odličan lekar, tako da šta god da mu je bilo pri ruci, dao bi ljudima kao lek. Ne bi čak ni otišao da donese lek. 🙂 Ako bi neko došao s nekom bolešću, možda bi imao kod sebe kikiriki ili indijske orahe, dao bi mu par komada i rekao da je u redu, i ti ljudi bi bili izlečeni. Jedan od njegovih učenik mi je pričao da je bilo veoma, veoma teško shvatiti ga, jer nije imao nikakvog reda.

Jedan od glavnih ministara je imao nekih problem i dolazio je da ga vidi.

Avaduta je rekao svojim učenicima: “Ovaj auto što dolazi sa policijom, recite im da je lekar umro.”

Učenik: “Ne mogu da idem i da mu kažem da je lekar umro, vi sedite ovde i pušite. Kako im mogu reći da ste umrli?”

Avaduta: “Kakav si ti to onda učenik? Ti čak ni ne radiš ono što ti kažem.”

Učenik: “Ja ne mogu da lažem.”

Avaduta: “Ja sam ti rekao da lažeš i samim tim ja preuzimam karmu. Zašto nećeš da poslušaš?”

Učenik: “Neću ići!”

Onda je majstor/avaduta lično otišao, bez majice, na sebi je imao samo doti. Otišao je tamo, ministar je izlazio, a on je rekao: “Šta te je dovelo ovde?”

Ministar: “Došao sam kod lekara.”

Avaduta: “O, žao mi je, on je umro.”

Tako oni otiđoše. Učenik se vrati, a majstor je sedeo i pušio.

Učenik je pitao: “Zašto si ga oterao?”

Avaduta je odgovorio: “Znaš, taj čovek je kao komarac. On sisa svačiju krv. On je loš čovek. Ne želim da ga držim u životu još duže vreme.”

Govorio je istinu. Rekao je: “Taj čovek je u stvari parazit, zašto bih ga lečio i produžavao mu život, pa da može da sisa još krvi? Neću to da radim.”

Isto tako, učenik je rekao: “Mnogo puta nisam razumeo svog gurua. Ceo život sam živeo s njim, a nikad ga nisam razumeo, jer sam ga uvek smatrao ludim, zato što se uvek tako ponašao.”

 

 

Druga priča

Ispričao nam je još jedan događaj. Grupa ljudi iz plemena je došla iz šume. Tamo se nalaze side (*siddha = asketa koji je dostigao prosvetljenje) koji meditiraju. Ovi ljudi su povezani sa sidama, oni čak ni ne izlaze u spoljašnji svet. Nalaze se duboko u šumi na području Kerale, Tamil Nadua i Karnatake. Došli su jer žele da naprave hram u jednoj od pećina. Majstor je rekao svojim učenicima: “Dolazi grupa iz plemena i zaista se moramo pobrinuti za njih.” Tako je grupa iz plemena došla. Bili su jedva obučeni, nosili su jedino doti. Majstor je rekao: “Dođite, poslužite se čajem, kafom,…” Ponudili su im da sednu, dali im hranu, itd. Učenik je bio iznenađen šta se to dešava, jer nisu čak ni razgovarali o tome zašto su došli, a guru se lepo prema njima ponašao i služio ih hranom. 🙂 Kad god bi pokušali da kažu zbog čega su došli, on im ne bi dozvolio. Trebala im je pomoć za izgradnju hrama. Mislim da su hteli samo dva murtija, jer je u pitanju bila pećina. Dakle, pre nego što bi progovorili, on bi ih u tome sprečio i uopšte ne bi mogli da pričaju. Onda je došlo veče i hteli su da odu, ali je majstor rekao: “Ne, nećete ići, vi ostajete ovde.” I svi ti ljudi iz plemena su ostali u ašramu. Opet im je dao hranu i sve ostalo. Ovi ljudi su pitali: “Kad ćemo moći da pričamo s njim?”

Ujutru, u šest sati, guru je došao, sve probudio i rekao: “Zašto spavate ovde?” Oni nisu znali šta da kažu. 🙂 “Trebalo je još juče da odete. Sad je već veoma kasno. Idite, idite, idite.” Sve je poslao nazad. Onda je jedan od njih rekao: “Svami, hteli smo nešto novca ili pomoć za murti.” Guru je rekao: “Mislite li da ja uopšte imam para? Nemam ja pare. Trebalo bi da pitate ljude koji novac imaju, a ne mene. Idite.” Pogledali su u učenike koji su im davali hranu, a oni su svi gledali na drugu stranu. 🙂 Nisu znli šta da rade. 🙂 To je bila velika sramota, zar ne?

 

 

Treća priča

Učenik je rekao: “Nikada nisam razumeo ovog gurua.” Priča ide ovakao, jedne noći guru je pozvao svoje učenike i rekao: “Stavite ovde belo platno, umirem.” Pošto su do sada doživeli toliko toga s njim, nisu mu više verovali šta god da bi rekao. 🙂 Rekli su: “Ti nikada nećeš umreti. Sedećeš ovde i pušiti sve vreme.” Ali on je rekao: “Ne, ne, ne, umirem. Umreću. Stavite belo platno.” Učenik je rekao: “Ne umireš. Toliko puta si mislio da ćeš umreti, a nikad nisi umro.” Onda je on sam ušao unutra, uzeo belo platno, raširio ga i legao. Rekao je: “Zovite hitnu pomoć. Odvedite me u bolnicu.” 🙂 Učenici su mislili: “Šta da kažu? To bi bilo kao zbijanje šale.” Nisu to želeli da urade, ali on je insistirao. Onda je on sam pozvao hitnu pomoć i oni su došli. Učenici su rekli: “Ovde se odvija neka drama.” Hitna pomoć je došla, uzela ga i smestila u kola. Celim putem do bolnice je pričao. Rekao je: “Na ovom mestu ćemo imati štalu za krave, ovo bi trebalo da imamo ovde, itd.” Dao je sva uputstva za zemlju. U trenutku kad su kola hitne pomoći stigla u bolnicu, on je sklopio oči. Doktori su rekli: “Umro je pre dva sata.” U stvari, onog trenutka kad je legao na platno, on je umro, ali je nastavio da priča i dao je sva uputstva. Upravo su tako, kasnije, napravili ašram.

Moja poenta je ta da učenici možda čak i neće razumeti gurua dok je guru u telu jer su preokupirani ličnošću. Ono što se onda desi je da guru iznenada umre i to je trenutak kad sve dođe na svoje mesto.

 

 

Četvrta priča

Ovaj čovek je plakao. Rekao je: “Mohanđi, ja sam potpuni idiot. Živeo sam s njim i sve vreme sam ga proklinjao jer me je uvek stavljao u probleme.” Ponekad bi vozilo došlo da nešto dostavi, a on čoveku ne bi platio, i zadržao bi vozilo tamo celu noć. Onda su ti ljudi morali da ga služe hranom i drugim stvarima, a sve vreme bi proklinjali vozača. Ujutru bi rekao: “Zašto ti je kamion ovde? Zašto ne platiš? Dakle, veoma, veoma ludo.

 

 

Peta priča

Pored sobe gde sam u ašramu odseo bilo je jedno drvo. Bio sam smešten u sobi za doktora pošto sam, navodno, bio “VIP”. Dakle, odseo sam u doktorskoj sobi, a pored sobe je bilo jedno drvo. Tu je, očigledno, boravio Jakša Gandarva (*Yaksha Gandharva = mitsko stvorenje u Indiji) i ljudi su se plašili tamo da idu. Došla je jedna Matađi (*Mataji = Božanska majka). Kad je Matađi ušla u ašram pogledala je gore, videla je ovu osobu na drvetu i rekla ovom guruu: “Znaš, tu je Jakši, u tvom ašramu, nalazi se na drvetu.” On je rekao: “O da, da. Ona mi pravi društvo. 🙂 Vrlo dobro. Nekad ode i sedne ispod ovog drveta. Ljudi se plaše da idu blizu toga, ali ona nekad ide i sedi ispod drveta.” Kad sam boravio tamo, pitali su me: “Plašiš li se da budeš tamo?” Rekao sam: “Nema problema. U redu je.”

Ovako neki od ovih majstora funkcionišu, a učenici nemaju predstavu o tome. Oni samo vide ono spoljašnje i na osnovu toga donose odluke, kritikuju, proklinju. A na kraju, kad majstori odu, svi žale. Ista stvar se desila sa Širdi Sai Babom i svim ostalim majstorima. Većinu vremena ih nisu razumeli. Ko je razumeo Ošoa? Danas te stvari čitamo i citiramo ga, itd. Ali, da li smo ga razumeli? Razumemo li ga sada? To nije lako. Citiramo majstore iz prošlosti na Fejsbuku kako bi ljudi znali da imamo neko znanje, ali znamo li to što citiramo? Kad bismo zaista razumeli taj citat, više nikada ne bismo bili isti.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Lektorisala: Jelena Fassbender
Prevela i uredila: Staša Mišić

Advertisements

Put ka slobodi

December 7, 2018 at 12:34 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Satsang u Merilendu, SAD – treći deo
26. avgust 2018.

p1690430

Kontemplacija

P: Kad bi ljudi postavili Ramani Maharišiju ​​pitanje, uvek ih je vodio u potragu Ko sam ja? do odgovarajućeg korena Ko postavlja ovo pitanje?, što nikada nisam shvatio. To je jedan deo. A drugi deo je da je on uvek postavljao ljudima isto pitanje: “Koja je vaša ličnost u dubokom snu?”. Zato što u dubokom snu nema nikoga ko zna Ko sam ja? Tamo nema nikoga. To je samo stanje koje se zove duboko spavanje i kada se mozak uključi, probudim se i reč “Ja” se pojavljuje, a zatim i svi ostali delovi koji ga prate. Dakle, zbunjujuće je zašto je dao ovaj primer kako bi odgovorio na pitanje nekom od sledbenika. Da li to nešto znači?

M: Mislim da je prava osoba koja bi odgovorila na ovo pitanje sam Ramana Mahariši.

ramana-maharishi

 Ramana Mahariši

Publika: (Smeh)

M: Pokušaću. On je veliki učitelj. Ne mogu čak ni početi da objašnjavam koliko je sjajan. Na moj ograničen način, pokušaću. Manana (kontemplacija) je izvan dijane (*dhyana-meditacija). Meditacija je stanje koje ostvarujete kada ste u potpunosti skoncentrisani i okupirani jednom stvari, jednim subjektom, kao što je “Om”, ili dah, ili šta god. To je stanje meditacije. Zapravo, meditacija kao aktivnost ne postoji. Meditacija nije aktivnost. To je stanje kada je vaš um potpuno okupiran jednom stvari, što znači da je u potpunosti ovde. To je meditacija. U aktivnosti meditacije ljudi će razmišljati o svemu na svetu i sedeti na jednom mestu, zatvarajući oči. To nije meditacija. Sa druge strane, kontemplacija je veoma važna kao sredstvo za postizanje stanja meditacije. To bi Ramana Mahariši verovatno podrazumevao pod ovim. Ko sam ja? je dobra pozicija da se započne u nekom trenutku u vremenu, jer se uvek povezujemo sa inkarnacijom koju projektujemo u svet. Mi projektujemo sledeće ka svetu: “Ja sam to i to. To je moje ime. Ovo je moj oblik. Ovo je moja zemlja porekla. Ovo je broj mog pasoša (smeh)…” Ko sam ja? je dobro pitanje ukoliko se koristi kao alat da uđete u sebe i istražite sebe. Zatim dolazite do određenih odgovora, kako je rekao Adi Šankara u “Nirvana Shatakam” (pročitajte blog):

Mano-Buddhi-Ahankaara, Chittaani Naaham

Na Cha Shrotra-Jihveh, Na Cha Ghraan-na-Netre

Na Cha Vyoma Bhoomir, Na Tejo Na Vaayuh

Chid-Aananda-Roopah, Shivoham Shivoham

”Ja nisam telo, ja nisam um, ja nisam intelekt, ja nisam ego, ja nisam ličnost, ja nisam organi akcije, ja nisam organi opažanja, ja sam Šiva.”

Da biste došli do tačke gde shvatate da ste Šiva, morate otpustiti mnogo stvari. Na primer, u imigracionom formularu postavljeno je pitanje: “Šta nosite?” Šta god da ne nosite, stavite znak “x”. Slično tome, brišemo brojne stvari, brišemo, brišemo, brišemo… Pa šta ste onda vi? Dolazite na scenu, “Aham Brahmasmi”[1]. Dakle, kako bi se došlo do te faze, potrebno je puno brisanja, jer “mislim da sam telo, mislim da sam ličnost, mislim da sam um…”, neki ljudi kažu “Mislim, dakle, postojim”, to nije istina. Misliš zato što imaš um. Ali, ipak niste u mislima. Stoga, mnoge stvari moraju biti izbrisane pre nego što stignete do “Ja sam čista svest”. Međutim, čista svest je iskustvo, to nije znanje. Ne možete znati čistu svest. Morate iskusiti čistu svest. Zbog toga se sve ove stvari brišu i pitaju ne samo Ko sam ja?, nego i Šta sam ja? Koja je moja struktura? Koji je moj oblik? Teorije objašnjavaju mnoge stvari, ali to nije naše, zar ne? Knjige bi takođe objasnile, ali ni to nije naše.

who-am-i-satsang-with-mohanji-in-maryland-usa

KO SAM JA? – Slika uslikana na Medison ritritu sa Mohanđijem

Moramo otići dublje i dublje i shvatiti: Šta sam ja? Zatim se postavlja još jedno pitanje: ZAŠTO sam ja? Zašto je ova cela predstava? Zašto je ova drama, ova situacija? Upanišade, sveti spisi su na to odgovorili. U jednoj od Upanišada sin pita oca: “Kažeš da sam božanska inkarnacija. Ne osećam se tako. Osećam se kao glupo ljudsko biće.” Kako možeš reći da sam božanska inkarnacija? Možeš li mi to dokazati?

Otac reče: ”Donesi mi nešto vatre.”

Sin je doneo lampu i zapalio je pomoću plamena.

Otac je zatim rekao: ”Rekao sam ti da mi doneseš nešto vatre, zašto si mi doneo lampu?”

Sin je doneo ugalj koji je imao vatru na sebi.

Otac je rekao: “Rekao sam ti da mi doneseš nešto vatre, zašto si mi doneo ugalj?”

Sin je upitao: “Oče, kako mogu doneti vatru bez ikakvog posrednika?”

Tada je otac rekao: “Kako božanska sila može ispoljiti sebe bez ikakvog posrednika? Moraš se povezati sa materijalom, sa materijom, da bi razumeo istinu.”

Nije moguće direktno se povezati sa istinom pomoću ljudskog uma i zbog toga vas učitelji upućuju na pitanja Ko sam ja? Šta sam ja? Zašto sam ja? Potom ste došli do određene istine. Adi Šankara, koji se prosvetlio, rekao je u osmoj godini: “Ja nisam telo, nisam um, ja nisam intelekt… nisam ono što se ČINI da jesam. Ja nisam to.” Onda, šta sam ja? Tada sam shvatio: Ja sam svest, čisto božanstvo koje se izražava kroz ovu inkarnaciju. To je iskustvo. To je iskustvo koje je Ramana Mahariši ​​verovatno želelo da svi postignu. Ovo je moje ograničeno znanje i ne mogu ni da počnem da objašnjavam. Ramana Mahariši je kao avatar. Postoje učitelji koji su hodali ovom zemljom, ali njihov cilj je bio da vas odvedu do vas samih. Put si ti. Odredište si ti. Iskustvo putovanja si ti. Putovanje si ti. Šta ostaje? Ti. 

Publika: (Aplauz)

mohanji-quote-true-identity

Mohanđi govori o pravom identitetu
“Mi smo ono ko smo kada smo sami i niko nas ne gleda.”

Iskustva

P: Namaste. Koja je uloga iskustava?

M: Uloga iskustava je slična pokazateljima na vašem putu. Kada putujete odavde, recimo, ka Floridi, u određenoj fazi ćete reći: “U redu, mi smo toliko milja daleko od Floride.” Šta vam taj pokazatelj kaže? Da ste putovali do sada i da morate dalje putovati ako želite da stignete do istog odredišta. U suprotnom možete otići i na drugo mesto (smeh). To je uloga iskustava. Zato je Patanđali uvek govorio: “Nastavite dalje. Ignorišite. Nastavite da se krećete.” Jer iskustva mogu biti zamke. Ljudi su mi rekli: “Mohanđi, imao sam predivno iskustvo tokom određene meditacije. To se ne vraća.”, a ja sam rekao: “Čestitam.” (Smeh) Ne bi trebalo da se vrati. To znači da si napredovao. To je važno. Jer na ovom putovanju, iskustva su stanja u kojima se ogledaju misli ili nešto što doživljavate neko vreme. Ako se stanje desi, ostaje. Stanje se ne menja. To je kao kad diplomirate. Sledećeg dana nećete postati pred-diplomci. Diploma ostaje zauvek. Isto tako, sve dok se iskustva ne stabilizuju u stanje, to nije vaše. Dakle, iskustva će dolaziti i odlaziti, a ona se moraju smenjivati kao znakovi kraj puta. Međutim, ona ne ostaju jer još uvek nisu vaše stanje. Kako shvatate stanje blaženstva? Bićete kao dete. Ako pogledate malu decu, oni ne mare za vaše meditacije i slične stvari. Oni se igraju. Oni su srećni. U trenutku su. Oni su odlični učitelji. Mala deca su sjajni učitelji. Budite u tom trenutku, šta god da dođe, doživite i pustite, kao obrok koji ste imali u podne. To iskustvo je gotovo, zar ne? Sada, pošto ste imali to iskustvo, da li to znači da vam više nije potrebna hrana? Morate imati večeru. Kao ta, tako se i svaka situacija razvija. Ono što iskušavate u svakoj tački vremena je veoma važno. Definitivno je važno, ali ne zaustavljajte se tamo. Možete doći do stanja koje je potpuno bez iskustva, tamo gde um umire.

Viša stanja svesti

Samadi je stanje u kom je um stabilan. Treći stepen samadija je stanje u kom će vaše misli biti van vas. Misli neće biti unutra. Vidite svoje misli izvan vas i one gube moć da prave razliku ili da utiču na vas. Vaše sopstvene misli neće biti vaše. One postoje kao misli, kao neka vrsta mogućnosti, ali ne stvarnost. Postoji razlika ovde. Postoji kao mogućnost, ali ne baš stvarnost. Vi mislite: “U redu, to je moje, ali mi nije potrebno”, kao ljudi koji su hodali duž ovog puta. Da li ti je bitno ko hoda? Hodaju. Znaš da hodaju, ali to nije bitno. Isto tako, misli prestaju da te uznemiravaju.

Zatim, sledeće stanje je kada misli umiru zato što vam ništa ne mogu učiniti. Recimo, neko vas zlostavlja, naziva majmunom, magarcem i tako dalje, ali vi ne odgovarate. Ako uopšte ne odgovarate, šta će ta osoba uraditi? Prestaće da vas vređa, jer nema efekta. Slično tome, kada nas ništa ne dotiče, čak ni iskustva, napredak je veoma brz jer niste vezani njima. Iskustvo se dešava, dovoljno dobro, to se ne događa, dovoljno dobro. Onda si ti samo ti. Ujedinićete se u jedinicu, moćno. Tada sva iskustva postaju vaša. Ako neko krene da plače na određenoj udaljenosti, znaćete. Ako se neko smeje na određenoj udaljenosti, znaćete. Ako neko nešto oseća, znaćete. Ne samo čovek, već sve. Prestaćete imati razlike u postojanju. Osetićete čak i ako je biljka u bolu. To ne znači da vam bol pripada. Ona prolazi kroz vas. Sve prolazi kroz vas, jer ste vi sve. Sve je u tebi. Kada je sve u tebi, ti si sve. Na tom putu mala iskustva su prepreka, ali ih ne možete zaista blokirati niti prihvatiti. Ona se dešavaju – hvala. Tako, samo ih pustite da dođu i odu.

mohanji-quote-spend-time-with-yourself

Provedi neko vreme i razumi, prihvati, pomiri se sa sobom. Pravi put si TI -“ti” koje je isto u budnom stanju, stanju sna i dubokog spavanja. – Mohanđi

 

Prihvatanje

P: Kako možemo prihvatiti sve?

M: Jednostavan i direktan odgovor bi bio: “Imate li izbora?” Šta god da se desi u danu ili trenutku, dogodilo se zato što ga je konfiguracija stvorila. To zovemo sudbinom. Nešto je stvorilo vreme, prostor, grupu ljudi, događaj i odgovarajuće iskustvo, nešto bi sve stvorilo. Ako ne prihvatite, to može postati obrazac. Videli smo da se isti ili sličan obrazac ponavlja u životu. Slični efekti se takođe dešavaju. A ako odete duboko u svaki obrazac, videćete da je tome prethodio otpor. Vi imate veze sa tim što se desi u vašem životu u određenom trenutku ili tokom vremena. U nekom trenutku ili u različitim vremenskim prilikama ste to prikupili i stavili u sebe kao suštinu, kao seme, kao utisak. Preostala sećanja na iskustva postaju semena. Ona se čuvaju kao utisci. Preostala sećanja na iskustva kao što su – ručali ste i imate sećanje na ručak. To je utisak koji ostaje unutra. Zatim to proizvede simpatije ili antipatije.

To stvara situacije. Postoji ono što mi zovemo umna materija ili supstrat koji ima tri aspekta: um, intelekt i ego. Spojene zajedno, čine umnu materiju. Ono što aktivira umnu materiju je dah. Imamo određeni broj udisaja pre odlaska, što znači trajanje. Zato sam rekao da ako živite 80 godina, tj. 29200 dana, disaćete. Dah ili prana aktiviraju materiju uma, utisci su gorivo i postaju misli. Zatim postaju izrazi i kasnije postaju akcije. Mnoge misli se dešavaju, manje je reči koje se dese, a još manje dela se dešava. Ovo je naš život. Ovako protičemo.

Zašto se neke stvari vraćaju ponovo i iznova? Zbog toga što smo im se u određenom trenutku opirali. Dakle, da li je bolje prihvatanje ili otpor? To je poenta. Ako pogledate unutra, znaćete, ne moram objašnjavati. Ja nisam bolji od vas, jer svi smo na istom putovanju; idemo prema istoj svetlosti. Veoma dobro znamo da je u svakom trenutku stvarnost data – vreme, prostor, situacija, postoji granica u kojoj se odvija iskustvo. Bilo da ga usvojite, prihvatite ili odbacite, ono ostaje. Dešava se.

mohanji-quote-accepting-others

Mohanđi priča o prihvatanju drugih
Imam svoju izabranu sudbinu, bilo da me volite ili ne. Vi imate svoju izabranu sudbinu, bilo da je ja odobravam ili ne. Mi smo samo proizvodi naše sopstvene karme. Svrha života je sam život, ili iskustvo zvano život. Kao što ja nemam prava da vas osuđujem, isto tako nemate ni vi prava da osuđujete mene.

Kako da napravite sve situacije ili događaje ili iskustva, razumno jestivim? Kroz prihvatanje. Kada je Ramana Mahariši imao rak, neko ga je pitao: “Je li to jako teško?” (Smeh) Naravno da će biti teško ako imate rak. To nije prijatno iskustvo, zar ne? Ramana Mahariši je rekao: “Ja imam bol jer imam telo. Ali nemam patnje. Zato što je to moj izbor, odbijam da patim.” To je naš izbor jer je patnja povezana sa umom. Telo je tu. Imaćete sve što je povezano sa telom. Glad se dešava jer imamo telo. Morate hraniti annamaya kosha – anamaja koša (hranidbeni plašt), kako se ne bi desila glad. Zato što imate um, nosite se sa emocijama. Pričali smo o porodici. Svi su isti; ne postoji niko osim tebe, bilo da je to tvoja žena ili dete ili otac ili majka. Svako od njih ima drugačiju konstituciju, ali oni su isti kao i mi. Oni imaju svoju jedinstvenost, imaju svoje razlike, konstitucija je različita, možda iskustva i usvajanje iskustava mogu biti različiti, ali oni su svi jedinice. Sve je isto. Iako je neko vaša žena, nikoga ne možete posedovati. Nikoga ne posedujete u ovom životu. Iako je neko došao u vaš život kao vaše dete, ne možete ga posedovati. Ako pokušate da posedujete dete duži vremenski period, ono će vas kasnije staviti u starački dom.

Publika: (Smeh)

M: Zašto imamo danas toliko staračkih domova? Zbog toga što je deci dosta roditelja. Zato što ih (decu) mi (roditelji) “posedujemo”. Vlasništvo nije moguće. Niko ne može ništa da poseduje. Ne možete posedovati ni svoje telo. Sve dolazi i odlazi. Ako funkcionišete sa tom svesnošću, sve je zadovoljstvo, sreća. Postajete lagani. Kao vetar, prolazite kroz život. To je vaše pravo koje ste dobili rođenjem, vidite? Ako je otpor druga opcija, da li je prihvatanje bolje?. To je mnogo bolje.

mohanji-quote-trapped-being

Zarobljeno umom, egom, iluzijama i emocijama, biće pati. – Mohanđi

Tokovi misli

P: Kako da promenimo tokove misli u koje smo upleteni? Znamo da te misli ne bi trebalo da dođu, ali one se samo vraćaju iznova. Kako da jednostavno promenimo serije misli?

M: Hvala vam. Misli dolaze od utisaka koji sede unutar vas i utisci izlaze iz preostalih uspomena ili strahova. Sećanja mogu biti strahovi. Sećanja verovatno nisu iz našeg iskustva. Ona mogu biti strahovi koje ste prikupili iz ovog života, ili nekog drugog života, ili od ljudi, ili od društva. To je uzrok tih misli. Kada pogledate te misli, ona su kao deca koja se igraju u vrtu, vi ih gledate. Niste ni srećni ni tužni. Vi ih samo gledate i ako možete pogledati svoje misli tako, one postaju slabije. Kada ste uključeni u misli ili kada one na vas utiču, one ostaju duže ili se vraćaju, posebno kada vas pogađaju. Možda smo doživeli, na primer, ako se neko koga duboko volimo, ponaša na veoma loš način prema nama, to nas pogađa. Nismo u stanju da učinimo ništa tog dana jer se osećamo veoma depresivno. Postoji očekivanje vezano za to. Kada to očekivanje nije ispunjeno, patimo. Kad ne bi bilo očekivanja, kakav bi bio osećaj? Ništa vas ne može iskriviti. Ništa vas ne može učiniti nestabilnim. Naše misli su samo naša deca. Desile su se zato što je za njih vezan utisak; pomešani sa dahom, nastaje misao. Ove misli će dolaziti i dozvolite im da dođu, ali nemajte nikakve veze sa njima. Vi ih onda posmatrajte. Imate određenu misao. Ovo je jedna opcija. Druga opcija jeste da ih predate: “Nisu moje, ostavljam ih Tebi pred noge.” Guruu ili Bogu ili kome god verujete, nastavite da se predajete: “Nisu moje.” Odvojite se od toga. Prvo je objektivno posmatranje, drugo je odvajanje. I jedno i drugo će pomoći u smanjivanju intenziteta misli.

Kako znate da li vas to vodi do oslobođenog postojanja? Njegova frekvencija se smanjuje. Nije da će jednog dana takve misli nestati, jer postoji navika povezana sa njima. Ljudi po navici misle, po navici rade i po navici deluju. Navika. Misli su takođe povezane sa određenim navikama. Mi smo navikli da razmišljamo na određene načine. Navika će postojati neko vreme, onda će ista navika postati slabija jer ne dobijate nikakvo zadovoljstvo iz nje. Kada kažem zadovoljstvo, čak i bol je zadovoljstvo u tom kontekstu, zapamtite. Mi uvek zadržavamo misli koje su bolne, čak i više od srećnih misli. Srećne misli se ne čuvaju toliko. Zašto bolne misli ostanu duže? Zbog pružanja otpora. Pokušavamo da ih odgurnemo, pa one ostaju. Zašto onda idemo u teretanu? Mi vežbamo otpor da bi razvili dobre mišiće. Otpor je povezan i sa izdržljivošću. Posmatrajući to pozitivno, otpor zadržava. Međutim, kada se ne odupiremo – to dolazi, odlazi, pa šta? Kada nemate nikakve veze sa vašim mislima, niti ih održavate, niti odbacujete, onda one počinju da slabe. Zato sam rekao ranije, ponekad su van vas, ne mogu uticati na vas i one umiru.

 

mohanji-quote-the-seret-to-peace

Tajna mira i zadovoljstva počinje slušanjem svog tela. Telu NE treba većina stvari koje naš um traži i zahteva za sreću. – Mohanđi

 

Put si ti

P: Dakle, Mohanđi, svi mi koji smo ovde večeras zajedno imamo toliko poteškoća, toliko izazova, živimo u svetu dualnosti, u svetu suprotnosti gde nam naše emocije stoje na putu. Kad odemo odavde večeras, potrebna nam je pomoć. Šta je to što bi nam pomoglo? Očekivanja su toliko velika da budemo dobri, da budemo ljubazni, da budemo saosećajni, da služimo našim porodicama, da služimo čovečanstvu, a mi još uvek nismo dorasli, dobri smo malo tamo malo ovde. Dakle, koje sposobnosti, sredstva imamo kada odemo odavde večeras koje bi mogle da nam pomognu na putu?

M: Mogu li da odgovorim jednom rečju? – Vi.

Publika: (Smeh)

M: Nemate drugih sredstava. Zapravo, to je iskrena istina. Nema načina da bilo koja spoljna stvar može biti korisna na bilo kom nivou nesreće unutar nas. Situacije spolja se nisu dogodile u jednom danu. Nešto je sazrelo u to stanje, bilo pozitivno ili negativno. Postoji početak, rast i kulminacija za sve. To je evolucija. Ne možete menjati taj kurs, čak ni negativnost za to. To raste, ostaje i umire. Pozitivnost je ista. Koja je tvoja najbolja opklada ovde? Ti. Ti si najbolja opklada. I kako možete biti vrlo efikasni, vaš najefikasniji izraz? Doslednost, uverenje, izražavanje. Morate biti veoma dosledni u onome u šta verujete, sa uverenjem i izražavanjem. To postaje svrha, jasna svrha, čista svrha. Kad kažem ‘svrha’, to je pozitivna svrha. Svrha regeneracije. Svrha ljubavi, ljubaznosti, saosećanja… Zamislite da postanete sunce i postanete svetlost, i vi inspirišete druge ljude da budu svetlost. To postaje pokret. To je najbolji i najmoćniji pokret.

mohanji-quote-consistency

Doslednost je jako važna u svakoj sadani, svakoj praksi. Zbog toga sveti spisi kažu – jedan put, jedan guru, jedna praksa. – Mohanđi

Pre više vekova, recimo pre 1000 ili 2000 godina, postojali su spisi o svim osobama koje će se roditi na ovom svetu. Zovemo ih Nadiji. Možete ih nazvati astrološkim predviđanjima. U južnoindijskoj državi Tamil Nadu postoji mnogo takvih teza. Ovi Nadiji su imali super precizna predviđanja jer rade na tezama. Majstori koji su ih konsolidovali postali su jedinice i mogli su da postanu univerzum. Iz tog ugla su predvideli da će se ove stvari desiti u budućnosti. Jedna od stvari koje su mi privukle pažnju, rečeno mi je da je bilo malih naznaka o osobi koja će živeti u budućnosti, možda i hiljadu godina kasnije. Rečeno je: “U trenutku kada svet veruje u oblačenje, biće čovek koji će iznenaditi svet svojom golotinjom i on će promeniti tok istorije te zemlje.” To je bilo o Mahatma Gandiju, napisano najmanje hiljadu godina pre nego što je rođen! I taj čovek je promenio tok istorije svoje zemlje. Čime? Izdržljivošću. Uverenjem.

 

mohanji-quote-practicing-positivity-3

Mohanđi govori o vežbanju pozitivnosti
Kada naš dobar rad postane inspiracija ljudima, to postaje pokret. Pokrenimo svet pozitivnim delima. Živite pozitivnost.

Znao je šta radi. Stajao je iza toga. Opirući se mi možda nećemo menjati stvari. Otpor je dobar za negativnost. Negativnost voli otpor. Ostaje snažniji. Kada se nečemu odupirete, to ostaje duže. Umesto toga, izrazite se na pravi način. Recimo, na primer, vi ste LJUBAV kontinuirano i to je vidljivo u društvu, automatski ćete privlačiti ljude. Zašto? Zato što je to prijatno. Biti sa ljubavlju je mnogo prijatnije nego biti sa besom, mržnjom, ljubomorom ili osvetom, a to je zato što vas takva emocija smanjuje. To vas čini dosadnim, čini vas ograničenim. Naprotiv, ako ste povezani sa ljubavlju, ona širi. Ništa ne morate dokazivati. Proširuje vas. Sloboda. Živite slobodu.

mohanji-quote-anatomy-of-freedom

Mohanđi govori o anatomiji slobode
Kad god osuđujemo druge, spuštamo frekvenciju. Kada smatramo da je neko inferiorniji od nas, mi padamo. Budite pažljivi sa vašim mislima. Oni koji ne osuđuju su SLOBODNI.

Zato kažem, ako ste uvek protiv nečeg, uvek ste slabi. Stoga, morate doneti ljubav u društvo i promeniti društvo iznutra. To je važno u ovom trenutku. Kada tražite stvari spolja da vas podrže, šta vam može pomoći? Ništa nije trajno spolja. Čak ni ljudi. Mi sami smo to doživeli sa ljudima. Neki ljudi ostaju neko vreme, neki ostaju malo duže, neki dolaze i odlaze, neki drugi ostaju zauvek. Veoma mali broj ljudi ostaje zauvek. Sve ove stvari su nepredvidive. Ono što je napolju je nepredvidivo. Ako želite nešto da predvidite, to može biti samo iznutra.

Anđeli čuvari

P: Mohanđi, šta je sa konceptom anđela čuvara? Takođe, gde se uključuje suština Guru principa?

M: Anđeli čuvari su vaši nadopunjujući faktori. Kada činite nešto, to vas naglašava, potvrđuje. Na primer, ako ste u određenom stanju, stanje je komplementarno faktorima koji su vezani za tu frekvenciju. Ako ste u određenoj frekvenciji, slične frekvencije vas podržavaju, čuvaju.

Guru je princip, princip vodiča, i on je u vama. To je stanje koje postižete višom svešću. Ta viša svest, stabilnost, stanje u kome postajete ogledalo vam se dešava. To je Guru princip koji svako ima. Svako od nas ga ima. To stanje vam dolazi iznutra.

mohanji-quote-path-is-you-destination-is-you

Postoje učitelji koji su hodali Zemljom,
ali njihov cilj je bio da te dovedu ka tebi.
Put si ti. Destinacija si ti.
Iskustvo putovanja si ti. Putovanje si ti.
Šta preostaje? TI.

[1] Ja sam Braman, Ja sam beskrajna realnost (Aham “ja”, ono što se ne može napustiti ili ostaviti u smislu da je konstantno, nezaobilazno, večno prisutno. Brahma ili večno pun, ili kompletan i Asmi ili “sam”, prvo lice jednine sadašnje vreme glagola “biti”) Izvor: Wikipedia

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Biljana Kiprovski
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Dozvolite milosti da se desi

October 18, 2018 at 11:55 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Satsang u Gurgaonu, Indija, mart 2014 – drugi deo

SONY DSC

Posvećenost nastaje kad svesnost raste

P: Kako biste definisali posvećenost, Svamiđi?
O: Posvećenost je nešto što se dešava kad vaša svesnost raste. To znači da shvatate entitet ili objekat vaše posvećenosti kao nešto najviše, savršeno. Ono cveta u srcu. Dešava se tebi. Onda je to u redu. Ali, posvećenost kao kolokvijalan izraz, to je kao da jedna krava sledi ostale krave. I to takođe zavisi od konstitucije. Recimo, ako ste više emotivne prirode, posvećenost je lakša za vas. Ako ste više intelektualne prirode, za vas je bolja Đnana Joga (*Jnana Yoga – put znanja). U idealnom slučaju, posvećenost je nešto što se dešava uz svesnost.  Onda je to jedan tok. Bakti Joga (*Bhakti Yoga – put posvećenosti) je najbolji put da se lakše dostigne beskonačnost. Đnana Joga je uvek teška, jer uvek imate neki objekat koji je izvan vas i sa kojim treba da se poredite i koji nikad nećete razumeti. Kroz Bakti (posvećenost), možete da poništite sebe i da postanete božanstvo, predmet vaše posvećenosti.

Posvećenost je zapravo proizvod svesnosti. Što više postajete svesni, više se predajete. Zato što se odvajate od vaše fizičke konstitucije, mentalne konstitucije, intelektualne konstitucije i postajete jedno sa univerzumom. Hanumanđi je veliki privrženik, jedan od najvećih koji je ikad viđen na zemlji. Sigurno ste čuli da je Hanumanđi rekao Rami: “U telesnom smislu, ja sam tvoj sluga. Moj um je blizak tvome, tvoja želja je za mene zapovest. Ali, u duhovnom smislu, ti i ja smo jedno.” Ovo je svesnost onoga ko je posvećen nekome. Sa ovakvom svesnošću, postajete Rama. Hanumanđi je prolazio kroz teškoće. Kada je Rama slao Situ u šumu, mnogi ljudi na sudu su bili protiv toga. Pokušali su da utiču na Hanumanđija govoreći da kralj ne čini pravu stvar. Hanumanđi je rekao: “Verujem da moj gospodar  tačno zna šta radi i da je na višem nivou svesnosti od mene. Ko sam ja da ga preispitujem.” On je očuvao svoju odanost. Zato danas postoji više hramova posvećenih Hanumanđiju nego Rami. Zato što je postao otelovljenje odanosti. Nije dozvolio da ga pokolebaju misli i razmišljanja drugih ljudi.

P: Mirabai je još jedan primer…
O: Da, naravno, Mirabai je rođen da bude posvećenik.

P: Kakva je razlika između uslovne i bezuslovne posvećenosti?
O: Uslovna dolazi iz uma. Bezuslovna je izvan granica uma. Um ne može da prihvati stanje bezuslovnosti. Zato sam danas napisao na Fejsbuku: “Svesnost i bezuslovna ljubav su povezani. Kako raste svesnost, nastaje bezuslovna ljubav. Ako bezuslovna ljubav raste, nastaje svesnost. Oni su ujedinjeni. Jedno vodi ka drugom.” Bezuslovnost automatski nastaje kada svesnost raste. Nećete voleti nešto zbog nečeg drugog. Volećete jer volite da volite. To olakšava odnose, ne samo između ljudi, već i odnos sa bogom.

mohanji-quote-practising-higher-awareness

Provereni metod za razvijanje više svesti je upražnjavanje bezuslovne ljubavi. – Mohanđi

P: Neki ljudi odlaze u hramove i traže i žele određene stvari. Da li je to stvaranje želje?

O: To je kreacija sveštenika. 🙂 Naš sistem je pod velikim uticajem sveštenika. Pre svega, ne poznajemo Vede, ne znamo mantre, i mislimo da su one nešto veliko. Drugo, mi ulazimo u transakciju sa bogom. Zamišljamo da bog tamo gore sedi i očekuje naš novac. Pre svega, bog nema ništa sa novcem. Bog je u vama. Onog trenutka kad bog postoji izvan nas, onda nastaju problemi. Onda mnogo toga stoji između boga i vas. Bićemo izmanipulisani da činimo neke stvari. To je dobro za sveštenika.

Nedavno, kada sam otišao u hram, imao sam raspravu sa sveštenicima. Pitao sam ih: „Da li mislite da ste Bramini (posvećenici)?“ Niko nije odgovorio. Odlučio sam da budem korak ispred njih i da im se suprotstavim. Rekao sam: „Zašto tražite novac? Novac bi trebalo sam da vam pada u krilo ako ste dovoljno dobri. Trebalo bi da ste nesebični, da postojite u suptilnom stanju proširene svesti (*sattwa bhaav), da služite, a ne da zahtevate. Tražite materijalnu korist i nazivate sebe Braminima. Pošto postojite u energetskoj ravni, sve će vam se desiti – ne samo novac.“ Moramo da shvatimo da ne postoji garancija da bilo koji ritual može zadovoljiti boga ili dovesti do promena. Mantre imaju moć. Mantre su konfiguracija reči koje izazivaju određene stvari u vama zato što one rade na određenim delovima vašeg sistema. Kao što svaka čakra ima svoju specifičnu aromu i postoje određene reči koje su povezane sa njima. Slično tome, postoje određeni obrasci i metode. Kad izgovarate mantre, mnogo toga se pročisti u vama, to budi određene kvalitete u vama.

Probudite božanske osobine u sebi

P: Dakle, mantre su vidljive za ono iznutra, a ne ono spolja?

O: Ne za ono spolja. Jer ako izgovarate Devi mantru, ona budi Devi u vama.

