Vertikalno postojanje

Life Positive Expo, Satsang sa Mohanđijem, treći deo

P:  Kako biraš najbolju meditaciju za sebe?

 

meditation-3rd20eye

Meditacija nije aktivnost, molim vas da to razumete. Meditacija je stanje.  Stanje u kojem rastvarate sebe. To je, u stvari, zajedništvo sa samim sobom.

O: Zapravo, to je individualno. Rekao bih da je najbolja meditacija biti sa sobom. To je ono što ja osećam. Između toga da tražim programe, metode ili da pratim nečiji kurs, izabrao bih da provodim vreme sa sobom. Pokušajte da upoznate sebe više. Na primer, jedna dama iz Irana je bila u krizi i rekla mi je: „Želim brz lek.” Odgovorio sam joj: „Oseti svoje lice. Ti vidiš svoje lice u ogledalu, ali jesi li ga osetila?” Rekla je: „Kreacija je u njemu.” Ja sam joj rekao: „Da. Sada istraži kreaciju. Kakvi su tvoj nos, oči i uši na tom mestu? Uđi unutra.‟ Sada je dostigla nivo tišine gde je veoma mirna. Dakle, prvi nivo je da budete vi-vi. Da se povežete sa sobom. Osetite sebe, razumite sebe, prepoznate sebe. To je uključivanje u sebe. Mislim da je ovo najbolja meditacija koju možete ikada imati, a za koju ste potrebni samo vi sami. Potrebno je strpljenje. Preraditi hranu je veoma lako, ali prerada hrane nikada neće pomoći vašem sistemu za varenje, je li tako? To je zato što sistem za varenje postaje beskoristan u preradi hrane. Sa druge strane, sirova hrana nije ukusna kao prerađena, ali vam odgovara jer ste vi originalni tako „sirovi”, pa vam samim tim i sirova hrana pomaže. Slično tome, ova staza je malo teža, ali će vas definitivno odvesti u stanje Šive. Kada kažem Šiva, ne mislim na osobu koja stoji sa zmijom, i slično. To je stanje blaženstva. To stanje je moguće kada poznajete sebe. Tome se može pristupiti u jednom životu zasigurno, samo se naoružajte strpljenjem. Provedite vreme sa sobom. Ne tražite odobravanja drugih ljudi i ne uzimajte u obzir mišljenja drugih ljudi o vama. To nije važno. Mogu da odlučim da ste vi nešto, ali to zaista nije važno jer kakvo god da je moje mišljenje o vama, to je dobro samo za mene. Ipak, vi ste vi. Nije važno. Srežite svaku vrstu spoljnih uticaja. Osetite sebe i analizirajte sebe. „Da li su sve moje aktivnosti vredne truda? Da li su moje aktivnosti kompulzivne (prinudne)?‟ To su važna pitanja koja morate da uputite sebi. „Zašto radim neku određenu aktivnost sada?” Ne pitajte druge ljude napolju. Pitajte sebe. To je samoistraživanje.

chants-field-mirror-4-by-alex-baker-photography
Volim ljudima da skinem okvire i da im kažem: Ovo si ti, sada upoznaj sebe. Jednom kada upoznate sebe, nemate šta drugo da radite. Sve ostalo postaje odraz vas. Ne postoji svet izvan vas. Ne postoji svet izvan tebe ako ti ne postojiš. Sve je projekcija.

Meditacija nije aktivnost, molim vas da razumete. Meditacija je stanje. Stanje u kojem nestajete i poništavate sebe. Ovo je razlog zašto je ideja o meditaciji usiljena. Sve što smo do sada čuli o meditaciji nije meditacija.  Meditacija je zapravo zajedništvo sa samim sobom. Ono što smo doživeli ranije u meditaciji Moć čistote, nije meditacija. Ja to zovem meditacijom da bih izbegao sva pitanja o tome šta je to zajedništvo, i slično. Ljudi vole koncepte i vole da stvaraju okvire. Volim da ljude izvedem izvan tih okvira i da im kažem: “Ovo si ti, sada upoznaj sebe.” Jednom kada upoznate sebe, nema potrebe da budete bilo šta drugo. Sve ostalo postaje odraz vas. Ne postoji svet izvan vas ako vi ne postojite. Ne postoji svet napolju ako vi ne postojite. Sve je projekcija. Naravno, kada jedete hranu, vi u stvari jedete tako što popunjavate svoj stomak. Ipak, sve što unosite u sebe zavisi od vas. Bilo da se radi o hrani za telo, emocijama za um, znanju za intelekt. Bilo šta od svega toga može postati razlog za gojaznost. Emocionalna gojaznost  se dešava zato što gledamo serije, na primer. Smeće je dato u ogromnoj količini, a mi ga kupujemo. Tako na nas sve utče i sve nas pogađa.

