Krija Svesti

(Opšte informacije preuzete sa vebsajta.)

Krija svesti je put do totalnog oslobođenja.

Najviši cilj ljudskog postojanja i jedini cilj duše jeste oslobođenje. To znači živeti u ličnoj slobodi bez vezanosti, biti oslobođen ciklusa rađanja i umiranja da bi se stopili sa najvišom svešću.
Kriya-1-300x199
Svaka misao, reč i delo treba da vode ovoj ličnoj slobodi i totalnom oslobođenju. Ako se praktikuje s uverenjem, verom i upornošću, Krija Svesti je izuzetno efikasna tehnika i zaista vodi do ovog kraja. Spontano je “učitana” Mohanđiju u svrhu vođenja čovečanstva ka oslobođenju. Putovanje je od materice majke do materice najviše svesti. Krija je most između ova dva, most do sve suptilnijih nivoa svesti i pomaže da nam se podigne svest. Najbitnije je da inicijaciju u kriju uradi Guru (učitelj). To osigurava povezanost sa Guru principom koji štiti i uzdiže. To osigurava tok milosti, koja je duša Krije.

Rast na putu Krije se dešava u stadijumima a inicijacija u više Krije se zasniva na uzdizanju svesti koja se postiže posvećenošću, uverenjem, predanošću i doslednošću u praksi.

Krija je put u sebe i Krija praksu treba smatrati za obožavanje. Kriju inicirani ne treba da deli ili otkriva drugima. To je moćna svetlost vodilja, čista i nezagađena i nosi dugu tradiciju svetosti i poštovanja, koju treba štititi i očuvati.

Originalni tekst je ovde.

Prevela: Biljana Vozarević

Advertisements

One thought on “Krija Svesti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s