P: Naš koncept je obično takav da će se prosvetljenje dogoditi, da će kiša pasti, da će se dogoditi ovo ili ono.
O: Ne, to je sve iznutra, u vama, i ako pogledate, videćete na nekim starim slikama da su božanstva smeštena u različitim delovima tela. Različiti delovi tela imaju različite arome, čak su i bogovi stvoreni na taj način. Svaki organ, svaki deo vašeg tela, svaka panča prana (*pancha prana – pet energetskih tokova u telu), panča buta (*pancha bhutha – pet osnovnih elemenata prirode – voda, vatra, zemlja, vazduh, etar), panča koša (*pancha kosha – pet slojeva postojanja) – sve ove stvari imaju aromu (bhaav). Sve ima bhaav, tako su odgovarajući bogovi i stvoreni. Ali, nažalost, mi se zaglavimo posmatrajući ono što je spolja, umesto ono što je unutra. Tako gubimo kontakt sami sa sobom.

Zbog toga su u prošlosti tražili od vas da izgovarate mantru iz centra stomaka, a ne iz grla. Zato što treba da je prizovete iznutra. Ako izgovarate mantru iz grla, to je samo zagađivanje zvuka.

Prizivajte božanstva pre nego što pojedete hranu

Zato sam vam dao juče neke jednostavne tehnike kojima možete da prizovete  božanstva pre nego što pojedete hranu. Ne govorim vam da idete u sobu za puđu (*pooja – molitveni ritual) i slično. Ja govorim svim mojim ljudima da sve puđe počinju sa prizivanjem boga Ganeše. Tako da, šta god da jedemo, treba to prvo da ponudimo bogu Ganeši. Dalje, to ponudite Kul Devatama (vašim porodičnim božanstvima), onda Naag Devatama, koji su važan i sastavni deo našeg sistema, odgovorni za obrazovanje ili znanje, dobro zdravlje i odnose sa ljudima. Onda hranu ponudite Ishta Devatama (vašim omiljenim božanstvima). Onda Pitra Devatama (vašim precima). Zatim Guru Devatama (vašem guruu i majstoru). Dok ponudite hranu ovim božanstvima, plus bogu Ganeši, otići će vam oko trideset sekundi. Činite to tri puta dnevno. Ponudite ih mentalno i vizualizujte ili zamislite kako im predajete hranu i kako su srećni. Oni konzumiraju hranu. To postaje osveštana hrana. Mnogi, mnogi problemi mogu biti rešeni ovom jednostavnom praksom.

Kada nudite hranu majstorima, bogovima i precima (bog Ganeša, porodična božanstva, Naag Devate, omiljena božanstva, majstori, preci itd.), nemojte smatrati da im činite uslugu nudeći im to. Za njih nije privilegija da dobiju vašu hranu. Ionako sve pripada njima. Umesto toga, vaša je privilegija to što su oni osveštali hranu koju vi jedete. Tako da, kada nudite hranu majstorima i božanstvima, treba da se osećate srećnima što imate šta da jedete zahvaljujući njihovoj milosti. Njihova milost se pretočila na nivo na kome ste vi zaslužili nešto. Sve što jedemo, sve što oblačimo, svako mesto na kom spavamo, svaka informacija do koje dolazimo, svaki događaj, svaki delić svesti, svaka veza, svaka emocija, sve je dato. Sve to nam je dato. Srž ostvarenja je milost. Ako zadržimo stav zahvalnosti prema svemu, onda ne postoji nakupljeni prtljag kao teret, na kom se obično zasniva mehanizam uzroka i posledice. Prema tome, kada nudimo hranu majstorima, božanstvima, precima, treba imati na umu da nam je definitivno njihova milost obezbedila hranu koju jedemo. Da zapravo konzumiramo hranu koja pripada njima. Zapravo je to njihova usluga vama, a ne vaša usluga njima. Ovo je, u stvari, istinski stav predaje. Ovo je predaja uz svesnost. Svaki trenutak će biti trenutak ispunjenosti. Svaki dah će biti ispunjen zahvalnošću. Milost će da poteče.

mohanji-quote-before-eating-always-offer-food1

Pre obroka, uvek ponudite hranu sledećim:
1. svom guruu,
2. Kul Devatama (porodičnim božanstvima ),
3. Naag Devatama (božanstvima obrazovanja, dobrog zdravlja i odnosa sa ljudima),
4. Ishta Devatama (omiljenim božanstvima) i
5. Pitra Devatama (precima).
Činite ovo svakoga dana, milost će da poteče, život će se izmeniti. – Mohanji

Nema garancije za to kada odete u hram i činite puđu. Hramovi imaju moć zato što je to Prana Pratišta (*Prana Pratishtha – ritual u hramu pri kome se sveti statua božanstva). Pojedine mantre se izgovaraju i u idolu božanstva se probudi energija. Veza je obično između našeg trećeg oka i trećeg oka božanstva, i od naše anahate (srčane čakre) do anahate božanstva. Tako je kada se molimo u hramu. Definitivno postoji razlog, svrha. Šiva lingam je moćan.

P: Zapravo, pokreće se vibracija kada smo tamo.
O: Tačno. Ne možete reći da hramovi to nisu. Zato i idemo na hodočašća i slično. Ali, ako idemo tamo sa očekivanjima, to je kao da smo rekli: “Molim te, daj mi milion, daću ti deset miliona rupija.” To je onda transakcija koju saopštavamo bogu. To je nerazumevanje.

P: …umanjujući nas.
O:
A to je potpuna neukost. Ali, ako činite “trikala” puđu tri puta, kao puđu hrama, i nudite sve što jedete, videćete razliku. Videćete kako se stvari menjaju. I ja to tako posmatram, trebalo bi da to sve bude bez ikakvog napora. Gde god da ste, možete da zatvorite oči i učinite to. Ako ste u restoranu, to je u redu, jedna molitva. I to je dovoljno. Božanstva nisu zahtevna. Shvatite to. Zašto se Naag puđe održavaju samo jednom godišnje? Nema potrebe za njima, oni samo traže priznanje, zahvalnost. Međutim, mi smo ti koji to činimo složenim, pretvaramo u ritual. To je naša nesigurnost. Naag  Devate nikada ne traže da činite puđu. Oni su zadovoljni kada to činite jednom godišnje. Kul Devate samo traže od vas da upalite lampu. Ali mi ni to ne činimo. U tome je problem. Vaš otac, majka, šef u kancelariji… imate posla sa toliko ljudi svakog dana.

Svi su oni različiti, imaju različite zahteve. Na primer, rođeni ste u nekoj određenoj porodici. Vi ste izabrali tu porodicu. Vi ste izabrali roditelje. Vi ste izabrali poreklo. Zato morate da im date zahvalnost. To je u osnovi samo izraz zahvalnosti.

P: Je li to izražavanje zahvalnosti bogu u njima? Jer bog je jedan…
O: Sve je bog. Ali ako teoretišete, ili ako pokušavate da intelektualizujete stvar, ono što se dešava je da milost prestaje. Ja razumem davanje od srca, ali ako počnete da analizirate čitav proces…

P: Sad sam počeo da analiziram. 🙂
O: Da, i odakle to dolazi? Ili iz ega, ili iz intelekta. Upravo je to blokirajući faktor.

P: Da li je to zbog mog porodičnog porekla, preci su se molili za to, imajući u vidu svoju ljubav prema nekom određenom bogu?
O: Možda je neki od vaših pra-pradedova dozvao božanstva i doveo ih u kuću i postavio ih kao članove porodice i rekao: “Vodite računa o mojoj porodici, mi ćemo vas obožavati”, ali to nije predato potomstvu kako treba. Tako se to dešava.

Zbog ovoga se mnoga domaćinstva raspadaju posle pet generacija. Uobičajeno je da se porodica razvija dve generacije, naredne dve generacije stagnira, zatim dve generacije propada. Ponekad se to odvija u tri po tri generacije, umesto dve. To je tako. To je zato što zavlada samouverenost, i onda počnete da prodajete stvari ili to ignorišete. Prana pradišta ima značenje, kao da postoji dogovor, živite u iznajmljenoj kući, potpisujete ugovor sa vlasnikom kuće i kažete: “Platiću ti toliko i toliko novca da bih koristio ovu kuću.” Onda odlučite: “U redu, nema potrebe da plaćam svaki mesec, platiću jednom u dva meseca.” Time dogovor biva prekršen, zar ne? Onda on može da dođe i da vam naudi ili da kaže: “Odlazite odavde!“ Tako i svako božanstvo koje obožavate ili kome date prednost, praćeno je nekim očekivanjem. Vi ste  kreirali to očekivanje kada ste doneli porodično božanstvo.

Svaka kuća je u prošlosti imala svoje božanstvo. Neki su takođe nasleđivali božanstva. Na primer, kada ne postoji niko ko može da uradi puđu u nekoj kući, oni prenesu božanstvo na drugu kuću. Ovo se takođe dešavalo u prošlosti. Ako posmatrate istoriju, znaćete. Zatim, ako ne obraćate pažnju na njih, ili ne brinete o njima, počnu nevolje. Mnogi problemi koji se dešavaju u današnjim porodicama, dešavaju se zbog te blokade. Zato što je protok energije blokiran.  Postojala je milost koja teče. Širdi Baba je imao običaj da kaže: „Prvo idi u hramove u koje želiš da odeš, pa onda dođi meni.“ Neko mu je rekao: „Ti si sve.“ On je rekao: „Ne, idi tamo gde si  prvo želeo da ideš.“ Zašto je govorio tako kada je sve jedno? Onda bi Širdi Sai Baba to rastumačio. To nije tako. Zato što ljudska kreacija ima očekivanje koje uz nju ide, a takođe i njoj pripadajuću konstituciju. Poštujte tu konstituciju. U tome je suština.

Među pet aspekata postojanja se nalaze Kul Devate, onda poreklo, roditelji, preci. Onda, treće, Naag Devtas, koji su skoro kao učitelji, oni su nas naučili mnogim strukturama i sistemima darme. Međutim, mi im škodimo. Nikad ne vodimo računa o njima. Četvrto, gurui su važni, i konačno, peto, vaša omiljena božanstva koja ste stekli u ovom životu. Zato što vam to pomaže, zato što volite…

aarti-to-mohanji-2

Višedimenzionalno funkcionisanje je moguće i realno

P: Joganandađi pominje različite vrste galaksija – radžastične, tamasične i satvične. On kaže da smo u radžastičnoj galaksiji. Onako kako postojimo sada, onako kako ja razumem vreme sada, u relativnosti, u ovom određenom vremenu, istovremeno se odvija i satvična galaksija. Ili se manifestacija odigrava u satvičnoj galaksiji kada Satja Juga (*Satya Yuga – Zlatno doba) počinje?
O: Da li mislite da se vaša određena konstitucija odigrava u drugoj galaksiji, ili da se galaksija dešava?

P: Da li druga galaksija nastaje u ovoj tački vremena?
O: Brojne galaksije upravo nastaju, milioni njih, ne samo jedna. Mi to ne bismo mogli ni da razumemo. To je previše veliko za mozak da razume kako funkcioniše. Mozak ima ograničenja. To nije lako. Ovo je definitivno radžastična i rekao bih i malo više tamasična galaksija. Lenjost. Akcija se ne dešava zbog poboljšanja, već zbog pohlepe. Pa, gde je onda gorivo? Tamas je gorivo.

Crno zlato (nafta) je tamas. Bog nam je dao tri vrste goriva. Jedno je sunce, drugo je vazduh, tj. vetar, treće je voda. No, mi biramo da iskopavamo crno zlato. Crno zlato je stvoreno ispod zemlje kao mazivo. Kao što postoji sredstvo za podmazivanje u kolima, kod amortizera. Ako ne postoji sredstvo za podmazivanje kod amortizera, svaki put kada naiđete na rupu, leđa će vam pući. Tako postoje zemljotresi, i ispod njih je vatra koja je stigla samo do ovog područja, i koja će izaći napolje kao vulkan i okončati sve. Međutim, kada je sredstvo za podmazivanje uklonjeno, ono utiče direktno na kontinente. Učinili smo dovoljno štete Zemlji. To je sramota. Jogananda je veoma dobar čovek. Hteo je da izmiri ljude, ne brinite, vi ste radžastični. Ali, ja bih to nazvao tamasičnim zbog lenjosti i pohlepe. Samo pogledajte ceo svet.

P: Ali, on je rekao da je ovo svet u kom možeš da dostigneš najbrži duhovni rast.
O: To je apsolutno tačno. Ovde imate mogućnosti. Igrate igre onako kako vam se sviđa. Svaki pojedinac je različite konstitucije. To je definitivno tačno.

P: U prvom delu ste rekli da moja konstitucija postoji ovde, a takođe i negde drugo?
O:
To je ponekad tačno, ali ne uvek. Zato što postoje tvorevine koje su višestruke dimenzije. Morate biti odvojeni od ove dimenzije da biste bili negde drugo. Recimo, Babađi je višedimenzionalan. Da biste to postigli, morate da imate manju zavisnost od vašeg fizičkog oblika. Ako ste previše usredsređeni na vaš fizički oblik i stvari koje vas okružuju, veoma je teško funkcionisati višedimenzionalno. Naga Loka (Svet zmija) je stvarna. Postoje veoma razvijena bića koja su pomagala čovečanstvu generacijama. Ona žive u stanju u kom ne postoji umiranje, ona su besmrtna. To što nismo u stanju da ih vidimo u njihovom pravom obliku, kao prava  bića, već samo kao zmije, to je zbog toga što naši kapaciteti nisu dovoljno veliki. Oni biraju oblik zmije da bi ih ostavljali na miru. Ipak, mi ih uništavamo. Uzeli smo njihovu zemlju, njihovo vlasništvo. Gledavši unazad, nemamo na šta da budemo ponosni. Mi smo oni koji uništavaju iz neznanja, pohlepe, i takođe zbog tuđih mišljenja.

Postoje različite vrste ljudi

Agresivno dobri
Veoma malo ljudi su Krišne. Kao Krišna su oni koji su agresivni i koriste intelekt, imaju planove i izvršavaju ih. Oni imaju kapacitet za to. Međutim, srce im je dobroćudno. Veoma je malo takvih ljudi na svetu, ali i to malo je dovoljno. Oni mogu da utiču na mnogo toga. Takvi su ljudi koji vode ljude ka oslobođenju. Njihova namera je dobra. Sve što čine je dobro. Oni su veoma inteligentni i funkcionišu na nivou intelekta i misle dobro ljudima, tako da se ljudi razvijaju ka višoj dimenziji.

Agresivno loši
Na isti način, postoje agresivno loši ljudi. Ne agresivni u značenju reči koje daje rečnik. Pod agresijom podrazumevam upotrebu intelekta. Pod pasivnim podrazumevam upotrebu emocija. Ljudi koji koriste intelekt za sopstvenu korist, ili lično zadovoljstvo, uvek obavezuju, ograničavaju i kontrolišu ljude. Uništavaju im volju i čine ih nesposobnima kako bi mogli da urade posao koji se od njih traži. Postoji mnogo takvih ljudi. Takve ljude možete videti u konglomeratima, i mnogi diktatori su ljudi koji koriste ljude za svoje svrhe, a ne za razvoj na višem nivou. Na primer, koje je opravdanje za ubijanje dva miliona ljudi? I to na vrlo surov način, uzimajući decu, govoreći da će ih smestiti na neko mesto gde će neko brinuti o njima, i onda ih ubiti. Kako to čine? Veoma sebično…

Pasivno dobri
Zatim, postoje pasivno dobri ljudi. Oni su po prirodi dobri, ali su emotivni. Oni mogu samo da slede. Ne mogu da vode. Postoje mnogi koji su takvi. Svi institucionalni menadžeri su dobri ljudi, ali izrazito pasivni, i ne mogu da vode tim. Oni mogu da urade posao, takođe su nesebični, ali ne mogu biti efikasni. Mnogi ljudi su takvi. Mogu se postaviti na mesto gde su stvari prilično stabilne i oni će samo da vode program.

Pasivno loši
Postoje i pasivno loši. Pasivno loši su emotivno loši, kao Dušasana (u Mahabharati). Recite mu da ubije čoveka i on će to i učiniti. Neće čak ni zapitati svoga brata: “Zašto bi trebalo to da uradim?” Oni su pasivni po prirodi. Mnogi ljudi su ovakvi. Piju, tuku žene, ne brinu o deci, čine mnoge stvari na ovom svetu. Zato Upanišade kažu da treba da postoji sadam, dhanam, bheda, dandam, četiri načina da se postupa sa ljudima. Jedan od načina je da kažete određenim ljudima: “Vidi, ovo nije u redu.” Oni će razumeti. Neke ljude treba izgrditi. Neke ljude treba podmititi, što znači dati im poklon i reći im da nešto urade. Neke ljude treba istući, treba ih udariti. To je upravo ono što je Krišna učinio. A mi ga danas krivimo zbog toga.

P: Ali, ovi ljudi su neznalice.
O: Oni ne znaju da su neznalice.

SONY DSC

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Ognjenka Davidović
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Duhovna praksa u svakom trenutku

October 11, 2018 at 9:02 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Satsang u Merilendu, SAD – drugi deo
26. avgust 2018.

40337741_2017712484941912_5385213657116311552_o

P: Video sam da su svi veliki učitelji, uključujući i vas, radili intenzivnu duhovnu sadanu (praksu) da bi dosegli stanje u kom ste vi, da budu jedno sa svetom. Međutim, danas se dešava to da su ljudima date tehnike, kao što je krija joga i slično, i traženo je od njih da ih rade nekoliko minuta. Međutim, ne vidim taj intenzitet u ljudima, uključujući i mene, da dožive tu celovitost. Bez intenziteta, samo radeći neku praksu nekoliko minuta dnevno, da li je moguće da ljudi postanu jedno sa svešću? Čak i tehnike koje ste vi preporučili, kao što su kontemplacija, gledanje okolo i širenje saosećajnosti itd, ne slažu se sa mnom, pogotovo kada se su ljudi, uključujući i vas, toliko mučili. Pročitao sam neki deo vaše istorije i znam da ste radili praksu 5-6 sati dnevno. Bez takvog intenziteta, da li možemo da postignemo svoju svrhu? Da li dajemo lažna obećanja ljudima? Izvinjavam se na ovom pitanju.

mohanji-quote-practicing-positivity-0

Praktikovanje pozitivnosti je esencijalno na putu oslobođenja. Praktična pozitivnost je kad smo istinski pozitivni i to praktikujemo. To znači biti prirodno pozitivan. To nas održava relativno imune na negativne emocije i vibracije planete. – Mohanđi 

M: Ne, sviđa mi se ovo pitanje. Ovo je veoma dobro pitanje. U stanju nesreće, da li možete da meditirate? Da li je dobra ideja da kažete nekome: “Sedi i meditiraj 5 sati?” To neće upaliti. Dakle, šta je prava praksa u praktičnom životu? Kada smo udaljeni od problema i izolovani, tada je druga priča. Međutim, kako u ovom društvu, dok ste sa svojom porodicom i na poslu, možete da praktikujete duhovnu praksu? Duhovna praksa u svakom trenutku – sve što radite, svaka osoba koju sretnete, svaka emocija sa kojom se borite, to je vaša praksa. Nije sedeti i meditirati. Vidite, većina krija ili meditacija su podsetnik. Svi oni predstavljaju određeno stanje kojem svi vi možete da pristupite. Nije guru uvek guru. Kada jede hranu, on je gladan čovek.

Publika: (smeh)

mohanji-quote-i-am-a-simple-mirror

Previše sam integrisan iznutra da bi me bilo šta spolja imresioniralo. Ja jednostavno odražavam spoljašnjost kakva mi se desi. Jednostavno, ja sam ogledalo. Ostajem prazan i čist. Ja postajem vi, kada vi dođete k meni. I ponovo sam prazan kada vi odete od mene. Nikakav lik ne ostaje. Ništa ne biva uskladišteno. Bezuslovna ljubav održava postojanje dok čista odraz ostaje svrha.Mohanđi

M: Kada hoda ulicom, on je pešak. On je u stanju sa kojim se vi povezujete i tu osobu zovete Majstorom. U osnovi, “majstorstvo” je majstorstvo nad umom i postoje nivoi koje treba da dosegnete, a koji su definisani. Neću ići u ove nivoe. Ako postoji dublja potreba nekoga da zna ove nivoe, mogu da objasnim. Svakog trenutka, šta god da radite, u svemu što radite, imati tu svesnost je prava meditacija. Zamislite da postajete ljuti, vi zatičete sebe, vidite sebe kako postajete ljuti. Zamislite da ste u stanju uzrujanosti. Ponekad, kada sretnete nekoga, osećate se veoma čudno ili neprijatno. S druge strane, kada sretnemo neke druge, osećamo se lepo i poželimo da budemo sa njima češće. Postoji razlog za to, nešto u nama što reaguje, i vi ne kontrolišete ove reakcije, vi ne odlučujete o njima unapred, tj. pre interakcije. Događa se spontano. Ovo gde upoznajete sebe sve više i više, dublje i dublje i gde prihvatate sebe na svakom nivou, ovo je prava praksa normalnog ljudskog bića. Ovo treba da vežbate. Mi imamo određena shvatanje, poput onog – treba da meditiram dugo vremena. Ako meditiram, postoji strastvenost povezana sa tim. Postoji aspekt zadovoljstva u vezi sa tim. U duhovnoj praksi ono što je pravo za vas jeste ono što činite bez napora. Sve što zahteva napor nije za vas. Može to biti velika praksa data od velikog majstora, nema problema, ali nešto što vas vodi stanju da se osećate da ste pod pritiskom nije za vas. Ovo će vas, u stvari, odvući od cele ideje da budete jedno sa sobom.

mohanji-quote-practicing-positivity-2

Kada naša dobra dela postanu inspiracija drugima, to se pretvara u pokret. Pokrenite svet pozitivnim delovanjem. Živite pozitivnost.Mohanđi govori o praktikovanju pozitivnosti

Kao što sam rekao ranije, sve prakse, bila to karma joga (aktivni put), bakti (*bhakti=put posvećenosti), đnana (*jnana=put znanja) ili put oslobođenja, namenjene su da od vas naprave jedinicu; kompletnu jedinicu. Onda je od jedinice do univerzuma putovanje spontano. Jednom kada se ustoličite kao totalna jedinica u kojoj su telo, um i intelekt, ego ili ličnost i duh poravnani, vi automatski postajete univerzum. Onda je rast horizontalan. Prvo postajete vertikalni, onda je rast horizontalan, onda postajete jedno sa celim univerzumom. Kao što sam rekao ranije, kada postanete čovek Bog, iskusićete stanje u kojem “sve je ja”. Tako od semena postajete celo drvo. Sve ove prakse su samo brodovi koji su tu da vas prevezu od obale do obale. Date su od raznih velikih majstora tokom vremena da vam kažu da ove prakse mogu biti korisne, a ne da morate sve da ih radite. Neke mogu biti korisne, ali neke nisu prigodne za vas, za vašu konstituciju. To ne znači da neće biti prigodne za neku drugu konstituciju. Dakle, svi ovi majstori su potrebni. Od vremena kad je ljudsko biće počelo da postavlja pitanje Šta je svrha mog postojanja?, majstori su istupili napred i vodili ljude. Prema tome, sve ove prakse su potrebne. Svako je iskusio sebe i nema ništa veliko ili malo u tome. Ja ne smatram sebe velikim majstorom ili tako nečim sličnim. Moj značaj danas je to što pričam. Sutra može pričati neko drugi. Svako igra neku ulogu. Vi takođe igrate ulogu na ovom svetu, proživljavate ono po šta ste došli, izražavate vašu jedinstvenu konstituciju.

Mirenje sa svojom jedinstvenom konstitucijom je prava duhovnost i nastanjivanje u njoj sa punim prihvatanjem je čini kompletnom. To zahteva vreme sa samim sobom. Zato sam rekao da ako želite da pročitate jednu knjigu u ovom životu, pročitajte sebe.

Publika: (smeh)

mohanji-quote-practicing-positivity-3

Pogledajmo se. Često smo poput prosjaka koji mole za nečiju ljubav i pažnju. Umesto toga, treba da budemo kao carevi, da dajemo ljubav ne očekujući ništa zauzvrat. Možemo li to? Možemo. Mi smo otelovljenja ljubavi. Imamo je u sebi u izobilju. Sama naša priroda je bezuslovna ljubav. Ako otvorimo tu riznicu u sebi, sloboda će se ovaplotiti. Naš život će postati lak, slobodan i zdrav. – Mohanđi govori o praktikovanju pozitivnosti

M: To je veoma važno. To je najveća knjiga koju možete da pročitate za života. Sve druge knjige su vodiči. Svi gurui su vodiči. Kada gledate u osobu koju smatrate majstorom, to može biti reper za vas – “U redu, to je stanje koje želim da dosegnem.” Stanje u kom se majstor stabilizovao je dobro da bude vaša težnja. Želite da dosegnete to, i to je tačno ono što tražite. U tom smislu, svaki majstor ima vrednost; ne pristaje svaki majstor svakome jer nije svačija težnja. Najviša težnja verovatno nije važna nekim ljudima jer njihov životni plan nije da to dostignu. Zato sam rekao da je potrebno 5000 ljudskih rođenja da se postane čovek čovek. Onda je potrebno sledećnih 70 rođenja ili, ako gledate produženo, 700 rođenja, da postanete čovek svetac. Nakon toga je 70 ili 80 i više života potrebno da postanete čovek Bog. To je putovanje i svaki put postoji drugi nivo svesnosti. Dakle, šta se dešava kada ste duboko povezani sa osobom koja je uspostavila jedno stanje? Momentalno se povezujete sa tim stanjem jer smo mi kao sunđeri, upijamo. Zato je blizina majstora uvek preporučljiva, jer kada smo uvek povezani sa tom osobom koja funkcioniše sa nivoa iil stanja uzvišene svesti, vi se takođe konstantno povezujete i postajete to, verovatno ne u ovom životu, ali hoćete, pre ili kasnije.

mohanji-quote-making-masters

Moje prisustvo u vašem životu nije toliko važno kao vaše PRISUSTVO u vašem životu. – Mohanđi govori o stvaranju majstora

U novoj knjizi koju sam napisao, Šivina tišina, osoba (izmišljeni lik) je bila povezana sa majstorom i nije tražila ništa od njega. Nikada nije postavio pitanje i majstor mu, takođe, nikada nije ništa rekao. Samo su plovili zajedno; on je bio jedno sa svešću. Ranije mu je neko rekao: “Poveži se sa nebom. Budi nebo.” On bi gledao u nebo i kada bi konstantno gledao u nebo kao objekat ili kao težnju, proširio bi se. Jer, kada se konstantno povezujete sa jednim objektom, dobijete kvalitete tog objekta. To je bila njegova praksa. Nije bilo ničega više. Majstor nije sedeo i učio ga bilo čemu. On je prolazio i rekao: “Budi nebo” i otišao. Inicijacija se već desila! Kako je pratilac nastavio da gleda u nebo dugo vremena, proširio se na određeni nivo. Onda je majstor Atmananda prošao pored, pogledao ga i samo signalizirao svojim očima: “Pođi sa mnom.” Samo je pomerio oči, to je sve. Nije čak ni govorio. Pratilac je ustao i počeo da ga prati. Nije bilo komunikacije tipa “Šta sad treba da uradim? Šta želiš od mene?”… ništa! Bez komunikacije, bez pitanja, bez odgovora. Kada je Atmananda napustio telo, bilo kakav ostatak karme da je pratilac imao, on je odneo. Atmananda ga je oslobodio pre nego što je otišao. Dakle, ceo proces je bio PRAŽNJENJE. Prazno, prazno, prazno… Kada postanete ništa, sve se popuni. Prazno stanje nije trajno stanje. To je kao čekaonica na aerodromu. Morate da uhvatite sledeći avion, u suprotnom će vas izbaciti odatle! Prazno stanje je stanje u kom se pripremate da budete ispunjeni i punjenje se dešava. Onda ste kompletni. To je putovanje.

mohanji-quote-true-spirituality

Put, putovanje i odredište su jedno te isto na putu oslobođenja. Sve to nosi jedno ime. TI. – Mohanđi govori o istinskoj duhovnosti 

Tako da sve stvari o kojima smo pričali, sve prakse, krije itd, sve predstavljaju brodove da bi se prešla reka. Međutim, vi ne nosite brod na vašoj glavi sve vreme. To znači da je prilaz tamasičan (intertan). To znači da smo mi vezani ritualima. Ako imate osećaj da je neki ritual važan za vas toliko da ako ga ne praktikujete niste kompletni, razmislite ko to kaže. Um to kaže da bi preživeo on, a ne vi. Umu se sviđa da ostane u životu i kaže: “Ovo je neverovatno, radiš odličan posao, nastavi tako da bih ja mogao da živim”, dok je suština celog putovanja isprazniti um. To je razlika, pravi je put gde ste jedno sa univerzumom. Postanete ta jedinica koja postane univerzum. Prvo i osnovno, morate da postanete jedinica da bi poravnali um sa konstitucijom.

mohanji-quote-homecoming

Drago moje dete,
Bio si izgubljen na svom putovanju. Bio si gladan i žedan. Bio si obeshrabren i deprimiran. Pronašao sam te u tom stanju. Znao sam put do tvoje kuće koja je i moja kuća; kuća iz koje sam otišao da bih tamo vratio svu izgubljenu decu. Ja hodam sa tobom. Ti hodaš sa mnom. Moj posao se završava kada ti stigneš kući. Vodio sam decu kući životima. Ti si svoj put izgubio životima unazad. Kada stignemo kući, ti i ja ćemo postati jedno. Kada si se ti izgubio na svom putu kući, i ja sam, jer smo mi neodvojivo jedno.Mohanđi govori o dolasku kući

P: Tradicije su dale jedan obrazac za svaki simptom za osobu. Ja nalazim da postoji jedna mantra za svaki tip problema. Postoje mnoge knjige o mantrama za različite tipove problema. Dakle, ako osoba ima više problema, koliko onda mantri treba da ispevava? Šta je rešenje za to?

M: Hvala ti. Mantre su frekvencije, kodirane da stvore određeni efekat. Tako da svaka mantra ima različit razlog i svrhu. Svaka mantra, pogotovo semenske mantre (seed mantra) koje zovemo “Biđa mantre” (Beeja mantras), aktiviraju određeni aspekt u vama. Zbog toga postoje mantre u toj frekvenciji. Mantre su skupine reči kako bi se stvorila određena frekvencija u vama. Jedan lek neće odgovarati svakoj bolesti, zar ne? Isto tako, jedna mantra ne može odgovarati svemu. Čemu služe mantre? Za poravnanje. Da se stabilizuje frekvencija. Ispevavate mantru koja vama odgovara ili koju vam je guru dao. To je individualno. To je jedna stvar koja odgovara vama, isto kao što vam lekar kaže: “Uzmi ovaj lek za tvoj problem ili bolest.” To je tačno ono što bi trebalo da uzmete. Ako kažete: “Ovaj lek se ne čini dobro, promeniću ga”, onda će biti za drugu bolest. Guru, ili osoba koja se razume u to, daje vam nešto za vašu određenu situaciju. I to je tačno ono što vama odgovara.

Sad, odakle “problem” dolazi? Uvek iz uma. To su sve zapravo situacije. Um kaže: “Ovo je problem sa kojim treba da se suočiš.” Zašto? Da um ostane važan. Uvek, sve je samo situacija i nijedna situacija ne traje večno. Situacije se menjaju. Jedna vodi drugoj i onda sledećoj. Zato sam rekao da su dve mogućnosti ljudskog postojanja – sreća i tuga. Ništa ne ostaje zauvek. Nijedna od njih ne traje zauvek. Um se uvek kači za nešto i kaže: “Hej, pogledaj ovde, ovo je problem.” Problem dolazi iz očekivanja. Um očekuje sreću sve vreme, uvek odbacuje bol. Dakle, šta ostaje?

mohanji-quote-mind

Pređite granice uslovljenog uma i pronaći ćete veličanstvenost. – Mohanđi

Šta god da odbacite, ono ostaje. Ono što prihvatite, dolazi i odlazi i spaja se sa vama. Kad god gledate na život, pogledajte koliko odbacujete ili čega se bojite. To je ono što ostaje. Ono što volite, to je vaše stanje. Ako ste srećni, nećete ni znati da ostaje. Ono će ostati, ali u tišini. Međutim, mi težimo da se opiremo stvarima dug vremenski period. Posebno se ne slažemo ni sa jednom našom slabošću. Imenujte jednu osobu na svetu koja nema slabosti. Nije da imamo samo jačinu. Imamo i jačinu i slabosti. I trebalo bi da imamo, svih 7,5 milijardi ljudi na svetu imaju svoje jačine i svoje slabosti i to je tako. Kada kažemo: “Ja nemam slabosti” – mi lažemo, zar ne? Trudimo se najbolje što možemo da prikrijemo naše slabosti i pokažemo jačinu. Onda moramo da nosimo maske. Tada smo licemeri. To je tačno ono što stvara situacije ili “probleme”. Ako ste prirodni, ako ste spontani, ako ste ono što jeste, ništa ne ostaje kao problem. Postojaće situacije, ali vi ćete lako ploviti kroz sve njih zato što niste vezani rezultatima. Vi ih prihvatate – Situacije se događaju, ja odgovaram na njih. Kad god se opirete, postoji trenje, postoji konflikt. Nasilje je povezano sa tim. Kada postoji nasilje, postoji bol. Može biti samo misao, ili reč ili delo. Gde postoji negativnost ili otpor, uvek postoji bol povezan sa tim. Ali, ako ste ljubav i gledate na sve kao na sebe, vidite sebe. Ustvari, ne postoji ništa odvojeno od vas na ovom svetu. Svi ljudi na koje naiđete, ili sve situacije sa kojima se nosite svakodnevno, odraz su vas samih. Kada imate ogroman strah od nečega, to vam dođe, jer to privlačite. Isto važi i za ljubav. Kada volite nešto, posebno kada volite sebe i prihvatate sebe, privlačite dobrotu sveta. Kada skladištimo sve više i više i nerado delimo, izražavamo siromaštvo. Šta tada dobijete od sveta – siromaštvo (stanje da ste siromašni). Tako to ide. Gledajte na život iz veoma velike perspektive. Razumite da je sve odraz vas samih. Vi kreirate celu stvar. Ne postoji dobro ili loše, ne postoji smeš ili ne smeš.

mohanji-quote-world-is-our-reflection

Kada smo protiv nekoga, mi smo protiv sebe. Ceo svet je istinski odraz onoga ko smo MI. – Mohanđi

Uvek kažem da postoji samo jedna stvar koju ne volim na ovom svetu, koju ne preporučujem nikome ko me prati. To je nasilje u mislima, rečima i delima. Inače, sve je u redu. Kažem, nasilje nije dobro, zato što stvara isti takav efekat. Kada ste ljuti na nekoga, ustvari ste ljuti na sebe. Odakle ljutnja dolazi? Dolazi iz nekog razočarenja, a razočarenje je ukorenjeno u očekivanjima. Ako ništa ne očekujem od vas, mogu da vas volim bez razloga. To je divno. Možete voleti nekoga bez razloga. To je neverovatno. Međutim, ako očekujem nešto od vas, onda već mislim, računam, planiram, sudim. Sve se to dešava. Mi zagađujemo ceo sistem.

Prvo i osnovno, shvatite da nigde ne postoje problemi, osim u umu. Čak je i to samo dok ste budni. Kada spavate, isti problem ne postoji. Kada ste u dubokom snu, takav problem ne postoji. Kada se probudite, vi vratite problem. Sve je situacija sa kojom morate da se nosite jer ste je vi doneli. Vi ste doneli situacije u realnost, ne nužno svesno, možda čak i podsveno. Gledate nešto na televiziji i dubinski se unesete u to. Onda prizovete tu emociju kod sebe. To će se verovatno odraziti na vaš život. Možda je nećete iskusiti samu po sebi, ali šta god da se dogodi na televiziji, vi mislite da je vaše. Zadržavate to osećanje u sebi. To može da se desi. Mi smo kao sunđer. Prema tome, živeti ljubaznost i živeti saosećajnost ima veliku, duboku vrednost. I ima veliku snagu. To će promeniti kolektivnu svest. Vibracije se menjaju. Frekvencije se menjaju. Sa vašim životom, to je najbolja poruka. Život je vaš najveći guru. Život. Život je najbolji učitelj. Niko vam ne može dati bolju lekciju od života. Prihvatite život, prigrlite život. Volite sebe. To je praksa koju moramo da sledimo. I uvek verujte da je Bog unutra. Mi pričamo sa Bogom spolja, pretpostavljamo da će nešto drugo doći i dati nam nešto, ali to nije istina. Dobijate ono što ste vi. Primate od zemlje sve ono što ste vi. Tačno ono što ste vi. Sudbina je kao što ste vi, ne ono što zahtevate ili čemu težite. Sve vam dolazi – ako ste mirni, mir vam dolazi, ako prihvatite sebe, dolazi vam prihvatanje, ako volite sebe, dolazi vam ljubav. Kad volite sebe, ne možete nikome suditi zato što okolo vidite samo sebe. Kada osuđujete sebe, osuđujete druge. Kada kritikujete sebe, počećete da kritikujete druge i videćete problem svugde. “Niko drugi nije dobar, samo sam ja dobar!”

Publika: (smeh)

mohanji-quote-world-is-our-reflection-2

Svet je onakav kakvim ga mi vidimo. Kada nosite crvene naočare, vaš svet je crven. Istina je da svet nema samo jednu boju. Svet je u svim bojama. – Mohanđi

M: Da li je to moguće? Sve je to odraz. Imate svako pravo da budete apsolutna ljubav. Svako pravo. Niko vam to ne može uzeti, čak i ako ste u najgoroj situaciji. Uvek volim da citiram jedan primer. Pre nekoliko godina dogodio se veliki cunami koji je pogodio Japan. Otkriveno je da su mala deca, uzrasta oko četiri, pet godina, sa sobom u školi imala malo hrane i flašice vode kada je slana voda ušla u grad. Nije bilo vode za piće. Ova decu su delila svoju svežu vodu sa drugima, iako im niko nije rekao da to rade. To je tačno ono što smo mi. Deca to znaju. Zašto mi to ne znamo? Kada smo prestali da znamo sve te male važne stvari? Kada? Kada smo odlučili da odrastemo. Jesmo li? To je opet iluzija, zar ne? Svi smo mi deca Majke Zemlje. Nije važno koliko imaš godina! Godine su samo faktor povezan sa telom. Vi ne starite. Vi ste večni. Telo ima određene godine. To je zato što imamo propisano trajanje, granicu, to je to, ali to nije ništa. Šta su godine? Mi smo deca. Zapravo, mi smo svi deca Zemlje i kada se tako ponašamo, mi delimo. Onda nema problema na Zemlji. Nema problema.

Hvala vam.

mohanji-quote-kindness-and-compassion

Kad gledamo svet kroz naočare dobrote i saosećajnosti, videćemo samo prelep svet, svet pun nade koji puno obećava. – Mohanđi

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Ivana Igrić
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Ljudski napredak u duhovnosti

October 4, 2018 at 9:51 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Satsang u Merilendu, SAD – prvi deo
26. avgust 2018.

Vreme u kojem živimo, situacije sa kojima se svakodnevno suočavamo, izgrađene su tokom određenog vremenskog perioda. Ne govorim o Americi, govorim o celom svetu. Kolektivna svest je izgradila situacije. To znači da jedna generacija, ili grupa ljudi koji razmišljaju na određeni način, kreira događaje. To je ono što svi proživljavamo, kao kada pada kiša u kraju, svako ko prođe tim područjem pokisnuće.

Kada biće prvi put uzme ljudsko telo, to je “ranjivo ljudsko telo”, odnosno, svest je veoma ranjiva. Kažu da treba bar 5000 rođenja pre nego što ono postane čovek čovek. Čovek čovek je neko ko je u stanju da dosledno izražava ljubav, samilost, ljubaznost i ko ima sposobnost da deli to što poseduje. Da bi stigao dotle, možda će biti potrebno 5000 rođenja pre nego što zaista postane čovek čovek. U ovom trenutku mislim da je važnije da razmotrite da budete čovek zato što moramo da delimo ovo vreme i ovo mesto sa saosećanjem i ljubaznošću. I, uvek treba da zapamtimo šta ćemo doneti narednim generacijama. Zamislite da je Zemlja danas u vašim rukama. Čuvate je neko vreme, ali ne možete da je posedujete i morate da je predate sledećoj generaciji. Kako ćemo to uraditi? Kakvu ćemo Zemlju dati sledećoj generaciji? Ovo je fundamentalno pitanje. Jednom kada dostignete stanje u kom ćete zapravo biti ljudsko biće, ili 100% čovek čovek, gde ćete biti u stanju da delite, izražavate ljubav, saosećajnost i ljubaznost, bez prepreka ili bez očekivanja, tada ćete biti ukorenjeni u stanju ljudskog bića.