Jako je važno da upoznate sebe, da razumete sebe. Mislim da je to najbolja metoda. Nakon što upoznate sebe, možete uzeti metode drugih majstora ili bilo koju meditaciju koja vam odgovara jer ste već spoznali sebe. Ako to još uvek niste učinili, ovo je prva stvar koju bi trebalo da uradite. Ako niste sebe prepoznali, to je prva stvar koju treba da uradite. Na taj način se možete kretati napred. Jednom kada upoznate sebe, svaka je meditacija dobra. Šta god da unosite u sebe postaje svareno jer ste već u kontaktu sa sobom. Um je još uvek sa telom. Telo je u skladu sa njim i šta god da uzmete, lako se svari. U suprotnom, javlja se loše varenje, a vi jedete sve više i više. Tada je to samo aktivnost. Zatim ta aktivnost vodi ka drugoj aktivnosti i um postaje zaokupiran. Ako zaista želite da napredujete duhovno, prvo upoznajte sebe i shvatite da meditacija nije aktivnost. Meditacija je stanje u kojem se srećete sa sobom, gde vi postajete meditacija. To je trajno. Vi tada konstantno meditirate. Um je miran.

P:  Kako da udišemo kroz zamišljenu rupu na glavi?

gateway
To je vežba u kojoj provlačite svoju svest kroz centralni meridijan (kičmu) ka vrhu glave, ka sahasrara ili krunskoj čakri. Ako ovo vežbate, to će pomoći vašem vertikalnom disanju i odvajanju. Naš svakodnevni život je horizontalan, ili paralelan sa vremenom, a mi  težimo vertikalnom postojanju.

O: To je stvar vežbe. Šupljine našeg tela, devet rupa našeg tela, su potencijalni portali kroz koje duša može da napusti telo. Prolaz koji duša koristi za izlaz određuje vaš sledeći život, ili frekvenciju vašeg narednog života. Nivo frekvencije vaše naredne inkarnacije je određen time na koji način je duša napustila telo. Na primer, ako se radilo o ubistvu ili samoubistvu, duša izlazi kroz niži region i ostaje u tamnom prostoru dugo vremena. Nema čak moć ni da uzme novo telo. To je razlog zašto nekada ta duša ode u drugo telo koje je već zauzeto. U tom slučaju koristimo termin „zaposednut.” Kod većine ljudi duša izlazi kroz usta jer je njihova sudbina na čekanju. Kad god duša izađe kroz usta, to znači da je novi život, ili više života čekaju. To znači da sudbina nije gotova. Nastavlja se. Nekada postoji mogućnost napuštanja duše kroz oči, što je jako blizu trećeg oka, i to znači da duša može uzeti novo rođenje, ali sa više svesnosti. Na kraju, ako duša napusti telo preko vrha glave, to znači da duša napušta po svojoj volji telo, sa potpunom kontrolom. U tom trenu duša je uradila dovoljno. Sve je završeno, i ona se povlači.