Mohanji Meryland 2018 1

Kaže se da je potrebno najmanje 70 života da bi se postalo čovek svetac. Sve je stanje razvoja. Svi smo mi na određenom stupnju razvoja. Kada se povežemo sa određenim majstorima, ne povezujemo se telima ili određenim filozofijama. Povezujemo se sa stanjima. Kada govorimo o majstorima, govorimo o stanju u kom je ta osoba postojala. Tako da, kada ja kažem čovek svetac, to je stanje gde se ideja stabilizovala u vama, gde zaista razumete da ne pripadate ničemu i nikome, i ništa ili niko ne pripada vama. Niti bilo ko pripada vama, niti vi pripadate bilo kome. Razumite ovo veoma jasno. To se nastanjuje u vama. Postajete ta jasnoća razumevanja. Tada ste čovek svetac. Imate tu punu jasnoću i puno iskustvo da vi ne pripadate ničemu i ništa ne pripada vama. Počinjete da doživljavate slobodu. Ovo je u stvari sloboda.

Potrebno je još nekoliko života da doživite biti Bog stanje. Kada kažem biti Bog, to nije egoistično osećanje “ja sam superiorniji od drugih”. To je iskustvo “sve je ja” – Ahram Brahmasmi (Ja sam sve, Ja sam univerzum, Ja sam uzvišena svest).

Mohanji Meryland 2018 2

To je ljudska progresija u duhovnosti, na kratko. Ono što nam danas treba je jasnoća da niko ne poseduje nijedno parče Zemlje. Svi hodamo ovde kao turisti. Ne možemo posedovati nikoga. Ne možemo posedovati ništa ovde. Ako to razumemo jasno, onda je rezultat ljubav, sloboda. I kada smo uistinu slobodni iznutra, nema načina da prestanete da reflektujete to. Isijavaćete slobodu sve vreme. U suprotnom, kada imamo mnogo očekivanja i potreba, i kada verujemo da “stvari pripadaju samo meni”, to znači da moramo još mnogo da rastemo!

Tako da, prvo i pre svega, treba da postanemo čovek čovek. Nakon toga spontano postajemo čovek svetac. Zatim, opet spontano, postajemo čovek Bog. Postoji stanje koje se zove čovek Bog. Mnogi misle da je hipotetičko, da mi ne možemo biti Bog. Naravno, to je iskustvo. Bog je iskustvo. Bog nije izvan vas. Kada osećate stanje biti Bog iznutra, ono se reflektuje poput Sunca. Sunce vam daje svetlost. Nikada vam ne naplaćuje. Štaviše, ono ne kaže: “Daću više svetla Kanadi nego Americi.” Daće jednaku količinu svetla svim mestima. Nekada osećamo kao da smo u tami. Možda nismo otvorili zavese i mislimo da nema sunčeve svetlosti. To nije krivica Sunca. Sunce je tu, ali mi ga ne doživljavamo jer nismo sklonili zavese. Ovo stanje postoji jer imamo um. Ono nije stalno. Kada oblaci zaklone Sunce, ne znači da ono ne postoji. Kada oblaci odu, Sunce je tu, ponovo vidljivo. Ono što nam treba na svetu danas, jeste OSEĆANJE UJEDINJENOSTI, koje se bazira na stabilnom stanju i frekvenciji. Zato uvek govorim o BITI ČOVEK SADA. Kada vidimo pohlepu, bes, mržnju ili ljubomoru, shvatite da su to niže frekvencije, koje suštinski dolaze iz neznanja, neznanja da odavde ništa ne možete odneti.

Mohanji Meryland 2018 3

Možete poneti dve stvari. Prva je ostatak sećanja, sećanja na iskustva koja ste imali u ovom životu, a druga su želje. Postoje dve stvari koje nosimo kada napustimo telo. Imamo ostatak sećanja koja se baziraju na mnogo stvari, koje se pretvaraju u impresije. Ovo su semena. Impresije su semena koja su nastanjena u nama. Takođe, nosimo želje. Na primer, misao kao što je: “Trebalo bi da imam nešto bolje, želim ovo, želim ono…” itd.

Bog Krišna je ovo objasnio na divan način. Postoji milion stvari oko nas, sve to pripada vama. Postoje mnoge stvari koje vidimo oko nas dok živimo život. Da biste ih iskusili, potrebno vam je samo pet čula – oči, nos, uši, usta i koža. Svih ovih milion, vi sužavate na pet čula. Jedan um. Kada je um sa vašim očima, vi vidite. Ako um nije sa vašim očima, vi gledate ali ne vidite ništa. Kada je um sa vašim ušima, vi zapravo čujete. U suprotnom, postojaće zvuk, ali nećete ga biti svesni. Um nije tu. Neprisutnost uma je stanje gde niste svesni onoga što se događa oko vas. Um sa bilo kojim od ovih pet čula vam daje iskustva, a iskustva su ono zbog čega smo zapravo rođeni. Jasna svrha čovečjeg postojanja, ili postojanja bilo kog drugog tela, jeste iskustvo. Ako um nije sa ovim čulima, nema iskustva. Um je veoma važan. Šta je vaše iskustvo na kraju dana? Dva.

Dakle, milion-pet-jedan-dva.

Šta predstavlja dva? Jedno je sreća, drugo je tuga. Bilo koje od ta dva, to je sve što doživljavate. Neka iskustva će vam doneti sreću, druga iskustva će vam doneti tugu. To je to. Ovo je ljudski život. GDE JE VLASNIŠTVO? ŠTA MOŽETE DA POSEDUJETE? MOŽETE SAMO DA UŽIVATE! Možete samo da iskusite na neko vreme. Nema ničeg trajnog ovde. Tuga nije trajna, sreća nije trajna. U ovoj dualnosti postojimo. Ovo je ono što smo mi. Razumevanje ovoga je ključno danas zato što smo mi u dugom vlasničkom periodu ponašanja. “Ja posedujem ove stvari, ja sam stekao ove stvari.” Sad postoji ovo vlasništvo nad materijalnim, zbog čega smo veoma zadovoljni, jer smo za to edukovani u smislu – Takmiči se i pobedi. Sa kim se takmičiti?! I, šta osvajate?! Možete osvojiti nekoliko materijalnih stvari, ali možda nećete osvojiti sreću. Ako je sreća ono što tražite, to je unutrašnja stvar. Zar ne? Ne možete biti srećni zbog neke stvari spolja, jer ona svakako nije vaša. Neka stvar spolja vam može doneti sreću pod uslovom da se vi slažete sa ovim iznutra. Može biti dosta hrane na stolu. Koliko vrsta hrane ćete zaista konzumirati da biste bili srećni? Onoliko koliko odgovara vašem telu, zar ne? Isto tako, u prodavnici postoji mnogo različite odeće. Šta ćete kupiti? Nešto što vam pristaje. Imate ograničenja. Nije sve za svakoga i ne treba da bude.

Mohanji Meryland 2018 4

Moramo da razumemo osnovne principe postojanja. To će nam pomoći da bolje pozicioniramo sebe u svetu. Visina dobrog života ili uspešnog življenja je stav zadovoljstva. Pod broj jedan, moramo da budemo zadovoljni onim što imamo. Da objasnim ovo bolje, nije to vrsta predaje ili stav zadovoljavanja onim što imamo kao što je (razočaranim tonom): “OK, ovo je moja sudbina, ne mogu ništa više da učinim.” Umesto toga, stav je: “Ok, ovo mi se dešava. To je u redu. Šta god da je, sreća ili tuga, uvek idem do ove granice ili dna, tako da se ono ostvaruje.” Svaka situacija nesreće vam daje potencijal za veliku sreću i svaka situacija velike sreće vam daje potencijal da vidite i drugu stranu. Kao dve strane novčića, sreća i tuga nastavljaju da se smenjuju. Kada se opiremo nečemu, ono ostaje duže. Kada prihvatimo nešto, to postaje naša transformacija. Dobar reper duhovne stabilnosti ili zrelosti je TRANSFORMACIJA. Ako se transformacija ne dešava iz aktivnosti iz bilo kog razloga, zaustavite se da razmislite da li je ta aktivnost važna. Svaka praksa je tu da vas dovede do stanja bez prakse, a ne da postanete zavisni od prakse za ceo život. U tom slučaju samo dodajemo novu zavisnost. To nije ono što želimo. Želeli bismo da se stabilizujemo. Trebalo bi da rastemo u nivou svesnosti, gde ćemo prvo postati čovek, stabilizovati se u biti čovek stanju, gde samo izražavamo ljubav, ljubaznost, saosećajnost, bez obzira šta vam svet daje, onda napredujete do stanja gde se stabilizujete u ideji da vam ništa ne pripada i da nikome ne pripadate. Tamo leži potpuna sloboda. Onda dosegnete stanje pobožnosti, gde ste vi sve.

Napretku je potreban jedan korak. Zapamtite ovu reč – PRIHVATANJE. Fundamentalno. Celo putovanje počinje prihvatanjem. Prihvatanjem čega? Samog sebe. Morate da pogledate sebe kao jedinstvenu, originalnu kreaciju. Svi, sve kreacije ovog sveta su jedinstvene i originalne. Nema šanse da kažemo da je neka kreacija viša ili niža. Čak je i naučno dokazano da ako uzmemo dva lista jedne biljke, svaki list je izrađen po meri, svaki je jedinstven i originalan. Ako je to slučaj sa biljkama, šta je onda tek sa nama, kao punom i kompletnom inkarnacijom, sa kapacitetom da iskusimo više nivoe svesnosti?

Mohanji Meryland 2018 5

Mi smo zaista, zaista jedinstveni. Onog trenutka kada shvatite to i prihvatite 100%, onda će vas ceo svet prihvatiti. Ako vas svet ne prihvata, zapitajte se zašto. Sve počinje samoprihvatanjem. Morate ovo razumeti. Ovde nema kompromisa. Vi ste originalni. Šta možete da uradite? Čak i ako se osećate kao Ja nisam kao druge osobe, i ne treba da budete. Ne treba da budete kao druge osobe. Treba da prihvatite svoju originalnost. Jer, ovo je istina. Ako ovo nije prihvaćeno, neće biti promene u vibraciji sveta oko vas. Kada prihvatite svoju originalnost i jedinstvenost, nije važno da li vas drugi ljudi prihvataju. Ako vi prihvatite sebe, počećete da sijate kao Sunce, svetlo. Svetlost se dešava samo zbog prihvatanja. Svetlost se dešava samo zato što ste se pomirili sami sa sobom. Može da vam se sviđa ili ne sviđa bilo šta izvan vas. Nikome nije važno. Ako vam se ja ne sviđam, to neće uticati na mene. Ali, ako se sami sebi ne sviđate, izgubili ste ceo život. Ovo bi trebalo da zapamtite. Ako osuđujete sebe, izgubićete veliku ličnost. Ako osuđujete mene, ja nemam problem, ja ću otići kući. Ali, ako osuđujete sebe, izgubićete čitav život. To je poenta.

Dajem vam ovaj praktičan primer zato što, ako želite da napravite neku promenu u svetu, počnite sa samoprihvatanjem. Ako se to ne dešava, to je duhovna praksa koju morate da radite, zbog koje morate da provedete vreme sami sa sobom. Ne morate da provodite vreme sa mnom, to nije važno. Ne morate da provodite vreme ni sa kim, to takođe nije važno. Ali, ako ne provodite vreme sami sa sobom, propustićete ceo život. Dajem vam fundamentalnu filozofiju. Ništa ovde nije komplikovano, veoma je prirodno i kada razmislite duboko o tome, znaćete da je istina. Velečasni Genmanji je govorio o karma jogi. Karma joga je put pročišćenja. Kada radite nesebično, kada ste nesebični po prirodi, kada živite za svet, to vas pročišćava. Kada želite više i sve više od sveta, to vas zagađuje, zato što uključuje procese gde dosta morate da pravite kompromise. Kada služite, tu nema kompromisa.

Postoji takođe put posvećenosti, put znanja, put oslobođenja, put disanja, krije i tako dalje, svi su oni tu da vam pomognu da postanete jedna jedinica. Koja je svrha svih aktivnosti, praksi, meditacija, joga, krija…? Sve su tu da bi vas napravile jedinicom, potpunom jedinicom. Kada kažem jedinica to znači telo, um, intelekt, ego ili ličnost, i duh su u jednoj liniji, totalno poravnani, zajedno. Tada ste jedna jedinica. Telo je ovde. Gde je sada um? Ili je u prošlim događajima, iskustvima koja ste imali, ili u budućnosti, na putu anksioznosti: “Šta će mi se dogoditi, moja budućnost, moja deca, moj otac, moja majka…?” Kada um postane rasut na nebrojene situacije i materijalne stvari, to niste vi kao jedinica. Vlasništvo kroz “ja” ili “moje” je veliki problem. Mi patimo zbog vlasništva. Šta možete da posedujete? Ne možete da posedujete čak ni ovo telo. Ono je kao rent a car, uzeto na neko vreme. Morate ga vratiti, inače će doći i uzeće vam ga (smeh). Ne možete ništa učiniti. Ovde ste na turističkoj vizi, zar ne? U imigracionom vas pitaju: “Koliko dana želite da ostane ovde?” Pre nego što ste počeli ovo putovanje, tj. pre nego što ste uzeli ovo telo, neko je postavio pitanje: “Koliko dana želite ovo telo?” Ako je bilo 80 godina, to je 29200 dana. “To je to. Možete živeti 80 godina, to je 29200 dana. Nakon toga, idete kući. Želite da se vratite? Nema problema, ali treba da uzmete drugi vremenski raspon.” Ovo je odlučeno pre. Svi imamo određen vremenski plan ili granicu. Granice su postavljene. Ovo je nešto čega uvek treba da se setimo.

Mohanji Meryland 2018 6

Ako živite 100 godina, to je 36500 dana! Nije tako mnogo dana, zar ne? Ali, mi verujemo da ćemo živeti večno. Mi sudimo, kritikujemo, osuđujemo ljude, mi kažemo ovaj lik je dobar, ovaj lik je loš… sve ovo su iluzije. Mi se igramo sa emocijama, iluzijama. Onda, šta se desi na kraju dana? Patnja! Kada ne prihvatamo sebe, niko nas ne prihvata. Vi kažete: “Niko me ne prihvata, šta nije u redu sa svim ovim ljudima?” Sa ljudima je sve u redu, oni su svi vaša ogledala. Fundamentalno, ako prihvatite sebe, svi vas prihvataju. Ako volite sebe, svi vas vole. Jer, to nije sebična ljubav gde vi kažete: “Sve ove stvari, dođite mi” – onda, ljudi vas vole da bi vam ih uzeli. Verovatno znate priču o orlu koji je držao parče mesa i leteo. Iznenada je nekoliko vrana počelo da ga napada. Orao se pitao zašto ga napadaju. Zaboravio je da nosi to parče mesa u svom kljunu. Odjednom je shvatio: “Oni me prate jer imam ovo meso.” Ispustio je meso i sve vrane su otišle. Zar ovo nije naš život? Mi pratimo nekoga i ljudi prate nas zato što postoji nešto što mogu da uzmu od nas. Ako ste prazni i zadovoljni sobom, onda vas ljudi prate zbog vašeg stanja. To je bolje.

Publika: (smeh)

Kada smo u stanju zadovoljstva i ljudi vam govore: “Sviđa mi se tvoje stanje”, to je lepo. Takođe, to je dobro. U suprotnom, ako posedujete mnogo stvari, ljudi bi mogli da vas prate. Uzmite u obzir priču o Nagarđuni, koji je nosio zlatnu posudu za prošenje. Lopov ga je pratio ne zbog njegovog znanja, nego zbog posude za prošenje. Bila je napravljena od zlata i imala je utisnute dijamante. Zapanjujuća prosjačka posuda.

Publika: (smeh)

Kada je Nagarđuna pokušavao da spava, lopov je bio iz stuba, pitao se: “Kada će ovaj lik da zaspi?” Pre nego što je Nagarđuna zaspao, bacio je prosjačku posudu lopovu. To je iznenadilo lopova. Nije mogao da razume zašto Nagarđuna nije cenio zlatnu prosjačku posudu sa dijamantima! Lopov ju je uzeo. Bio je srećan, nije morao da je ukrade. Prišao je Nagarđuni i rekao: “Nikada nisam sreo nekoga kao što si ti. Ne mariš za ovu zlatnu prosjačku posudu sa dijamantima!” Nagarđuna je rekao: “Ona je to za tebe. Za mene, to je samo posuda iz koje se jede. Mogu da jedem iz posude bilo da je napravljena od zlata, bakra ili aluminijuma, nemam problem.” Na ovo, lopov je rekao: “Nikada nisam sreo nekoga kao što si ti. Zašto si ovo bacio na mene?” Nagarđuna je rekao: “Zato što ako nastaviš da me gledaš dok budem pokušavao da zaspim, da bi mi je ukrao, neću moći da zaspim. I zato što ja gledam u tebe kada ćeš je ukrasti, ti nećes moći da zaspiš. Tako da ni ja neću spavati takođe. Umesto toga, hajde obojica da spavamo. Zar to nije bolje?”

Publika: (smeh)

Mohanji Meryland 2018 7

Ovo je situacija iz života. Ako gledate svoj život, videćete da se ovakve stvari dešavaju. Neko vas posmatra i vi ne možete da zaspite. Dajte im i recite: “Uzmi, idi. Ti spavaš, ja spavam.” Svi mi moramo spavati mirno. To je naše pravo stečeno rođenjem. Naše pravo po rođenju je da spavamo spokojno, zapamtite. Da budemo zadovoljni je naše pravo, stečeno po rođenju. Da budemo spokojni je naše pravo po rođenju. Zašto uopšte biramo druge emocije? Zašto biramo anksioznost, strah, bes, mržnju, ljubomoru ili osvetu? Da li razumete? Ovo je misao vremena. Ovo je ono što bi trebalo da mislimo, odnosno, ovo je ono što bi trebalo da širimo. Kako ćete širiti ovo svetom? Budite to. Ne možemo da propovedamo. Niko vas neće uzeti za ozbiljno. Živite to. Pokažite to svojim životom. To će postati poruka svetu. Sve što ne možete da živite nije dovoljno dobro. Ako ne možete da ga izrazite kroz sopstveni život, nije dovoljno moćno. Ljudi će vas gledati i reći: “On ne prati sam sebe, zašto bismo ga mi pratili?” Moramo da ŽIVIMO spokojno. Moramo da ŽIVIMO sa ljubaznošću i saosećanjem. Moramo da ŽIVIMO zadovoljstvo i da kažemo svetu: “Ja biram mir i ja ga živim.” To pravi veliku razliku.

Mohanji Meryland 2018 8

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Ivana Igrić
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Zaštita protiv negativne energije

September 27, 2018 at 8:57 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mohanđi predlaže da učinimo misaoni proces pozitivnim i, na taj način, uklonimo negativnu energiju, izveštava novinar Ranđeni A Sing

29791627_1739962852728111_1366139960468643797_n

Kako možemo da vežbamo pozitivnost?

∙Mohanđi: Pozitivnost je misao a mir je stanje. Vežbanje pozitivnosti znači misliti, govoriti i ponašati se pozitivno. Misao, govor i dela su tri nivoa kreacije u koje se svaki čovek upliće svakodnevno. Imamo mnogobrojne misli, malo reči i veoma malo dela. Ako uvek mislite, radite i pričate pozitivno, um će vam biti postojan i miran. Ako sve posmatrate kao produžetak sebe, to će vam pružiti jedan nivo prihvatanja. Manje ćete kritikovati i osuđivati druge, tako da će vam misaoni proces već biti pozitivan.

Samo kada druge posmatramo izvan nas, onda upoređujemo, kritikujemo i osuđujemo, i um postaje nemiran. Negativnost se pokrene samo kada obraćamo pažnju i uplićemo se u emocije i osećanja. Na primer, kada slušate reči drugih ljudi, formirate mišljenja i osuđujete, dozvoljavate negativnosti da se potkrade. Ako vas neko kritikuje ili govori loše o drugima, ne reagujte, jer kada reagujete, dozvoljavate da se negativnost uvuče. U takvim situacijama, pozitivnost deluje kao kavach, štit. Tako da je osnovno vežbati pozitivnost zarad mira.

Prihvatite sebe sa svim svojim slabostima i snagama; to je ključ. Kada to učinite, onda počinjete da prihvatate i druge onakvima kakvi su. Lagano, nakon nekog vremena, negativnost će se povući, jer neće biti negovana. Spoljašnje turbulencije vas ne uznemiravaju. Od tada, vaš um će ostati u stanju trajnog mira, koje se zove samadhi. Nije stvar u praćenju Gurua, određenog puta ili prakse, stvar je u svesnoj prisutnosti, a to je bodh. To nije manana, kontemplacija; ili dhyana- meditacija, stvar je biti svestan. Kada se bodh stabilizuje, postajete Buda, prosvetljeni, jer se vaša svest stabilizuje do tog nivoa. Da bismo postali potpuni, moramo vežbati pozitivnost. Ljubaznost i saosećanje, vodi nas do unutrašnjeg bogatstva i podiže energiju do viših nivoa pozitivnosti.

Sa uslovljenim umom, teško je iznenada praktikovati pozitivnost. Da li alati i tehnologija samopomoći mogu pomoći nekom da vežba pozitivnost i pređe u više nivoe svesti?

∙Mohanđi: Mi evoluiramo i odraz toga ogleda se u tehnologiji, jer se novi izumi i inovacije kontinuirano primenjuju. To je prirodno; znak promene vremena. Pre pedeset godina niko nije mislio o platformama društvenih mreža, ali smo sada vezani za njih. Kada postanemo otvoreni prema tehnologiji, evolucija se dešava u nama samima.  Ne treba da odbacimo nove tehnologije zato što to nije tradicionalno. Šta god spoljnje da uzimamo, osim ako nas ono ne vodi ka unutra i ne stabilizuje nas, u nama izaziva jedino zavisnost. Svi eksterni stimulansi kao što je muzika, meditacija, pevanje – ne droga – trebalo bi da budu čamci koji će nas prevesti do druge obale. Kao medijumi za prelaz, oni su apsolutno u redu. Jedina stvar je da ovi alati treba da vas učine veselim i zadovoljnim iznutra, da učine vaš um stabilnim. Tada nećete misliti loše o drugima. Moramo postaviti sebi ciljeve, kao što je dostizanje mirnoće uma i zadovoljstvo, kako bismo bili u potpunosti utemeljeni u sebi, bez obzira šta se izvan dešavalo. Imajući to na umu, koji god čamac da koristite, da biste prešli na drugu stranu, je u redu. Ponekad pronađemo pravi čamac kroz pokušaje i greške. Sve protiče, pa dopustite da i sami protičete sa životom. Ne postoje greške; samo iskustva. Ponekad ih nazivate dobrim, ponekad lošim; sva su deo postojanja. Pravi majstori i metodi vas neće vezati; mogu vas samo osloboditi. Trebalo bi sve da vidite kao produžetak vas samih.

lilly-rum-342740-unsplash

Kada konstantno činimo naše ciljeve prioritetnim, kako se možemo prepustiti toku života, naročito u profesionalnom svetu gde je teško ponašati se drugačije od kolega?

∙Mohanđi: Osnova koja se zove ćita – chitta, spremište umnih sadržaja, može se aktivirati kroz pranu koja takođe utiče na ćitu. Spremište umnih sadržaja ima tri različita aspekta – um, intelekt i ego. Šta god je dominantnije u ovoj konstituciji, je vaš efekat u ovom svetu. Na primer, neki ljudi su orijentisani ka svojoj personi, drugi su inteligentni i mudri, ipak neki drugi su veoma emotivni. Drugo, kada kažete “Ja nasuprot prepuštanju životnom toku”, postoji još uvek “Ja” faktor koji je kao komad drveta u vodi. To drvo postaje voda. Tada nećete imati sumnje i pitanja.

Pomislite samo koliko ste efektni u ovom svetu, u ovom životu, umesto da se fokusirate na to šta vi mislite da ste. Tada ćete lako da se prepustite toku vremena. Sirovi materijal je dostavljen vremenom, gotov proizvod je vaš. Dobili ste vreme, prostor, svest, intelekt i priliku. Iskoristite to najbolje što možete; nemojte ih trošiti uzalud. Moramo uvek biti svesni trajanja našeg postojanja. Ako vam je to jasno, u svakom trenutku bićete praktični.

Pre nego što postanete duhovni, budite praktični. Duhovnost vam je urođena, zato što imate duh koji aktivira fizički, emocionalni, intelektualni aspekt i aspekt ličnosti. Šta ćete učiniti sa svim tim, to je vaš izbor. Učinite najbolje moguće sa svim ovim kvalitetima. Možete se susresti sa opozicijom, kritikom i ako pokleknete prilikom svake zamerke, vi ne možete da se ostvarite. Vi morate biti fokusirani i imati jasnoću svrhe, i ako je to korisno za društvo, idite napred i činite to.

Ponekad se osećam povezanim, ponekad to ne osećam. Šta bi trebalo da učinim?

∙Mohanđi: Svaki pojedinac na ovoj planeti ima um. Um ne može biti konstantan. Um ne može da miruje; zbog toga je često opisan kao majmun, nošen u visine alkoholom ili ugrizom škorpije. Pa kako majmun može biti stabilan? Ne možeš zanemariti prirodu uma, on je takav. Ponekad se osećamo povezanim, ponekad ne. Kako god, veza uvek postoji.

Kada se iznova povežemo, veza se uspostavi, što znači da struja postoji. Samo je nekad uključiš, nekad isključiš. Veza je trajna, ali se iskustvo menja. Uživaj u ovim konstantnim nestabilnostima. To su trikovi kojima se igra um, zato prestani da mu se opireš, i kada to učiniš, um će prestati da igra igre. Kada se odvežeš od ovih talasanja, um će postati miran. Polako će se trajanje povezanosti produžiti.

(Mohanđi se družio sa tragaocima u Nju Delhiju 22. jula, 2018.)

Zastita protiv negativnosti

Prevela: Biljana Kiprovski
Lektorisala: Jelena Fassbender
Uredila: Staša Mišić

Put bez puta

September 17, 2018 at 12:02 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Božansko putovanje života

dscn4185

Postojanje u potpunoj predaji višoj svesti

Beba je rođena. Prelepo dete. Svi su srećni. Radosna atmosfera u kući. Osećaj radosti se širi i na susedstvo. Posetioci dolaze da vide novorođenče. Čestitaju roditeljima, donose im poklone. Tu je počelo novo putovanje duše u novom telu!

Malo telo je pažljivo stvoreno u utrobi majke. Svi organi su pravilno sastavljeni. Nervi, mišići i vene su pravilno povezani. Kičma je stvorena prva, a zatim i ostali organi. Mozak, srce, pluća i creva su postavljeni na pravo mesto. Roditelji, koji su preuzeli zasluge za ovo divno dete, nemaju veze ni sa čim pomenutim. Božanska sila je stvorila sve. Božanska sila je sve postavila na svoje mesto kako bi se postiglo unapred određeno putovanje i osiguralo da će to telo izdržati habanje celokupnog puta do njegovog karmičnog kraja. Proizvod je takođe dobro upakovan i svi su se složili da je zaista atraktivan! Kakav briljantan umetnički rad! Sve je skladno! To je ljudski život. Izuzetno nepostojan, ali briljantno lep.

babies

Blistavi um Kreatora i perfekcija u Kreaciji

Svaki entitet ima svoju lepotu. Čak je i mali mrav specifičan. Sve je “ručno rađeno”, sa izuzetnom brižnošću. Ne postoje dva ista proizvoda! Svaki paket stiže sa preciziranim trajanjem ili, u komercijalnom smislu rečeno, sa rokom trajanja. Rođenje i smrt su istovremeno birani. Nema iznenađenja, nema slučajnosti. Karma je ugovor, lista za kupovinu. Telo, um i intelekt moraju da postoje zajedno sve dok se neka specifična karma ne ispuni. Kada je karma istrošena, telo prestaje sa aktivnošću. Ne postoji tragedija vezana za to. Ne postoji pripadnost Zemlji. Nema razloga za plakanje. Ne možemo ništa posedovati. Mi smo kao turisti ovde.

Roditelji deteta nisu imali nikakve veze sa karmom deteta, niti sa njegovom “šoping listom”. Oni nisu ništa znali. Oni nisu odabrali svoje dete. Pretpostavljajući da im dete pripada, oni su počeli da donose odluke vezano za detetov život nakon njegovog rođenja. Odbili su da prihvate da nemaju nikakvu ulogu u životu deteta, sem da stvore uslove u kojima će dete rasti i izraziti sebe. To je to! Ništa više. Oni nisu mogli da kontrolišu misaone obrasce deteta, niti uobičajene, manje bolesti, koje bi dete zadobilo s vremena na vreme boraveći na Zemlji. Oni nisu znali ništa o detetovim prirodnim ukusima i sklonostima. Oni nisu ništa znali o detetu, čak ni šta će on/ona postati kad odraste. Oni čak nisu znali da li će se njihovo lepo dete ponašati po standardima anđela ili đavola prilikom odrastanja. Oni su probali, najbolje što su mogli, da opterete dete različitim uslovljenostima – društvenim, porodičnim, uslovima zajednice i religije, itd, itd. Dete je neke prihvatilo, neke je odbacilo. Ponekad se bunilo. Nekad se predalo. Na taj način dete je pokazalo svoje uslovljenosti koje je donelo iz prošlih života i koje je fino uklopilo sa nekim novonastalim. Roditelji su naivno pripisali kvalitete i karakteristike deteta sebi i svojim precima. 🙂

Niko nije znao pravu istinu, treću dimenziju entiteta, koji je nadomak ruke!

Svaka duša koja hoda Zemljom mora platiti najam. Na isti način, kada iznajmljujemo bilo koji prostor moramo platiti najam. Iznajmljujemo prostor na Zemlji, prilično privremeno, kako bismo istrošili svoje karme. Moramo platiti prostor koji koristimo. To je dug koji smo dužni Majci Zemlji! Mi koračamo Zemljom kao da je posedujemo. Ali, mi je ne posedujemo. Niko je ne poseduje. Mi smo samo privremeni naseljenici. Mi ćemo umreti i neko drugi će prolaziti istim tim prostorom na Zemlji. Dok smo živi, moramo otplatiti dug kako bismo lagano napustili ovaj svet. Ako ne platimo najam za kuću, stanodavac će tražiti da nas uhapse. Isto tako, dokle god ne platimo najam koji smo dužni Majci Zemlji, mi ćemo nastaviti da se vraćamo. Zemlja će nas vezivati i vraćati nazad. Iz jednog duga obično se stvara još dugovanja, ponekad sa kamatom. Dakle, svaka će nas poseta koštati više.

Jedini način da platimo Majci Zemlji je da nesebično služimo njenoj deci. Društveni rad, ili nesebične akcije bilo koje vrste, oslobodiće vas akumuliranja dugova. Moramo ovo znati uvek. Zato neke religije insistiraju na redovnom, obaveznom društvenom radu i odvajanju dela zarada njihovih subjekata za dobrobit siromašnih. Saosećanje i iskreni izrazi ljubaznosti će, zasigurno, pomoći da očistite dugove. Pričanje i deljenje mišljenja neće. To je takođe sigurno. Ruke koje pomažu bezuslovno su svetije od usana koje se mole.

Bogu ne treba ništa od vas. Bog je samodovoljan. Ni ne pokušavajte da ucenjujete Boga. Njemu nije potreban nijedan od vaših rituala. Formirali ste rituale samo zbog sebe. To je bio vaš trud u identifikaciji aspekta Boga unutar vas samih. Svi rituali i duhovna praksa, uključujući jogu, pranajamu i meditaciju, vaši su pokušaji da dosegnete Boga. On nije van vas. Bog je u vama. Ako vaše duhovne prakse ne mogu da vas odvedu unutar vas samih, odbacite ih. One su samo još jedno opterećenje za vas. I, zapamtite zlatno pravilo putovanja – manje prtljaga, više komfora na putu.

three-stones-and-sand

Vreme je nepostojano poput krugova u pesku

Dragoceno vreme

Sudbina je isto što i originalna lista za kupovinu, agenda postojanja. Vreme je dragoceno. Vreme je određeno. Agenda je određena. Gde je to vreme za odmor i odugovlačenje? Karma se iscrpljuje u tri stanja – budnom stanju, stanju spavanja i stanju dubokog sna. Tamo gde budno stanje ne može da dopre, san može. Stanje dubokog sna podseća čoveka na svoj pravi dom, izvan njegovih trenutno stečenih identiteta.

Svaki bol i svako zadovoljstvo su deo liste za kupovinu. Lista koju smo pažljivo, ili nesvesno, pripremali tokom prošlih života. Bog se nikada nije mešao, baš kao što se vaša duša nikad ne meša u vaš trenutni život. Ona samo obezbeđuje gorivo. Ona je neutralna i bezuslovna. Vaša duša i Bog su jedno. Oboje su bezuslovni. Telo je kao iznajmljena kuća. Iznajmljena na određeni period. Um i intelekt su njegovi operativni alati, kakvi su, na primer, struja i voda. Vreme je dragoceno. Odlaganje je gubljenje vremena. Eskapizam je takođe gubljenje vremena. Smirenost u bolu i zadovoljstvu će osigurati nesmetanu plovidbu. Prihvatanje i prilagodljivost su ključ. Nepružanje otpora je metoda, jer je lista za kupovinu vaša. Vi ste je napravili. Vi je posedujete. Vi u njoj uživate. To je vaš život.

Hrana uma

Hrana uma su objekti čula. Senzori uma ili senzorni receptori su naših pet čula. Ako uklonimo objekte čula, um se rastvara. Bez hrane, naše telo, taj plašt koji nas hrani, ne može postojati. Bez razmnožavanja, zemaljske vrste ne mogu postojati. Isto tako, kada su čula pod kontrolom, kada nas čulni objekti više ne mame, um se rastvara. Stanje bez uma je takođe i stanje bez karme. Um je operativni alat karme. Kada se um rastvori i nestane sva karma, naše postojanje se kreće u maniru darme. Mi postojimo čisto zbog darme, dužnosti prema postojanju.

budhahood

Tajna oslobođenja

Oslobođenje je stanje. Pod oslobođenjem podrazumevamo kraj ciklusa rođenje-smrt. Oslobođenje je proces. Vezivanje je lako. Ne zahteva razmišljanje. To se dešava samo od sebe. Ostati oslobođen zahteva ekstremnu svest, obazrivost i ravnodušnost prema bolu i zadovoljstvu, uključujući fizičke i mentalne bolesti. Oslobođenje je put bez puta. Vezuje nas sve što se ponavlja, jer se um time lako hrani. Svaki ritual je vezivanje. Svaka navika je vezivanje. Svaki odnos, udružen sa očekivanjem, takođe je vezivanje. Ključ je ostati nepristrasan ili nevezan u svim ovim situacijama. To znači savršeno svedočenje u sva tri stanja – budnom stanju, stanju spavanja i stanju dubokog sna. Nepristrasnost nije apatija. Isto tako nije ni pasivnost ili eskapizam. To je perfektna akcija sa 100% posvećenosti, bez vezivanja za rezultate iste te akcije. Osnovne tačke agende za oslobođenje su sledeće:

1. Prihvatite svoj život kakav jeste, jer vi ste ga stvorili. Odigrajte svoju karmu bez otpora. Sve ono što doživljavate sada bio je vaš izbor, svesno ili nesvesno, verovatno na isti način na koji sada upravljate svojim životom. 🙂 A to znači – život delimične svesti i delimičnog nesvesnog stanja. Srećom, svim našim vitalnim funkcijama upravlja aktivni podsvesni um, u suprotnom bismo zaboravili da dišemo ili pumpamo srce; ili bismo doživeli srčani udar zbog stresa oko ovih stvari. 🙂

Karma se dešava, sviđalo vam se to ili ne. Svaka situacija, događaj i iskustvo vašeg života su formirani iz nje. Svaka misao, reč i delo, zajedno sa emocijom kao lepkom, stvorili su vaš život i kontinuirano stvaraju nove živote, upravo sada, dok ste u tome. Imate samo sadašnji trenutak da upravljate svojom karmom. Možete nešto uraditi samo sada. Sutra nikad ne postoji u sadašnjosti, a prošlost je istorija i nepostojeća je u sadašnjosti. Dakle, karma će se dešavati, bez obzira da li vam se to dopada ili ne, u vašem sadašnjem životu, prema vašem nivou individualnog iskustva. Na vama je da to prihvatite staloženo, kao što biste prihvatili sopstveno dete, ili da se odupirete i trpite bolove usled otpora. Otpor takođe vodi daljem uplitanju, odlaganju i možda intenzivnijem iskustvu. Dakle, odigrajte svoju karmu sada, u onom intenzitetu koji joj je namenjen, bez otpora. Ko zna šta vas sutra čeka?! I, koga je uopšte briga za to?

2. Neposredna darma. Uz vašu karmu, koja je svrha vašeg postojanja, postoji i darma, koja predstavlja vaše urođene dužnosti. Karma i darma su često međusobno povezane i teško ih je razdvojiti. Darma majke je da se brine o deci koja su rođena kroz nju. Prva je darma prema članovima porodice, kao što je darma muža prema svojoj supruzi i supruge prema mužu. Isto tako, otac, majka, suprug, žena, deca, brat, sestra, dede i babe, i tako dalje. Svako treba da se nosi sa svojom darmom uz maksimalnu pažnju i angažman. Kad se svi ophode sa ljubaznošću i saosećanjem, vidimo srećne porodice, a srećne porodice čine srećno društvo. Zbog toga u potpunosti treba da odbacimo pretencioznost, a naše izražavanje bi trebalo postati iskreno i pošteno. Kada nešto radimo, trebalo bi da to bude sa 100% posvećenosti, predanosti i iskrenosti. Darma oslobađa čoveka. Izvođenje darme, koristeći maksimum sposobnosti, svakako oslobađa čoveka i čini njegov život vrednim. Žaljenja će nestati i krivica neće vezivati vaše noge poput lanaca koji vas pričvršćuju za Zemlju. Izvođenje darme na nivou jedinke je od suštinskog značaja za oslobođenje.

3. Darma prema društvu. Ovo je treća i poslednja. Kada se na isti način bavimo društvenim potrebama uz maksimum svojih sposobnosti, postajemo potpuno oslobođeni. To znači, kada vodimo računa o siromašnima i onima u nevolji, pticama i životinjama, starim i bolesnim; zaštita životne sredine oko naše kuće, naše ulice, na način na koji možemo. Mi smo samo privremeni staratelji svoje imovine. Ostavićemo sve i otići. Nećemo ništa poneti sa sobom kada umremo. Dakle, pažljivo rukujte njome i vratite je vlasniku u dobrom stanju. To je pod vašom kontrolom. Moraćete da platite sve svoje nasumice odabrane misli, reči i dela. Zapamtite to dobro.

Kada smo zadovoljni sopstvenim postojanjem i kada radimo udobno sa sva tri pomenuta kapaciteta, kao što su individualna karma, individualna darma i društvena darma, bez očekivanja ili osećaja vlasništva nad nečim, ostaćemo oslobođeni dokle god živimo.

Nivoi funkcionisanja

Najjednostavniji nivoi funkcionisanja su čistota i vera. Čistota u mislima, rečima i delima. To takođe znači i nesebičnost u mislima, rečima i delima. Vera u sebe i postojanje i nepružanje otpora, bez obzira na postojeću stvarnost. Ovo će učiniti vaš um sjajnim ogledalom, bez prašine ili otisaka prstiju. Što je sjajnije ogledalo, to je bolji odraz u njemu. Nijedan odraz ne ostaje u ogledalu zauvek. Odraz nestaje kada se objekat skolni. Ogledalo uvek ostaje objektivno. Ogledalo nikada ne prati objekat, niti snima ili čuva sliku, čak i ako je slika ispred njega nebeska. Ono ostaje neutralno sve vreme. Isto tako, ako naš um ostaje potpuno nepristrasan prema bilo kom objektu koji pobuđuje čula, on će uvek ostati oslobođen. Čula takođe neće biti vezana za objekte koji ih pobuđuju. Ona će uživati i ostati nepristrasna, kontinuirano i dosledno. Slike će se smenjivati, ljudi i situacije će se smenjivati. Mi ćemo biti čvrsto ukorenjeni u naše sopstveno postojanje i oslobođenje.

Svi su pojedinci koji ponekad rade na kolektivnom nivou. Ovo je uslovljeno. Ljudi se okupljaju zbog neke svrhe i odlaze kada se projekat završi. Emocije koje su zasnovane na odnosima bolno je prekinuti. Takođe, one večno vezuju stopala bića za tlo Zemlje, kao i druge slične situacije. Stalno se vraćamo. Emocije su protiv oslobođenja. Da, treba da osećamo jer imamo mogućnosti da osećamo. Trebalo bi da postupamo u skladu sa situacijom, ali nikad ne smemo biti “emotivni” na način koji vodi do odugovlačenja i eventualne depresije.

dsc_0689

Oslobađanje je blaženstvo. Oslobađanje je jedinstvo, spontanost i bezuslovnost.