Kako to možemo da znamo? Za većinu ljudi, napuštanje tela je veoma bolno. Zašto je to tako? Zbog sećanja i utisaka koji su sačuvani u telu. Duša sedi u telu. Gde se nalazi ulje u kokosu ili u bademu? Sve je završeno. To je aktivacija svake ćelije. Sakupljanje se takođe događa. Ljudi koji su umrli i vratili se ponovo kažu da je bol koji su osećali poput čupanja svake vlasi kose ili dlake iz tela. Ovo se događa jer je toliko toga uskladišteno i duša sastavlja sve što je do tada sakupila, sve utiske koje je sačuvala, pakuje sve to i nosi sa sobom. Dakle, već postoji težak prtljag, i što je on teži, to je veća nevolja. To se dešava zato što vi takođe morate da „platite‟ da bi poneli prtljag sa sobom. Sa druge strane, recimo da niste uskladištili mnogo želja. Nema mnogo prtljaga i jedino što nosite je jedna torba, vaša konstitucija, vaš karakter i vaše karakterne crte. To su jedine stvari koje nosite sa sobom. Tada, u tom slučaju, uzimate samo tu svoju jednu torbu i odlazite. Sa druge strane, kada izađete kroz gornji izlaz, ne morate da predajete bilo kakav prtljag. Nema šta da se nosi u tom slučaju. Praznih ruku ste došli, i isto tako, praznih ruku odlazite. Ipak,vi verovatno niste došli praznih ruku jer ste doneli sa sobom želje koje ste stavili u to svoje telo i to ste iskusili. Međutim, kada izlazite preko vrha glave, ne nosite ništa sa sobom. Sve je gotovo. Završeno.

Dakle, to je vežba gde fokusirate svesnost ka vrhu glave, ka krunskoj čakri. Kada ste u procesu disanja, vi ste svesni toga. To je jedna zamišljena rupa koju mi kreiramo. Ako ovo vežbate, pomoći će vam pri vertikalnom disanju. Vertikalno disanje je slično odvajanju. Na primer, ako je sto vertikalan, onda ne možete držati ništa na njemu. Šta god da stavite, pašće. Ali, ako stoji horizontalno, onda nešto možete držati na njemu. Slično tome, naš svakodnevni život je horizontalan ili paralelan sa vremenom, a mi bismo trebali težiti vertikalnom postojanju.

P: Nekada se borim da praktikujem ljubaznost sa određenim ljudima, iz opravdanih razloga ili razloga koji su meni jasni. Kako da ovo prevaziđem?

river-flowing
Jedino kada razblažite svoju ličnost sa svešću tada postajete sveži u kontaktu sa svima, svakog trenutka. Budite život, osećajte život. Tada vas nijedna karakterna crta neće preplaviti. U tom slučaju vi uvek tečete.

O: Utisak je koren uzroka za sve vaše izražaje. Ako ste imali loše iskustvo sa nečim, projektovaćete to na sve što je slično tom prethodnom iskustvu.  Zauzvrat, odgovor postaje upravo takav. Setite se da odgovor dolazi iz intelekta. To je nenasilje. Reakcija, međutim, uvek dolazi sa emocijom iz uma. To je nasilje. Razumite ova dva načina na osnovu kojih delujemo svakodnevno. Prva je reakcija iz uma, dok druga dolazi kao odgovor intelekta. Odgovor nikada nije nasilan. Ako odgovor uzmete u obzir, to znači da koristite intelekt i vaš um je već obuzdan. Intelekt kaže: “U redu, ovo se dešava.” Na primer, neko vas zlostavlja, vi odgovorite. Kada vi odgovorite, u tome nema nasilja. Ta osoba će prestati da vas zlostavlja jer ste mu vi već odogovrili. Međutim, ako reagujete, um se „pali‟. Postaje težak i ogorčen. Reakcija i odgovor su dva načina na koji delujemo tokom naše svakodnevne egzistencije. Rezultat će zavisiti od toga šta ćete koristiti kao svoju moć.

Kada niste u mogućnosti da izrazite ljubaznost prema nekome, to znači da ste uskladištili određene utiske koje projektujete na te ljude. Zato sam ranije rekao, jedino kada razblažite svoju ličnost sa svešću možete biti sveži u kontaktu sa bilo kim, svakog trenutka. Inače će to uvek biti slučaj reakcije. Reakcija ili odgovor. To je uobičajeno. Nema napora u tome jer ste po prirodi već u tom maniru. Vi samo to sad izvršavate. Kada „odrađujete‟ život, to je rezultat. Kada vi „jeste‟ život, u tom slučaju je drugačije. Budite život, osećajte život. Neće postojati nijedna karakterna crta koja će vas preplaviti i obuzeti. Gledaćete život i reći: “U redu, život se dešava, ovo je dobro.” U tom slučaju, uvek tečete. Vi tečete i u skladu ste sa tim tokom.