Budite svesni fundamentalne istine. Kada duša preuzme telo, ona funkcioniše u okviru karakteristika tela koje je preuzela. Kada duša radi u telu lava, ona deluje ili se ponaša kao lav, u potpunosti. Svaki entitet u čitavom univerzumu izražava takve karakteristike. Čovek je čovek. Anđeo je anđeo. Nijedno nije slično drugom. U okviru zajednice postoje različitosti. Postoji jedinstvo i različitost. Dakle, kada se entitet izrazi u ljudskom telu, on izražava opštu prirodu ljudi, uključujući propadanje i smrt. Izražavaće sve snage i slabosti ljudi. Niko ne može biti imun na osnovnu prirodu vezanu za određenu vrstu. Kada entitet, koristeći preuzeto telo, evoluira izvan potreba datog tela, on se oslobađa. Međutim, to je kontinuirani proces stalne budne pažnje koja je čvrsto ukorenjena u duši.

Um – intelekt – telo će uvek privući svest. Kad se čovek odmakne od uma, intelekta i tela do svesti, u zavisnosti od nivoa istrajnosti, dolazi do oslobođenja. Dakle, svaki entitet ima svoj uobičajeni obrazac ponašanja. Kao i potrebe ili zahteve. Kravi je potrebna trava. Kravi ne treba meso. Tigru je potrebno meso da preživi. Trava ne odgovara njegovoj potrebi. Anđeo radi u ravni u kojoj bi trebalo da radi. Njegove operativne moći su u skladu sa svrhom koju ima. Svako funkcioniše na nivou koji je u skladu sa njegovom svrhom. Dakle, odbacimo ideju da su neki ljudi na višem evolutivnom nivou imuni na prirodu ljudi. Možemo dopustiti stepen varijacije. Osnovna priroda vrsta se ne može menjati. Kada bi došlo do promene prirode, promenili bi se i telo i vrsta. Kada se tigar rodi kao čovek, on će izgledati i osećati se kao čovek, iako se ponekad može ponašati kao tigar. Međutim, sve ljudske snage i slabosti će definitivno biti ispoljene. Posmatrajući neko telo možemo pretpostaviti njegovu prirodu i osobine. Svako telo obavezuju uobičajeni procesi Majke Prirode, kao što su potrošnost i eventualno uništenje.

my-footsteps

Put je izuzetno jednostavan ako pratite ove korake.

Nekoliko znakova na putu bez puta

 • Ne postoje pravila šta treba uraditi, a šta ne. Samo živite život nesebično, bez otpora, osuđivanja ili kritikovanja sebe i drugih.
 • Ne postoje obavezujuća očekivanja, uključujući i očekivanja određenog rezultata u vezi sa tuđim rečima ili delima.
 • Uvek funkcionišite ukorenjeni u kičmi. Nemojte se uplitati u prolazne emocije.
 • Potpuno nenasilje u mislima, rečima, delima, ishrani, kao i u svim vašim drugim izrazima.
 • Poštujte i izvodite individualnu karmu, kao i darmu (dužnost) prema sopstvenoj porodici i darmu prema društvu, sa savršenom ravnodušnošću i bez očekivanja.
 • Čistota u mislima, rečima i delima. To takođe znači savršenu nesebičnost i ravnodušnost u zadovoljstvu i bolu. Služite nesebično. Bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.
 • Božanstvo je jednostavnost. Vodite jednostavan život pun ljubavi i dobrote. Uvek hranite gladne onim što imate. Uvek zaštitite bespomćne, stare i napuštene onim što imate. Vidite Božiju iskru u svakom biću.
 • Nemojte ničim da se razmećete, bilo da je to vaše bogatstvo, stvari koje posedujete, moć, novac, postignuća, odnosi, veze, kontakti ili čak duhovne moći (siddhis). Vodite jednostavan i neupadljiv život. Ostanite prizemni i jednostavni u prikazivanju i postojanju. Budite dobronamerni prema svima i zbrinite sve. Ne postoji ništa na Zemlji što bi trebalo dokazivati. Sve što zaradimo ovde treba da se i potroši (ostavi iza sebe) ovde.
 • Ne brinite o onome što nemate. Radujte se onome što imate. Nikada se ne upoređujte sa drugima.
 • Izbegavajte sve što vas vezuje, bez obzira da li je navika pozitivna ili negativna. Ako ne možete da živite bez nečeg, to je definitivno nešto što vas vezuje. To bi mogao biti čak i čaj u krevetu ili određena osoba. To bi mogao biti i vaš guru. To bi mogla biti i zavisnost od alkohola ili čak meditacija.
 • Živite u sadašnjosti. Delujte u sadašnjem trenutku. Iskoristite vreme. Nemojte trošiti ni trenutak jer je vreme u postojanju određeno, izmereno, i ne može se produžiti. Kakvi god da su vaši zadaci, uradite ih momentalno. Nikada ne odlažite i ne produžavajte rokove.
 • Razumite sve pojedince kao karmička bića. Svako živi svoju karmu. Svaki obrazac je jedinstven. Poštujte to.
 • Nikada ne cenzurišite svoje misli. Vi ste ono što ste. Prihvatite sebe sa svim svojim snagama, slabostima ili “nesavršenostima” koje mislite da imate. U apsolutnom smislu ne postoje nesavršenosti.
 • Budite svedoci sopstvenih misli, reči i dela u svako doba. Ostaćete oslobođeni od svega toga. Objektivno posmatranje je oslobađanje. Uplitanje je vezivanje. Uvek se setite toga.
 • Svako biće na Zemlji ima određenu svrhu. Nijedna kreacija nije slučajna. Poštujte svako biće, živo i neživo. Nikada ne uznemiravajte i ne uništavajte. Živite, i pustite druge da žive.
 • Emocije, krivica i žaljenje su užad koja nas vezuju za Zemlju. Nemojte imati nikakve veze s tim.
 • Ljubav je najlepše od svih osećanja. Iskazujte je bezuslovno.
 • Radite sve sa punim angažovanjem, iskrenošću i objektivnom posvećenošću. Nikad nemojte raditi stvari odsutno, rasejano ili bez entuzijazma. Izbegavajte takva dela. Tada ćete uvek biti iskreni prema sebi i život će vam biti ispunjen, bez kajanja i ega.
 • Na našem putu gurui su samo znakovi pored puta. Gurui su savršeno bezuslovni. Oni nikad ne vezuju tragaoca za sebe. Nikada se ne mešaju u vaše iskustvo ili putovanje. Nikada ne kritikuju, ne osuđuju i ne cenzurišu. Oni su objektivni i istiniti. Gurui nikada ne pokazuju svoje moći da bi privukli i kontrolisali. Gurui nikada ne traže ništa od tragaoca. Gurui vode oslobođeno postojanje i, takođe, vode tragaoca do oslobođenja.
dsc_0669

*Samastha Loka Sukhino Bhavanthu…
Neka sva bića na svim svetovima budu srećna

Želim vam svima oslobođeno postojanje.

Volim sve, služim svima

M

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Biljana Kiprovski
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Guru Pada Puđa

September 6, 2018 at 10:01 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tokom Mohanđijeve skorašnje posete Ujedinjenom Kraljevstvu, nekoliko poklonika je poželelo da izvede obred Mohanđijevu Pada Puđu. Mohanđi se ljubazno složio sa tim. U kratkom roku, ujutru 9. avgusta, ovaj program je organizovan i nekoliko poklonika se okupilo. Sa najvišim poštovanjem i posvećenošću, poklonici su organizovali sve potrepštine za ritual. Cveće, dipam (lampa), vodu, turmerik vodu (voda sa kurkumom) i kumkum vodu (voda sa crvenim prahom kurkume), voće, suvo voće, sve je bilo spremno.

Poklonici su seli i čekali Mohanđija da dođe i sedne na svoje mesto. Mohanđi je ušao u sobu sijajući kao toplo jutarnje sunce koje obasjava ne samo sobu, već i raspoloženje svih prisutnih. Sa osmehom koji može da istopi milion srca, očima koje sijaju i sa svetlom aurom, Mohanđi je seo i pitao: “Zašto svi vi hoćete da uradite ovu Pada Puđu?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Morate imati jasnoću o svrsi i razlozima iza svake aktivnosti koju radite, tako da možete da objasnite svojoj deci i budućim generacijama. Nemojte da obavljate nijedan ritual samo da biste ga obavili.” Poklonici su tada ljubazno zatražili od Mohanđija da im objasni značenje Guru Pada Puđe i značaj obavljanja ovog rituala.

Ritual je ubrzo pretvoren u satsang donoseći jasnoću o ovoj čistoj i autentičnoj tradiciji koja se prati godinama. Nakon satsanga, svako je sa punom jasnoćom o Pada Puđi, predajući svoju posvećenost i predanost guruu i guru principu, nastavio da izvodi Mohanđijevu Pada Puđu.

Sredinom mantranja Mohanđi Ašototari i Guru Paduka Stotram, Mohanđijeva lotosova stopala nisu bila oprana samo vodom i cvećem, već i čistim suzama koje su tekle s ljubavlju, posvećenošću i predajom iz očiju poklonika.

Jednostavna Pada Puđa ceremonija je postala veoma moćna ceremonija ispunjena ogromnom ljubavlju poklonika prema svom guruu i Mohanđija prema svima njima.

U nastavku je transkript Mohanđijevog objašnjenja “Zašto Pada Puđa?”

Pitanje: Zašto treba da radimo Guru Pada Puđu?

Mohanđijevo objašnjenje:

Upanišade (hinduistički spisi, srž učenja Veda) nas uče da se pitamo, a ne da slepo verujemo. Morate da postavite pitanje da biste bili svesni i da biste učvrstili i produbili svoju svesnost kako biste mogli da pružite opažajuće objašnjenje za buduće generacije o razlozima svake akcije i rituala koji izvodite.

Tri su razloga iza Guru Pada Puđa rituala:

 • Prvo, morate da uzmete u obzir da je osoba čija stopala perete u stanju uzvišene svesti. Tako, kada perete stopala, perete stopala ovog stanja uzvišene svesti, bića u potpunom balansu.

Paada Puja 12 Mohanji

 • Drugo, uzmite u obzir doprinos ove individue društvu i vašem životu. Koji je najviši Mohanđijev doprinos? Uzmite ga u opipljivom obliku. To nisu moja učenja. To je Mohanđi kao Platforma. Zašto nam je potrebna platforma? Zar već nemate platformu? Već imate platformu koja se zove život? Karma je platforma, zar ne? Karma vas je stvorila. Karma vas održava i karma će vas rastvoriti. Tako da, platformu imate. Zašto vam je onda potrebna druga platforma zvana Mohanđi? Šta će Mohanđi platforma učiniti za vas? Veoma je jednostavno. Na primer, zašto radite posao? Da biste zaradili novac, da biste mogli da se brinete o porodici i da imate život. Slično tome, kada imate platformu koja vam daje priliku za nesebičnost, vi ste zaradili sredstva na “duhovnom bankovnom računu”. Šta je prednost duhovnog bankovnog računa? Bukvalno, bankovni račun, kao što već znamo, može da vam kupi određeno zadovoljstvo koje je opipljivo čulima. A duhovni bankovni račun?

Ovo pomaže vašim precima, ljudima koji su umrli pre nego što ste vi i bili u liniji srodnika. Kada činite dobra dela, zarađujete sredstva na duhovnom bankovnom računu. Uzmimo, na primer, naše kuće. Vaši roditelji, babe i dede i tako dalje, svi su u vašoj kući. Kada kuvate hranu, svi jedu, ne samo vi. Nikada se ne dešava tako, zar ne? Na isti način, duhovni bankovni račun takođe ide vašim precima. Zamislite da je ovo jedna platforma gde su vaši preci i njihovi preci i preci vaših predaka svi u sadašnjosti. Zato što ste deo linije srodnika, oni svi imaju dobrobit. Preci su srećni zato što su oslobođeni mnogih stvari koje oni nisu mogli da urade. Vi niste razdvojeni od svojih predaka. Vaš otac i majka su integrisani u vas. Tako da, ne gledajte na njih kao na druge ljude. Čak su i vaše babe i dede i njihove babe i dede integrisani u vas. Zbog njih ste vi sada ovde.

Isto važi i za buduće generacije, vaša deca, njihova deca. Takođe ste integrisani u njih. Kada činite dobra dela (ne samo Pada Puđu, Pada Puđa je simbolična) u okviru platforme u ime gurua kao nesebično delo, to pomaže duhovnom bankovnom računu da raste, i to će pomoći budućim generacijama.

 • Treće, kada umrete, vi nosite taj bankovni račun sa sobom. Ovo se zove punja (*punya – dobra karma, nevidljivo bogatstvo). U svom sledećem životu već imate nešto sa čime možete da raspolažete. Imate nešto sredstava na svom računu.

Dakle, imate tri nivoa stabilnosti koje možete da stvorite za svoje postojanje. Ova tri nivoa su: nasleđen, naredne generacije i vaše sopstveno postojanje. Kroz ovu simboliku Pada Puđe vi odajete počast pojedincu koji vas je stabilizovao u ova tri nivoa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na primer, zbog direktora, vlasnika ili osnivača mesta na kom radite vi imate posao. Ne morate da perete njegova stopala stalno, ali ako imate poštovanje prema njemu u umu, to pomaže: “Ja nikada nisam stvorio kompaniju. Ja nikada nisam stvorio ništa. Ali, zato što ovo postoji, ja sam preživeo.”

Ovo je najbolja i najopipljivija svesnost. Ako ste u stanju da objasnite ovo vašoj deci, oni će shvatiti poštovanje između generacija. Oni će razumeti i neće misliti da su oni pojedinci koji mogu da rade šta god im se sviđa. Dok god mogu da rade šta god im se sviđa, postoje posledice koje će uticati na vaše pretke i buduće generacije. Vi takođe snosite posledice onoga što radite.

Mi govorimo o platformi koja je čista i ono što ovde zaradite je legitimna valuta. Kada radite nesebičnu stvar, postoji svetlost, energija koja se dešava u vama. U ovom okruženju, ako kontinuirano to činite, čak i u mislima, rečima ili delima, to stvara pozitivnu energiju. Na primer, ako kritikujete, osuđujete ili se svetite nekome, to stvara negativnu energiju u vama koja može biti preneta na vašu decu. To može da izazove da vas vaša deca izbace iz kuće jer ona neguju tu negativnost. Zato je uobičajeno da postoje svađe između roditelja i dece.

Takođe, shvatite da je ovo individualno putovanje koje niko ne može da korača umesto vas. Ako moram da vežbam, ja treba da vežbam. Ne možete vi da vežbate umesto mene. To je uvek individualno. Razvoj je takođe individualan. Evolucija i rastvaranje su individualni. Prema tome, važno je da ostanete čisti iznutra. Bez loših misli, loših dela ili loših izražavanja. Budite pozitivni da bi linija srodnika postala veoma srećna. Kako kažu, “amrutja putra” (amrutya purta) znači sin ili dete je skoro kao nektar. Ljudi kažu da, ako je osoba rođena u porodici sa takvom moći, minimum sedam generacija pre i sedam generacija posle će imati dobrobiti. Tako da, zavisno od intenziteta vaše manifestacije božanstva ili inkarnacije, buduće generacije će imati dobrobit, ne samo vaša porodica. Zbog vašeg postojanja, toliko mnogo ljudi će imati dobrobiti. Tada je akumuliran bankovni račun mnogo veći. To je cela poenta.

Kako znate da je sve ovo stvarno? Vaš nivo zadovoljstva sopstvenim životom će vam reći da radite pravu stvar. Ako ste ljuti, razdražljivi itd. definitivno ne radite pravu stvar. Umesto toga, ako ste srećni, mirni i zadovoljni, to je znak savršene akcije.

Važno je da shvatite da svaka radnja ima svrhu. Kako izražavate zahvalnost? Jedan od načina je da je izrazite ritualima. Postoje i drugi načini. Najvažnije, širenje učenja, vaše je najveće izražavanje.

Trebalo bi da možete da objasnite vašoj deci, unucima ili drugima na takav način koji će im omogućiti da shvate dobrobiti radnje. Ne uključujte nikoga u ritual bez objašnjenja, jer bez odgovarajućeg objašnjenja odbiće ga i imaće averziju prema istom.

Devino iskustvo sa Pada Puđom

Paada Puja 14 Mohanji&Devi
“Moja prva ikada Pada Puđa bila je pre nekoliko godina, u Muskatu. Najiskrenije, nije mi bio poznat ceo ritual, tako da sam bila po strani. U to vreme bila sam trudna sa Milom.

Dosta su nam objašnjavali o Pada Puđi tokom Guru Purnime. Vremenom, kako su je izvodili, osetila sam puno prelepe energije i shvatila sam istinu da ono na šta se fokusiramo, postaje naša realnost i možemo zapravo da prodremo u to. Gde god ide pažnja, ide i energija. Tako da sam shvatila da su stopala učitelja opipljiva reprezentacija proširene svesti učitelja. U ovom trenutku, shvatila sam da ispred mene ne sedi Mohanđi kao osoba, to je ta svest. Dok sam radila Pada Puđu, pratila sam uputstva kako bi trebalo da se radi i nastavljala sam da osećam tu energiju. U jednom trenutku, osetila sam unutrašnje vođstvo da treba da stavim svoju ađna čakru (treće oko) na majstorov palac. To sam i uradila. Dok je moje treće oko dodirivalo Mohanđijev palac, osetila sam kao da primam stotinu šaktipata. Mogla sam da osetim transfer ogromne energije.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Onda sam sela i otišla sam pravo u stanje samadija (*samadhi – stanje potpunog blaženstva) na oko sat i nešto. Osećala sam kao da me je neko stavio u stakleni balon, i unutar tog staklenog balona nije bilo ni zvuka ni udisaja, bila je samo tišina. Mogla sam da čujem da je bilo ljudi u sobi, ali sam osećala kao da su izvan staklenog balona i bilo je neverovatno. Ja samo nisam htela da izađem iz toga uopšte.

Moje saznanje iz ovog iskustva je da, kada radimo neki ritual, uvek treba da gledamo na suštinu osećaja iz srca, pre nego da budemo umom zaokupljeni procesom i kako ga uraditi na pravilan način. Ljudi se često izgube u procesu, i ne osete srž svetog rituala. Nije suština u pravilima. Suština je šta vi osećate i kako se povezujete sa svrhom rituala, i onda ga radite iz srca. To daje maksimalnu dobrobit koja god da je svrha toga.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JAI BRAMARISHI MOHANJI!

ŽIVEO BRAMARIŠI MOHANĐI!

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Ivana Igrić
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

PRIČA O ZMIJI

September 2, 2018 at 4:43 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

snake-mohanjis-story-on-a-snake

Zmije imaju otrov, zar ne? Zašto imaju otrov? Da bi se zaštitile. Kad zmija oseti da joj je potrebna zaštita, onda je to nešto lično, vezano za njenu ličnost. Ona nema poverenja, ne predaje se. Međutim, kad zmija pomisli: „Šta će mi otrov?! Zaštićena sam.“ Otrov je kao iskušenje da možete da budete svoj um. U tom trenutku, kad zmija shvati da je zaštićena, neće upotrebiti otrov. Tada će se koncentrisati na njega, a on će se neutralisati i postati dijamant. Otrov nije upotrebila, već je meditirala na njemu. To je poput toplote meditacije koja neutrališe otrov i on postaje dragoceniji od bilo kog dijamanta. S druge strane, kad zmija upotrebi svoj otrov, to stvara karmu, i ona mora da se vrati (novim rođenjem). Ali, kroz tapas (određenu duhovnu praksu) zmija postaje prosvetljena. Vraća se tamo odakle je došla.

Dakle, vi posedujete otrov pomoću kojeg možete stvoriti karmu ako želite. Međutim, ako ugradite božanstvo u svoj srčani centar, onda to i postajete. Tada druge stvari nisu važne. Nije vam potrebna nikakva zaštita, nikakva podrška, ništa vam ne treba jer imate sve. Već imate sve te stvari. Kad osećamo da nam je potrebna zaštita, to znači da postojimo. Zato je zmiji dat otrov. Ako ona to oseća lično, upotrebiće ga jer se plaši. U momentu kad shvati: „Ja sam zaštićena. Zašto bih bilo šta koristila?“, oslobađa se. Dolazi do oslobođenja. U tome je poenta.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Lektorisala: Dejana Vojnović
Prevela i uredila: Staša Mišić

Neka ovo bude vaša duhovna praksa

August 30, 2018 at 10:13 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

mohanji-55-blackwhite

Samo na neko vreme sedite u tišini. Za čim god da jurite, prestanite. Samo pustite. Samo kontemplirajte. Krajnje je vreme da to uradite.

Zamislite da vaše celo postojanje na Zemlji traje oko 29 200 dana, ako ćete živeti 80 godina u ovoj inkarnaciji. To je oko 700 800 sati. Ako u proseku spavamo 6 sati, preostaje nam samo 525 600 sati da iskusimo život. Ako u proseku svaki dan potrošimo 3 sata na kupanje, jelo i ostale kućne poslove, ostaje nam samo 438 000 sati. Možda se ponekad razbolimo. To je naknadni gubitak. Nekoliko godina provodimo kao dete. Nekoliko godina kao stari ljudi. Može se računati na 40 efektivnih godina. To je oko 14 600 dana na Zemlji. Nemojte mi verovati. Sami izračunajte. Kontemplirajte nad time.

Zapitajte se:

1. Šta želim od ove izuzetno kratke inkarnacije?

2. Da li su ova poređenja, bes, mržnja, ljubomora, suparništvo, razgovori, osveta i sve ostale emocije koje utiču da um pati, vredne toga?

3. Da li zaista moramo da lažemo, varamo, krademo, izneverimo, sumnjamo, osuđujemo ili optužujemo?

4. Zašto uopšte biramo nasilje? Da li je nasilje naša prava priroda i, uzimajući u obzir ograničene sate na Zemlji, da li je toga vredno?

5. Zašto bismo ikada smatrali da su ostale vrste manje značajne od nas i da zaslužuju drugo mesto po važnosti?

Kontemplirajte više. Kontemplirajte mnogo više. Učinite duboku transformaciju u životu jer se svaki život sreće sa smrću. Svaka reka se sreće sa okeanom, pre ili kasnije. Promenite način života danas. Upravo sada. Život nije vredan svih tih emocija i patnje. Život mora da bude svetlost i ljubav, jer ste vi svetlost i ljubav. Uvek se setite koliko je malecko, malo i krhko naše postojanje na ovoj maleckoj planeti u kosmosu, zvanoj Zemlja. Budite svesni. Odbacite svoj ego. Odbacite sve nepoželjne emocije i nadoknadite ono što je već izgubljeno na području ljubavi. Vreme je. Krajnje je vreme. Neka to bude vaša duhovna praksa. Budite dobri. Činite dobro.

S ljubavlju,
Mohanđi

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Tijana Sladoje
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Zašto ne treba nositi crno

July 19, 2018 at 11:14 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Neobavezan razgovor sa Mohanđijem
Vrelo Bosne, Bosna i Hercegovina, maj 2018.

mohanji-by-marko-milovic-mar_2893-fb

M: Tamnije boje imaju blokirajući faktor. Kad nosite svetlije boje, kao što su bela, bež, vaša energija nikada nije potisnuta. To je uvek bolje za energetsku stabilnost.

Učenik: Sledeći put ćete nas videti sve u belom. 🙂

M: Ne morate da nosite belo, ali nešto svetlo. Čak i svetlo sivo.

Učenik: A šta je sa crvenom bojom?

M: Crveno uvek nosi neko ko je povezan sa Šakti, boginjom moći. Međutim, ako niste izbalansirani sa Šakti energijom, okrenućete se ka raznim vrstama zavisnosti koje teže da vas vrate dole. Zato većina Šakti posvećenika koristi nešto što bi ih vratilo nazad. U suprotnom, bićete uvek u nekom stanju zanosa i u nećete biti u stanju da radite bilo šta. To nije dobra ideja. Viđao sam razne Šakti posvećenike koji su radili ekstremne stvari i onda bi se vratili dole. Ne dole, bolje rečeno – nazad. Pogledajte Nadanandu, on sve vreme puši. Kada bi ostavio cigarete, poleteo bi. To nije lako. Ali, moj put je put Veda gde ništa ne radite do krajnjih granica. Idete pravom putanjom i stižete gde treba.

Učenik: Oče, zašto mi se uvek čini da me privlači crno?

M: To je stvar uma, da biste se prikrili. Kad god želite anonimnost ili da budete negde nevažni, preferirate crnu. Tada poručujete svetu: „Ostavite me na miru. Ne uznemiravajte me.“

Pitajte Devi, kad me je upoznala, uvek sam nosio crno. Bila je jedna glumica, naša prijateljica. Došla je u Dubaji. Htela je da ide u kupovinu, pa sam je odveo. Dok sam vozio kola, pitala me je: „Zašto nosiš crno?“, rekao sam: „Zato što mi se sviđa.“ Rekla je: „Znaš šta? Tako govoriš svetu – molim te, ostavite me na miru, ne uznemiravajte me, a ti nisi predodređen za to. Moraš da govoriš pred svetom.“ Rekao sam: „Nema šanse!“ To su bili dani kad nisam bio prisutan u javnosti. Radio sam. Onda mi je ona sama kupila crveno i žuto, a ja sam rekao: „Ne mogu nositi te boje.“ Rekla je: „Ne, ne! Moraš da ih nosiš!“ Ona ništa nije znala o duhovnosti, ali je bila filmska glumica, bila je praktična. „Što više nosiš crno, to više govoriš svetu – ostavite me na miru. A smatra se da to vodi u depresiju. To ima veze sa umom, pokušavaš da se zaštitiš od sveta i takvih stvari. Treba da se suočiš sa svetom.“ Rekao sam: „Ali, ja se suočavam sa svetom svaki dan!“, jer sam u to vreme radio sa tankerima za naftu, ogromnim brodovima, kapaciteta 3 miliona barela, itd.

Jedna druga osoba mi je rekla: „Kad god si povezan sa lošim uticajem Saturna ako nosiš crno, taj loš uticaj će se udvostručiti.“ Saturn, Rahu, Ketu, Pluton, Neptun… Oni vole crno. Saturn bi trebalo da bude Sunce senke. Zovu ga Sunce senke. Dakle, Saturn je uvek istinit. Senka je uvek istinita. Kako znate da je tamo senka? Senka vas istinski predstavlja. Onakvi kakvi ste je upravo ono što ćete videti na senci. Dakle, Saturn, Sunce senke je Saturn. Saturn je uvek istinit. Prikazuje vas onakvima kakvi ste zaista. Čak i ako je nešto ružno, prikazaće ružno. Zato se ljudi plaše Saturna, jer su navikli da se prikrivaju. A crno to pojačava.

Devi su rekli da uopšte ne nosi crno zbog svoje vladajuće planete. Ne znam koja je.

devi-mohan

Devi: Da, ja imam jak uticaj Saturna.

M: Posle toga su joj se desile promene u životu. To takođe privlači negativnosti, ljubomoru…

Devi: Negativne komentare ljudi.

Učenik: Šta da radim sa svojom garderobom, sve je crno? 🙂

Devi: Bukvalno sam bacila svoju odeću. Imala sam gomilu crnih stvari i jednostavno sam ih bacila. Shvatila sam koliko sam crnih stvari imala. Stalno bih nosila nešto crno. To je i zato što mislimo da izgledamo tanje kad nosimo crno. Ali, možete nositi tamno plavu, tamno zelenu, maslinasto zelenu, braon…

M: Ovde treba reći dve stvari. Prva je da ljudi privlače mnogo ljubomore kad su sa mnom. Ljudi postanu veoma ljubomorni kad se neko približi Mohanđiju. Svetlije boje to reflektuju nazad. Druga stvar je da se zaštite od uticaja energije.

Devi: Ali, taj čovek je rekao da kad nosiš crno, ljudi te više kritikuju, više su na tebe ljubomorni, na njih utiču vaše boje.

M: Žele da vas kritikuju. Čak i ako radite najbolje što možete, reći će da niste dobri. Kad nosite svetlije boje, to im se vraća, možda ne u potpunosti, ali bar 80%.

collage 1

Učenik: Kad vidim tinejdžere kako nose crno, ponekad sam ljut na njihove roditelje.

M: Tinejdžeri često nose crno u znak protesta. To je vrsta buntovničkog stava. To je neka vrsta poruke društvu: „Ja sam protiv svih vas.“ Nekad sam uvek nosio crno. Nisam čak ni kupovao odeću a da na sebi nema nešto crno. Na poslu sam nosio kravatu i sako, ali to je bilo nešto drugo. Onda sam prestao sa crnim. Čak i sad imam samo nekoliko crnih stvari, ne puno.

Isto tako šafran, narandžasta boja je veoma moćna. Utiče direktno na solarni pleksus. Ako niste stabilni a nosite šafran, nećete biti u stanju da se nosite sa svojom energijom sunca, sa vatrom. Vatra će biti jaka. Zato su mnogi ljudi koji nose šafran potpuno sluđeni. Jer, ako niste stabilni kad nosite određenu boju, postajete još više neuravnoteženi. Ljudi ponekad napuste svetovni život, žele da žive u izolaciji, kažu: „Ne želim da živim u ovom svetu, odlazim.“ Međutim, ne mogu da se smire u šafranu kao monasi zbog ovog problema. To pojačava solarni pleksus i seksualnost, i mnoge stvari isplivavaju na površinu. Sve što je ranije sedelo prikriveno, počeće da izlazi i oni neće moći s tim da se nose.

Učenik: Ponekad sam nosio kombinaciju crveno i crno.

M: Crvena je zemlja, to je drugačije.

Učenik: Volim tu kombinaciju, ali sam možda agresivniji nego inače.

M: Nekad sam nosio te boje.  Mislim da postoji značenje u tome šta jedemo, šta oblačimo… Ali, ako nosite svetlije nijanse, bezbedni ste.

Devi: Ali, sve to utiče malo po malo – hrana koju jedete, misli koje imate, odeća koju nosite. Sve je to malo, malo. Nije da je to neka velika stvar, ali kad se sve skupi zajedno, računa se.

M: Kad radite samo na određenoj frekvenciji, računa se. U suprotnom, radite najbolje što možete i neko vam kaže da ste glupi, da niste dobri i sve takve stvari. Ili, radite najbolju stvar na svetu, hoćete da podignete svest ljudi u svetu, a ljudi pričaju loše stvari o vama. Ako nosite takvu odeću, to vas više pogađa. Verovatno počinjete više da verujete njima nego svojoj svrsi. Dakle, morate se držati svrhe.

Naša svrha u ovom životu je da dosegnemo najviši nivo. Ako nas sve druge stvari pogađaju, nikada nećemo tamo stići. Um će neprestano donositi takve stvari. Naš posao je kao u trci sa preponama, jedna prepona, druga prepona…  morate da skočite i nastavite dalje. Um će svašta donositi, jedna prepona, druga prepona…  A posebno kad pričamo o drugim ljudima, nikada to nećemo prevazići jer će ljudi stalno dolaziti i stalno pričati. Imaće svoje predrasude i sve ostalo. Tome nema kraja. Uvek ćete biti protiv nekoga. Viđao sam ljude koji su uvek protiv nekoga. Ako nisu protiv vas, onda su protiv nekog drugog, jer jedino na taj način mogu da prežive. To je nastavak nesigurnosti. Ako sam siguran u sebe, nemam potrebu da pričam o drugim ljudima. Ako niste sigurni u sebe, onda vam smetaju drugi ljudi.

mar_2822-fb

Kad odlučimo da povećamo frekvenciju Zemlje, sve ove stvari su važne. Iako su to male stvari, šire gledano su važne, jer prirodno težimo ka: „Ne želim da me iko dotakne.“ Ja sam bio veoma introvertan, hronično introvertan. Kad je Devi ušla u moj život, pitao sam Babu: „Zašto mi sad šalješ ženu posle svih ovih godina?“, jer sam godinama bio neženja. „Šta da radim?“ Rekao je: „Moraš da se oženiš.“ Rekao sam: „Nema šanse! To je nemoguće. Neću da se upuštam u taj haos, brak, deca… Dobro mi je ovako.“ A on je rekao: „Onda ćeš morati da se vratiš. Jedna stvar je preostala.“ Sve ono što treba da uradite mora da se završi, u tom smislu nema „hoću i neću.“ Čak i ako treba da padnete, moraćete da padnete. Ako treba da ustanete, moraćete da ustanete. Nema ništa poput: „Zašto mi se ovo desilo?“ Sve se dešava.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Lektorisala: Dejana Vojnović
Prevela i uredila: Staša Mišić

Hranjenjem do oslobođenja

June 15, 2018 at 10:31 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Feeding-1

Dug postojanja

Naši životi bi trebalo da budu vođeni Darmom, dužnošću pravičnog življenja. Naša primarna darma je prema našoj porodici.  Vodeći računa o njima mi plaćamo dug za to što smo dovedeni u ovo postojanje. Naša sekundarna darma je prema društvu – raditi nešto za druge. Kroz ovo mi plaćamo naš dug prema Majci Zemlji, za to što zauzimamo prostor na njoj i živimo život. U Indiji se kaže da će se duša reinkarnirati na zemlji dokle god dug ne bude plaćen u potpunosti. Ako iznajmite kuću, živite tamo i odete ne plativši zakup, neko će vas juriti da naplati to što dugujete. U ovom slučaju to je Majka Zemlja, koja će vas uhvatiti i vratiti nazad. Zato većina religija priča o nesebičnom služenju kao vidu pročišćenja. Čak ni uzdignute duše ne mogu da pobegnu od ciklusa rađanja i smrti bez plaćanja svog duga. U ovu svrhu je veliki drevni indijski majstor Adi Šankara zamolio sve svece koji meditiraju na Himalajima da siđu dole među narod tokom Kumba Mele (najvećeg mirnog okupljanja u svetu koje se održava na četiri lokacije svake tri godine) i da podele svoju energiju sa drugima kao vid služenja.

Kako otplatiti dug?
Feeding-2

Ovaj dug možete otplatiti pomažući bespomoćnima. Ipak, naše delo dobročinstva ne bi trebalo da bude ograničeno na ljude, nego treba da se protegne na sva bića. Tapiserija postojanja je protkana divnim nitima svih bića, svako od njih doprinosi na svoj način jedinstvenoj lepoti ove tkanine života. Svako biće na Majci Zemlji ima jednako pravo na postojanje i, stoga, svako biće ima pravo da bude uživalac našeg nesebičnog služenja. Shvatite da svako biće oseća glad na isti način. Dalje, sva bića su povezana kroz zajedničku simbiozu razmene energija koja nam pruža dobrobiti u zamenu za usluge nesebičnog davanja.

Kome platiti?

Postoji pet širokih klasifikacija bića koja mogu da vam pomognu u većini situacija u životu:

 1. insekti (leptiri, pčele, mravi itd.);
 2. ribe;
 3. ptice;
 4. životinje poput guštera, veverica itd;
 5. odlutale domaće životinje kao što su krave, bikovi, koze, mačke, psi itd.

Feeding-5

Prve dve kategorije bića nisu ni svesne ni sposobne da iskažu zahvalnost. Sledeće dve kategorije su donekle svesne, ali ne mogu da iskažu zahvalnost. Poslednja kategorija bića je i svesna i može da iskaže zahvalnost. Uzgred budi rečeno, mislim na hranjenje divljih ili slobodnih životinja, ne onih koje se nalaze u kavezima ili akvarijumima.

Slično je i među ljudima. Takođe postoji predložen prioritet hranjenja:

 1. stari, bolesni ili psihički/ mentalno oboleli;
 2. napuštena deca: obeležena su kao posebna grupa da bi se naglasila njihova slabost zato što su bespomoćna skoro kao kategorija iznad;
 3. žene;
 4. svi ostali.

Koje su prednosti?
Feeding-3

Kada služite neko biće, darovani ste pozitivnom konstitucijom tog bića. Na primer, ribe se vezuju za pokret i gladak tok. Hraneći ribe skidate blokade i donosite harmoniju i lakoću izražavanja u svoj život. Ptice se vezuju za let, uzdizanje i lakoću postojanja. Prema tome, hranjenje ptica je preporučljivo kako bi se otklonila depresija. Osećaćete se lakše, zaštićeno i stabilno kada ih hranite i štitite. Psi i mačke se vezuju za lojalnost i stabilnost. U Indiji su krave čuvene po tome što upijaju negativne uticaje i tako štite kuću svoga vlasnika.

Druge dobrobiti uključuju bračnu harmoniju, vernost, osećaj svrhe i oslobođenje od teških emocija, blokada, prepreka, bola (emotivnog i fizičkog), negativnih efekata planetarnih uticaja itd. U nekim kulturama se za hranjenje drugih bića kaže da smanjuje negativne efekte loših dela naših predaka. Ako su preci učinili neka dobra dela, to pomaže dolazećim generacijama. Nažalost, većina života je posvećena jedenju, pijenju, spavanju i, na kraju, umiranju! Mi ne činimo ništa dovoljno značajno ili nesebično za svet. To ima stagnirajući efekat na celu porodicu i to ostaje dolazećim generacijama.

Šta možete da učinite?

Donesite jednu odluku: “Vratiću Majci Zemlji mnogo više nego što sam uzeo od nje.” Ovo je jedina odluka koju treba da donesete. Kada to uradite, ljubav raste iz vas donoseći milost i izobilje. Kako postajete više nesebični, više milosti će vam dolaziti. Sve će vam doći. Kada me ljudi pitaju: “Mohanđi, šta možemo da učinimo za tebe?” Ja uvek kažem: “Hranite ptice, ribe, životinje, sva stvorenja i ljude. To je najviše što možete da učinite za sebe i za Majku Zemlju.” Mislim da je ovo praktično, a  opet moćno i jako efektno.

Feeding-4-compressed

Ostavite nešto šećernog sirupa (pre svega u biorazgradivoj posudi kao što je kokosova ljuska ili zemljani sud) za mrave, insekte itd. Ostavite nešto vode i zrnevlja za ptice. Hranite lutajuće životinje u svom kraju. Možete da kupite nekoliko paketa biskvita ili neke zapakovane užine i da ih delite ljudima u vašem kraju kojima je to potrebno.

Ne možete da kontrolišete koja kategorija ljudi ili životinja uzima ono sto vi nudite. Stoga, možete da hranite kombinacije bića. Ali, kada hranite ljude, pazite da izbegnete zavisnost među primaocima. Vaša pomoć treba da osnaži onog koji je prima. Ne treba da počne da misli: “Zašto bih ja radio kad sam svakako nahranjen?”

Naše nesebično služenje ne treba da bude tačno utvrđeno. Kada je siromašna osoba gladna, ponudite joj hranu ili kupite vodu. Neka to bude spontano delo. Ne treba da dostavljate hranu hiljadama ljudi. Možete, ako to želite, ali to vam niko ne traži. Uradite šta možete za svet, prema svojim mogućnostima. Ovo će vas držati oslobođenima.

S ljubavlju,

Mohanđi

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Ivana Igrić
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Vrelije od rasplamsanog sunca

May 19, 2018 at 3:15 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-and-the-sun

Dragi tragaoci za istinom,

Možda mislite da blizina tako moćnog avadute kao što je Atmananda znači da smo stalno razgovarali o dubljim nivoima duhovnosti. Naprotiv, retko da smo ikad pričali o duhovnim pitanjima. Isto sam primetio i kada se Atmananda susretao sa drugim moćnim majstorima. Nisu razgovarali ni o čemu, ali bukvalno ni o čemu što ima veze sa duhovnošću. Za mene je susret dva majstora izgledao kao stapanje dva sunca kako bi dala još više svetlosti. Nije bilo potrebe za rečima (posredovanjem). Kad god dobijete priliku da boravite pored oslobođenih majstora, obavezno ih posmatrajte, ali nikako ne imitirajte. Ako ih imitiramo, time ćemo samo dobiti određene crte karaktera ili osobine. Posmatranjem ćemo dobiti odvojenost i svest o savršenoj ljubavi na delu.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-twirling-moustache

Divno je posmatrati nekog ko ne želi ništa od zemlje kako hoda zemljom. Počinjemo da posmatramo sa potpunom nepristrašnošću, pa čak i ravnodušnošću svaku želju svake osobe oko sebe, ili onih koji dolaze kod našeg Guruđija po blagoslov za brzo rešenje neke od svojih omiljenih dimenzija „veličanstvenih“ žudnji, kao što su novac, ugled, slava, posed, itd. Guruđi, odvojen od sebe kakav je bio, ponekad bi ih pogledao, a ponekad ignorisao. Namerno je nosio plašt nemoćnog, često ekscentričnog, običnog sadua (askete). To mora da ga je spasilo raznih pohlepnih tela.