P: Kako da neko bude otvoren da primi blagoslove?

O: Vi ne morate da budete otvoreni da biste primali blagoslove. Oni su tu. Milost je poput sunčeve svetlosti. Međutim, prozore morate da otvorite. Kako da otvorite prozore? Verujući. U šta možete da verujete? Pre svega, u sebe. Najbolje, najlakše i najvažnije je vera u sebe. Kada kažem sebe, to je početak putovanja. Možete imati veru u Boga spolja, izvan sebe. To je takođe ponekad eskapizam. Mi se previše oslanjamo na Boga spolja i mislimo: “Bog dolazi da mi pomogne.” Naravno, Bog ima vrednost, ne kažem da nema. Međutim, kad god ste slabi, vaše izražavanje će biti isto tako slabo. Kako možete biti jaki? Imajte vere u sebe, ili barem veru u vaše postojanje. „Živ sam i dobro je da sam živ.‟ To nema veze sa mišljenjem drugih. Drugi mogu reći šta god hoće. Oni mogu reći da ste vi bilo šta, npr. magarac. To je sasvim u redu, to je njihovo mišljenje. Oni mogu imati svoje mišljenje i to ne bi trebalo da vas pogađa. Imajte vere u sebe, u svoje vlastito postojanje, i na trećem nivou tek, imajte vere u Božanski aspekt koji vodi ovaj šou.

gallery_zps818be19d
Milost je poput sunčeve svetlosti. Međutim, morate otvoriti prozore da biste videli tu svetlost.Kako ćete otvoriti prozore? Tako što ćete imati vere. Imajte vere u sebe, u vlastito postojanje, i na trećem nivou tek, imajte vere u Božanski aspekt koji vodi ovaj šou.

Božansko, ili Božanski aspekt koji vodi šou, je poput goriva u automobilu. Benzin u autu je vaša duša i ona, kao i gorivo, nisu zainteresovani ni za kakvu destinaciju. Duša značajno potpomaže putovanje. Bez goriva ne možete voziti. Gorivo nikada ne zahteva određenu destinaciju ili odredište. Gorivo nikada ne kaže: „Moram da stignem tamo.‟ Gorivo pomaže putovanju. Vaša duša je neutralna. U potpunoj smirenosti potrebna je svesnost da raste ili da se razvija. Ona jednostavno potpomaže vaše putovanje baš poput goriva u autu. Imajte vere u nju. Duša je vaš primarni guru. Vaš najveći i primarni guru je vaše sopstveno biće, vaša sopstvena duša. Vi se jedino možete povezati sa dušom onda kada vi JESTE. Kada osećate. Kada ispraznite sebe. Sva buka je u umu. Sklonite sve smetnje. Postoji toliko mnogo smetnji i buke. Pitajte sebe koji aspekt nikada nije pogođen svim ovim što se dešava? Tada ćete dostići dušu. To je trenutak kada se povezujete sa sobom. U suprotnom, samo pohranjujemo te zvukove. Kada odete na neko mesto, vi ste se uključili u tu aktivnost i podražavate sve više zvukova. Što više podražavate ove zvukove, postajete uznemireniji. Vi ste nezadovoljni. Zašto se javlja nezadovoljstvo? Zbog uma koji je turbulentan po prirodi. Um znači pokret.  Kada je um stalno u pokretu, on se uznemiri. Šta je vaša hrana? Tišina.  Tišina je jedino dostpuna kada ste sa vašom dušom. Potrebno je da se povežete sa njom da biste bili sa njom. Kada ste povezani sa dušom, milost je poput sunčeve svetlosti. Ona konstantno teče.