Retko bismo pričali sa Guruđijem o nečemu vezanom za duhovnost. Obično bi do toga došlo kao komentar nakon nečije posete. Evo nekoliko odlomaka. Jednom je rekao: „Buda je kazao: ’Ljudski jezik je opasniji od mača. Ostavlja dugotrajne rane. Povređuje ljude više nego mač. Povrede koje nanese jezik teško se zaceljuju.’“ Razumeli smo da većina nevolja u životu proizilazi iz relativnih istina ili delimičnih istina protumačenih od strane spekulišućih umova punih predrasuda i izraženih kroz naše jezike bez kostiju. To me podseća na razne divne stvari koje je Buda izrekao, a koje su savršeno pristajale nivou postojanja našeg Guruđija.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-looking-at-camera

„Mesto koje je najudaljenije od nas je prošlost. Nema tih para ni vremena koji nas mogu odvesti tamo.“
„Najveća i najviša planina na ovom svetu je ljudska požuda. Za ljudski um ništa nije teže osvojiti od požude.“
„Stvar koju je najteže održati na ovom svetu je malo obećanje. Lakše je reći nego uraditi. Ako se obećanja ne ispune, čovek uzima još života da bi ih dovršio. Stoga su obećanja prilično štetna. Ako se ne ispune, povećavaju našu karmičku težinu.“
„Osobina zbog koje se čovek oseća najlaganije na svetu je poniznost, koja dolazi sa zrelošću i svešću. Nema ničeg laganijeg za um od poniznosti. Kada jurimo ime, slavu i bogatsvo, to se gubi.“
„Smrt nam je najbliža. Smrt nam je bliža nego bilo koji međuljudski odnos i jedina je neizbežna veza.“
„Najlakše što možete da uradite da biste se oslobodili u ovom svetu jeste da širite poruku o našem dragom guruu šireći bezuslovno ljubav kroz samo vaše postojanje. Vaša lična dobrobit nema ništa s tim. Ako se plašite da govorite o guruu koji vam je dao sebe, vi ste licemer. Milost neće doći na vaša vrata. Licemerje sprečava milost.“

collage
pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-at-ugadi

Jednog „svetog dana“, nakon što je proveo vreme sa jednim naizgled rezervisanim lutajućim saduom, guru je rekao: „Mi smo svi lažovi. Lažemo sve vreme. Kad god kažem ja sam Atmananda, ja lažem. Ovo telo se zove Atmananda, ne ja. Kad god ljudi pričaju sa identifikacijama koje su sve privremene, lažu, jer sve što je privremeno nije krajnja istina. Pogledajte oko sebe, nijedna životinja vam se neće predstaviti kao bik ili majmun. Oni nisu vezani svojom inkarnacijom. Mi toliko želimo da zadržimo svoj ego i identifikacije. Kad god počnemo da izražavamo ko smo u okvirima ovozemaljskog postojanja, sve se više i više udaljavamo od prvobitne istine. Stoga, moramo shvatiti da smo svi mi lažljivci. Slavni lažljivci koji vole da održavaju svoje laži i čak su i ponosni na njih. Ja nisam avaduta, pa čak ni Atmananda. To su sve identifikacije o mom stanju i obliku koje mi je dalo društvo da bi sebi olakšalo. To je njegova potreba, ne moja. Ja sam slobodan.“ Nastavio je: „Isto tako, poistovećujemo se sa prolaznim emocijama i prisvajamo ih. Mi nismo ni emocije. Mi smo slobodni. Ako to ne shvatite, patićete.“

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-praying

„Želje su zamke. Jedna spontano vodi ka drugoj. Isto tako, one menjaju formu i prirodu. Želje izazivaju iluzije i halucinacije. To nas sve više i više udaljava od oslobođenja.“

Ovo je priča o nekim Guruđijevim učenicima, kao što su Ramapa, Srinat i moja malenkost, kao i o nekim Guruđijevim iskustvima koja bih želeo da podelim kako bih omogućio uvid u njegov veličanstveni status.

Nekad je sredovečna osoba po imenu Ramapa hodala sa nama dok smo hodali sa Gurudevom. Gurudeva nije imao običaj da obraća pažnju, dočekuje ili prima bilo koga ko odluči da hoda s njim.Verovatno nije ni primećivao.

Guruđi nije voleo razgovore. Videli smo ga kako satima pažljivo posmatra krave ili druge životinje. Među sobom smo govorili da ih Guruđi oslobađa svojim pogledom. Zapravo, posmatrao je životinje s mnogo više pažnje nego ljude. Jednom takvom prilikom, koja se desila oko nedelju dana nakon što nam se Ramapa pridružio, Guruđi je posmatrao krdo krava na livadi. Ramapa mu se približio i rekao: „Gurudeva, moja želja u ovom životu je da dostignem više nivoe samadija. Blagoslovi me i pomozi mi.“ Guruđi nije odgovarao neko vreme. Kasnije reče: „Posmatraj krave i svedoči im.“ To je bilo to. Nije rekao ništa drugo. Ustao je i počeo da hoda. Ramapa je sedeo tamo i nastavio da radi ono što je Guruđi radio, a što je i njemu rekao da čini. Odlazeći sa Gurudevom, koji je hodao prilično brzo, videli smo Ramapu potpuno udubljenog u posmatranje krava.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-with-cows

Mnogo godina kasnije, nakon što je Guruđi dostigao mahasamadi (svesno napuštanje tela kod svetaca), imao sam sreće da i ne znajući sretnem Ramapu, koji je do tada dostigao velike duhovne visine. Nisam ga prepoznao. Vraćao sam se sa nekoliko saputnika do mog boravišta, idući sa severa Barata nakon našeg godišnjeg kupanja u Gangi tokom Kumba Mele. Zadesilo se da provedemo noć u ašramu sveca kog nismo ranije upoznali. Većina ašrama bez ikakvih očekivanja ugošćava ljude koji se vraćaju sa Kumba Mele. To je i dalje tradicija. Poglavar tog ašrama je bio ćelav i imao dugu belu bradu. Dočekao nas je ljubazno i dostojanstveno.

Uveče, nakon večere u suton, držao je govor svojim učenicima. To je zvučalo ovako nekako: „Gurudeva mi je rekao da posmatram krave i otišao (u tom trenutku sam osetio da bi to mogao biti Ramapa). Shvatio sam ovo kao dikšu (inicijaciju) i seo na isto mesto gde je Gurudeva sedeo i počeo to da radim. U početku sam video samo tela krava. Video sam samo njihove aktivnosti. Svakog dana radio sam ovu vežbu u koju me Gurudeva inicirao. Nakon nekoliko dana mogao sam da prepoznam baš svaku kravu koja je pasla na toj livadi. Uskoro sam počeo da uočavam njihove karaktere i razlike između njih. Počeo sam da primećujem kako se ponašaju. Video sam razlike u njihovom ponašanju, kao i njihovu hijerarhiju i manirizme.

Nikada nisu pokazivale znake užurbanosti. Uvek su bile mirne. Jele su samo onoliko koliko im treba. Bile su strpljive. Nikad se nisu žalile niti proizvodile nepotreban zvuk. Prihvatale su svoje okruženje i stvarnost bez ikakvih pritužbi. Bile su tolerantne. Nikad se nisu žalile ni na kišu ni na sunce. Bile su dosledne u onome što su radile. Nikada im ne bi dosadilo njihovo okruženje. Naučio sam mnogo stvari od njih. Koncentraciju, prihvatanje, doslednost, posvećenost bez anksioznosti ili poređenja, bez pritužbi, i više od svega, stabilan um, smiren do srži. Shvatio sam da stanje samadija zahteva sve ove osobine. Sam samadi je smirenost uma. I te životinje su me tome naučile.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-feeding-a-cow-in-rishikesh1

collage 1

Dan i noć sam sedeo blizu tog pašnjaka, i kada su ova nežna bića lutala, pratio sam ih. Postala su moji gurui. Naučio sam velike životne tajne od njih. Sve počinje prihvatanjem. Razumeo sam zašto je moj Gurudeva uvek posmatrao životinje i sedeo u stanju meditacije. Svedočio je stanjima samadija koja priroda iskazuje kroz svaku biljku, drvo, lišće i sva njena bića. Isto tako, shvatio sam da krave ne jedu nakon zalaska sunca, a počinju da jedu tek kada sunce izađe. One prate sunce. I ja sam se predao suncu, pa je i ono postalo moj guru.“ Ramapa je nastavio.

Njegovo objašnjenje mi je potvrdilo da i on govori o mom guruu – avaduti Atmanandi Čaitanji! On je mnogima doneo prosvetljenje kroz usputnu reč ili rečenicu koja bi postala nepobitna zapovest koju bi vreme kasnije dokazalo. Želeo bih da shvatite jednu naročitu poentu. Moj Gurudeva je na sebi svojstven, nenametljiv način naučio Ramapu, i kroz njega sve nas, jednu važnu vežbu – praktikovanje svesnosti. Svi gurui obično iniciraju svoje učenike u kontemplaciju (manana) i meditaciju (dhjana) ili neke rituale kako bi dostigli nivoe samadija. Ovde je Atmananda podučavao „svesnost“ kroz postamranje krava, što nije ni manana ni dhjana. Krave nemaju nikakvu anksioznost zbog budućnosti, niti neku vidljivu vezanost za prošlost. Nemaju predrasude niti strahove, kako je objasnio Ramapa. To je važna lekcija u duhovnosti. Biti u SADAŠNJOSTI. Biti u svesnosti. To je prostor između manane i dhjane.

Kada je Ramapa napravio pauzu u svom pripovedanju, predstavio sam se i rekao njemu i publici da sam bio tamo kada se taj događaj odigrao. Ramapa nije mogao da zadrži suze. Ustao je i pokušao da se prostre pred moja stopala iz poštovanja prema mom guruu. Nisam mu to dopustio. Umesto toga, zagrlio sam ga. Nijedan od nas nije mogao da zadrži suze radosnice. Neko vreme smo ostali zagrljeni. Onda sam rekao: „Ramapa, tako sam srećan što te vidim, ne samo jer si dostigao više nivoe samadija, kako si i želeo, sa milošću našeg Gurudeva, već i zbog toga što prenosiš i objašnjavaš neuobičajene metode našeg Gurudeva i svojim učenicima. Održavaš živim sećanje na njega.“

Nije bilo mnogo onih koji su razumeli Gurudeva. On je tako usmeravao hiljade. Možda kroz reč, pogled, rečenicu ili fizičku demonstraciju sopstvenog života. Međutim, ni pet posto tih ljudi koji su dolazili kod njega ne bi to shvatili niti uhavtili tu nit i nastavljali bi da žive kao i do tada. Svakome bi usput, nenametljivo, pružio konopac da se popne.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-and-the-sun

Naš guru je napustio svoje telo i insistirao na tome da ono ne treba da postane teret zemlji. Zvanično je kremiran. (Kada je čuo za smrt Atmanande, osmeh je nestao s Ramapinog lica, a oči su mu se napunile suzama.) Isto tako, on nije ništa napisao, osim onoga što je zapisano u našim srcima i umovima. „Ramapa, danas sam srećan. Kada čujem reči našeg gurua kroz tebe, osećam toliku sreću i ponos. Dozvolio nam je da hodamo sa njim i naučio nas neprocenjive lekcije kroz svoj sopstveni život. Savršeni avaduta. Nije imao emocija. Nikada nije plakao. Postojao je bez postojanja. Živeo je bez življenja. Uvek je bio, i sad je uvek uz nas.“

Ramapa suzno reče: „Samo želim da ne padnem opet u iskušenja ovog sveta.“

Odgovorih mu: „Kada si pod zaštitom majstora kakav je Atmananda nikada ne moraš da brineš o bilo kakvom padu u duhovnosti. Neće doći do stanja Joga Brašte (gubitka milosti). Atmananda kao guru to nikada neće dopustiti. Našeg gurua su retko razumeli jer se retko izražavao. Njegov život je bio njegova poruka. Ako ljudi nisu razumeli njegov život, onda nisu razumeli ni njegovu poruku. Uvek sam posmatrao njegovu naviku da pažljivo posmatra životinje. Proveo je mnogo vremena radeći samo to. Često bi zaboravio na svoje sopstveno telo, vreme, glad, vremenske prilike, i sedeo posmatrajući ptice i životinje. Sada, uz tvoje pripovedanje, dobio sam jasan uvid zbog čega ih je posmatrao, kao i šta je s tolikim interesovanjem video. Učio nas je najvećoj od svih filozofija, a to su prihvatanje i predaja. Hvala ti.“ Ponovo smo se zagrlili puni dubokih, iskrenih emocija.

Bio sam istinski srećan što vidim Ramapu, naročito zbog nivoa duhovnosti koji je dostigao, i isto tako sam bio zahvalan Guruđiju što je to sve omogućio. Ostali smo tu noć i krenuli nakon što smo pojeli sveži doručak koji su nam poslužili Ramapini učenici. Ramapa nije jeo ništa nakon zalaska niti pre izlaska sunca. Mi smo učinili isto i odlučili da od tad nećemo više jesti nakon zalaska sunca. Odlučuli smo da pratimo učenje sunca.

Oprostili smo se s Ramapom uz ovu utešnu misao: „Istinski učitelj nikad ne umire. On ostaje kao misao, učenje ili podsetnik kroz različite umove dugo nakon svoje smrti.“

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-intense-look-21

Drugi Guruđijev učenik je bio Srinat. Bio je kao Guruđijeva senka. Pridružio se Gurudevi pre mene i bio s njim do njegovog mahasamadija. Nikad nije pominjao svoju prošlost, ali je neko pomenuo da se jedan od njegovih roditelja ponovo venčao, i da ga je očuh odnosno maćeha izbacila iz kuće. Nekad kasnije jedan avaduta mu je rekao da je njegov guru u obliku neba (njegovo telo je beskrajno kao nebo). Pošto nije prošao nikakvu inicijaciju, sedeo bi i gledao u nebo i spontano prešao u šjambavi mudru. Po običaju sedeo je pored jedne prodavnice zureći u nebo kada je Atmananda naišao pored njega. Atmananda ga je samo pogledao i očima pokazao da mu se pridruži. Srinat je istog momenta krenuo za njim i nikad ga nije napustio. Video je nebo u Atmanandi.

Sedeo bi poput statue skoro kao Guruđi. Bio je povučena osoba i retko je pričao. Kad god bi ga pitali nešto poput: „Kada će se Guruđi probuditi? Možemo li nešto da uradimo?“, on bi samo bledo zurio u njih. Pošto nije bilo poente pričati s njim, ljudi su ga potpuno ignorisali. Ljudi bi ga zadirkivali i ismevali, ali ništa od toga ga nije doticalo. Šta god bi Guruđi rekao on bi to istog momenta slepo uradio ne razmišljajući da li je pravo vreme, pravo mesto, prava prilika itd. Bez postavljanja ikakvih pitanja, bez razmišljanja ili premišljanja pre nego što bi nešto uradio – takav neki stav. Da mu je Guruđi zatražio da skoči sa planine, on bi skočio. Takva vrsta savršene poslušnosti.

Guruđi većinom nije izvodio nikakve rituale. Međutim, ponekad bi zapalio vatru i bacio u nju neke ponude. Bilo bi to za nekog, verovatno u nekom delu sveta (ili univerzuma), ali nikada ne bi objašnjavao zašto to radi. Isto kao što bi uzeo hranu u ruku i ponudio je vatri jer je neko negde verovatno bio gladan ili je nešto trebalo da se desi negde drugde. Jednom retkom prilikom kada je Guruđi vršio neki ritual, tražio je od Srinata da se okupa u reci i odmah se vrati. Reka se izlila i bilo je veoma opasno ući u nju jer bi nabujala voda svakoga samo zbrisala.

collage 2

To ga nimalo nije zaustavilo. Samo je uskočio u reku čija ga je nabujala voda prosto uvukla. Nosila ga je nekoliko kilometara pre nego što je uspeo da zapliva i nekako izađe na obalu. Odatle je trčao sve do Atmanande, tačno na vreme da stigne na kraj obreda. Ljudi su ga pitali da li je poludeo kad je skočio u nabujalu reku. Nije odgovorio, samo se nasmešio.

Dok je Atmananda sedeo pod drvetom, pre nego što je uzeo mahasamadi, i on je isto sedeo pod drvetom. Njihova svest se stopila i do trenutka kada je Atmananda napustio telo, on je postao kao njegova senka. Atmananda je preuzeo, uklonio svu preostalu karmu i rastvorio ga. Ubrzo nakon što je Atmananda uzeo mahasamadi, nedelju dana nakon toga, i on je napustio telo. Baš kao što je i Atmananda učinio pre nego što je uzeo mahasamadi, i on je sedeo ispod drveta i prestao da jede i pije. Pre tog trenutka sigurno je dostigao visoke nivoe samadija. Ali, to niko ne zna jer se nikada nije izražavao. Nikada se nije prikazivao. Nikada nije pokušavao da dokaže.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-and-gazing-21

Atmananda nije imao naviku da jede niti je ikada bio zabrinut zbog hrane. Uglavnom je jeo šta bi mu došlo u ruke. Nikada nije brinuo za to. Nikada nije išao u potragu za hranom niti sakupljao bikšu (milostinju). Bilo je nekih mesta gde se davala bikša, ali on bi samo rekao: „Hajdemo dalje.“ Neki od njegovih sledbenika su želeli da ostanu i dobiju bikšu. Na primer, bilo je određenih mesta gde je kralj obezbeđivao bikšu. Atmanandu nikada nije bilo briga, tako da su mu ljudi retko donosili hranu. Čak i kad bi mu doneli da jede, on bi bacio pogled, a zatim nahranio ptice ili krave. On bi uvek nahranio nekoga oko sebe i ne bi sam pojeo hranu. Nije bilo mnogo stvari koje si mogao da učiniš za Atmanandu. Nije mu trebalo nikakvo služenje. U suštini, ne možemo služiti Majstoru. Moj Gurudeva Atmananda je bio epitom slobode. Slušajte ga u dubokoj tišini, čućete kako njegove reči odjekuju duboko u nama.

„Smešno je kada pomislite da ste nešto. Smešno je i kada kažete da niste ništa. Kada shvatite da niste nijedna stvar, počećete da doživljavate SLOBODU.“
„Izvan ličnih identifikacija i okvira leži ISTINA postojanja.“

collage 3

Atmananda je rekao: „Nijedno srce povezano sa svešću neće ostati uskraćeno za prisustvo.“ Iskusio sam to mnogo puta. Jednom, pre nego što sam počeo da lutam sa mojim Gurudevom, zatekao sam se u raspravi oko neke sitnice sa grupom ljudi koji su se spremali da me prebiju zbog moje agresije. U to vreme sam samo jednom ili dvaput sreo Guruđija, i to u razmaku od nekoliko godina. Kao i obično, bio je ravnodušan prema meni. Moj ego je to smatrao „ravnodušnošću“, a zapravo je to bio test izdržljivosti, te sam odlučio da ga više ne viđam.

Kada se ovaj incident dogodio, mlade siledžije su gotovo bile spremne da me prebiju. Iznenada, video sam kako Guruđi dolazi i odlučnim glasom govori: „Prestanite. On je moj sledbenik. Ostavite ga na miru.“ Ljudi koji su hteli da me prebiju su se ukočili, a zatim povukli. Guruđi me pogledao u oči, a zatim rekao: „Mahendra, idemo.“ Nemam pojma kako je znao moje pravo ime. Nikada nismo razgovarali, a kamoli da sam mu ispričao detalje o sebi. U svakom slučaju, on je krenuo, i ja sam ga pratio. To je početak mog putovanja s njim. I od tada ga nikad nisam napustio. Beskrajno me iznenađuje kad pomislim kako se pojavio na tom mestu gde sam ja bio, i to baš u kriznom trenutku. Kasnije sam shvatio da je njegova navodna ravnodušnost samo maska. On je vrlo svestan svega što se dešava oko njega i van njega, naročito kada je reč o životima ljudi koji su se iskreno i s ljubavlju povezali s njim, i ima kontrolu nad svim tim.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-at-mookambika-kudajadri-mountain-holding-mothers-spear

Zaključiću ovo još jednom pričom, nekim uvidima u njegovo stanje. Kao što sam ranije pomenuo, on nije bio vezan, bio je slobodan; nije bio vezan ni za šta, niti odvojen od bilo čega. On je bio u svemu. Tretirao je ljudska i sva druga bića sa istim poštovanjem. Imao je kontrolu nad vremenskim prilikama i elementima, ali je to retko kad pokazivao. Hodao bi po kiši i grmljavini, a znali smo da bi mogao ili da odabere sklonište ili da zaustavi kišu. Kada bismo mu dosađivali da se zaustavi dok se vreme ne smiri, odgovarao bi: „Ne uznemiravajte elemente.“ Kasnije sam shvatio da ne bi trebalo da se mešamo u večni tok prirode čak i ako imamo moć da to uradimo, kao i to da bi trebalo da naši unutrašnji elementi budu u harmoniji kako bismo imali dobar život bez preterivanja u bilo čemu.

Gledao sam na Gurudeva kao na nešto najsličnije elementu vode – uvek je išao niz tok. Nakon njegovog mahasamadija, poduzeo sam sve da napravim njegov lik kako bih mogao da sačuvam uspomenu na njega. Moja iskrena ljubav i poštovanje su stvorili ovu moju nesebičnu želju. Međutim, imao sam na umu činjenicu da nam je Gurudeva jasno rekao da ne želi da ikakav trag njegovog postojanja ostane na zemlji. To je uticalo na njegovu poslednju želju da bude kremiran, a njegov pepeo prosut u svete reke. Uprkos sumnjama, upotrebio sam svu svoju vajarsku veštinu da napravim statuu i postavio je na prilazu reci, gde sam se svakodnevno kupao. To mi je omogućilo da budem u njegovom prisustvu i klanjam mu se svaki dan. Nekoliko godina kasnije reka je nadošla i nabujala voda je odnela statuu, ne ostavljajući nikakav trag postojanja mog Gurudeva, baš kao što je želeo.

Nakon tog incidenta osveštao sam par paduka (svetih sandala) u njegovo ime i postavio ih na prilaz reci. Moć mog Gurudeva je bila očigledna kroz činjenicu da bi reka samo blago dotakla paduke i povukla se. Ista reka koja je zbrisala mnogo veću statuu nikada nije prešla preko paduka. Kada se osvrnem, osećam da su moje sumnje u vezi sa njegovom poslednjom željom dok sam pravio statuu doprinele da ona bude zbrisana. Da je moja nesebična želja bila nepokolebljiva i dalje bih bio te sreće da se klanjam njegovoj fizičkoj formi u vidu statue. Sumnje potresaju temelje koji su čvrsto zacementirani verom.

img-20180118-wa0008-1

Imao sam i mnogo sreće da se na trenutak uverim da je on postojao daleko izvan granica zemlje. To me je zadivilo. Jedne večeri, u skloništu u blizini šumske čisitine, dok su svi spavali, ostavio sam Gurudeva pored vatre koju je palio i održavao kad god bi mogao. Sedeo bi tamo celu noć i posmatrao vatru. Vatra je simbol postojanja u nepostojanju jer lako pretvara materiju u prah. Bila je to blaga vatra. Tamo gde je Gurudeva sedeo, video sam samo vatru. Nije bilo obrisa mog voljenog Gurudeva. Samo vatra. Tog momenta sam shvatio da Gurudeva nije samo ograničeno telo na koje smo navikli. On je lako mogao da se pretvori u bilo koji od elemenata koji sačinjavaju telo. Taj put je rastvorio sve elemente i postao samo vatra da bi razgovarao sa spoljašnjom vatrom.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-and-fire1

Drugom prilikom, kada je poglavar jednog sela došao da ga vidi noseći dakšinu (ponude), tražio mu je da mu priča o svom guruu. Guruđi je samo bledo pogledao u nebo i rekao: „Kako uopšte mogu da pričam o slavi mog Gurua? Nikada ne mogu da ga dokučim. Niko ga ne može upoznati. Moj ograničeni intelekt ne može izmeriti njegove dimenzije. Samo se njegova milost otkriva u meni kao svest o njegovom prisustvu, ali ne i stanju. Ja sam previše mali da bih spoznao njegovo stanje. Ništa ga ne može opisati. On je zaista nedokučiv.“

Zastao je, razmislio na trenutak, a zatim nastavio: „On je vreliji od rasplamsalog požara. Hladniji od najsvežijeg povetarca. Sjajniji od milion sunaca. Brži od oštrica munje. Glasniji od bubnjanja hiljadu gromova. On je neviniji od novorođenčeta. Čistiji je od najčistijeg. On je delanje u nedelanju. On je moja majka i moj otac i svi moji rođaci zajedno. On nema ni oca, ni majku, ni početak, ni kraj. Ceo vidljivi univerzum nije ništa do mladež na njegovom veličanstvenom licu. On je nedokučiv. On je slobodan. Nije vezan univerzumom, niti je univerzum vezan njime. On je sloboda. On je blaženstvo. On je ja.“

To sumira stanje mog Gurudeva. Ponizno predajem ovo pred Njegova lotosova stopala.

pkmohan-mohanji-atmananda-mohanji-and-jesus-at-rio

Vaš

Mahendra Manu

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Tijana Sladoje
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

Izjava o isključenju od odgovornosti:

Atmananda je izmišljeni lik kojeg je stvorio Mohanđi kako bi objasnio Tradiciju. Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima je slučajna.

Jogijski izlaz

May 17, 2018 at 8:13 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment
hsty-yogi

Istinski jogi

Pošto je Jogaačarija Sanđaj (*poznatiji kao Sanjay Sir ili gospodin Sanđaj) iznenada preminuo u saobraćajnoj nesreći u Đamuu, 9. maja 2018, cela Mohanđi globalna porodica je bila u velikom šoku i dubokoj tuzi. Isplivala su mnoga pitanja i sumnje vezane za razloge iznenadne smrti i način odlaska, posebno zato što su oni koji su ga poznavali osećali da je bio istinski jogi, koji je duboko bio povezan sa Mohanđijem. Javila su se, takođe, pitanja o tome šta bi se moglo uraditi kako bi se pomoglo njegovoj duši. Bez obzira na zgusnut raspored putovanja i programa, Mohanđi je strpljivo odgovorio na većinu pitanja. Skupili smo ih sve i objavili u formi pitanja i odgovora pošto osećamo da su veoma značajni za većinu ljudi.

mohanji_no_expectation

Budite svesni – istinski majstor vam samo govori gde da gledate, a ne šta da vidite. Individulna karmička sloboda je uvek netaknuta. – Mohanđi

“Neprihvatanje ishoda ili stanje zbunjenosti uma kao rezultat neprihvatanja ishoda (Zašto se ovo dogodilo? Zašto guru to nije sprečio?) u potpunosti je povezano sa očekivanjima, kao što su: zauvek ćemo živeti, samo se dobre stvari mogu desiti u životu, dobre stvari se dešavaju dobrim ljudima, itd. Ova očekivanja su potpuno vezana jedino za naše budno stanje uma. Svesnost je ključ za prihvatanje istine da su ishodi zasnovani isključivo na karmi. Lek kojim možete izbeći unutrašnje razaranje do kojeg dolazi zbog raznih životnih događaja je svesnost da je neizbežan tok ili kraj života zasnovan isključivo na individualnoj karmi, kao i da je vera u prisustvo božanske sile izvan svih ljudskih granica. Sve traume imaju isti izvor – očekivanja i nerazumevanje toka karme. One su sve iste.” – Mohanđi

mohanji_yogi

Mohanđi i jogi

P: Sa stanovišta gurua, molim vas podelite sa nama vaše shvatanje događaja kao što je iznenadna smrt, posebno kad su u pitanju ljudi kao što je gospodin Sanđaj, koji su duboko povezani sa vama i veoma bliski sledbenici? Ovo će biti velika lekcija za sve nas.

O: Svi mi po navici verujemo da smo ovde zauvek. Ovaj osećaj je zasnovan na našim vezivanjima i identifikacijama sa stvarima oko nas, kao što su ljudi, mesta, vreme, stvari i emocije povezane sa svim tim spoljašnjim faktorima. S obzirom na to da postoji neprekidnost aktivnosti, imamo osećaj da ćemo zauvek trajati. Međutim, mi smo kreirali trajanje u prostoru na određeno vreme pre nego što smo započeli ovo putovanje. Dakle, na kraju ćemo svi mi morati da odemo u određeno vreme. Možete li ostati duže u telu? Postoji li takva mogućnost? Da. Postoji takva mogućnost kad sledeća inkarnacija nije blizu, tj. u vreme smrti dolazi do smrti, ali ostaje još 10 ili 15 godina do sledeće inkarnacije. Prema tome, osoba može da se drži za telo čak i kao biljka (bez ikakve aktivnosti), samo zato što je karma sa ovim telom već završena, a sledeće telo ili sledeći život je još daleko. Ovo znači da duša može izabrati da se drži za prethodno telo, čak i ako nije u dobroj kondiciji kako bi iskusila normalan život, umesto da meditira u drugoj ravni dok ne dođe novo telo. Neki ljudi vezani za krevet u tom su stanju. To je moguće.

Inače, ako pobožna, jogijska duša koja je orijentisana ka oslobođenju donese takvu odluku, može odlučiti da izađe iz tela kad je posao sa telom završen, a taj posao je direktno povezan sa njenim karmičkim planom ove inkarnacije. Karmički plan možda neće biti ispunjenje drugih ljudi, kao što su rođaci i prijatelji.

mohanji_karma-path

Ispunjenje karme

Ljudi mogu pitati ZAŠTO jer su mnogo voleli tu osobu. Ali za osobu koja je izašla (ili izlazi), ne postoji “zašto”. U karmi nema ZAŠTO. Postoji samo ispunjenje završetka zasnovano na određenom karmičkom planu, zahtevima i željama. Znači, kad je posao sa trenutnom inkarnacijom završen, osoba će jednostavno izabrati da ode. A razlog za odlazak može biti bilo šta. To može biti srčani udar, izliv krvi, itd. Bilo koji razlog ili bilo koja vrsta smrti. Može biti prerana smrt. Obično pretpostavljamo da osoba treba da postoji u telu sve vreme, tj. 80, 90 ili 100 godina. Ali, to nije neophodno. To je samo naša pretpostavka. Ono što se u stvari dešava je da osobe ostaju u telu zbog svoje karme i da odlaze u momentu kad je njihova karma sa tim telom završena. Zbog toga je Mahakali na Avadutino pitanje: “Možeš li mi pordužiti život za mesec dana?”, odgovorila: “Ne, ne mogu ga produžiti čak ni za sat vremena. Izabrao si svoje rođenje, izabrao si svoje vreme smrti. Dakle, živećeš samo toliko.” Čak se ni bogovi ne mešaju. Ovo je jedan aspekt. (Pročitajte blog “U potrazi za dragocenim – 3 deo”)

Što se tiče odlaska naprečac ili iznenadne smrti, osobe biraju iznenadnu smrt jer ne žele da budu teret drugim ljudima, porodici, rođacima, itd. Verovatno bi mogle da ostanu narednih 10 godina kao invalidi ili u paralizovanom stanju, ali šta se tada dešava sa ljudima koji im pomažu? Kako dani prolaze prvobitni entuzijazam opada. Onda one postaju teret. Svaka osoba kojoj je potrebna pomoć kod kuće je teret nekom od svojih rođaka, ako ne svima. Osećaji (bhaav) se mogu promeniti, ne odmah, ali vremenom. Jogijska duša odlučuje da želi da prođe kroz taj proces. Ovo se dešavalo – mogućnost tokom stanja smrti. Ovo je raskrsnica u životu. Jogijska duša bira da napusti izlomljeno telo brzo i mirno! To nije izbor budnog stanja uma. Um ne može razumeti ili odabrati ovakve stvari. Izbor se dešava u supstratu, konstituciji, vođen duhovnim statusom osobe. Viši duhovni status je vezan sa višim stepenom odvajanja od svega iz okruženja, od svega na čega se osoba navikla i od svog fizičkog tela. Što je osoba slabije vezana  (oslobođena od stvari oko sebe), srazmerno tome je i odlazak s manje napora. Što je više vezivanja, teži je izlazak.

mohanji_peaceful

Tihi odlazak

Međutim, još jednom, molim vas, shvatite da to nije svesna odluka. Jer budno stanje uma ne može da razume tapiseriju karme. Budno stanje uma samo razume iskustva budnog stanja kao što su mesto – vreme, materijalne stvari, zvukovi i tome slično, koje budno stanje uma može lako razumeti i povezati se s tim. Budno stanje uma ne može razumeti uzrok života ili uzroke iskustava. Budno stanje uma samo zna efekte iskustava. To nije svesna odluka nijedne duše (duše kao što je konstitucija duše, um, telo, intelekt, ceo supstratum). Oni ne mogu razumeti zašto su se određene stvari desile i zašto se ovako nešto desilo.

Zašto neki ljudi izlaze u saobraćajnoj nesreći na brzinu? To je moguće jer su unutra zarobili neki strah ili neku posledicu. Kao što je krađa u kući, ubistvo, iznenadna smrt, samoubistvo, itd. – sve takve stvari. Opcija se već nalazi unutra. Nije da oni to lično biraju. Konstantno gajenje straha se može materijalizovati u stvarnosti. To je drugi aspekt.

Na određenom nivou, ako se oslobođeni jogi oseća ugušeno zemaljskim vezivanjima, on takođe može odabrati da iznenada ode. Nevezanost postaje njegovo stanje kroz iskrenu duhovnu praksu (sadhana) i životni stil odvajanja. Ovo je stanje oslobođenog postojanja. Ako spoljašnja vezivanja prevladaju i utiču na nameravani tok, jogi može odabrati da ode. Ovo je druga opcija. (Ne odnosi se na gospodina Sanđaja.)

Zato razumite da se ništa ne može nazvati tragedijom, ili da je nešto dobro ili loše. To je nešto što je individualno. Svi mi, svih 7,5 milijardi ljudi, kreirali smo svoju sopstvenu strukturu života i strukturu izlaska – rođenje, život i smrt. Koji ćete ukus doživeti sa svojim trenutnim sistemom uključujući telo, um, intelekt, ego i duh, zavisi od stanja i statusa u kojem ste napustili pređašnje telo i želja koje traže ispunjenje. Nije ničiji posao da se u to meša. Jer niko ne može da se meša u to. Sva tela su u suštini slična i neuporediva. Ne možemo čak ni da kontrolišemo svoj sopstveni tok misli, a kamoli tuđu sudbinu.

Postoji još jedan aspekt neprirodne ili nasilne smrti. Kad neko koga volimo iznenada ode, odjednom nas to izokrene, prodrma i taj događaj nas tera da počnemo da gledamo u naše krhko postojanje na zemlji i na kraju krajeva, razlog za život. Počinjemo da gledamo na život na praktičniji način. Možemo čak da razvijemo iskrenu zahvalnost za svoje svakodnevno postojanje. Inače, većinu vremena provodimo u svetu iluzije. Mislimo da ćemo ovde biti zauvek. Svaki dan počinje, svaki dan se završava. Mi spavamo, jedemo, pijemo. Navikli smo se na određene obrasce. Kad se desi šok poput ovog, to je momenat kad shvatamo da bi sve ovo moglo biti lako uništivo. Ljudi oko nas možda neće biti ovde zauvek. Onda počinjemo više da cenimo život. Počinjemo da gledamo na život sa većom iskrenošću i ozbiljnošću.

Određeni ljudi koji odlaze, posebno jogiji, ukoliko žele da iskoriste svoj odlazak kao poruku ili podsetnik za ostale, mogu izabrati da odu na dramatičan način, samo da bi otvorili ljudima oči i doveli ih do određenog nivoa svesti, da je život prolazan i da će sutra možda biti prekasno ako sada ne udružite svoje snage. Važno je da shvatite da život nije pod našom kontrolom. Ako ne možemo nešto da učinimo danas, sutra možda čak neće ni postojati! Taj podsetnik, to upozorenje je takođe veoma važno da se razume. Svi mi živimo u nesvesnom postojanju. Zbog toga bilo koja vrsta odlaska, ponekad i normalna prirodna smrt ostavlja snažan uticaj na nas. Jer nikad ne shvatamo, nikad ne razmišljamo da ćemo umreti. U tome je problem. Ovo je potrebno da razumemo.

mohanji_higher-connection

Živeti svesno

P: Koja je uloga Boga i gurua u procesu odlaska?

O: Uverenje, vera, lična orijentacija, životna opredeljenja, stepen povezanosti sa božanskim, koncepti, predrasude, itd. Sve su to delovi nečijeg karmičkog plana. Oni doživljavaju život u zavisnosti kakvi su i od čega su sačinjeni. Ako neko veruje u Boga, ili ako neko veruje u gurua, to ne znači da se njihova karma tu završava. To samo znači da su se njihovi prioriteti verovatno promenili, onoliko koliko to karma dozvoljava, od iskustava orijentisanih na čula i osećaje, u iskustva koja se manje mogu osetiti čulima i umom. Možda su počeli da se povezuju sa nečim što smatraju višom frekvencijom i veruju da će im ta povezanost pomoći da odu do nivoa rastvaranja ili odvajanja gde mogu iskusiti veće, suptilnije mogućnosti ili mogućnosti višeg postojanja.

Iz tog razloga biraju da se povežu sa višim majstorima. Ovo je takođe vođeno orijentacijom, a ne umom. Njihova nasleđena frekvencija ih vodi ka povezivanju sa suptilnim. Um ovo ne može da shvati. Um je izuzetno slep za suptilno. Ljudi se povezuju sa višim majstorima ili Bogom kroz posvećenost (bhakti yoga), znanje (jnana yoga), nesebično služenje (karma yoga) u zavisnosti od svoje prirode, sklonosti ili orijentacije. Sa takvom povezanošću njihova zavisnost od čula ili iskustava materijalne strane života opada, a njihova povezanost sa frekvencijom više prirode ili duhovne prirode se povećava.

yogi_god

Jogi sa Bogom

Šta majstori rade?

Majstor stabilizuje status i utemeljuje jogija u sebi. Majstor ništa ne menja, kao Bog. Bog obezbeđuje platformu. Majstor obezbeđuje platformu za njihovo potpuno izražavanje onoliko koliko je karmički dozvoljeno. Majstori to uvek rade, svakome, bez očekivanja ičega zauzvrat. Majstori obezbeđuju platformu za njihovo potpuno izražavanje kao i za upotpunjenje njihovog izražavanja. Majstori ih vode i pomažu im da budu upotpunjeni. Isto što nam je i Bog dao. Bog nam je dao energiju, supstrat, uključujući zemlju, naš um, ceo supstrat uma (chitta), misli, reči, dela, kako bismo mogli da doživimo našu jedinstvenu grupu iskustava. Možete uživati u svojim iskustvima u zavisnosti od čega ste napravljeni. Ne na osnovu toga šta je to u suštini.

 

mohanji_pure-energy

Čista energija

Kad pogledate šta se u svemu nalazi, videćete samo energiju. Onda, dakle, iskustvo ne postoji jer ste vi takođe energija. Kad gledate izvan čula i uma, sve što vidite je čista energija na delu. Kad ste povezani samo sa čistom energijom na delu, nema razlike između vas i bilo koga drugog. Nema razlike između biljaka, ptica, životinja. Sve su one energija na delu.

Osoba evoluira u jogija i povezuje se sa majstorom jer joj to pomaže u ostvarenju i ispunjenju, što inače postaje pomalo teško. Ali, to ne znači da oni ne umiru. Rodili su se, imaju život, imaju iskustva i imaju smrt. Znači sve je tako kako je, osim svesnosti, kao i odvajanja od svega što nam život obezbeđuje, uključujući i telo. Svesnost je znatno šira i viša, tako da oni ne pate ni zbog kakvog odvajanja ili gubitaka. Nikada ne pitaju zašto jer je sve u životu prolazna faza. Kad neko postavi pitanje ZAŠTO, razumite da ta osoba nije razumela inkarnaciju, karmu, tok života kroz tela kao i život i smrt svakog tela. Jer je to ZAŠTO zasnovano na određenim očekivanjima koja um neguje.

Šta je očekivanje? Da ćete živeti zauvek ili prekratko, itd. Niko ne živi zauvek. Šta god da ima formu, ima trajanje. Mora da mu dođe kraj jednog dana. Šta god da je počelo, završiće se. Šta god da nema početak, takođe nema ni kraj – to je čista energija, čista svest. To se mora razumeti. Dakle, čak i osobe u formi Krišne, Rame, raznih avatara, sve su imale početak i fizički nestanak u nekom trenutku u životu. Ali, njihova energija nikada nije počela, njihova energija se nikada nije završila. Zbog toga se još uvek povezujemo sa njima i imamo rezultate od toga. Ako je jogi povezan sa majstorom ne znači da ima osiguranje za svoj život. Način na koji odlaze, način na koji biraju da odu, obično je tipične jogijske prirode. To znači da neće još neko vreme da ostaju ovde. Kad vreme istekne, jednostavno odu.

yogi_masters

Jogi i viši majstori

To jogijsko stanje vidimo u slučaju gospodina Sanđaja. Medicinski izveštaj je rekao da je to bila iznenadna smrt. Što znači da čim se nesreća dogodila, on je umro. To znači da nije patio. Slična smrt je kod srčanog udara. Iako je bila prerana (Akala Mrityu) i neočekivana smrt (Apamrutyu), on nije boravio u bolničkim krevetima neograničeno vreme, prolazeći kroz bol i patnju. Nije proživeo očekivani životni vek od 70 – 80 godina. Ali, onda možemo pretpostaviti da to verovatno nije bio plan te duše.

Onda se postavlja pitanje – šta sa njegovom porodicom? Članovi porodice takođe imaju svoju individualnu karmu, lični plan. Oni prolaze kroz iskustva kao takva. To ne znači da svaki član pravi kompromise kako bi se uskladio sa karmičkim planom drugih. Svaki pojedinac u porodici prolazi kroz iskustvo isključivo sopstvenog karmičkog plana. Ne mogu ga promeniti u skladu sa nekim drugim. Takođe, niko ne može osigurati trajanje zasnovano na nečijem drugom karmičkom planu. Ovo se takođe jasno mora razumeti. Svi ćemo doći i otići kad dođe naše karmičko vreme. Ne na osnovu vremena drugih ljudi, uključujući i članove porodice. U ovome nema milosti. U ovome nema kompromisa. Kad vreme istekne, jednostavno odemo.

Šta onda majstori rade? Majstori osiguravaju upotpunjenje dok živimo i upotpunjenje dok odlazimo. Majstori stabilizuju inkarnaciju tako što poravnavaju osobu sa njenom životnom svrhom. Majstori pomažu da se ujedine delovi uma rasuti na razne želje i fokusiraju ka višoj nesebičnoj svrsi baziranoj na poravnanju.

mohanji-with-guru

Upotpunjenje sa majstorom

Ako je osoba vezana materijalnim stvarima i emocijama života, može još neko vreme provesti u veoma lošem fizičkom stanju kao što su bol i paraliza. Vezivanje takođe drži neke ljude prikovane za kevet, sa mnogo povreda, telesnih bolesti, itd. Ponekad je ljudima bolno da o njima vode računa. Emocije vezane za odnose ih pitaju: “O, zašto ne ostaneš duže?” Vezanost za fizičku formu produžava njihovu patnju.

Patnja se produžava kad ste emotivni. Patnja je uvek povezana sa vezivanjem i pratećim emocijama. Ovo takođe treba jasno razumeti. Postoji obrazac. Bilo je toliko mnogo poklonika Rame, Krišne, Bude, Sai Babe, itd. Mislite li da je iko ostao zauvek? Osim nekoliko ljudi poput Hanumanđija koji je bio besmrtan (cheeranjivi). Oni su avatari. Odabrali su to postojanje kao i njegovo trajanje. Ali, to je uglavnom u suptilnoj (sukshma), a ne gruboj formi jer suptilno nije toliko vezano vremenom. Oni u suštini mogu uzeti grubu formu iz bilo čega. Ali, to je njihov izbor. Oni zaista mogu uzeti grubu formu bilo kada. Ali, to je njihov izbor. Sve su ovo stvari koje moramo razumeti. Ne postoji pitanje ZAŠTO u karmičkom obrascu.

Kada se istinski tragalac preda i zatraži pomoć da produži svoje postojanje u već postojećem telu, majstor pomogne. Ali, to se onda prenosi iz naredne inkarnacije. Trajanje te inkarnacije se neizbežno skraćuje zbog tog prenosa. Istinski jogi tako nešto ne bi želeo da uradi. On obično bira da svaki život očuva netaknutim u okviru svojih granica, da izbegne kompromise sa apsolutnim vremenom između svih inkarnacija, kao i nagomilavanje zaliha.

Ponekad sudbina produži neku inkarnaciju. To predstavlja smrt jednog postojanja i prenos na potpuno drugačiji obrazac u istom telu, kao što svakodnevni domaćin odjednom postaje monah i napušta sve iz svog prošlog života. To je skoro kao dva života u jednom. Ovo se uglavnom dešava pri kraju svih inkarnacija.

P: Šta mogu da učinim za osobu koja je otišla?

O: Najbolja stvar koju neko može uraditi za tu dušu je da osigura da je njena najbliža porodica zbrinuta. Već smo napravili takve dogovore i nastavićemo to da radimo koliko god je moguće. Razgovarao sam sa ćerkom gospodina Sanđaja. Pitao sam je: “Šta želiš?” Odgovorila je: “Želim da budem deo Himalajske škole tradicionalne joge.” Rekao sam: “To je sređeno. Ti si deo toga.”

Himalajska škola tradicionalne joge je osnovana tako što sam u jednom momentu pitao gospodina Sanđaja: “Šta bi želeo da radiš u životu?” Odgovorio je: “Voleo bih da proširim tradicionalnu jogu u svaki deo sveta.” Rekao sam: “U redu, samo napred. Daću ti platformu.” Istu stvar sam rekao njegovoj ćerki. Ona je automatski deo Himalajske škole tradicionalne joge. Rekao sam joj: “Nemoj se ustručavati da pitaš mene ili bilo koga od mojih ljudi za bilo šta što želiš u životu. Svi ljudi koji me bezuslovno vole su ja. Oni će ti to obezbediti ukoliko je moguće. Sve što je razumno, sve što je moguće, oni će to uraditi.”

Drugo, rekao sam: “Ništa se nije promenilo. Molim vas, razumite da je otišao jer nije hteo još neko vreme da ostane i da vam zadaje bol. Svima vam je dozvolio da nastavite dalje jer je on morao da ode. Čak i da je imao neko vreme pre nego što uzme drugu inkarnaciju, odabrao je da ostane u suptilnoj formi kako biste svi mogli da nastavite sa svojim životima i da se stabilizujete. To je bila mogućnost koju je pružio sebi i vama. Ono što sada treba da uradite je da skupite sve svoje želje ili ono što treba da uradite, i da nam pomognete u očuvanju nasleđa vašeg oca.”

hsty1

Himalajska škola tradicionalne joge – platforma

Pre tri godine samo je Đamu znao gospodina Sanđaja. To je bilo pre nego što je došlo do Himalajske škole tradicionalne joge. Danas, ceo svet zna gospodina Sanđaja zbog Himalajske škole tradicionalne joge. Zato vas molim da shvatite da je ova platforma već promenila njegov život. Ostavio je pečat pre nego što je napustio telo. Platforma koju smo kreirali za njega je radila za njega. Sada vi treba da je poboljšate i dovedete do najvećih mogućih visina, gde će se njegovo nasleđe nastaviti kroz sve vas.

Istinski učitelji nikada ne umiru. Jer njihova poruka nosi uspomene na njih sve vreme. Uspomene na njega se čuvaju onim za šta se zalagao. Upravo je to ono što je mogao da da svetu. Posebno svoju posvećenost svom radu. Neizmernu angažovanost, neizmernu posvećenost, neizmerno uverenje, neizmernu doslednost i bezuslovnu ljubav. To je dovoljno. Ako razumete suštinu, dobićete ove kvalitete kao glavne stvari. Ono što treba da osigurate je da Himalajska škola tradicionalne joge ovo prenese i vi takođe možete koristiti ovu platformu. Napravili smo ovu platformu tako da već imate mesto. Sve zavisi od vas, možete početi juče, bilo kada! To je najbolja stvar koju možemo uraditi.

yogi_devotion

Neizmerna posvećenost, neizmerna angažovanost, bezuslovna ljubav

Za svakoga ko je otišao, najbolje je da učinimo nešto pozitivno u sećanje na tu osobu. Beskorisno je plakati, postavljati pitanje zašto i kriviti sebe i druge ljude. Nema svrhe kriviti vozača kamiona koji ga je udario. Međutim, ako ne uradimo ništa pozitivno u znak sećanja na njega, njegova duša neće biti srećna. Pod njegovom dušom podrazumevam ceo supstrat koji smo nekada zvali gospodin Sanđaj. Od plakanja nad onim što se desilo, važnije je da učinimo pozitivna dela i jednostavno nastavimo dalje na pozitivan način kako bi njegovo prisustvo nastavilo da pomaže raznim ljudima. Ovo je način da se krene napred.

Mi smo u stalnom kontaktu sa njegovom porodicom. Svi rituali i poslednji obredi se obavljaju prema tradiciji. Šta god je u našoj mogućnosti, što je dobro za dušu koja je otišla, pokušavamo da uradimo, kao što je donacija hrane (annadaan), rituali, itd. Takođe se staramo da se obezbedi fond za porodicu, kako bi bili srećni i zadovoljni koliko god je to moguće. Pomoći ćemo kao globalna porodica za ovu svrhu. (Za one koji bi želeli da učestvuju u pomoći porodici gospodina Sanđaja, molimo vas idite na stranicu Himalajske škole tradicionalne joge koja je napravljena za ovu svrhu i ostavite svoj kontakt.)

Ovo nije samo za Sanđaja. Svako u našoj grupi će biti zbrinut na ovaj način, jer smo mi porodica. Ovo nije samo veza guru – učenik. Ne radim na taj način. Radim tako da ljudi na mene gledaju kao na rođaka. Tako da ćemo nastaviti na taj način.

mohanji_as-a-yogi

Završavamo sa Mohanđijevom današnjom porukom globalnoj porodici:

Prijatelji moji,

Samo na neko vreme sedite u tišini. Za čim god da jurite prestanite. Samo pustite. Samo kontemplirajte. Krajnje je vreme da to uradite.

Zamislite da vaše celo postojanje na Zemlji traje oko 29.200 dana, ako ćete živeti 80 godina u ovoj inkarnaciji. To je oko 700.800 sati. Ako u proseku spavamo 6 sati, preostaje nam samo 525.600 sati da iskusimo život. Ako u proseku svaki dan potrošimo 3 sata na kupanje, jelo i ostale kućne poslove, ostaje nam samo 438.000 sati. Možda se ponekad razbolimo. To je naknadni gubitak. Nekoliko godina provodimo kao dete. Nekoliko godina kao stari ljudi. Može se računati na 40 efektivnih godina. To je oko 14.600 dana na zemlji. Nemojte mi verovati. Sami izračunajte. Kontemplirajte nad time. Zapitajte se:

 1. Šta želim od ove izuzetno kratke inkarnacije?
 2. Da li su ova poređenja, bes, mržnja, ljubomora, suparništvo, razgovori, osveta i sve ostale emocije koje utiču da um pati, vredne toga?
 3. Da li zaista moramo da lažemo, varamo, krademo, izneverimo, sumnjamo, osuđujemo ili optužujemo?
 4. Zašto uopšte biramo nasilje? Da li je nasilje naša prava priroda ili uzimajući u obzir ograničene sate na zemlji, da li je toga vredno?
 5. Zašto bismo ikada smatrali da su ostale vrste manje značajne od nas i da zaslužuju drugo mesto po važnosti?

Kontemplirajte više. Kontemplirajte mnogo više. Učinite duboku transformaciju u životu jer se svaki život sreće sa smrću. Svaka reka se sreće sa okeanom, pre ili kasnije.  Promenite način života danas. Upravo sada. Život nije vredan svih tih emocija i patnje. Život mora da bude svetlost i ljubav, jer ste vi svetlost i ljubav. Uvek se setite koliko je malecko, malo i krhko naše postojanje na ovoj maleckoj planeti u kosmosu zvanoj Zemlja. Budite svesni. Odbacite svoj ego. Odbacite sve nepoželjne emocije i nadoknadite ono što je već izgubljeno na području ljubavi. Vreme je. Krajnje je vreme. Neka to bude vaša duhovna praksa. Budite dobri. Činite dobro.

S ljubavlju,
Mohanđi

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Lektorisala: Jelena Fassbender
Prevela i uredila: Staša Mišić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzroci i posledice – Satsang sa Atmanandom

May 10, 2018 at 10:59 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Atmananda je nekoliko meseci hodao sam bez pratnje. Ovakve situacije u kojima je išao sam desile su se samo nekoliko puta za njegovih 49 godina u telu poznatom kao Atmananda. Dole navedeni događaj se desio tokom njegovog perioda parivrajaka (lutajućeg monaštva) ubrzo nakon što je napustio svoj Gurukul (prebivalište Majstora). Atmananda je sedeo u meditaciji na gati (*ghat =  stepenice na obali reke) u Benarasu (Varanasi) nakon kupanja. Bilo je rano. Neki ljudi su doneli mrtvo telo za kremaciju na gati. Neki rođaci su plakali dok je mrtvo telo kupano pre kremacije. Neki ljudi su izgledali rasterećno. Do sedam sati ujutru, oko šest mrtvih tela je pripremljeno za kremaciju kod gate. Atmananda je bio u dubokoj meditaciji i nije bio svestan ničeg oko sebe. Oko osam sati ujutru, otvorio je oči i ugledao grupu muškaraca i žena kako stoje oko njega da bi dobili njegov blagoslov.

Obično mu nije prijala ničija pažnja. Pošto je tada bio u svojim ranim dvadesetima, još uvek nije bio spreman da se nosi sa teretom i odgovornošću jednog Gurua. Pokušao je da pobegne od ove gužve. Ali su oni počeli da padaju pred njegova stopala i tako zatvorili sve pravce kojima bi se moglo umaći. Tako da je seo i počeo da ih blagosilja. Posebno su pazili da ne dodirnu Atmanandu zbog verovanja da su prljavi nakon kremacije. Po Hindu sistemu, rođaci umrlog obično stoje podalje od svetog prostora, Božijih prostorija i ljudi kao što su Gurui nekih 14 dana nakon smrti rođaka. Ubrzo nakon rituala prostiranja, jedan stariji ćelavi čovek je zatražio od Atmanande da raščisti sumnje nekih ljudi koji su se tu okupili. Atmananda, koji je praktikovao nivoe tišine sa svojim Guruom još dok je lutao, nerado je pristao. Ono što je usledilo jeste komunikacija koja se desila između Atmanande i grupe u žalosti koja se tu okupila.

20180105_141310-1

P: Smrt je neizbežna. Svi znamo da će sve što se rodi umreti. Zašto onda toliko patimo?

Atmananda – Zbog posesivnosti i vezanosti raznim odnosima i bliskostima. Postajemo naviknuti na prisusutvo tela oko nas, počinjemo da ih posedujemo i da razvijamo emocije oko tih tela. Vi ste tužni zbog svoje vezanosti i posesivnosti.

Nagrade života su plodovi vašeg vlastitog stava, izražaja i dela. Vaš um je vaš sopstveni neprijatelj i prijatelj. Šta god da doživljavate to je vaša vlastita kreacija stvorena iz vašeg sopstvenog karaktera. Svako iskustvo ima svoje nevidljive korene koji se pružaju u prošlost.

P: Moj ujak (kog smo upravo kremirali) je puno patio pre smrti. U suštini, svima nam je laknulo što je on sada oslobođen od patnje. Koja vrsta dela ili karme uzrokuje ovu vrstu patnje?

Atmananda – Dela prljave prirode uzrokuju tu vrstu patnje. To bi moglo biti iz ovog ili drugih života. Kada neko ide protiv druge osobe, ispoljava mržnju, ljutnju, ljubomoru i tako dalje, on sakuplja tešku karmu. Ako je u kolekciji sakupljena takva karma, patnja je neizbežna. Šta god da radimo  protiv nekoga vraća nam se pre ili kasnije – u ovom ili nekom narednom životu. Nije moguće izbeći ili umanjiti karmu. Ono što radite u životu, dobro ili loše, pogađa ne samo vas, već ostavlja nasleđeni uticaj na sve ljude rođene u vašoj liniji predaka. Svaka osoba u svakoj liniji mora ovo da zna i da bude odgovorna.

img-20180118-wa0008-1

P: U čemu je rešenje?

Atmananda – Dobra dela. Zasluge koje zaradimo dobrim mislima, rečima i delima. Vodite svestan i zadovoljan život. Nemojte biti pohlepni nad tuđom imovinom koju im je njihova karma dostavila na osnovu njihovih karmičkih zasluga. Budite svesni da su vam vaša dela donela životna iskustva. Ništa se ne može promeniti. Budućnost se može promeniti ako vodite svestan život danas.

Zastao je, neko vreme razmišljao i nastavio.

„Savetujem da izbegavate situaciju, mesto ili osobu koja uzmemirava vaš um ili vašu mentalnu stabilnost. Izbegavajte da budete pod uticajem drugih umova. Ako ne možete u potpunosti da izbegnete, barem sve to ignorišite i ne uzimajte posledice njihovog prisustva. Umesto toga, fokusirajte se na unutra i mantrajte ime svog izabranog Boga ili gurua. Držite se podalje od stvari koje čine vaš um uznemirenim i dajte prioritet unutrašnjem miru i tišini uma. Kada sve što radimo predajemo Bogu ili guruu, postajemo bliži vrhovnoj svesti. Prigrlite spoljašnje stvari koje ne pogađaju vaš unutrašnji mir. Ostatak izbegavajte. Živite jednostavan, blagonaklon život.“

img-20180111-wa0008

P: Da li će naša dela pogoditi našu decu i decu naše dece?

Atmananda – Da. Šta god da zaradite, vaša deca i njihova deca će to naslediti. Linija predaka uvek nosi teret osoba koje ih rađaju. Loza sadrži kolektivnu karmu članova porodice. Ovo se nasleđuje u različitom stepenu od strane svih potomaka. Kada članovi porodice čine velika i dobra dela, efekat stiže do svake osobe u porodici baš kao što gozba u porodici stiže u svaki stomak.

P: Šta može biti najgora situacija za neku lozu?

Atmananda – Pasivni, sebični i ravnodušni ljudi kao i bezosećajne generacije rođene u njima. Baš kao vazduh koji u prostoriji postaje ustajao kada su prozori i vrata zatvoreni dugo vremena, sebični i pasivni ljudi iz te generacije zaustavljaju lozu.  Sebičnost i egocentričnost su loša karma. Davanje i deljenje od srca donose svež vazduh u prostoriju. Možemo to nazvati milošću, koja je stvorena iz pozitivnih dela.

img-20171229-wa0024-1

P: Šta možemo učiniti od danas?

Atmananda – Budite odgovorni. Znajte da niste samo individue. Vi činite lozu. Poštujte svoju poziciju i moć da učinite lozu boljim mestom za one pre vas i za one koji će tek doći. Budite dobri i činite dobro. U tome je tajna. Delite i rastite. Život bi trebalo da bude potpuno nesebičan i slobodan. Dajte više nego što uzimate. Budite uvek ljubazni. Budite velikodušni. Poštujte svece i duhovne ljude. Poštujte farmere jer naporno rade i na kiši i na suncu da vi ne biste zaspali gladni. Poštujte zakonodavce i zaštitnike zakona. Jer ste zbog njih bezbedni i zaštićeni. Poštujte decu, jer oni uče od vas da poštuju svoje vršnjake. Održavajte čistotu i održavajte mir. Nikada ne dovodite u pitanje unutrašnji mir ni zbog čega spoljašnjeg. Nije vredno toga.

Izbegavajte sve situacije hvalospeva i aplauza. Čak i ako sudbina donese priznanja  i aplauze, razumite da je sve privremeno i budite ponizni u vezi sa tim. Nikada ne padajte pod uticaj ega ili zavisnosti od vaše imovine i odnosa. Smatrajte sve što imate darom od Boga i postupajte s tim sa poštovanjem. Budite uvek svesni da šta god da dođe, takođe će i otići. Nikada ne plačite nad izgubljenim i poštujte ono što imate. Život se dešava iz trenutka u trenutak. Ono što vam je ovaj trenutak doneo je vaša sadašnjost (poklon). Sledećeg trenutka možda će vam sve biti oduzeto i taj prostor će biti zamenjen drugom realnošću. Nastavite da tečete kroz te realnosti bez vezivanja i očekivanja. Ovde ništa ne možemo posedovati. Ništa nam ovde ne pripada. Za sva iskustva postoji razlog. Mi smo zaradili ta iskustva – dobra ili loša. Budite zahvalni kada vas svet poštuje ili ne poštuje. Oba slučaja su samo iskustva kao i lekcije. Naučite da se odvojite od svega koristeći svesnost kao nit. Ključna svesnost  je u osnovi  prirode našeg postojanja – privremenost. Vaša vlastita svest je vaš lični vodič. Budite prijatelj sa svojom svešću i nikada ne činite nešto što će je pogoditi. Odmarajte u svojoj svesti koja je vaša lična zaštita od svake negativne karme. Laskanje je zavisnost. To je u suštini zamka. Rezultat je duhovna stagnacija. Um vlada umesto da pruža put svesti da nastavi da sija.

img-20171205-wa0013

P: Šta zaista možemo nazvati svojim?

Atmananda – Sećanja na iskustva, želje i zasluge/nedostatke naših izražaja i dela. Zasluge i nedostaci naših prošlih života će odrediti ukus ovog i sledećih života. Ako je neko radio duhovnu praksu sa koncentracijom i posvećenošću tokom života, on će biti rođen u društvu, porodici ili lozi svetaca i svetih ljudi i imaće priliku da nastavi svoju praksu sve do konačnog rastvaranja baziranog na kvalitetu i kvantitetu njegovog karmičkog prtljaga.

P: Šta je suštima ljudskog postojanja?

Atmananda – Darma, Arta, Kama, Mokša (Pravičnost, Materijalne stvari, Želje i Oslobođenje, redom nabrojano) – što se zajedno naziva Purušarta.

P: Kako se mudro nositi sa ovim aspektima postojanja?

Atmananda – Neka Mokša bude nit. Neka Mokša bude glavna nit, a drugi aspekti perle đerdana. Kada je oslobođenje nit, svi drugi aspekti ostaju čisti i pravedni. Kada je ključna tema života oslobođenje, život će biti čist i ispravan.

img-20161016-wa0000-1-1

P: Da li zbog toga ovi mladi ljudi sede blizu spaljenih ljudskih tela?

Atmananda – Neki od njih sede tu samo da bi izbegli hladnoću zime jer nemaju novca da idu negde drugo. Neki sede kako bi pobedili svoje strahove od smrti. Neki, koji su mnogo napredni, svedoče stanju smrti onih koji su nekad hodali zemljom sa ponosom i egom nad svojom imovinom i dostignućima. A pepeo koji nose na svojim telima služi kao podsetnik njima i drugima da smo mi suštinski samo pepeo. Pepeo je takođe znak potpunog odvajanja od sve imovine stečene tokom života.

Vatra je znak istine koja ne može biti diskriminisana. Smrt je neizbežna istina. Um se plaši istine. On se plaši smrti. Strah je neznanje. Kada um konstantno posmatra tela kako se spaljuju i pretvaraju u pepeo, on prevazilazi te strahove i uspostavlja se u neizbežnoj istini. Strah je u suprotnosti sa oslobođenjem. Nemati strah je znak oslobođenog stanja. Oni koji ovde sede sa obiljem izbegavaju plašljivo društvo vođeno emocijama i oni nisu zainteresovani za materijalne stvari, uključujući ime i slavu. Sve može postati štetno i odložiti proces oslobođenja i izazvati više rođenja i smrti. Zato pojedinac mora biti nepokolebljiv u svojoj odlučnosti za oslobođenjem. Ništa drugo nije važno.

img-20171101-wa0041

P: Karma prati čoveka izvan njegovog groba. Kako možemo sprečiti karmu?

Atmananda – Dobra i loša dela održavaju dualnost ovog postojanja. Dobra dela su ona koja nas čine lakšim, šire naša srca i stvaraju zasluge. Loša dela su ona koja proizilaze iz mržnje, osvete, neprijateljstva i ljutnje, što nas čini težim i vezuje nas za mrežu odnosa stvarajući nedostatke. I dobra i loša dela nas zadržavaju u mreži karme i vraćaju nas kroz mnoge materice. Zavisnost od spoljašnjeg sveta zadržava nas u karmičkoj mreži. Vlasništvo nad delima i manipulacije uma nas drže ovde, rođenje nakon rođenja. Okretanje ka unutra i stalno izlaženje iz svih zemaljskih zavisnosi, i uspostavljanje sebe u sebi je jedini način da se prekine karmička mreža.

Smanjena zavisnost od bilo koga i bilo čega, kao nemanje očekivanja u vezi sa bilo čim, će nam pomoći da održavamo tu odvojenost. Svesnost da ovo telo propada svakog trenutka i da svi mi hodamo ka neizbežnom kraju je esencijalna. Sve što je rođeno će umreti. Stoga, stanje nerođenja se mora istražiti i ustanoviti. Ovo je od esencijalne važnosti za oslobođenje. U nekom trenutku života, kao što se to vama desilo, ovo pitanje će doći u svačiji um – čemu sva ova drama? Odgovor je da božanstvo doživljava sebe kroz mnogobrojne frekvencije koristeći dualnost kao posrednika. Svesnost je ta koja je potrebna da bismo ostali na površini bez davljenja u bazenu karme.

img-20170215-wa0023-1

P: Imamo li izbora?

Atmananda – Da. Uvek. Ostati odvojen kao svedok od emocija i očekivanja je naš izbor. Uvek budite svesni da je čitav ovaj život šou i da je okretanje ka unutra prema našoj stabilnoj duši, koja ostaje nepogođena ničim iz unutrašnjosti i ničim iz spoljašnjosti, naš izbor. Izbegavati ego i identifikacije sa ovom inkarnacijom je naš izbor. Izbegavati vlasništvo nad ljudima i imovinom je naš izbor koji nam pomaže da ostanemo oslobođeni. Da delimo, čuvamo i volimo sebe i sve oko nas je naš izbor.

P: Možeš li biti naš guru?

Atmananda – Ne. Vaš guru je već u vama. Ljudi poput mene se samo vodiči.

Malo kasnije je dodao:

„Ja sam lutalica. Ne nosim ništa sa sobom. Ako hodate sa mnom, neću se protiviti, jer put pripada svima koji odaberu da idu. Međutim, hodanje je vaš vlastiti izbor i odgovornost, kao što su i ostajanje ili napuštanje vaša privilrgija. Ja neću imati ništa sa tim.“

img-20170206-wa0004

P: Guru i milost su sinonimi. Zar nije milost gurua ta koja potpomaže oslobođenje?

Atmananda – Sećanje je važno. Mi zaboravljamo aspekt milosti u životu kada se um združi sa negativnošću i pesimizmom. To vodi ka razočaranju i depresiji. Zato u literaturi imamo priče o avatarima i majstorima. Mi to zovemo „dobrom istorijom“ ili „dobrim pričama“. Ako zaboravimo na dobre stvari koje nam je guru dao i sećamo se samo izmišljenih loših stvari koje su pesimistični umovi izbacili iz iluzija, obično bazirano na konceptima i predrasudama, negativni aspekt toga, kao otrov, se širi kroz naš „krvni sistem“ i protraćiće mnogo života. Milost teče kada se dođe do predaje. Kada prestane milost, negativna osećanja obuzimaju um. Kao kada neka osoba gleda kroz žuto staklo i sve vidi žuto, tako čovek vidi samo negativne stvari oko sebe. Um će sve pozitivno pretvoriti u negativno. Guru i milost napuštaju takve umove.

Atmananda je ustao. Svi ostali su takođe ustali. Poklonivši se svojoj publici sa punim poštovanjem, otišao je ne osvrćući se.

img-20161217-wa0003

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Nada Raković
Lektorisala: Tijana Sladoje
Uredila: Staša Mišić

Izjava o isključenju od odgovornosti:

Atmananda je izmišljeni lik kojeg je stvorio Mohanđi kako bi objasnio Tradiciju. Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima je slučajna.

Božansko uređenje života (Priča o Atmanandi)

May 9, 2018 at 10:56 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

„Ne mogu da verujem da sam toliko ograničen! Ne osećam da imam telo. Bagavane, (Gospode) šta je ovo?“, Manu je upitao Atmanandu. Atmananda nije obraćao pažnju na njegove reči. Mnogo je takvih zaprepašćenih izjava njegovih sledbenika na koje je navikao. A on zna da je uzrok takvih zaprepašćenja – um. Nikada nije bio impresioniran bilo čime što je um proizveo. Zašto bi? Um je sve ono što je video oko sebe. Hodajući, pričajući, spavajući i sanjajući umovi. Teški umovi opterećeni konceptima, predrasudama, strahovima, sećanjima i željama. Ništa više.

mohanji-za-atmananda-blog

Manu je iskusio stanje transa jednostavno povezujući svoj um sa srčanim centrom Atmanande koji je uvek meditirao. Manu je seo nekoliko stopa dalje i samo se koncetrisao na Atmanandin srčani centar. U tom trenutku, topljenje, osećanje rastvaranja obavilo je njegov um dok se njegov srčani centar stapao sa Atmanandinim. On to radi još otkad je počeo da sledi Atmanandu. Konačno, tog dana je video, ili pre osetio, u svom unutrašnjem oku nedokučivu, neograničenu širinu neba u srčanom centru Atmanande. Izgledalo je kao da se čitav univerzum tu odmarao. Taj pogled ga je gurnuo u stanje blaženog transa i ostao je tako nekoliko sati.

Atmananda ga nikada nije uvodio u ovo stanje niti je obraćao pažnju na to. Znao je da tako može samo hraniti um. Svesti nije potrebna hrana. Njegovo prisustvo je bilo najviše učenje. Onima koji su toga bili dostojni, davao je bez traženja samim svojim prisustvom. Dostojnost je predstavljala unutrašnju  prazninu, nepokolebljivu  veru, nedostatak sumnje, prepuštanje i jasnu svrhu oslobođenja. Na drvetu oslobođenja, zdravi listovi koji traže krajnje odredište ostaju na granama, dok listovi koji su suvi, zbunjeni, sa predrasudama i istruli pod teškim emocijama, nastavljaju periodično da opadaju. Svaki povetarac, a kamoli oluja, dovoljan su razlog da to lišće opadne. Kad god bi se to desilo, a neko je komentarisao ili pitao o tome, Atmananda bi smireno odgovorio: „Oni nisu spremni za oslobođenje. Nije još njihovo vreme.”

img-20171121-wa0002210152574

Sunce je zašlo. Atmananda je ustao i počeo da hoda. Pomerio se nekoliko koraka prema stazi koja je vodila ka rečnoj obali. Očigledno mu je bila namera da se potopi i meditira u obližnjem hramu. Sveštenik iz lokalnog hrama uvek je njemu i njegovim sledbenicima davao nešto hrane kad kod bi ovi lutajući monasi naišli, iako nikad ništa nisu tražili niti očekivali od nekoga, nikada.

Na putu su sreli jednu staru ženu. Hramala je i hodala pomoću štapa. Patila je od reume i izgledalo je da ima smrznutu nogu. Atmananda bi svaku staru i bolesnu osobu koju sretne na svom putu uvek pitao: „Jeste li jeli?” Isto pitanje je postavio ovoj ženi. Ona je rekla: „Ne. Već dva dana.” Ovo mesto je bilo daleko od grada i retko naseljeno. Tako da to nije bilo omiljeno mesto za lutajuće monahe i bespomoćne stare ljude. Atmananda se okrenuo ka jednom od svojih sledbenika koji se zvao Ramakrišna i rekao: „Dao sam ti tri voćke posle podne da ih sačuvaš. Imaš li ih još?“ To je prodavac voća dao Atmanandi kao dakšinu (*dakshina = prilog koji se daje duhovnom učitelju ili ostavlja u hramu). Ramakrišna je odgovorio: „Da, Gurudeva.“ Atmananda je rekao: „Daj to njoj.“

Ramakrišna se na momenat ustezao jer je to bila jedina hrana koju je ova grupa tada imala. Atmananda je ponovio bez ijedne emocije: „Daj joj to.“ Ramakrišna se više nije razmišljao. Atmananda je do tada već produžio dalje. Ramakrišna je požurio da dâ voće staroj ženi i uhvati korak sa Atmanandom koji je obično bio vema brz i hitar. U stvari, svi oni su bili prilično gladni a ovde nije bilo sigurnog izvora hrane pri ruci. Ipak, dok su išli sa Atmanandom koji nikada nije ostajao na jednom mestu više od tri dana, ništa nije bilo sigurno. Ovo je bio test za većinu učenika. Atmananda nikada nije mario ko je otpao, a ko je ostao. Nastavljao je da luta.

img-20170714-wa00051088988492

Nakon kupanja i izvođenja „Sadja Vandana“ (molitva/meditacija ritual koji se izvodi tokom izlaska i zalaska sunca), hodali su ka seoskom hramu. Gospod Krišna je tu bio glavno božanstvo. Dočekao ih je opojan miris venca od bosiljka (Tulsi) koji je krasio prelepi idol Gospoda Krišne. Idol je sijao pod svetlošću lampi koje su gorele uz pomoć gija (*ghee = prečišćeni puter).

Atmananda je uvek imao dobar razlog za dovođenja svojih sedbenika u hram – pročišćenje. To nikada nije bilo zbog njega. Pročišćavanje ima višestruke aspekte. Prvo čula, zatim um. Čula nemaju značaj niti postojanje bez uma. Oči hvataju blistavu, sjajnu, ukrašenu, neupitnu slavu idola, koji nije ništa drugo nego prikaz jednog ideala. Svaki idol na putu Sanatana Darme predstavlja određen ideal ili dimenziju naše egzistencije, kao što su akcija, moć volje, izobilje, bogatstvo, ljubav, znanje, mir, itd. Uši su probuđene mantrama, zvonima, bubnjevima, končom (*conch = školjka koja se koristi kao truba u religijskim ritualima) i drugim zvukovima hrama. Nos se budi mirisom lišća bosiljka, cvećem, mirisnim štapićima, kamforom i mirisima koji se koriste na idolu. Koža se budi primenom svetog pepela, pastom od kurkume, sandalovinom ili jarko crvenom bojom. Jezik se budi svetom vodom, ponudom voća ili nečeg drugog. Zvuk konča, koji je po svoj prilici moćan kao hiljadu zvukova Om, dovoljno je snažan da otera sve negativnosti i da probudi čovekove nadije (*nadi = energetski kanal).  Konačno, um se budi preko svih ovih čula kao i vibracijama mantri i pesama, koje odvajaju um od spoljašnjeg sveta i drže ga stabilnim u sadašnjosti. Na taj način probuđeno je celo telo. Ovo potpomaže unutrašnjem i spoljašnjem čišćenju. Osim toga, ono što posvećenici poklone hramu označava žrtvovanje i predaju. Poniznost je najvažniji aspekt ljudskog postojanja koji donosi milost u izobilju.

m-in-white-giving-shaktipat

Poniznost ima četiri aspekta. Osećanje beznačajnosti u pozitivnom smislu je jedan aspekt. Ako se neko oseća nižim od najnižeg, to je jasan znak izgrađene poniznosti. To je takođe razlog što se ljudi prostiru celim telom pred stopala idola ili duhovnog majstora. Potpuno prepuštanje, pravljenje sebe beznačajnim, tako da je ego spušten na najniži mogući nivo. Čovek minus ego jednako je Bog. Drugi aspekt je biti tolerantan, negovati visok nivo prihvatanja, bez osuđivanja sebe i sveta oko nas. Prihvatanje sebe i sveta oko nas održava naš um stabilnim i smirenim. Opiranje, osuđivanje, predrasude, mržnja i ljutnja prema svemu su u suprotnosti sa ovim. U tom slučaju, um ostaje turbulentan. Treći aspekt je prihvatanje i poštovanje svih bića, ljudskih i neljudskih. Poštovati ih onako kako bismo sami hteli da budemo poštovani ili više od toga. Četvrto je biti bez očekivanja. Ne očekujte poštovanje, priznanje ili bilo šta dok dajete najbolje od sebe. To je simbolisano kao davanje različitih stvari hramu ili idolu. Idol predstavlja ideal i svako božansto predstavlja različite dimenzije ljudskog postojanja ili drugačijih ideala. Sve ovo zajedno postaje iskustvo koje se zove Poniznost. Poniznost osigurava milost u životu.

20170829_1246021982173784

I naravno, hramovi su mesta za deljenje i brižnost kao i negovanje i izražavanje naše urođene dobrote i ljubaznosti. Podmlađivanje, pročišćavanje i negovanje dobrote su razlozi što je Atmananda vodio ljude u hramove. On nikada ne ohrabruje molitve ili zahteve za materijalne, pa čak ni duhovne dobrobiti od božanstava. Obično je govorio: „Povećaj svoj unutrašnji prostor – nosićeš više milosti.“ Kad god bi ljudi pitali Atmanandu: „Šta možemo da uradimo kako bismo dostigli stanje Boga?“, Atmananda bi uvek odgovarao: „Činjenjem ćete samo dobiti više karme. Jedino kroz ne činjenje ili odvojeno postojanje od dela i rezulatata dela, dok ih činite, možete spoznati Boga. Ne možete „dobiti“ Boga. Bog se samo može spoznati. Bog je uvek tu. Stanje Boga se mora zaraditi kroz prazninu. U tišini, vi postajete toga svesni. Akcije i izražaji obično oduzimaju tu mogućnost.“

Tog dana jedva da je bilo posvećenika u hramu. To je bio seoski hram, udaljen od gradske gužve. Jedna stara žena i njena mlada unuka šetale su oko hrama i mantrale: „Aum Namo Bagavate Vaasudevaaja”, svetu mantru Gospoda Višnua. Kada je video Atmanandu i njegovu pratnju, sveštenik je izašao iz hrama i dao im cveće, pastu od sandalovine i dve banane koje su ranije bile ponuđene Gospodu Krišni od strane nekih posvećenika. Sveštenik je rekao: „Ne idite. Dozvolite mi da završim rituale i zatvorim hram. Želeo bih da vam podelim još hrane.“ Ušao je u hram da završi večernju puđu (rituale). Atmananda je dao jednu bananu staroj ženi sa devojkom, koja je došla blizu njega da mu dodirne stopala. On joj nije dozvolio da mu dotakne stopala. Umesto toga, on je dodirnuo zemlju blizu njenih stopala. Ona je povikala: „O, ne Svamiđi, vaše dodirivanje mojih stopala će mi doneti veliki greh!“ Atmananda se nasmejao i rekao: „Ako sam ja uzrok tvojih grehova ja ću ih i odneti. Blagoslovi ovog sina, majko. Ja dodirujem stopala moje majke.“ Ova epizoda se završila ovde jer je Atmananda čovek koji ne priča mnogo i skoro nema emocija. On je živeo život savršenog Avadute.

mohanji-blessing-sight

Atmananda i njegova grupa od devetoro ljudi su seli izvan hrama očekujući sveštenika da zatvori hram i pridruži im se. Sveštenik je živeo na oko 30 metara od hrama. Obično je nosio svojoj kući pirinač i voće koje su posvećenici nudili Bogu posle svakog dnevnog rituala. Sa ovim je njegova petočlana porodica preživljavala. Nikada se nisu žalili na siromaštvo niti su brinuli zbog svoje nesreće. On je prišao Atmanandi, doneo nekoliko širokih listova sa drveta koji su služili kao jednokratni tanjiri, raširio ih na ravnom kamenu blizu banjanovog drveta, i svojom rukom počeo da služi pirinač. Poslužio je skoro polovinu toga što je imao na listovima. Ostatak je ostavio za svoju porodicu. Iz manje posude, koristeći kašiku napravljenu od lista preklapanjim na određen način i pričvršćenim zajedno sa grančicom biljke, sipao je malo gija na pirinač. Atmananda je u miru sedeo i posmatrao. Sveštenik je pravdajući se pogledao Atmanandi i rekao: „Ovo je sve što imam. Molim te prihvati moj skromni poklon i blagoslovi me.“ Atmananda je sa zahvalnošću držao sveštenikovu ruku u kojoj su se još uvek nalazili ostaci pirinča i rekao: „Divno otelotvorenje bezuslovne ljubavi, tvoje generacije neće znati za glad.“ Svešteniku su zasuzile oči. Atmananda je rekao: „Vi imate gladna usta koja čekaju na ovu hranu. Nama si dao polovinu. Oni će možda zaspati gladni jer hrana koju imaš nije dovoljna za petoro ljudi. Ja to neću dozvoliti. „Uzeo je list banane i prekrio posudu koju je sveštenik držao u rukama, dodirnuo je tri puta i rekao svešteniku: „Ne otvaraj ovaj list dok ne bude vreme za serviranje. Biće dovoljno hrane za sve.“ Do tada je sveštenik već bio preplavljen zahvalnošću. Pokušao je da se prostre pred Atmanandina stopala. On to nije dozvolio. Podigao ga je i rekao: „Ti se dobro brineš o voljenom Gospodu Krišni bez ikakvih zahteva i očekivanja. Ti si čist i nesebičan čovek. Nikada se ne brineš za sebe i svoju porodicu dok deliš hranu sa strancima koji ovde zalutaju. Tvoja porodica je takođe dobra i pobožna. Doći će vam samo dobrota i blagoslovi. Možda jesi materijalno siromašan. Ali imaš bogato srce. Od ovog trenutka nikada ni u čemu nećeš oskudevati. Tvojih sledećih sedam generacija će iskusiti dobrobiti tvojih dela.“ Rekao je svešteniku kom su oči bile pune suza zahvalnosti da ide kući.