Razumite da nijedan guru nema prioritet. Nijednom guruu ne treba ništa od vas. Nijednom Bogu ništa nije potrebno od vas, čak ni puđa niti mantranje. Boga to ne zanima. Mi sami zapravo stvaramo toliko mnogo buke. Čemu sva ta buka? Ono što je VAMA zaista potrebno je da osetite moć Boga. Kad kažem Bog, mislim na energiju koja je u osnovi svake kreacije. Sve što se pomera i sve što se ne pomera ima istu energiju. Ne mislite da ovaj sto nema energiju. Razmislite o molekularnom i atomskom nivou i videćete vibraciju. Sve vibrira. Sve ima frekvenciju i ta frekvencija je Bog. Sve dok se ne povežete sa najtanjom makro-česticom, nećete spoznati Boga ili biti Bog. To je vaš napor u duhovnosti. Ono što pokušavate da radite jeste da budete VI i da dođete do samog jezgra, do suštine sebe, gde ćete zapravo doživeti Boga. To je samo milost, ništa više. Ako imate čula kojima možete slušati danas, to je milost. Ako dišete danas, to je milost.

mohanji-quote-take-one-decision1
Donesite jednu odluku, “Daću Zemlji mnogo više nego što sam od nje uzeo”, i vaš život će biti potpuno drugačija priča. – Mohanđi
Vaše bogatstvo je proporcionalno tome koliko vrednosti dajete svetu spolja, a ne koliko uzimate od Zemlje.

Skoro sam odgovorio jednoj osobi koja mi je tražila: „Daj mi razlog da živim.‟ Rekao sam: „Razlog je taj što si već živ.‟ Bio je depresivan i želeo je više razloga. Rekao sam: „Diši. Imaš mesto gde možeš živiš, hranu da jedeš, novac, vozilo kojim se voziš. Zar to nije dovoljno dobar razlog da živiš?‟ Sada, šta vam je sada potrebno? Zamislite da imate milion dolara. Vaš kapacitet stomaka će ostati isti. Nemojte misliti da će vas više stvari usrećiti, to nije tačno. To je stvar uma. Međutim, ako ste sposobni da date vrednost svetu spolja, vi ćete uvek biti bogati. Vaše bogatstvo je proporcionalno vrednostima koje dajete svetu, a ne tome koliko ste uzeli od Zemlje.

Konzumiranje je nešto što svako radi. Sedam milijardi ljudi, životinja, ptica jedu. Šta mi dajemo svetu? Nikada ne razmišljamo na ovaj način. Karma joga vas pročišćava bolje od bilo koje aktivnosti. Sa druge strane, karma joga vam neće dati oslobođenje, ali čistota vam može dati oslobođenje. Karma joga je esencijalna za svaku religiju. Karma joga znači nesebično služenje, nesebično delovanje i nesebičnost. Ovo je važno za svaku religiju jer to najviše pročišćava. Donesite odluku: “Vratiću Zemlji mnogo više nego što uzimam od nje.” Ovo je jedina odluka koju treba da donesete. Odlučite da se svaka aktivnost koja vam dođe odnosi na karma jogu, na nesebično služenje. Jednom kada počnete da se krećete u tom smeru, sve će doći na svoje mesto jer će vrednosti u društvu rasti. Vi niste više sebični i ljubav raste.Ta ljubav koja raste u vama donosi vam svu milost. Milost dolazi u izobilju. Sebična osoba nikada ne može tražiti milost. Što nesebičniji postajete, to će biti više milosti. Sve će vam doći.

Neki ljudi su počeli annanan (služenje hrane) u Bombaju. Kažu: „Mohanđi, nismo sigurni da će biti dovoljno sredstava.‟ Rekao sam im: „Samo počnite. Sredstva će stići.‟ Do sada nikada nisu prestala da dolaze. Sve teče. Uzmite za primer ljude u Puni koji su započeli Mohanđi Ka aangan za siromašnu decu. To se takođe dešava. Ne radi se samo o tome da li imamo dovoljno sredstava, nego sama priroda omogućava da se ovo desi. Ono što želim da kažem je da donesete samo jednu jedinu odluku – da ćete dati mnogo više vrednosti svetu nego što ćete uzeti od Zemlje. Kroz naše emocije, naš apetit, mi konzumiramo mnogo toga, ali bi trebalo da vratimo mnogo više. To je način na koji treba raditi. Milost je spontana. Milost teče pod uslovom da ne želite ništa odavde.

Originalni tekst možete pročitati ovde.

Prevela: Nada Raković
Lektorisala: Dejana Vojnović
Uredila: Staša Mišić

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s