20170725_091415-11989405561

Zatvorio je oči, ispevao neke mantre i dodirnuo hranu ostavljenu na tanjiru od lista pored sveštenika. Niko ne zna kako je to malo hrane postalo dovoljno. Svi su jeli pirinač sa gijem punih srca i niko nije shvatao da prvobitna količina nije bila dovoljna čak ni za jednu osobu, a kamoli za njih devetoro. Ista stvar se desila u kući sveštenika. Svi su jeli dovoljno hrane, a i dalje je bilo još. (Posuda koju je Atmananda dodirnuo ostala je sa tom porodicom četiri generacije. U njihovoj kući nikada nije bilo oskudice hrane.) Svi na okupu su bili zaprepašćeni kako je nerazmetljivi Atmananda izveo ovo čudo. Dok su tome svedočili, nisu razmišljali o tome kao o čudu zbog svoje velike gladi. Kasnije su shvatili da oni zapravo nisu poznavali Atmanandu, kao ni to kako je funkcionisao u bilo kom trenutku.

Iste večeri su napustili prostorije hrama i smestili se na školskoj verandi koja se nalazi na sat vremena od hrama. Atmananda je uvek šetao najmanje sat vremena posle večere iako mu šetnja nikada nije nedostajala jer su hodali skoro ceo dan, svakodnevno. Pre svitanja, Atmananda je otišao da se okupa i uradi jutarnje rituale. Škola je bila daleko od obale reke. Zato su se okupali vodom iz bunara.  Atmananda je obavio svoje rituale nekoliko metara od bunara, sedeći na kamenu. Kada su žene iz susednog sela počele da dolaze prema bunaru da uzmu vodu, Atmananda je ustao i počeo da odlazi. Njegovih devet sledbenika su ga pratili.

Još uvek je bilo mračno. Išli su sat vremena po mraku. Koren ogromnog drveta nalazio se na putu koji nije bio jasno vidljiv. Atmananda koji je išao ispred svih, sapleo se o njega, pao i gadno povredio desnu nogu. Nije mogao da ustane i hoda.  Njegovi pratioci su ga podigli i odneli na čistinu, na ravan kamen na kojem su se razni putnici obično odmarali kada su bili umorni. Kamen se nalazio blizu seoskog puta. Krvario je. Nisu znali šta da učine. Atmananda ih je zamolio da donesu malo lišća od jedne obične divlje biljke. Doneli su mu lišće. Atmananda je zgnječio lišće i pričvrstio tako napravljenu smesu na mesto povrede. Nije bilo odeće kojom bi se moglo vezati. Uzeo je sa sebe svoj peškir, koji je bio njegova jedina odeća osim tkanine oko kukova, i vezao ga preko zgnječenih listova.

20171022_1116402001677577

Zbog iscrpljujućeg bola Atmananda nije mogao da hoda. Njegovi pratioci su ponudili da ga nose, što je on odbio. Sedeo je na kamenu od jutra do mraka. Atmananda i njegovi pratioci nisu imali nimalo hrane. Uspeli su da nabave malo vode sa susednog bunara. Nije bilo kuća u susedstvu, a na putu je bilo svega nekoliko putnika. Da su se vratili nekoliko kilometara unazad, stigli bi do škole i sela gde su proveli prošlu noć. Ipak, Atmananda je bio tvrdoglav. Nije nikada mario za glad, ali njegovi pratioci jesu. Neki od njih su očekivali od Atmanande da učini neku magiju i nabavi im malo hrane kao što je učinio ranije. Ništa se nije desilo. Jedan po jedan pratioci su počeli da protestuju između sebe, stojeći podalje od Atmanande, i počeli su da se žale jedni drugima. Rekli su: „Ako je Gurudeva mogao da materijalizuje hranu za sveštenika, zašto to ne može da učini ponovo za nas?“ Jedan od njih je rekao: „Moj vid se zamutio od gladi. Ne mogu ništa da vidim.“ Drugi je pomislio: „Da li nas to Guru testira?” Treći je rekao: „Jeste li sigurni da je on materijalizovao hranu prethodnog dana ili smo mi to izmislili?” Jedan je primetio: „Nema šanse. On je to uradio. Svi smo jeli.“ Drugi je rekao: „Prilično sam siguran da on nema takve moći. To su verovatno hram, Gospod Krišna i sveštenik učinili mogućim. Da je imao takve moći, ne bi dozolio da gladujemo. Zašto sada to ne može da uradi?” „Ako ima moć da zna naše umove, trebalo bi da zna da smo gladni. Zašto ne uradi ništa po tom pitanju?“ Druga osoba je rekla: „Da li spava, pretvarajući se da spava kako bi nas prevario, ili u stvari meditira?” Jedan od njih je rekao: „On od nas nikada nije tražio da ga pratimo. Takođe nikada neće tražiti od nas da odemo. U potpunosti je na nama da ostanemo ili da odemo.“ Jedan je odgovorio: „Koji je njegov plan? Hoće li sediti na ovom kamenu sve dok ne ozdravi, što bi moglo da potraje nedeljama?“ To je bila zastrašujuća pomisao za sve.

Bila je skoro ponoć. Niko od njih ništa nije jeo. Ako bi se vratili nazad stigli bi u selo. Nije bilo nikakvih naznaka o tome šta se nalazilo na putu ispred. Neki su odlučili da vrate nazad ka školi. Zakoračili su nekoliko koraka, ali šumska staza je bila mračna i zastrašujuća.  Plašili su se zmija i noćnih životinja. Stali su i vratili se. Činilo se da Atmananda spava i da svega ovoga nije svestan. Manu i Ramakrišna su seli s jedne i druge strane pored Atmanande, fokusirajući se na svog Gurua koji je sedeo u njihovom srčanom centru i nisu osećali nikakvu glad. Ostalih sedmoro ljudi su bili u potpunoj konfuziji. Neki od njih su pokušali da legnu da spavaju, ali bizarni zvuci džungle, jaka glad i strah od životinja koje su vrebale ozbiljno su uticali na njihov san. Konačno, bilo je svega par sati do izlaska sunca. Atmananda se probudio. Pitao je Manua da mu donese dva štapa. Upotrebio ih je kao štake i krenuo napred. Njegovi gladni, zbunjeni i neispavani sledbenici su ga nerado pratili. Atmananda nije nosio ništa na sebi osim parčeta tkanine oko kukova jer je njegov peškir postao zavoj, koji je prekrivao sveže zarađenu ranu.

Srećom, nakon što su hodali nekih sat vremena, našli su bunar koji je sagradio kralj zarad pogodnosti putnika. Izvadili su vodu, umili se, pili, neki su oprali svoju odeću  dok su se kupali, dok je Atmananda čistio svoju ranu, stavio više lišća i vezao je ponovo istom tkaninom. U okolini nije bilo hrane. Bilo je to dugo gladovanje.  Nakon što je završio sa jutarnjim ritualima, Atmananda je počeo da hoda. Kao i uvek, nikada nikome nije govorio gde ide i koliko dugo će hodati. Samo je krenuo.  Sedmorica njegovih sledbenika su imali samo jednu misao na umu – HRANA. Izlazak sunca je iznedrio raznobojne ptice iz gnezda, cveće je cvetalo, a šumska staza je izgledala divno, rajski, sa svim tim različitim cvećem i kapljicama rose koje su ga krasile sa sunčevim zracima. Samo su Manu i Ramakrišna mogli da uživaju u ovome. Ostali su tragali za voćem, lišćem, korenjem ili čak semenjem koje bi mogli pojesti i tako savladati glad. Atmananda je hodao na svojim štakama. Nikada nije pitao ili mario kako su se njegovi sledbenici osećali. Kao prvo, nikada nije tražio ni od koga da ga prati. On je bio Avaduta, veoma introvertan i savršeni samotnjak.

20171105_0851531235432810

Napokon, bilo je podne. Svih sedmoro sledbenika su bili umorni. Do tada su stigli do potoka koji se spuštao kroz šumu i tekao ka reci. Oprali su svoja umorna stopala i lica i popili puno vode. Atmananda je seo ispod drveta i zatvorio oči. Manu i Ramakrišna su seli pored njega, povezali se sa njegovim srčanim centrom i rastvorili se u tome. Sedmorica zbunjenih sledbenika su se udaljili od njih i počeli da donose odluke. Vođa grupe i možda najgladniji od njih po imenu Amara je rekao: „Ja odlazim. Ne mogu da vidim kraj ovom putovanju. Ne mogu da sedim kao Manu sa praznim stomakom. I ubeđen sam da Atmananda nema božanske moći. On je obični monah lutalica.” Drugi je rekao: „Slažem se. On nema duhovne moći. Siguran sam da je u hramu to bio Gospod Krišna koji je izveo to prividno čudo.“ Treći je rekao: „Ja više ne mogu ovako. On nije zabrinut za nas. Previše je okupiran sobom. I nakon svega, šta smo uopšte naučili od njega?” Četvrti je rekao: „To je istina. Zašto mi idemo sa njim? Uvek je neizvesno i nema nikakvog učenja. On nas ničemu ne uči i zbunjuje me do nivoa frustracije svake vrste. Odlazim.“ Jedan drugi je rekao: „I ja odlazim. Ova neizvesnost nije vredna toga.“ Amara je rekao: „Prijatelji, on je običan čovek. On je pao i povredio se. Ne može da se isceli. Ne može da nahrani sebe ni druge. Tako je bespomoćan. Zar ne vidite to? On je sasvim običan čovek. Mi smo obmanuti.“

m-walking-from-the-back

Na kraju su se svi složili da je Atmananda samo jedan običan lutajući monah koji nema nikakve neobične moći niti znanje i pripremili su se da ga napuste. Odlučili su da odu kod njega i da se oproste. Kada su mu prišli, videli su kako njih trojica sede zatvorenih očiju u meditaciji. Nisu imali strpljenja da čekaju dok ne otvore oči. Samo su otišli. Nakon pola sata pošto su napustili Atmanandu, videli su drvo sa ukusnim voćem. Jeli su što su više mogli, a ostalo spakovali za ostatak putovanja. Nakon jela i odmora, Amara je rekao: „Vidite, Atmananda nije imao sreće. Samo što smo otišli od njega, pronašli smo hranu. Gladovali smo čitav dan, čak i noć, gledajući u njega i nadajući da će se pokrenuti. Doneli smo pravu odluku. Sada smo slobodni i sreća nas je poslužila u vidu hrane.“ Svi su se složili. Atmananda, Manu i Ramakrišna su se vratili u svoju ljudsku stvarnost ubrzo nakon što je grupa otišla. Atmananda je pokušao da ustane. Manu ga je držao za ruku i pomogao mu je. Atmananda je uzeo svoje štapove i počeo da hoda. Ramakrišna je rekao: „Gurudeva, dovešću ostale. Verovatno spavaju negde u blizini. Molim te da sačekaš malo.” Ni ne tražeći ih, Atmananda bez ijedne emocije ili zabrinutosti reče: „Oni su nas napustili. Hajdemo dalje.“

Nakon što su hodali svega deset minuta, naišli su na malo farmersko imanje. Kada su se približili, farmerova žena, mlada dama, izašla je iz kuće, pozvala ih i zamolila da sednu. Ponudila ih je vodom i sveže skuvanom hranom. Svi su dobro jeli. Atmananda ju je blagosiljao: „Anna daata Suki Bava” (Neka onaj koji je servirao hranu uvek bude srećan i živi u izobilju). Postala je srećna. Rekla je Atmanandi da je trudna i zamolila ga za blagoslove za dobro i zdravo dete na koje će njihova loza biti ponosna. Atmananda ju je blagolovio: „Tatastu“ ( Neka tako bude). Iako ih je molila da ostanu i večeraju i da prespavaju u okviru njihovih skromnih mogućnosti, Atmananda je ljubazno odbio njenu ponudu i odlučio da ide dalje. Farmerova žena je takođe ponudila Atmanandi neke biljke kao lek za njegovu ranu. On je i to takođe ljubazno odbio. Počeli su da idu dalje. Ona je stajala na izlazu sa položajem ruku dubokog poštovanja prema Atmanandi.

img_20170129_184948351_hdr274212378

Pre nego što je put skrenuo, Manu je pogledao unazad kako bi ženi uputio poslednji pozdrav. Kada je pogledao nazad da vidi je li ona još uvek tu, nije video damu, kuću niti stoku. Nije bilo traga nikakvom imanju. Samo gusta šuma koja je blokirala čak i sunčeve zrake. Mogao je samo da vidi seoski put iza sebe, koliko je dopirao vidik. Kao i obično, Atmananda se nikada nije osvrtao. Nastavio je da ide. I Ramakrišna i Manu su primetili da Atmananda hoda bez štapova i da nije bilo nikakvih tragova povrede na njegovoj nozi! Zapitali su se koji su to razlozi ove božanske drame i zaključili da je protreseno drvo i da su suvi listovi otpali, oni iz kojih je isušeno duhovno uverenje. Atmananda uvek kaže: „Uverenje je esencijalno kada neko odabere put oslobođenja. Možda je uverenje važnije od vere. Strast i neustrašivost su samo nusproizvodi toga.“

img-20171126-wa0004795575425

Jedno poglavlje iz života Atmanande se završava… ovde.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Nada Raković
Lektorisala: Tijana Sladoje
Uredila: Staša Mišić

Izjava o isključenju od odgovornosti:

Atmananda je izmišljeni lik kojeg je stvorio Mohanđi kako bi objasnio Tradiciju. Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima je slučajna.

 

Šta bi svako ko dođe na ritrit sa Mohanđijem trebalo da zna

May 7, 2018 at 11:42 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Deo satsanga na ritritu sa Mohanđijem na Andrevlju u Srbiji, maj, 2016.

13179127_1080723378652065_849514819487874213_n

Postoji otpor. Sistem pruža otpor jer smo se navikli na otpad, navikli smo se i na dobro i na loše. Na sve smo se navikli. Čak i ako u životu postoji problem, mi se na njega naviknemo. Čak i ako je u pitanju bol, mi se i na njega naviknemo. Žalimo se, ali i dalje s tim nastavljamo. Zato, ako želite da pobegnete, imate potpunu slobodu da to uradite. To je zapravo direktno suočavanje sa stvarima. Naš put nije besmislen. Ili se suočite sa nečim i uništite ga, ili se tome predate ako tako želite.

Reći ću vam jednu stvar, nema poente u odlaganju bilo čega, jer se sutra nećemo videti. Verujem da ako nešto morate da uradite, uradite to upravo sada. Odlaganje za sutra je samo po sebi bekstvo od stvarnosti. Druga stvar je neznanje, jer mislimo da ćemo biti živi sutra i da ćemo imati istu pomoć. Mi toliko toga pretpostavljamo. A u suštini ne vidimo NIŠTA! Šta će sutra biti, ne znamo. Ne znam ni da li ću biti živ. Ako uradite nešto upravo sada, onda je to stvarnost.

Kad god vas neke stvari napuštaju, pojaviće se bol zbog razdvajanja. To je kao da vas neko napušta. Čak i ako je to mirovalo u vama i niste znali da je tu, sakupili ste to od društva, od svoje porodice i okoline, to leži u vama i vi toga niste svesni. Niko toga nije svestan do trenutka kad to počne da se manifestuje i materijalizuje kroz sistem, kao u vežbi koju smo juče radili. Namerno sam dao snažan šaktipat, jer nema više vremena za gubljenje. Čak i da ne dođete da me vidite, ja sam svoj posao uradio. Neki ljudi me mrze jer vadim stvari iz njih. Šta god da uzmem nije ono što su želeli, niti nešto što je dobro za njih. Ja ne uzimam ono što je dobro za njih.

13241264_1080723728652030_5729995978904239483_n

Zato, molim vas, neka vam bude jasno, ako želite da odete, slobodni ste da to učinite. Ovo vam govorim s ljubavlju, a ne zbog toga što mi se ne dopadate. To je vaš izbor. Ja moram da vam dam slobodu izbora da odete. A to sam rekao i na početku. Ako neko mora da puši i mora da obrne proces koji ja radim, slobodan je da ide, vratićemo mu novac. Ne brinem o ukupnom broju ljudi koji je prisutan, ali sam zainteresovan da vidim ljude kako se transformišu, jer je to dobro za društvo, čak i ako nije za njih. Smatram da kad vi počnete više da sijate, i društvo će postati bolje. Ja činim uslugu društvu, čak ne ni vama. Verujem u ovakve stvari. Ne grdim vas, već vam direktno govorim. Ne volim da pričam iza leđa. Volim da vam kažem – slobodni ste da odete, zato što ne želite da otpustite stvari. Jasno ovo shvatite i onda idite, tako da budete načisto: „U redu, ovo je moje stanje, ovo je moj status.” I to nije ništa loše. Možete uzeti još života, to nije problem. Stvar je u tome što će do ovakvih situacija doći ne samo kod mene, već kod svakog na putu Šive kod koga odete.

Priča o pravom putu i putu zone komfora

Ispričaću vam jednu priču o pravom putu i putu zone komfora. Postoji mnogo metoda, koncepata, kurseva koji uvek pružaju zonu kmofora. Ja se na to čak ni ne odlučujem, meni se to ni ne dopada, jer ono što tražimo nije zona komfora već transformacija. U jednom delu knjige „Autobiografija jednog Avadute” avadute Nadanande (dao mi je prava da pružim tu knjigu svetu), on govori o svom početnom putovanju, gde je od krajnjeg kritičkog, racionalnog uma došao kod jedne žene, majke, koja je bila avaduta. Ona je živela bez ikakvog reda, spavala je na putu, hranu bi jela ako je dobije. To je bio potpuno lutalački život. On je postao učenik ove majke. Otišao je kod nje i postao njen učenik. Majka je uvek živela ispod drveta, tako da je i on živeo ispod drveta. On je navikao da dobija hranu tri puta dnevno, ali majka je rekla: „Kad ti dam hranu onda jedi.” Ponekad se dešavalo da prođu tri dana da ne dobije hranu. Kad bi dobila hranu zazviždala bi i onda bi vrane, zmije i ostale životinje počele da dolaze, a ona bi im svima podelila hranu. Ponekad bi nešto ostalo i to bi dala njemu. Ona uglavnom nikad nije jela. Ovakvim načinom života je ona živela. On je bio iz dobre porodice i živeo je tako godinu, godinu i po, a onda je majka rekla: „Sada idi na Himalaje.” Imao je dovoljno novca za kartu. Tako da je uzeo kartu i krenuo na putovanje koje traje dugo, dva dana. Otišao je u Nju Delhi, seo na autobus i nastavio put. Majka mu je rekla jednu stvar: „Nemoj da moliš. Ne moli za hranu, novac, niti bilo šta. I ne primaj novac ni od koga. Ako ti neko da hranu, uzmi je, a ako ti ne daju hranu, posti taj dan.” On je to strogo poštovao.

Kad je stigao u Rišikeš u Šivananda ašram, tamo su mu ponudili posao koji je prihvatio. Dali su mu hranu i utočište i posao, platu nije imao. Tako da je počeo tamo da živi kao njihov radnik ili nešto slično. Živeo je u ašramu, imao je hranu, mesto za spavanje i posao. Tu je odseo nekoliko nedelja ili nekoliko meseci. Jedan od njegovih prijatelja svamija svetaca u ašramu je rekao: „Hajde da se prošetamo pored reke Gang.” I tako su uveče šetali obalom Gange i došli do jedne kolibe koja je pripadala jednom svecu koji se zvao Mast Ram Baba, i otišli da ga vide. Kad su došli do kolibe, Mast Ram Baba ga je pogledao i počeo da ga grdi, rekavši: „Šta ti je tvoja majka rekla? Šta ti je tvoja Guru rekla? Da odeš i nastaviš da ideš a da ništa ni od kog ne očekuješ, da ne moliš za hranu, ako ti hrana dođe da je uzmeš. A šta ti sada radiš? Sad si u svojoj zoni komfora. Imaš utočište, novac, hranu i služiš. Jesi ovo želeo da radiš? Zašto si onda postao *svetac? Zašto si onda na putu duhovnosti?” Izgrdio ga je. Zapamtite, niko Mast Ram Babi nije rekao ko je on. Čim ga je video, počeo je da ga grdi. Kako je znao šta mu je Guru rekla da uradi? Tako da je Mast Ram rekao: „Nemoj se vraćati nazad. Ne vraćaj se nazad u taj ašram. Ostavi svoje stvari, torbu, odeću tamo. Nemoj sad ništa da uzimaš. Od sada pa narednih 21 dan jedi samo kore od banana, a njih treba da pokupiš sa ulice. Nemoj tražiti od prodavaca da ti ih sačuvaju. Treba da ih uzimaš s puta, da se svađaš sa kravama i drugim životinjama koje hoće to da pojedu. Možeš ih oprati u vodi Gange. 21 dan jedi samo to.

21 dan on je tako i postupao. A onda je opet sreo Babu. Baba mu je rekao: „Sada si čist.” Dao mu je jedan pleteni džak i rekao: „Idi na Himalaje.” Nakon toga je postao vrhovni sveštenik Šambale. To je bio dugačak put. Od odeće nije imao ništa osim onoga što je nosio na sebi i pletenog džaka koji je dobio. Na Himalajima je ekstremno hladno, a on je hodao bos, ali ništa nije uticalo na njega jer je već počeo da dobija milost majstora.

Bravu koju um stvori nije lako razbiti, neka vam to bude jasno. Bravu koju um stvori nije lako razbiti! Morate zaista jako, jako da se borite da biste je razbili. Jednom kad je razvalite, priča je potpuno drugačija. Ali da biste je razvalili, potrebno je da uložite veliki napor. Ja vam samo mogu obezbediti krevet, a vi sami morate zaspati. Ja vam mogu obezbediti samo hranu, a vi treba da imate apetit. Isto je i ovde. Ja vam ovde obezbeđujem okruženje, a vi morate s tim da se izborite i pobedite. A ako mislite da je neuspeh opcija, ceo život će vam biti neuspeh jer je ta opcija laka. Ako odlučite da neuspeh nije opcija, onda ćete uvek pobeđivati. Čak i ako postoji kašnjenje, doći će do pobede. Koji vaš aspekt vas tera da pobegnete? To je um koji ne želi da napusti vaše navike, obrasce, sisteme, koncepte, bes, mržnju… Šta god da je nagomilano um to ne želi da napusti i zato vam kaže: „Beži sa ovog mesta! Treba da budeš normalan.” A pod normalnim se podrazumeva sve đubre iznutra.

13177351_1081485025242567_3709134657111050436_n

Ovo je odgovor na sva vaša pitanja. Neka vam jedna stvar bude veoma jasna. Sva mržnja, bol, mučnina, glavobolje, bolovi u telu,… sve to je očekivano i povezano sa promenom vaših obrazaca, promenom vaših zona komfora, razaranjem nečega što je istrulilo iznutra… Sve ove stvari su deo toga, deo vašeg života. Ne znajući ste sve to suviše dugo nosili. Duhovnost zone komfora vam neće pomoći da se toga otarasite jer to samo pogoduje vašoj zoni komfora, u smislu: „Sve je hrana, ha ha ha.” A kad se vratite kući vi ste isti. Međutim, kad se vratite kući, treba da ste se transformisali, treba da posmatrate stvari sa većom jasnoćom, treba da imate više petlje i hrabrosti, treba da budete vatra, a ne hladna ustajala voda.

U današnje vreme ljudi često citiraju Oša i čitaju o njemu. Pričao sam sa jednom ženom koja je živela sa njim. Rekla mi je da čak ni jedan sat nije bio isti, sledeći sat bi se menjao. Kad bi on nešto rekao niste imali pravo da kažete ne. Ponekad bi to znalo da bude nešto bizarno. Jednoj ženi je rekao: „Idi i lezi u kontejner!” Ona je odgovorila: „Ne mogu to da uradim.” Onda je rekao: „Dobro, onda idi i hodaj gola nedelju dana.” To je bilo razaranje ega, razaranje svih strahova. I na kraju je ta žena postala holivudska zvezda. Ne želim da je imenujem. Stvar je u tome da kad se jednom granice slome, tada počinje prava moć. U suprotnom, ostajete u kavezima i lancima sve vreme. Ne želim da kažem da su Ošove metode najsjajnije, to je sve individualna stvar svakog majstora, već vam samo dajem primer.

Svi mi imamo svoja ograničenja i to je u redu jer to je naš kapacitet. Ali šta sa nagomilanim đubretom? Zašto bi nam to bilo potrebno? A čak ni ne znamo da smo toliko toga nagomilali. Zbog čega plačete? Zašto se osećate očajno? Zato što te stvari leže u vama. Neka vam to bude jasno. Ne uzimate to iz spoljašnjosti. Sve ono što proživljavate već je u vama. Zapamtite to! To se nalazi u vama i to je upravo ono što proživljavate, a niste ni znali da nosite u sebi tako nešto. Bili ste srećni što se to nalazi u vama. I šta se onda dešava, na kraju to postaje bolest, hendikep ili neka vrsta problema, bilo psihološka ili fizička. To je normalno. To se danas dešava u svetu. Zašto toliko ljudi prolazi kroz iskustvo raka? Zbog potisnutih emocija, to je jasno. Zbog potisnutih emocija dugo vremena. To je kao što drvo u šumi potisnuto pod zemlju postaje sirova nafta. Kad nešto potiskujete dugo vremena, to postaje bolest jer blokira protok energije u telu.

P: Ono čemu se opiremo, opstaje. Kako se odupreti opiranju?

O: Nemojte ništa po tom pitanju raditi. Samo prođite kroz iskustvo opiranja i nemojte ništa da radite. To je najbolji način na koji možete postupiti prema otporu. Ako napustite tu situaciju, vi na taj način podržavate opiranje. Ako se opirete opiranju, postajete neprirodni jer se borite protiv nečega. Umesto toga, promatrajte opiranje: “U redu, otpor se takođe nalazi u meni. To je još jedno moje dete. Neka ga.” Ako na taj način optuštate, sve će otići iz sistema. Mora da ode iz sistema, kad tad.

Neki ljudi se razbole i onda se osećaju bolje za nedelju dana ili više kad se ovakva vrsta otpada ukloni, jer to kreira neku vrstu destrukcije iznutra. To je kao da čupate stvari iz sebe i izbacujete ih. To je definitivno bolno, mora da bude bolno jer ima 680 triliona ćelija u telu i one sve nešto skladište. A svaka ćelija ima potencijal. Možda to sada ne znamo, ali u vreme kad duša napušta telo, mora da pokupi sve te impresije da bi kreirala sledeću inkarnaciju. To je trenutak kad ljudi pate. Mnogi ljudi pate tokom umiranja jer je puno toga uskladišteno, a duša odlazi i mora da ponese sa sobom sav taj otpad. Međutim, ako ste već prazni, to je nešto sasvim drugo, možete putovati sa svojim ručnim prtljagom, ne morate čak ni da se čekirate. Verujem da je dobro razboleti se ukoliko znamo zašto smo se razboleli, a ne da se razbolimo i ne znamo šta ćemo. Mnogi od nas se iznenade kad se razbole jer ne znamo šta je unutar nas, šta je stvorilo tu bolest.

*svetac – ovde svetac ima drugo značenje, kao veliki podvižnik potpuno posvećen Bogu, koji se sasvim odrekao svetovnog života

Originalni video možete poslušati ovde.

Prevela i uredila: Staša Mišić
Lektorisala: Tijana Sladoje

 

Imati SVE, ne želeti NIŠTA

April 10, 2018 at 1:37 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Satsang u Gurgaonu, Indija, mart 2014. – prvi deo

SONY DSC

Što se više odučite, postajete sve moćniji.

Ništa se ne može naučiti spolja, može se samo odučiti. Zato što je ono što mislimo da jesmo, samo sakupljeno znanje. Kada to odbacite, vi ste stvarno vi. Zapravo je veoma jednostavno. Što više odbacujete ustaljena učenja, to moćniji postajete. „Ovo nisam ja… ovo nisam ja…”  Ni ovo, ni ono… Zato sam vam govorio o avaduti koga sam video u Vrindavanu. On spava pokraj puta. On je moćan.

P: „Mohanđi, kakvi su ovo izrazi, avaduta (avadhoota), sida (siddha)…?”
O: Avaduta je sve vreme u samadiju, skoro uvek. On čak nije ni svestan svoga tela. On samo upotrebljava telo kao jednu tačku, jednu stanicu svoga postojanja. Onda on nije u svom telu, već se prostire mnogo dalje.

P: A sida?
O: Sida je onaj koji ima sidije (*siddhi = duhovne moći), ko je gospodar sidija. To znači da postoje Ašta sidiji, kao Hanumanđi sidiji, možeš da porasteš, možeš da se smanjiš, postoje takođe i razni drugi sidiji… ako neko može da drži sve to pod kontrolom, on je sida.

P: Da li bi svako ko bi dostigao nirvikalpa samadi morao da prođe kroz ove nivoe?
O: Nije neophodno, zavisi da li ti je to namenjeno ili nije.

P: Znači, to zavisi i od toga… ali uopšteno govoreći, svi sveci žele da budu jedno sa Bogom, zar ne?.
O: Svi bi želeli da budu jedno sa Bogom, sve reke vode do jednog okeana, bez obzira da li idete stazom Krije, Date ili Side, stižete na isto mesto, samo su putevi različiti.

P: Znači, procesi učenja će se razlikovati?
O: Da, procesi učenja će se razlikovati, zato što različite stvari odgovaraju različitim konstitucijama. Ne mogu se svi sa svime nositi.

P: Samadi je konačni oblik, zar ne?
O: Samadi ima različite oblike. To je stanje u kome niste čak ni povezani sa svojim telom. Potpuno ste odvojeni od njega. Postoje različiti nivoi samadija. Ali ja vam savetujem da se ne zaglavite sa svim ovim pojmovima kao što su kundalini, čakre, joga, samadi… Vaš um je onda okupiran time i energija vam odlazi na to. Um se pita da li je to sve isto, razne misli se vrzmaju po umu. Što manje koristite um, lakše ćete iz njega izaći. Odbacite koncepte. Ne mislite o konceptima.

 19748589_1377714388942044_3815616797063747821_n

Posećivala me jedna gospođa, imala je moć da vidi aure drugih ljudi. Jednom mi je rekla: „Posle meditacije pomažem ljudima sa njihovim aurama i kažem im – ovo ste vi.“ Rekao sam: „Mislim da ne bi trebalo to da radiš, na taj način ih samo smeštaš u odgovarajuće pregrade. Onda su ljudi počeli da me zovu i da mi govore: „Mohanđi, uznemireni smo.” Zato što im je govorila: „Ti si takav… tvoja aura je takva…“ Mesec dana kasnije, došla je kod mene u posetu i rekla je: „Činim veliku sevu.“ Postavio sam joj jedno pitanje: „Molim te, reci mi. Od trenutka kada se rodiš, pa do trenutka kada umreš, da li tvoja aura ili čakre ostaju iste?“ Rekla je: „Ne.“ „Od izlaska do zalaska sunca, ili dok spavaš, da li tvoja aura ostaje ista?“ „Ne.“ „ Pa zašto onda uznemiravaš ljude?“

P: Tačno.
O: Pokušavala je na ovaj način da prikrije svoju nesigurnost i oseća se važnom. Mnogi praktičari su takvi. Žele kod vas da izazovu osećaj da oni znaju nešto. Moj predlog je da izbegavate sve ovakve stvari. Vi ste povezani sa svojim guruom, on će da vodi računa. Kakva god da vam je aura, guru će o tome da vodi računa. Tako da imate veru i prepustite to njemu, kako vaš um ne bi bio okupiran time. A guru je princip. Bilo ko može da dođe i da vam pomogne. Onog momenta kada se predate, neki oblik čiščenja će doći i vi ćete se osloboditi. Treba da budete na taj način otvoreni: „U redu, svako je guru, guru princip može da funkcioniše kroz svakoga, kroz sunce, mesec, zvezde, ljude, situacije. Svi su guru tatva.” Tako da manje upotrebljavate um. Kada sve manje i manje koristite um, oslobođeni ste.

Intuicija

P: Možeš li nam nešto reći o intuiciji?
O:
Intuicija nam je data. Onog trenutka kada napustite telo, vreme stoji, nema prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Vreme je povezano sa telom, zato što je to slično iznajmljivanju automobila, zar ne? Od trenutka kada uzmete automobil, do trenutka kada ga vratite, sat otkucava vreme… Od prvog do poslednjeg daha, sat otkucava. Vi ste u linearnom vremenu, idete uporedo sa vremenom. Postoje trenuci kada se povežete sa apsolutnim vremenom, kada se prošlost, sadašnjost i budućnost sruše. Tu imate sposobnost da idete i napred i nazad. Zato što tu i ne postoji napred i nazad, postoji samo apsolutni prostor. TO je ono što vam daje intuiciju. Ona je ispravna. Ako je se sećate, onda je dobra. Čak i kad ste u budnom stanju, možete se ponekad povezati sa njom. Ljudi imaju tu sposobnost. Lako je. Ako se više povezujete sa vašom kičmom, imaćete jaču intuiciju. Kičma je kao stepenice. Što više osećate kičmu, videćete da ima više promena. Vaša sposobnost opažanja biće mnogo veća od orijentacije ka napred tj. od razumevanja uz pomoć čula. Moći ćete da vizuelizujete, moći ćete da vidite, da osetite ono što je pred vama. Ako ste orijentisani na kičmu, možete da negujete tu sposobnost. A ako niste, za svakog važi da postoje trenuci kada se nalazite u apsolutnoj svesnosti. Tada možete sve da razumete. Ali kada ste na tom nivou svesnosti, ponećete sa sobom samo ono što vam je potrebno sada ili u budućnosti. Ostalog se nećete sećati. Zato se većina ljudi ne seća astralnih putovanja, zato što im to nije potrebno. Stoprocentno sam ubeđen da ću se sa nekima od vas susresti na budućim astralnim putovanjima. Možete da mislite, sreo sam Mohanđija, razgovarao sam sa njim, ali ako to nije relevatno u vašem sadašnjem postojanju, nećete se sećati razgovora. Kao što se ne sećate vašeg prošlog života. Izbrisan je pre nego što ste poslati nazad. Jer da nije tako, bili biste zbunjeni. Ali ljudi mi postavljaju pitanja, govoreći: „Sreo sam te, rekao si mi to i to…” Neki ljudi se sećaju. Sećaju se jer im je to potrebno. Potrebna im je ta informacija. Ja razgovaram sa ljudima. Neki od njih stiču razumevanje. Ja vodim ljude, neki od njih se sećaju, neki jednostavno rade ono što im kažem. Spontana reakcija je bolja, jer se um tada ne igra sa vama: „U redu, Mohanđi mi je rekao ovo, pa ja to radim.” Onda je to u redu. U suprotnom, um počne da analizira, onda meni stiže imejl sa pitanjem: „Šta je ovo?” Ja tada obično ne odgovaram. Uzmi ili ostavi. Zato što je uputstvo dato. Ako želite dublju analizu, ja nisam zainteresovan. To se um igra. Ja kažem ljudima: „Manje koristite um i posmatrajte. Nikad ga ne cenzurišite. Um vas može zavesti da mislite da nešto nije dovoljno dobro. Nemojte tako razmišljati.” Sve je to deo vas, to je ono što se skupilo u vama. Onog trenutka kada pomislite: „Ovo nije dobro, ovo je prljavo…” Onda se to nešto u vama priguši i čeka drugu priliku. Vratiće se ponovo, verovatno u agresivnom obliku. Zato prihvatite: „Ovo se dešava, dobro sam. Ja sam dobar, loš i ružan, ništa nije problem…” Prihvatanje je veoma važno, da prihvatite sebe onakvima kakvi ste, a ne kakvi bi trebalo da budete. Ono što bi trebalo da budete je koncept. Ono što jeste je stvarnost. Udružite se sa stvarnošću, ne sa konceptom.

19399724_1362859757094174_9125808703086155290_n

P: I onda ljudi kažu da razmišljaju srcem. Zar ih to ne čini emotivnim?
O: Srce je veoma velika stvar. Duhovno srce je drugačije. Jogananda je govorio o duhovnom srcu. Duhovno srce je srž vašeg postojanja. To je vaša veza sa višim nivoom. To je u redu. Ali emotivno srce je nešto što je štetno. Ono takođe hrani ego. To baš i nije nešto što bih ja nazvao lepim. Nije baš dobra zamisao da mislite emotivnim srcem. Ali ako mislite duhovnim srcem, to je važno za vas u duhovnom smislu, to je dobra ideja. Ono što nije važno u duhovnom smislu, ono što vas ne uzdiže, samo otpustite od sebe. Čak i ako se to odnosi na ljude, mesta, situacije, vreme. Ono što vas ne uzdiže u duhovnom, samo odbacite od sebe. Udaljite se od toga. A onda se ujedinite sa onim što vas uzdiže, prigrlite to, satsang, sveci, knjige… Šta god da vas uzdiže i podiže na višu dimenziju, to je dobro za vas. Držite se toga.

Vi niste telo

P: Vi se zapravo odvajate od svog telesnog oblika.
O: Da, to sam već objasnio. To je tačno zato što je to vezujući faktor. Pogledate se u ogledalo i kažete: „Ovo sam ja.”

P: Ono što verovatno hoću da pitam jeste da li tretirate svoje telo kao nešto od drugorazrednog značaja.
O: To je neukost. Treba da poštujete svoje telo, jer ste ga uzeli. To je kao da ste otišli u Dubaji. Dolazite na aerodrom i hoćete da obiđete Dubaji i iznajmljujete automobil. Iznajmljujete automobil u određenu svrhu. Rekli ste onom od koga ste iznajmili: „Koristiću ovaj automobil dok se ne vratim.” Platili ste i uzeli auto. Ako loše rukujete autom, ako nešto poremetite, kad se vratite, kad budete hteli da ga vratite, šta će vam reći? „Plati mi troškove oštećenog auta.” Zar ne? Vaša je dužnost da se brinete o autu, u ovom slučaju, o svom telu, dok ga koristite. Takođe, morate shvatiti da telo ima svoj vek trajanja. Uzeli ste ga na neko vreme, u svrhu sticanja iskustva. Želeli ste da iskusite Dubaji, pa ste uzeli auto. Želeli ste da iskusite planetu Zemlju, pa ste uzeli telo. Taj osećaj (bhaav) i poštovanje moraju da se osete u telu. Zato je kšetra (kshetra = hram) mesto gde prebiva duša. Da bi duša mogla da prebiva u njemu, telo mora da bude u dobrom stanju. Moramo da brinemo o njemu, da ga poštujemo.

P: Verovatno zato moramo da vežbamo i pravilno se hranimo.
O: Ako prestanete da budete emotivni u vezi sa hranom, to je dobro i automatski ćete se pravilno hraniti. Druga stvar je ako vam udah postaje dublji, ako ste svesni svog udaha, potreba za hranom se smanjuje. Nivo prane u telu će biti viši, tako da će potreba za hranom biti manja. To je otprilike oko 1400 udaha dnevno, ne morate o tome sad da brinete, samo dajem primer. Ako je to slučaj, onda možete jesti jednom dnevno. To je međusobno povezano. Sve ove stvari su međusobno povezane. Što ste više orjentisani na hranu, to um ima veću kontrolu, emocije imaju veću kontrolu. Treće, ako jedete onda kada vam telo traži hranu, telo vam govori, pazi ovamo, postoji potreba za hranom. Onda će se sve stopostotno svariti. A hrana bi trebalo da zauzme maksimalno dve trećine kapaciteta želuca. A mi unosimo četiri trećine, što nije dobro. Četvrta stvar je, kad god treba da idete u toalet, telo reaguje, učinite to odmah. Zato što posle pola sata, ono počne da ispušta toksine. Vraća ih nazad, pošto telo oseća da nećete uraditi ono što treba, i mora da kaže: „Sada to ne želim da uradim.” Tako da to utiče na vas. Zato kažu da čim osetite zov tela u tom smislu, treba da idete. U kancelarijama je to nekad veoma teško. Dešava se da kažete: „U redu, ići ću u podne, za vreme ručka…” I tako zagađujete telo sve više i više. Što se tiče konzumiranja hrane, kad vam telo kaže: „Konzumiraj.” Uradite to. Nas um usmerava, kad um kaže: „Sad je jedan sat, hajde jedi.” Telo ne želi hranu, ali mi je trpamo u usta. U takvim slučajevima, najbolje je pojesti veoma mali obrok, tako da to ne optereti telo koje ne mora da utroši mnogo energije na njega. S vremena na vreme, jesti iz emocionalnih razloga je u redu, zato što to ne utiče previše na vas. Ja se uvek suočavam sa tim situacijama, gde god idem, ljude žele da me nahrane, i ako ne jedem, misle da je to zato što hrana ne valja. Kažu: „Mohanđi, mnogo smo se potrudili da ovo pripremimo, nismo spavali sinoć, sve je ovo pripremljeno za tebe, molim te, uzmi malo.” I onda, švedski sto, ha ha J To tako, baš i nije dobra ideja.

P: Ovako stoje stvari… Kad sam bio veoma mali i kad su mi dolazili rođaci iz Kanade, devojčica mi je prišla i pitala me: „Je li ovde običaj da volite ljude tako što ih nahranite?”
O: To je zapravo ono čemu ljudi teže. Izražavate svoju ljubav kroz hranu. Postoji emocija vezana za nju, ponekad i običaj vezan za nju. Ako neko Arapima dođe u goste, oni ubiju kozu. Na taj način ste zapravo počastvovali svog gosta. Tako da postoji puno običaja vezanih za hranu. I kako se većina ljudi prazni? Preko hrane. Sva njihova agresija odlazi na hranu. Ali pogledajte životinju. Lav ubija samo kad je stvarno gladan. U suprotnom, to ne čini. Kod njih je sve jasno, zato što slušaju svoje telo. Samo slušajte svoje telo, nema potrebe da meditirate.

mohanji-doing-shiva-lingam-abishek

Mohanđi radi abišek nad šiva lingom

Ništa se ne stiče kroz duhovnost, samo se gube strahovi, nemiri, fobije.

Ništa se ne stiče kroz duhovnost. Samo se gubi. Ono što gubite su vaši nemiri, strahovi, nesigurnosti, fobije. Kada sve to nestane, samo jedna stvar postoji – šanti (*shanti = mir)

P: Neustrašivost?
O: Neustrašivost je stanje koje nastaje kad nema uma da upravlja strahom. Ne postoji ništa što zadržava strah. Uvek govorim ljudima: „Zašto uopšte strahujete?” Zato što je to u svakom slučaju igra. Ja posmatram život kao šalu. To je zapravo jedna velika šala, koju mi shvatamo preozbiljno. Kada pogledate život, postoje zapravo veoma smešni ljudi. Mi posmatramo život previše ozbiljno. I onda se dešava da ne uspevamo da živimo. Stalno smo pod pritiskom dostignuća. A zapravo ne postižemo ništa. Stvari se dešavaju kroz nas. Kad se odvojimo od njih i posmatramo ih, to je zapravo smešna igra. Rekao sam: „Čemu tolika galama oko filma XX (1:28)? Kad god se našali, smejemo se, kad god zaplače, smejemo se. Tako da je film pun smeha, sve je ubrzano, tako da se smejemo ceo film, ha, ha. To je film.”

Tako da se ništa ne stiče kroz duhovnost. Sticanje je stanje uma. Um kaže da moramo da stičemo, to nas samo um uslovljava, zato što imamo ovakvu misao, ako idemo negde, treba nešto da dobijemo. Sticanje, čuvanje, skladištenje, to su sve stanja uma. Ali umu ništa nije potrebno. Setite se, samo u Indiji, bilo je svetaca i u drugim zemljama, ali u Indiji, ko je doneo 20. vek? 20. vek je postao ono što jeste, ili se evolucija desila, na zapadu, prvenstveno zahvaljujući teorijama trojice ljudi: Čarlsa Darvina, Karla Marksa, Sigmunda Frojda. One su promenile proces razmišljanja kakav je postojao još od biblijskih vremena. Onda je filozofija Karla Marksa o imanju i nemanju postala veoma popularna, čak je stvorila filozofije zemalja, komunizam. U to vreme u Indiji su postojali neki ljudi koji su imali sve, a ništa im nije bilo potrebno. To nikada nije pomenuto ni u jednom pisanom dokumentu, ni u jednoj zapadnjačkoj filozofiji, oni to nikad nisu razumeli. Imaš sve, a ništa ti nije potrebno. Da li je to moguće? Oni koji su pristalice imanja, uvek žele više. Tako smo naučeni: „Nikad nemoj biti zadovoljan. Trebalo bi da imaš više. Trebalo bi da budeš bolji od bilo koje druge osobe, bolji od komšije…“

Ali sveci su bili zajednica, koja je bila duhovno veoma bogata i mogli su da postignu sve što su želeli. Zaboravivši na fizičko bogatsvo, oni su mogli postići šta god su hteli, ali nisu želeli ništa. Tako da je uporedo sa onima iz teorije imanja i nemanja postojala i klasa ljudi koji su imali sve, ali im ništa nije bilo potrebno. Ovo je apsolutno stanje, kada je sve pod vašom kontrolom. Zato što kad postanete sukšma (sukshma), orijentisani ka energiji, kada nivo na kome funkcionišete postane energija, ono materijalno bacate pod noge. Zato što možete da stvorite šta god hoćete, ali nećete stvoriti, jer to ne želite. „Zašto sam raščistio sav prtljag i tiho i lagodno sedim, zašto bih onda stvarao još prtljaga?“ To je suština. Sve se svodi na odbacivanje. Ceo put radža joge je o odbacivanju! Ne svesnom odbacivanju, već zato što nešto ne želiš, to samo otpadne, odvoji se od tebe. Onog trenutka kada kažeš: „Ja ovo ne želim“, i izbaciš ga napolje, ono ostaje. Njegovi ostaci ostaju. Ali ako ono ode samo, zato što ga ti ne upotrebljavaš, neće se vratiti. U tome je suština.

Mantre, jagja, Sarpa Doša

P: Da se vratimo na mantre, kada zovemo sveštenika kući da uradi puđu (pooja), ne možemo ni da razumemo šta on ili ona rade, samo sedimo i posmatramo. Da li to pomaže?
O: Pa, svešteniku svakako pomaže. I mantre takođe imaju neku moć. To obično menja vibracije u kući. Ne kažem da ništa od toga nije dobro, ali pristup tome bi trebalo da bude drugačiji. Ništa ne treba da vas vezuje, rođeni ste slobodni. Komunisti su čak otišli u drugu krajnost, govoreći da ništa od toga uopšte nije važno. To je ekstrem. Ali treba da razumete značaj svega toga i da ga poštujete. To je bitno.

P: Kakav je značaj jagje?
O:
Jagja je potpuno drugačija. Jagja može da se uporedi sa sunčevim zracima koji prodiru na Zemlju. Ako stavite sočivo, progorećete papir. Jagja je kocentrisanje mantri na takav način da to dovodi do nastajanja nekog događaja. To znači da veći broj mantri u jednom koncentrisanom ritualu, može da preplavi energijom tri četvrtine Indije. Ako se sprovodi na jednom mestu, može da se proširi. To je kao da bacite atomsku bombu i njeni efekti se osete na mnogo mesta, na negativan način. Ali jagja na pozitivan način može da utiče na veliko područje.

P: Znači sve ove bigje, jagje, ašurvede… imaju različitu svrhu?
O:
Da.

P: Zašto ne činimo više jagje danas kada postoji toliko pohlepe među svima nama, zar to ne bi bilo veoma efikasno oruđe?
O:
Pa činite to.

P: Možemo, zar ne? Ja to činim redovno, svake večeri.
O:
Ali to nije jagja. To je havan. U jagji, mislim da sveštenik mora da se zavetuje na godinu dana, takođe. I muškarci i žene prisustvuju zajedno. Muž i njegova žena bi trebalo da budu podjednako važni. To je nešto kao Šiva-Šakti. Moramo da se pripremimo za jagju godinu dana unapred, ne možete tad da viđate druge ljude, morate da pevate puno mantri za to vreme i povećate nivo energije pre toga. To je naporan proces. To nije lako.

P: Kad bi vam neko rekao, recimo, 1000 puđa je urađeno, to su planete…
O:
Karsalpa nisu planete. Sarpa Doša se uvek dešava kad imate božanstva zmije u porodici, a niko se nije pobrinuo za to preko tri generacije. Onda to preraste u Karsalpa došu.

SONY DSC

P: Da li bi trebalo da radimo te puđe?
O:
Mislim da bi trebalo. Ja uvek kažem, ako zadovoljimo sva ta božanstava, imamo sa njima integrisanu vezu. Kao u Nat tradiciji, tradicija je međusobno povezana. Nismo imuni na sve to. Jer, zašto smo se rodili baš ovde, u ovom određenom okruženju? Da bismo mogli da imamo poreklo, da bismo bili povezani. Ali razumeti da mnogi sveštenici ili astrolozi kažu da to nije stvarno, oni to rade zbog novca. To je problem. Ali ako vidite da Sarpa Doša mora da se dovede u red, učinite to, da biste bili oslobođeni. Ali idite na mesto gde postoji hram koji je zaista okrenut zmijama. Oni na ispravan način obožavaju. Postoji jedan u Udžainu, zatim veoma moćan hram u Subramamnjamu, Vasuki…

P: Neko mi je reko da imam Sarpa Došu. Da li mislite da sam je nasledila?

O: Ako ste udati u drugu porodicu, možda i niste. Zato što obično u indijskoj tradiciji, kada žena jednom ode u muževu porodicu, onda nije tako. Obično pogađa lozu. Volim da se vratim svim elementima, svima devatama neba, vode. Ako ste pročitali knjigu o Kajlašu, tamo ima opis toga. Bio je jedan mornar, čovek kome je bilo jasno kako voda funkcioniše. Kad je nudio, svako božanstvo je dolazilo da je primi. Tako da postoje devate na nebu, kao mi. Mada su one nevidljive. Onda postoje devate u zemlji i u vodi. Ako ste dobronamerni prema svemu što vas okružuje, onda vas sve one podržavaju. Ako živite u potpunom neznanju i samo ste neosetljivi, onda se izolujete. Govorim o osetljivosti. Zmije imaju veliku ulogu koju igraju u životu na zemlji, jer je najveći deo zemlje za njih. Nemojte da mislite da su to obične zmije koje vidite ovde. One su devate koje su došle iz Naga Loka. Drugačije su po naravi. Dolaze u obliku zmije samo da bi bile ostavljene na miru. Nagarja itd. su iz Naga Loke.

Pravo značenje nekih izreka

Telo je zapravo pozajmljeno od Zemlje. Morate ga vratiti Zemlji kada odlazite. Nemojte previše pridavati značaj auri jedinstva. Na primer, mnogi ljudi govore o mesečnom ciklusu kod žena. Pitaju: „Zašto se ne može ići u hram za vreme ciklusa?” Zato što je to prana pratišta. Uz određene mantre, idol biva osveštan. Na taj način se idolu donosi moć. Šta su ciklusi? Mrtvi organizmi napuštaju telo, tako da oni nemaju pranu. Kada takvi idete na prana pratišta, onda privlačite više prane sa svih strana. Kao kada konzumirate meso. Meso nema pranu. Ono konzumira vašu pranu više od ostale hrane, kao što je povrće, koje ima pranu. Ovde je u pitanju ista filozofija, ista ideja. Kada ste u ciklusu, u takvom stanju odete u hram, vi težite da istisnete pranu iz idola. To ga oslabi. Zato kažu: „Ne prilazite ovom idolu.” Ali mi smo uvek maštoviti i od toga pravimo razne priče. 🙂

Ranije su govorili da bi trebalo ići na spravanje do zalaska sunca. Jedan sat posle zalaska sunca trebalo bi da idete u krevet. To je dobra zamisao. Zato što onda ne radite u tamasično vreme, a to je između 3 popodne i 3 ujutro, znači u periodu od 12 sati. Što manje radite u tamasično vreme, to vam više energije ostaje netaknuto. Što više radite u tamasično vreme, više energije gubite. Satvično vreme traje samo tri sata, između 3 i 6 ujutro. To je vreme kada se najviše energije prikuplja. Zato je to vreme kada ljudi meditiraju. U tim nekadašnjim danima, kada su govorili da treba spavati u to vreme, tada nije bilo struje, a ulje za osvetljenje je bilo skupo. Što ste više ulja trošili, više ste imali troškova. Zato su govorili: „Nemoj seći nokte posle zalaska sunca.” Zato što će ti upasti u hranu. Ili „Nemoj se češljati, napašće te zle sile…” Zle sile su značile da će ti kosa upasti u hranu.

P: Ništa ne deluje tako dobro kao strah, zato te isprepadaju ha, ha… 🙂
O:
Postoji smisao u svim ovim izrekama. Teoretski govoreći, ako odete u krevet do devet sati uveče, bićete snažniji. Sveti spisi kažu da ako osoba počne da radi u Brama Muhurti, ništa ga na svetu ne može pobediti. Zato što ćete biti tako moćni, da ništa što se dešava oko vas neće moći da utiče na vas. Vaša unutrašnja snaga je vaša prava snaga.Vaše unutrašnje bogatstvo je vaše pravo bogatstvo. Ako ga imate u izobilju, spoljašnje bogatsvo nema nikakvu vrednost.

SONY DSC
Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Ognjenka Davidović
Lektorisala: Tijana Sladoje
Uredila: Staša Mišić

Promatrajte prazninu između udaha i izdaha

March 22, 2018 at 2:11 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Satsang u Dubaiju, 15. jul 2015, prvi deo

mohanji-in-dubai-satsang-15july2015

P: Kako voleti sebe?

O: Ljubav je nus proizvod. Ljubav se dogodi kad se sve smetnje otklone. Ljubav je spontana. Ako pogledate unazad svoj život svih ovih godina, ljubav se sama po sebi dešavala. Ne morate da stvarate ljubav. To je kao kiseonik – možda ga ne prepoznajete, ali on je tu. Kako onda voleti sebe?

Prihvatanje

Na prvom mestu je prihvatanje. Nikada se ne poredite. Na ovom svetu ne postoji niko kao vi. Svi su jedinstvene kreacije, potpuno jedinstvene i potpuno značajne. Svi ljudi zajedno čine kolektivnu svest. Svaki sastojak ima poseban razlog i svrhu. Možemo li da kažemo da je bilo koji deo našeg tela beskoristan? Kad počnete da prihvatate sebe, počinjete da bivate duhovni. Većina nas ne može da prihvati sebe i upravo zbog toga nastaje konflikt. Pokušavamo da se pretvaramo u životu. Što se više u životu pretvarate, više se otuđujete od svoje originalnosti, svoje prirode. Vi ste posebna kreacija, kreacija sa svrhom, jer ste vi kreirali ovaj život.

Od vašeg prvog do poslednjeg otkucaja srca, sve je uređeno na određeni način. To znači da ono iskustvo koje imate u dvadesetoj godini, morate tada da imate. To ne može biti pomereno ni za kasnije ni za ranije. U svakom trenutku postoji raspored iskustava. Svesnost je povezana s tim. U svakom trenutku otvara se nova vremenska dimenzija. Na ovaj ili onaj način nešto se dešava iznutra. Ali, kako ćete to znati? Tek kad počnete da osećate. Ako gledate na život kao nešto spoljašnje, nikada ga nećete osetiti. Od momenta kad počnete da osećate život, svaki trenutak nešto će se dešavati, nešto će se otvarati. Svaki događaj, mesto, osoba u našem životu ima vrednost. Toliko je lepo kad gledate u tu celu tapiseriju. Neki ljudi dolaze da nam daju probleme (smeh) 🙂 , ali odatle mi nešto naučimo ili se razvijemo u drugu dimenziju. Isto tako, ima mnogo puteva, majstora, rituala, vežbi i sve je dragoceno za nekoga, ali ne za sve. Svi tipovi i veličine haljina ne mogu svima odgovarati. Zato je prihvatanje sebe osnovna stvar.

Tu počinje putovanje. Što više prihvatamo sebe, što više prihvatamo druge ljude, bolji smo u ovom svetu. Sve počinje od nas i širi se ka svetu. Plovićete kroz sreću i tugu. Nema veze šta drugi kažu o nama, oni imaju mišljenje baš kao što ga i mi imamo. Prolazeći kroz sve pozitivno i negativno kažite: “Dobro sam. Osećam se dobro u svojoj koži.” U suprotnom bićemo sve vreme u konfliktu: “O, ovo nije ispravno, ono nije ispravno…” Kad ne bi bilo tame, kako biste znali da postoji svetlost? Kad bi sve vreme bila svetlost, navikli biste se na to. Ali, kad postoji tama, shvatate da svetlost mnogo znači.

Budite ovde, sada

Uvek kažem ljudima: “Budite ono što jeste. Ovde, u ovom vremenu i na ovom mestu.”Ako ste ova tri, vi ste dobro. Treba da budemo ovde danas, i bićemo i moramo biti. Nemojte da mislite da je ovo slučajnost. Postoji tačka spajanja prostora i vremena. Šri Ramanađi je imao jednostavnu teoriju: “Stvari se mogu desiti samo u određeno vreme i na određenom mestu. Ne mogu se pomeriti ni ranije ni kasnije. Jednom prilikom je rekao profesoru Hardiju: “Moj život će trajati samo do tridesete. Posle tridesete ću umreti.” Pretpostavljam da je profesor odgovorio: “Ne govori mi te besmislice.” Ramana je rekao: “Dokazaću vam.” Legao je na prugu gde je trebalo da prođe voz. Profesor je upitao nekog čoveka: “Jedan čovek je trebalo da leži ovde, gde je sada?” Otišli su i shvatili da je Ramana i dalje ležao, ali voz, koji obično dolazi na vreme, kasnio je. Profesor je pitao: “Kakve to gluposti izvodiš?” “Hteo sam da dokažem da neću ovde umreti”, odgovorio je.

Ovo je praktičnost, ne duhovnost i ona je daleko važnija. Ne morate da budete duhovni, jer ste duhovni po prirodi. Ne morate da dišete svesno, svakako ćete disati. Ali, ako vaš um nije u sadašnjosti, um vam je odsutan, onda živite nesvesno, otuđeni ste od istine i niste praktični. Odsutnost uma ne predstavlja praktičnost. To je nesvesno postojanje. Što više nesvesno postojimo, više se udaljavamo od istine. Jaz između istine i mašte. Potrebna vam je introspekcija kako biste prihvatili i spoznali sebe. Pitajte sebe u ogledalu: “Šta ova osoba predstavlja? Je li ono što ja pretpostavljam da jeste? Je li ono što drugi ljudi vide? Pravim li kompromise ili sam stvaran? Pretvaram li se u ovom svetu?” Možete se pretvarati samo da biste održali trenutno stanje ili imidž.

Većina ljudi nije originalna ili stvarna. Ceo život trpe bol i ne mogu da meditiraju ili da se razvijaju. Ukoliko ne prestanete da se pretvarate, ne možete se duhovno razvijati. Duhovnost znači da ste spontani, kao otkucaj srca. To se nalazi u vama. Prosvetljenje je već u vama. Sve što otklanjate je poklopac uma. Tada spoznajete sopstvo. Ne treba vam guru ili majstor da vas vodi u to stanje, jer ga već poznajete.

Um je blokirajući faktor između vas i sopstva. Kako otkloniti um? Prihvatite sebe, izbacite sve koncepte i recite: “Neka ja budem ja. Neka budem neograničeni potencijal koji jesam.” Tada će se život manifestovati i zaista ćemo početi da živimo, a ne da postojimo u iluziji. U suprotnom, imaćemo osećaj da činimo toliko mnogo stvari. Neki ljudi imaju osećaj da pokreću svet – užasna iluzija! ha ha  🙂

11149632_912408878819531_3216548519693043834_o1

Tišina unutra, vrata za raj

P: Šta je meditacija?

O: Meditacija je stanje kad se centrirate dovodeći pritom sebe ka sebi. Postoji na stotine tehnika za meditaciju. Koristite bilo koju. Kako da se centrirate? Postoje brojni predmeti svuda unaokolo. Sve je lepo. Čula, posebno oči, prirodno idu za njima. Ako um nije sa čulima, ako um nije sa vašim očima, nikada nećete videti. Gledaćete, ali nikada nećete videti. Razlika je kad je um sa očima, to vam omogućava da vidite. Kad je um sa jezikom, uživate u ukusu. Kad je um sa ušima, čujete zvukove. Tako u meditaciji vi povlačite um od čula i on dolazi unutra. Onda povlačite svestan um od uma. To nije lako i trebaće vremena, ali postoje faze i put do toga. Jednom kad oslobodite svest od uma, um više nema ulogu. Tada se svest automatski, spontano sjedinjava sa svetlošću duše. To je prava meditacija. To znači da ste u potpunosti okupirani sobom i niste prisiljeni da odete odatle.

Inače, mi sve vreme mislimo da se nešto dešava: “Gladan sam, nešto se kuva u kuhinji ili fini miris dolazi iz susedne kuće…” Sve ove stvari prolaze kroz glavu dok sedimo u miru. To nije meditacija, pa čak ni svesnost. Vi žudite da se izvučete odatle i odete negde drugde. Zato, prvo izvršite introspekciju, kontemplirajte. Šta je kontemplacija? Analiza. Pitajte se: “Šta sam ja? Jesam li ja ovaj bes, strah, nesigurnost? Da li me neka mesta čine srećnim? Kad sam s nekim, da li sam srećan? Kad sam s nekim drugim, tužan sam. Zašto postoje te razlike? Zašto ne postoji jednolikost?” Ovo treba da bude za introspekciju. Ovo znači da pokušavate da razumete sebe kroz svoj karakter, sviđanja i nesviđanja. Vi se rukujete sa sobom. Onda shvatite: “U redu, ovo sam otprilike ja, ali nisam ja u potpunosti. Šta se sa mnom dešava kad sam u dubokom snu? Savršeno sam miran. Da li se menjam? Da li se nešto dešava?” Istraživanje svesti je sve dublji i dublji rad. To zahteva kontemplaciju. Onda se prebacite na meditaciju, spontano. Centrirani ste, jer ste u suštini okupirani sobom. Odbijate sve stimuluse oko sebe. Inače, povlačenje čula trgne vaš um i on želi da izađe.

Ovaj razgovor o našoj osnovnoj konstituciji može zvučati veoma jednostavno, ali niko ga ne zna. On zahteva tišinu. Jednostavno rečeno, tišina je kapija raja. Jedan učenik je pitao svog gurua: “Svi pričaju o toj kapiji raja. Gde se ona nalazi?” “O, to je veoma jednostavno. Prostor između udaha i izdaha je kapija za raj.” Postoji malecka kap tišine između udaha i izdaha, izdaha i udaha. Ako se na to koncentrišete, prestaćete da dišete. To nije dobro. To je veštački. Treba da dišete normalno i osetite malu kap između udaha i izdaha. Tako prostor počinje da se povećava bez vašeg znanja. Onda vidite kako se mir, sreća nastanjuju, nastanjuju, nastanjuju.

Tišina je takođe i okidač za darmu, jer sve skrivene želje, osećanja, ljutnja počinju da izlaze. Zašto su ljudi bolesniji noću? Ujutru ste zauzeti pa se ne sećate, ali uveče, kad ležite i kad ste prilično mirni, sve izlazi napolje. Slično tome, pokušavajući da steknete što veću tišinu, sve više izlazi. Za ovo je potrebna prava, prava hrabrost. Svi strahovi treba da prođu kroz vaš um. Gde bi drugde mogli da odu? Tada samo pustite da se desi: “U redu, ovo su strahovi, nema problema, oni odlaze…” Osetite ih i pustite ih da odu i onda se to konačno skrasi. To je puno podataka, to zahteva puno vremena.

Sakupili smo puno podataka u ovom životu, ali to je samo deo. Postoje brojne impresije iz brojnih života. Zamislite da ste imali, recimo, hiljadu života (kao ljudi, životinje, itd.). Kako ćete ih se otarasiti? Kroz tišinu. A tišina nije “nepričanje”. Tišina je tišina iznutra. Kako znate da ste u tišini iznutra? Nećete biti prinuđeni da razmišljate, nećete biti primorani da pričate ili nešto činite. Sve će teći kroz vas. Ono što treba da uradite, radićete spontano, ne zato što vas um forsira da to uradite. ”Moram to uraditi, moram gledati ovaj program, ovaj film je veoma važan za mene…” Međutim, bilo da odete da gledate film ili ne, vi ste smireni. Ta smirenost uma izvlači našu pravu svest, što vi zapravo jeste. To je istina, ali mi nosimo masku, pa ne razumemo. Ali kad izađe, onda je to prelepo. Onda zaista počinjete da živite. Svaki momenat je pun života, jer nemate agendu. Nema umora. Agenda vas vuče na dole.

11235354_912408982152854_8539498481696123213_o

Sudbina i slobodna volja

P: Možete li nam reći nešto o sudbini? Kako slobodna volja može promeniti našu sudbinu?

O: Ne samo inkarnacija, svaka zemlja i svaka stvar ima sudbinu takođe. Bilo da je u pitanju kamen ili osoba na bilo kom nivou funkcionisanja, sve ima svoje trajanje, a to trajanje nazivamo sudbinom. Zamislite da je došlo vreme za neku osobu da duša napusti telo. Šta posle smrti duša nosi sa sobom? Karakter, konstituciju i neostvarene želje. Ovo su tri stvari koje se nose. Kad duša izađe iz tela, nastupaju analize i razmišljanja. Ljudi sa iskustvima bliskim smrti po povratku su rekli: “Imali smo premotavanje svega onoga što se desilo u ovom životu.” Nastaje borba kad duša napušta telo, ali u isto vreme dolazi do prisećanja. Tada se donose sve odluke: “U redu, imao sam ove želje. Obećao sam ovoj osobi da ću se roditi kao njegovo dete”, ili “Želeo sam da budem u toj porodici.” Razmatraju se razne kombinacije (unutrašnjom analizom) i onda se to posloži u vremenu. “Ovoliko mi je vremena potrebno da iscrpim sve ove želje.” Na primer, neka određena osoba želi da iskusi kako je to biti baka. Znači, potrebna vam je dužina života. Takođe, duše koje će joj pomagati da postane baka su se dogovorile na većoj platformi i one će doći zajedno. Njih nazivamo srodnim dušama (more ujedinjenih ili udruženih duša koje dolaze zajedno da iskuse zemlju istovremeno). To su ujedinjene ili udružene duše. Čak je i vaš najveći neprijatelj vaša srodna duša, jer je i to iskustvo takođe obećano. Zapamtite, sve je iskustvo. Iz perspektive duše, sve je iskustvo. Ne možete reći da je nešto dobro ili loše dokle god teče kao iskustvo.

Dakle, ovo je izabrano, a trajanje je određeno. Tada dolazi pitanje: “Gde ću se inkarnirati kako bih ovo iskusio?” Onda odlučite da to mora biti Dubai. Tako se rođenje desi u određenoj porodici, u okviru ovog dogovora duša, i one dolaze sa određenim telima. Neki ljudi se rode na jednom mestu, ali se venčaju na drugom. Ovo je takođe deo predstave. Onda se odlučuje od prvog do poslednjeg otkucaja srca: “Ovo su stvari koje treba da postignem.” Jednom kad se nešto odluči i zapečati, nema više slobodne volje, samo sudbina.

Karma ima višestruke niti.
Prvo, imate obrazac želja od prvog do poslednjeg otkucaja srca.
Drugo, rođeni ste u određenoj porodici, znači da postoji karma predaka. Vaši preci su iskusili zemlju na različitim nivoima. Neki od njih su umrli, neki nastavljaju dalje, neki su bili dobri, neki i nisu bili toliko dobri. Znači, element ovoga dolazi i združuje niti kad se rodite. Ovo nije samo izabrano, već i stečeno.
Treće je ono što ste pokupili sa zemlje. Na primer, buduće želje, izmenjene želje.
Četvrto je društvo.

Znači, ono zbog čega ste došli, ono što ste nasledili, ono što ste pokupili i ono što postoji u društvu. Na primer, ako je toplo, svi će osetiti toplotu. Niko neće reći: “Ne osećam toplotu.” Osim ukoliko nije bolestan. Dakle, ovo je način na koji se sudbina kreira. Ovo je nepromenljivo. Upravo je to ono o čemu je Šri Ramana govorio. Jednom kad se sudbina zapečati i odobri, počinje da se odvija. Tu je takođe i trajanje života. Ali, shvatite da je to za naše vreme, ovo vreme kad je prosečni životni vek sto godina. Neki od nas su iskusili ere u kojima je životni vek bio duži, kad ste mogli da se rodite i umrete kad hoćete. Neki od majstora čak i dalje imaju to iskustvo, jer funkcionišu iz tog vremena kad birate i odbacujete telo po želji. Ako želite da nastavite, možete zadržati telo duže vremena. Ovo su sve stanja.

Slobodna volja je vezana samo za ovaj trenutak. Duša je kao gorivo automobila. Gorivo ne zanima vaše odredište, ali vam pomaže pri putovanju. Bez goriva ne možete da vozite. Zamislite da je duša upravo takva. Duša pomaže vaše putovanje, ali nije zainteresovana za vaše zadovoljenje, vaše iskustvo. Pošto je držimo ovde, duša nastavlja. Ali, duša uvek ima slobodnu volju, jer nije vezana karmom. Konstitucija je vezana karmom. A konstitucija je nepotpuna bez duše, što znači da ste vi kao inkarnacija vezani karmom i imate dušu koja pomaže vaše putovanje.

Krija

P: Možeš li nam reći nešto o Kriji svesnosti?

O: Krija je tehnika, delimično vizualizacija, delimično disanje. Disanje je jedina stvar koju možete kontrolisati u svom sistemu. Ne možete kontrolisati otkucaje srca, varenje, itd. Kad se ovo zajedno iskombinuje, postaje kao nož – moćni alat koji može da preseče karmu i dovede vas do oslobođenja. Dakle, cela ideja o Kriji svesnosti je oslobođenje od vaših životnih vezanosti kao što su mesto, ljudi, situacije, oslobođenje dok ste još u telu. To znači da menjate ceo svoj atom. To je ideja. Ispričaću vam jednu priču.

PRIČA O KRIJI

Kralj oslobođenja

navnath1

Nat gurui

Bio jednom jedan moćan kralj koji je imao želju da se oslobodi. Veliki majstori su došli kod njega. On im je dao hranu, učinio sve da se osećaju prijatno, a onda ih je upitao: “Šta je karma?” U trenutku kad je postavio pitanje, oni su nestali. Kralj je bio razočaran što mu nisu odgovorili. Kasnije je došla druga grupa svetaca. Pitao ih je: “Ako vas nešto pitam, hoćete li pobeći?” Rekli su: “Ne.” Pitao je: “Šta je karma?” Onda su oni rekli: “Sad nam je jasno zašto su prethodni sveci pobegli! Mogli bismo da iskoristimo ovaj život i narednih nekoliko života i dalje ne bismo mogli da objasnimo karmu. Toliko je to složena i široka tema. Umesto toga, naučićemo te kriju koja će preseći karmu i dovestii te do oslobođenja.” Onda su mu dali Kriju.

Cilj Krije svesnosti je oslobođenje, a oslobođenje treba da se desi sada, ne posle smrti. Kako znate da ste oslobođeni? Tako što niste vezani ni mestom, ni situacijom, ni vremenom, ni događajem. Ništa vas ne vezuje. Dobro vam je u svakoj situaciji. Vi tečete i tečete… To je prelepo. Dakle, krija vas vodi kroz faze evolucije do najviše svesnosti. Svesnost je najbolja investicija za ulog u jednom životu.

Šta je svesnost? Zamislite da stojite na prvom spratu svoje zgrade. Imate određenu preglednost i polako se penjete na dvanaesti ili trinaesti sprat. Šta će se desiti? Možete videti mnogo više. Što više vidite, postajete svesniji samog postojanja. To je svesnost. Kroz tu svesnost ponekad shvatimo da šta god da smo ranije osećali ili opažali nema vrednost, to je bilo gubljenje vremena. Ali, kako postajemo sve više i više svesni, počinjemo da vidimo kroz stvari. Tako da čak vidite i budućnost. Sve postaje toliko jasno i spontano. Na posletku postajete veoma moćni.

Kako znate da ste moćni? Niste primorani ničim što vas okružuje. Smireni ste po prirodi. Nema činjenja kroz vas, već se stvari kroz vas dešavaju i vi ste veoma smireni u vezi s tim. Kako znate da ste duhovno utemeljeni? Kad vas nijedna životna oluja ne pogađa. Nešto se dešava, vi kroz to prolazite. Jednom kad se završi, vi ste s tim završili. Bilo da je oluja u životu ili ne, vi ste isti – vi tečete i tečete… Tako da živite kao bogatstvo za Zemlju.

Većina nas samo uzima od Zemlje. Ako svakog trenutka nešto doprinesemo Zemlji, postaćemo obilje, a to znači beskrajno unutrašnje bogatstvo. Svaki momenat, svaki dah će vas učiniti bogatijim iznutra i to vam se ne može oduzeti. Unutrašnje bogatstvo je jedino bogatstvo koje ostaje i raste izvan granica. Spoljašnje bogatstvo se prenosi iz ruke u ruku. Nema šanse da se možete držati za bilo šta izvan vas, uključujući i odnose, mesta, ljude. Postajemo veoma tužni kad se stvari promene. Ali zapamtite, sve mora da se promeni. Nema drugog načina. Jednom kad to prihvatimo i dok se krećemo ka napred, tada smo dobro. Ovo su alati za oslobođenje.

P: Kako se radi Krija svesnosti?

O: Postoji proces, ali mi iniciramo. Ukoliko ne postoji posvećenost i uverenje, nema svrhe raditi je. Nijedna duhovna aktivnost ne vredi ako se radi mehanički. Treba da se oseti. Onda se dešavaju mnoge promene. U suprotnom, isprobavaćemo mnogo različitih stvari. Zapamtite, na bilo kom putu, prva faza je faza iskustva. Kada radite pranajamu (*pranayama = tehnika disanja) ili kriju, osetićete nešto, jer vam aktivnost daje iskustvo. Posle toga dolazi faza stagnacije kad vam ista aktivnost ne daje nikakvo iskustvo. Onda se u umu pojavljuju sumnje: “Jesam li pogrešio? Ovo mi ne daje iskustvo kao pre.” Ovo je veoma kritična faza, faza kad većina ljudi napušta određenu aktivnost zarad neke druge aktivnosti. Tako se ljudi na ovaj način vrte u krug: iskustvo – stagnacija – nova aktivnost – iskustvo – stagnacija.

Kad uspete da pređete fazu stagnacije, pre nego što se tišina nastani, nastaje prostor vakuuma. Niste ni ovde ni tamo. To je još teži udarac. Mislite da je bila velika greška što ste otišli kod tog gurua, što radite tu kriju, ništa se ne dešava, život je protraćen! Ako ipak nastavite, dolazi do stanja blaženstva. Veoma mali broj ljudi dostigne stanje blaženstva. Mnogi ljudi probaju razne tehnike, imaju neko iskustvo i tu se zaustavljaju. Neki od njih pređu preko stagnacije, neki od njih pređu preko vakuuma, a samo malo njih dostigne blaženstvo. Ovo vam može poslužiti kao orijentir. Šta god da praktikujete, prolazićete kroz ove faze.

P: Dok smo disali gore dole, osetila sam vrtenje. Zašto se to desilo?

O: Kao prvo, to je individualno. Drugo, pogledajte kreaciju, Mlečni put, kretanje energije. Sve je u spiralama. Ako pogledate celu tapiseriju, većina stvari je u spiralama. Kako idete dublje i dublje, postajete sve suptilniji, vidite da energija teče takođe u spiralama. To ste doživeli, što znači da ste dotakli nivo suptilnosti. Kao što sam rekao, to je individualno. Možda neće svi imati takav obrazac. Neki ljudi mogu osetiti uspravne pokrete gore dole. Neki ljudi možda ništa neće osetiti. Ali je važno znati da postoji spiralno kretanje svuda okolo. Čak i ljudi kažu da je život u spiralama. Kao pre par godina, dani dolaze i ponavljaju se. Prema tome, postoji spiralno kretanje u celoj svesti.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela i uredila: Staša Mišić
Lektorisale: Dejana Vojnović i Jelena Fassbender

Srećan Međunarodni dan žena

March 11, 2018 at 2:00 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

mohanji-1

Danas je drugi dan Ugadi Seve, a takođe i Međunarodni dan žena. Pomislimo samo na žene koje su bile stub društva, sve ovo vreme, od početka čovečanstva.

Indija ima ukorenjenu kulturu u kojoj su žene uvek bile poštovane. Nikada nije postojala diskriminacija. Posmatrajući istoriju, bilo da je u pitanju Majka Ganga ili Anasuja, ili bilo koja velika majka koju poštujemo, uvek smo imali snagu ženstvenosti u društvu, koja je uspostavila ili pomogla uspostavljanju darme u društvu.

Ključni apsekt žene je da bude majka. Najmoćniji izraz žene je majčinstvo. I to je glavni aspekt. Kad kažem osnaženi muškarac, to je skoro kao šala. Nema potrebe ni za kakvim osnaženim muškarcem jer je žena majka po prirodi. ŽENA JE MAJKA PO PRIRODI. Zato nema potrebe za osnaživanjem žena spolja. Verovatno je muškarcima potrebno osnaživanje kako bi bili stabilni.

Mi smo uvek poštovali žene kao jednake partnere u društvu u kojem mogu donositi odluke, voditi muškarce, a zbog njih je i manje ratova. Nijedna žena neće reći: “Idi i ubij nekoga!”

Ako pogledate majčinski aspekt, šakti aspekt stvaranja, on predstavlja i majku i zaštitnika. Zašto boginje imaju mnogo oružja i sl.? To su sve simboli za kamu (kama), krodu (krodha), lobu (lobha), mohu (moha), madu (mada) i mistarju (mistarya). (Arišadvarga (Arishadvarga), tj. šest strasti, negativnih karakteristika koje sprečavaju čoveka da dostigne mokšu ili oslobođenje). To su sve aspekti ljudskog postojanja, a majka pomaže suprotstavljanju tim aspektima. Ovo je važno da shvatite, jer kad obožavamo majku, mi obožavamo stabilnost, majčinstvo i takođe darmu bez zagađenja. Majka nikada neće reći “Idi i ubijnekoga”, to je sve svet muškaraca. Ratove je stvorio svet muškaraca, a ne svet žena.

S obzirom na to da je danas Međunarodni dan žena, verovatno je dobro razmisliti šta nedostaje, šta nemamo svih ovih godina. Diskriminaciju je stvorio svet muškaraca. A sve to zarad moći, pozicije. Ne zarad ljubavi.

Kad kažem da je najsnažniji izraz žene majčinstvo, to znači da nijedna žena neće želeti nikakvu vrstu nasilja u društvu, bilo gde. Ako je žena na čelu, malo je verovatno da će biti nasilja u društvu.

Verujem da je ključna poruka danas osnaživanje sveta da shvati da je ženstvenost veoma dragocena, veoma pobožna i veoma značajna. I upravo zbog majčinstva imamo generacije koje dolaze.

Takođe, šakti aspekt koji poštujemo ili obožavamo, šakti cele kreacije maha šakti, kundalini šakti, majka je osnova stvaranja. Ako oduzmete šakti, onda ostaje samo tamas, nema ničega. Šakti aspekt je osnovni aspekt stvaranja i zato imamo različite dimenzije božanstava koje ih predstavljaju. To je prirodno osnaživanje. To je prirodno osnaživanje jer nema potrebe za osnaživanjem spolja. Osnaživanje žene mora da dolazi iznutra, a stabilnost je znak osnaženosti. Osnaženost znači da osoba ostaje stabilna šta god da se u društvu dešava. Posedovanje nekakve veštine, na primer, može postojati samo dok ne umrete. Međutim, osnaženost koja potiče iznutra ostaje zauvek. I to takođe ostavlja trag u društvu.

Sve najbolje želim danas svim ženama. I, molim vas, shvatite da ste već osnažene, nema potrebe za spoljašnjim osnaživanjem. Sve što treba da uradite je da to prepoznate. Jer, kao što sam rekao, majčinstvo je najmoćniji izraz žene i niko vam ga ne može oduzeti. Znači, već ste osnažene stvarajući narednu generaciju.

Uvek govorim: “Koji je najbolji način odgajanja deteta?” Pričajte im priče o moćnim ljudima koje nikada nisu poljuljale emocije. Samo im pričajte o ljudima koji su bili stabilni u životu, ne o ljudima koji su zaradili puno para i umrli. Istorija je puna takvih priča o osvajanju, zarobljavanju, ubijanju i uništavanju. Ali, to nisu priče koje deca treba da znaju. Ono što deca treba da znaju je stabilnost, stabilan život. Prava osoba koja to može da izrazi je majka. Jedino majka može da utiče na proces razmišljanja deteta od detinjstva, jer je dete najbliže majci. A majka ima mnogo jaču povezanost sa detetom nego društvo, jer je devet meseci dete bilo u majci. Povezanost deteta i majke je uvek devet meseci starija nego povezanost sa spoljašnjim svetom. Ovo je važno da shvatite. Dakle, priče, vibracije, frekvencije koje prenosite deci definitivno će pomoći izgradnji društva.

Ovo je moja porukaza danas svim već osnaženim ženama.

Zahvaljujem vam. Pozdravljam vas.

Živela Majka!
Mohanđi

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela i uredila: Staša Mišić
Lektorisala: Dejana Vojnović

Next Page »

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.